Bleinsma

 

Voor de voorouders van Reinder Sybrens en bijzonderheden over het nageslacht zie de publicatie in GJB 2012  “ Rienks, Sipma, Blijstra en Koopmans, enz. “

 

 

 

Reinder Sybrens, geboren omstreeks 1697, overleden Holwerd 1749/1750, zoon van Sybren Jackles en Martje Reiners, echtpaar te Nes (W.D.)

 

Reinder Syberens trouwde Anjum 19-9-1728 met Iebeltje Jakobs ,gedoopt Anjum 24-7-1696, dochter van Jacob Jansen

Ondertrouw 22-8-1728 te Nes, hij van Nes, zij van Anjum.

 

Hij vestigde zich met zijn vrouw te Anjum en Reinder Syberens werd daar op belijdenis als volwassene gedoopt op 5-5-1730.

 

Fr.Landbouwblad d.d.28-6-1957:

In  1732 worden Reinder Sybrens en Ybeltje Jacobs, echtpaar te Anjum, eigenaar van “Bleinsma zathe”   ,stem 18 Holwerd

Stemkohier 1738,1748: eigenaar en gebruiker Reinder Sybrens

Q1749: Reynder Sybrens, boer te Holwerd.

Stemkohier ,1758: Reinder Sybrens erven eigenaar.

 

Uit het huwelijk van Reinder en Ybeltje:

 

Jacob Reinders, gedoopt Anjum  21-1-1731, overleden Holwerd 11-2-1801

Antje Reinders, gedoopt Holwerd 31-5-1733, jong overleden

Antje Reinders, gedoopt Holwerd  9-1-1735, overleden Hallum na 1788

Janke Reinders, gedoopt Holwerd 8-6-1738, overleden 1778/1788 ?

 

Jacob Reinders trouwt Holwerd 6-1-1754 met Duifke Jans Idsardi (hij van Holwerd, zij van Ternaard, pr.aldaar 6-1-1754), gedoopt Ternaard 26-9-1728, overleden  na 1784, dochter van  Jan Idses Idsardi en Lysbert Ernstes.

 

Stemkohier 1758: Jacob Reinders Bleinsma gebruiker van “Bleinsma”, stem 18 Holwerd en erven Reinder Sybrens eigenaar.

Stemkohier 1768 en 1778: Jacob Reinders Bleinsma gebruiker van “Bleinsma” en voor een derde eigenaar (samen met zijn  zusters Antje en Janke  )

Jacob en Duifke doen beiden belijdenis Holwerd (N.H.) op 3-1-1780.

Stemkohier 1788: Ids  Idsardy gebruiker van “Bleinsma”  Holwerd (moet zijn Jan Idsardi); Jacob  Reinders met zijn zwagers ieder voor 1/3 eigenaar.

 

 

Uit het huwelijk van Jacob en Duifke:

 

Reinder Jacobs Bleinsma, gedoopt Holwerd 21-7-1755, overleden aldaar 1794/1795 (speciekohier)

 

Reinder Jacobs Bleinsma trouwt Holwerd 27-7-1777  met Rientje Jans Pompsma  (beiden van Holwerd).

Rientje, geboren Holwerd 13-10-1758, gedoopt aldaar 5-11-1758, overleden Holwerd 4-4-1837, dochter van Jan Alles Pompsma en Anna Aurelia Posthumus.

Rientje hertrouwt in 1804 met Gerrit Gerrits Postma van Hallum.

 

Authorisatie WED 75-111v d.d.27-1-1804: Reinder Bleinsma is overleden; de minderjarige zoon Rintje Reinders krijgt als curator Ids Jans Idzardy van Holwerd als moeder Rientje Pompsma te Holwerd gaat hertrouwen met G.G.Posthuma van Hallum.

 

Reiner Jacobs Bleinsma  en Rientje Jans Pompsma doen belijdenis Holwerd (N.H.), hij op 17-3-1778, zij op 30-4-1779.

 

Kinderen van Reinder Jacobs en Rientje Pompsma:

 

Jacob Reinders Bleinsma, geboren Holwerd 31-3-1778, gedoopt aldaar 3-5-1778, overleden voor 1804

Jan Reinders Bleinsma, geboren Holwerd 8-9-1779, gedoopt aldaar 10-10-1779, overleden voor 1804

Rintje Reinders Bleinsma, geboren Holwerd 28-11-1785, gedoopt aldaar 8-1-1786, overleden aldaar 4-11-1821.