Genealogie van het geslacht van Loo

                                       

                                                             

 

 

                                         Voor de bronnen en de afkortingen zie pagina 6 van de site.

                                    Eveneens voor het nodige voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

 

 

 

 

 

 

 

         I Albrecht van Loo,  overleden 1525.

 

Hij was stadsadvocaat van Dordrecht, landsadvocaat van de staten van Holland 1513-1524 en ook raadsheer bij het Hof van Holland (1515).

Zijn vader was Albert van Loo, getrouwd met Dieuwertje van Cranenbroeck en zijn grootvader was Arent van Loo, getrouwd met Catharina Borre van Amerongen (zie “De Friesche Adelaar” nr.2 1887 en Mr.A.J.Andreae in de L.C. van 10-10-1888).

 

Albrecht was getrouwd met Maria Pietersdr Zwinters, ook Martha Zwinters.

 

Als moeder van Gerrit van Loo vermeld in HvR  bij raadsheer 62.

De achternaam wordt bij de wapens op de graven van nakomelingen meestal aangegeven als Swinters.

 

Uit dit huwelijk:

 

          1.   Gerrit van Loo, geboren ± 1495, volgt onder II.

 

2. Catharina van Loo  (SFA noemt haar abusievelijk Anna)

 

Zij trouwde met Daniel van der Borgh,   

 

Zie voor Catharina en haar dochters GJB 1957-13/20.

Zij had uit haar huwelijk 2 dochters nl

1.Armgaerdt van der Borgh,  getrouwd  met Ameliaen Arents van Bloemendael, secretaris van het Bildt.

2.Maria van der Borgh, getrouwd met Jacques de Blocq, accijnsmeester te Harlingen.

 

 

 

 

       II Gerrit van Loo, geboren Dordrecht (?) ± 1495, overleden 28 dec 1562, begraven Leeuwarden ,grafschrift, zoon van Albrecht van Loo (I). en Maria (Martha) Pietersdr Zwinters

 

Raadsheer bij het Hof van Friesland 1530-1562 en grietman van het Bildt 1534-1557 (Biografie in HvR onder nr.62)

Volgens notities Aernout van Buchel was het grafschrift met overlijdensdatum 6-12-1561, maar dat is in strijd met andere bronnen.

Zie voor hem en de kinderen jaarboek CBG 1981 137/174.

 

Gerrit is getrouwd Delft 20 jun 1518 (1) met  Margaretha van Beest van Eemskerck, geboren ± 1500, overleden 11 feb 1560, begraven Leeuwarden ,grafschrift., dochter van Dirck van Beest van Eemskerck en Geertruydt van Diemen.

 

Grafschrift met overlijdensdatum volgens Aernout van Buchel.

Op het graf stonden de wapens van de grootouders van Gerrit en Margaretha:     Loo, Cranenbroeck, Zwinters, Amerongen , Heemskerck, Voorhout, Diemen, Persijn.

Het betreft Albert van Loo x Dieuwertje van Cranenbroeck,  Pieter Zwinters x ?,  Dirck van Eemskerck x Ida van Voorhout, Frank van Diemen x Mary Persijn/Busschaert

In plaats van ? is vermoedelijk het wapen van zijn overgrootmoeder van Amerongen geplaatst.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Albrecht van Loo, geboren Den Haag 28 nov 1519, volgt onder III-a.

 

           2   Boudewijn van Loo, geboren Den Haag 27 dec 1520, volgt onder III-b.

 

           3   Catharina van Loo, geboren Den Haag 1 jul 1522, overleden 4 nov 1581, begraven Leeuwarden,Oldehove ,grafschrift.

 

Ingemetseld te Leeuwarden in de Oldehove de zerk van Catharina en Pieter van Dekema.

De kwartieren voor Catharina op de zerk waren:  Loo, Eemskerck, Zwinters, Diemen, Cranenbroeck, Voorhout, Amerongen, Persijn.

Haar 8 overgrootouders zijn volgens de genealogie: Albert van Loo x Dieuwertje Cranenbroeck, Pieter Zwinters  x N.N., Dirck van Eemskerck x Ida van Voorhout, Frank van Diemen x Margaretha (Mary)Busschaert (Persijn).

 In plaats van N.N. is vermoedelijk geplaatst het wapen van Catharina Borre van Amerongen, de moeder van overgrootvader Albert van Loo.

 

 

Catharina was gehuwd met Pieter van Dekema, geboren ± 1513, overleden 17 aug 1568 *, begraven Leeuwarden,Oldehove ,grafschrift, zoon van Hette van Dekema en Reynsck van Camstra.

 

Hij was de oudste zoon en woonde te Jelsum en Leeuwarden.

Raadsheer bij het Hof van Friesland en grietman van Baarderadeel 1538/1545.

Hij ontvangt de ridderslag in 1545.

Zie ook T320-115 en T343-20.

Zie N.L.d.d.19-5-1884:omstreeks 1864 werd de grafsteen van Pieter van Dekema en Catharina van Loo uit het Oldehoofsterkerkhof ingemetseld in het zuidelijk vlak van de toren Oldehove en is daar nu nog aanwezig.

De kwartieren voor Pieter op de zerk waren:Dekema-Albada, Hottinga-Sjaerda, Camstra-Tzigera, Hoxwier-Hermana. De 8 overgrootouders in overeenstemming met de genealogie.

 

 

           4   Cornelis van Loo, geboren Den Haag 13 nov 1523, overleden aldaar 1523 ,kort na de doop.

 

           5   Marij van Loo, geboren Den Haag 18 feb 1525, overleden v 1563.

 

Marij was gehuwd met Adriaan van Leyden, overleden 26 nov 1562.

 

Adriaan was pensionaris van Delft, in GJB 1957-15 vermeld als Adriaan van Leeuwen.

 

           6   Albert van Loo, geboren Den Haag 26 mei 1526.

 

Ongehuwd overleden.

 

 

           7   Yda van Loo, geboren Den Haag 29 sep 1527, overleden feb 1609.

 

Yda was gehuwd met Johan Rataller, overleden 1584/1592, voor 14-5-1592, zoon van Jeroen Rataller en  N.van Emstel.

 

Johan Rataller was grietman van Tietjerksteradeel 1549-1584.

Kinderen van Yda en Johan waren Elisabeth Margaretha en Genoveva (Wijven).

 

 

           8   Beatrix van Loo, geboren Den Haag 23 dec 1528, overleden 6 sep 1585, begraven Leeuwarden ,grafschrift.

 

Beatrix was gehuwd met Allert Tjepckes Syrcksma.

 

Van Allert is een portret in het Fries Museum uit de periode 1565/1575.zn

 

           9   Pouwels van Loo, geboren Den Haag 25 jan 1530, overleden aldaar 27 mrt 1596.

 

Pouwels was gehuwd met Anna Jacobsdr Roussel, begraven Den Haag 7 jan 1603, dochter van Jacob Roussel en Sjouck Jeppesdr van Stania.

 

         10   Margaretha van Loo, geboren Den Haag 20 feb 1531, overleden na 1568.

 

Margaretha was gehuwd met Joris (George) Rataller, , geboren 1520, overleden Utrecht 16-10-1581, zoon van Johan Rataller en Geertruidt Sonck.

 

Hun kinderen waren Philips, Cornelia, Maria, Isabella en Catharina, geboren Mechelen 29-4-1568.

 

         11   Dirck van Loo, geboren Den Haag 28 sep 1532, overleden 1564.

 

         12   Geertruyt van Loo, geboren Leeuwarden 5 jan 1534, overleden aldaar feb 1535.

 

         13   Magdalena van Loo, geboren Leeuwarden 27 feb 1536, overleden aldaar sep 1536.

 

         14   Jan van Loo, geboren Leeuwarden 2 apr 1537, overleden n 1567.

 

         15   Geertruyt van Loo, geboren Leeuwarden 2 aug 1539, op jonge leeftijd overleden.

 

         16   Geertruyt van Loo, geboren Leeuwarden 1 mei 1546,  op jonge leeftijd overleden.

 

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 

         17   Boudewijn Gerrits.

 

 

  III-a Albrecht van Loo, geboren Den Haag 28 nov 1519, overleden Brussel dec 1573, zoon van Gerrit van Loo (II) en Margaretha van Beest van Eemskerck.

 

Als Abertus van Loo op 28-2-1544 student te Leuven en op 30-3-1547 te Orleans.

Zie verder voor hem en de kinderen jaarboek CBG 1981 137/174.

 

Albrecht was gehuwd (?) (1) met  N.N..

 

Uit dit huwelijk (?):

 

           1   waarschijnlijk Jacob van Loo, geboren ± 1550, volgt onder IV-a.

 

 

 

Albrecht is getrouwd ± 1552 (2) met  Maria Arent Cornelisdr van der Mijle, overleden 1575.

 

Uit dit huwelijk:

 

           2   Arent van Loo, geboren ± 1559, volgt onder IV-b.

 

           3   Albert van Loo.

 

Heer van Hodenpijl.

 

 

           4   Cornelis van Loo.

 

Kanunnik te Gent.

 

 

           5   Gerrit van Loo, overleden 1581.

 

           6   Damas van Loo.

 

Kapitein op de vloot.

 

 

           7   Willem van Loo, overleden 1575.

 

           8   Catalina van Loo.

 

Catalina is getrouwd 1581 met Jacob van den Eynde.

 

           9   Hillegond van Loo.

 

Hillegond was gehuwd met Dirck van Leeuwen, overleden 1596.

 

         10   Cornelia van Loo, overleden Alkmaar 16 sep 1607.

 

Zie GJB 1981-109.

 

Cornelia is in ondertrouw gegaan Amsterdam 25 nov 1589 en getrouwd Woerden met Willem Bardesius, geboren 1563, overleden 8 mei 1619.

 

Burgemeester van Amsterdam.

 

 

         11   Margriet van Loo.

 

Margriet was gehuwd met Jan Ruijsch.

 

         12   Maria van Loo.

 

Maria was gehuwd met Johan van der Eynde.

 

         13   Anna Cornelia van Loo, overleden 1575.

 

 

   III-b Boudewijn van Loo, geboren Den Haag 27 dec 1520, overleden Haarlem mrt 1596 (?), zoon van Gerrit van Loo (II) en Margaretha van Beest van Eemskerck.

 

Raadsheer bij het Hof van Friesland 1556-1587 en grietman van het Bildt 1580-1587.

Hij was ook rentmeester der domeinen in Friesland (1550).

In 1583 zat hij even gevangen.

 

Boudewijn was gehuwd (1) met  Jacomyne van Kerckwerve, geboren ± 1530, dochter van Josias van Kerckwerve en Machtelt van Heerman.

 

Volgens een rouwbord van kleinzoon Damas van Loo was de moeder van Jacomyne een Machtelt van Heerman.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hester van Loo, geboren 1548, overleden 1627.

 

Hester was gehuwd met Tjaert van Aylva, geboren v 1550, overleden n 1580 ?, zoon van Douwe van Aylva en Frouck van Mockema.

 

Hij woonde misschien in Hantumhuizen,waar in 1580 een Tjaert van Aylva kerkvoogd is (G.O.1580).Zie GJB 1995-154.

 

 

           2   Machteld van Loo, overleden mrt 1615 *

 

Zij verbleef in 1580 in Friesland toen haar man als balling verbleef in Keulen (C.E.).

Als weduwe krijgt zij bij scheiding/deling in 1589 voor haar kinderen een deel van "Jorum" te Kubaard (T323-01/377).

Als requirante zie HvF d.d.18-4-1592.

 

Machteld was gehuwd met Johan van Roorda, overleden 1589, zoon van Ruurd van Roorda en Doutzen Hansdr van Sassinga.

 

In 1576 is hij raadsheer te Spiers en wordt hij genoemd met zijn vader Ruurd (HEN 40-307).

Dr.Johan van Roorda is in 1579 in ballingschap (C.E.) in Keulen als hij zijn bezit te Kubaard (state "Jorum") bij testament vermaakt aan zijn oudste zoon Watze.

Zie T323-01/381

 

 

           3   Margaretha van Loo, begraven Leeuwarden,Galileërkerk.

 

Margaretha was gehuwd met Christoffel van Arentsma, geboren Leeuwarden 1535, overleden apr 1597, begraven Leeuwarden,Galileërkerk ,grafschrift, zoon van Albert van Arentsma en Margaretha Willemsdr Truchses Von Waldburg.

 

Hij was advocaat bij het Hof van Friesland en wordt vermeld op 18-3-1577 te Leeuwarden bij een lening aan de overheid.

Zie ook Grafschriften III-17.

 

Christoffel was weduwnaar van Tiedt Pietersdr, dochter van Pieter Simons en Berber Arentsdr.

 

 

Boudewijn had een buitenechtelijke relatie (2) met  N.N.

 

Uit deze relatie:

 

           4   Maria van Loo.

 

Zij werd in 1563 gelegitimeerd door haar vader (HvR).

 

Maria was gehuwd met Pieter van Offenberch, koopman te Antwerpen.

 

           5   Jan van Loo, ,ook Joannes, volgt onder IV-c.

 

 

   IV-a Jacob van Loo, geboren ± 1550, overleden 1619/1620, waarschijnlijk zoon van Albrecht van Loo (III-a) en N.N..

 

Hij werd in 1580 burger van Leeuwarden.

Deurwaarder van de domeinen in Friesland ,vanaf 1586 ( ook 1608).

Zie ook GJB 1983-11, 14 en 25 en ook GJB 1984-78.

 

Jacob was gehuwd (1) met  Ryckgen Jansdr van Borrendamme, geboren omstreeks 1553, overleden 21 nov 1592, 39 jaar, begraven Leeuwarden, grafschrift.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Margriet van Loo, overleden ± 1619.

 

Margriet is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 3 sep 1601 met Pieter Boelardus, koopman, afkomstig uit Emden, overleden 1619/1620.

 

           2   Aryaantje van Loo, overleden 1661/1662.

 

Aryaantje is getrouwd Leeuwarden 25 mrt 1604 (1) met Harmen Claesses Jeltema, afkomstig uit Harlingen.

Aryaantje is getrouwd Leeuwarden 23 apr 1623 (2) met Martinus Boelema, overleden 1636.

 

Hij was advocaat bij het Hof van Friesland.

 

 

 

 

Jacob is getrouwd 1593/1594 (2) met  Maycke Eilertsdr, overleden 1597, dochter van Eilert Meynerts.

 

Uit dit huwelijk:

 

           3   Albertus van Loo, geboren ± 1594, volgt onder V-a.

 

           4   Maycke van Loo, geboren ± 1595, overleden 18 nov 1657.,62 jaar.

 

Maycke is getrouwd Leeuwarden 4 apr 1619 met Adigerius Adius, geboren ± 1594, overleden ± 1635.

 

Dr.Adius was advocaat bij het Hof van Friesland.

 

 

 

 

Jacob is in ondertrouw gegaan gerecht Leeuwarden 2 apr 1608  en getrouwd aldaar 24 apr 1608 (3) met  Jantien Riencksdr Boelema, overleden na 1608.

 

Zij was bij huwelijk in 1608 weduwe van Mr.Hero Joachimo, advocaat HvF.

 

 

 

 

   IV-b Arent van Loo, overleden Leeuwarden 1642, zoon van Albrecht van Loo (III-a) en Maria Arent Cornelisdr van der Mijle.

 

Zijn oom Boudewijn was tot 1584 voogd over hem na het overlijden van zijn ouders.

Hij testeerde met zijn vrouw in 1604 te Haarlem.

Als Jetscke van Mockema in 1632 overlijdt,wordt leed aangezegd bij Arent van Loo en zijn vrouw en de kinderen Arent,Damas,Douwe,Jan,Gerrit,Maria en Jacobina. Ook bij hun zoon Boudewijn van Loo en zijn vrouw.

Stemkohier 1640 Jr.Arent van Loo bezit o.a.Holwerd stem 31 en 33.

 

Arent was gehuwd met  Hester van Aylva, geboren ± 1570, overleden n 1612, dochter van Tjaert van Aylva en Hester van Loo.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Maria van Loo, gedoopt Leeuwarden 16 jan 1607.

 

           2   Jan van Loo, gedoopt Leeuwarden 14 apr 1609.

 

           3   Douwe van Loo, gedoopt Leeuwarden 5 feb 1612.

 

           4   Boudewijn van Loo, volgt onder V-b.

 

           5   Albert van Loo, volgt onder V-c.

 

           6   Arent van Loo, overleden n 1656.

 

Hij testeerde op 18-8-1657 te Maastricht (zie HvF 151-17 d.d.20-12-1707).

 

 

           7   Damas van Loo, geboren rond 1604, volgt onder V-d.

 

           8   Gerrit van Loo, volgt onder V-e.

 

           9   Jacomina van Loo, overleden Haniastate Holwerd 8 jan 1669 , begraven aldaar.

 

Zij staat in 1656 met haar man kolonel Ernst van Aylva op de eerste lidmatenlijst van Holwerd.

“ De Friesche Adelaar”  1887-2:   uit aantekeningen over Friesche geslachten uit de 18 e eeuw de 16 kwartieren van haar betovergrootouders:

Van vaderskant       Loo, Mijl, Eemskerk, Alblas, Zwinters, Kraisteen, Diemen, de Juide.

Van moederskant    Aylva, Loo, Mockema, Thiema, Kerkwerve, Eemskerk, Foppinga, Heerman.

Het betreft Albrecht van Loo x Martha Zwinters,  Dirck van Eemskerck x Geertruydt van Diemen,  Cornelis van der Mijle x N.van Craistein,  Jan van Alblas x Maria de Jode.

Tjaert van Aylva x Ulbet Thema,  Ernst van Mockema x Anna van Foppinga,  Gerrit van Loo x Margaretha van Eemskerck,  Josias van Kerckwerve x Machtelt van Heerman.

 

Jacomina is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 23 dec 1643 ,voor het gerecht, en getrouwd aldaar 7 jan 1644 met Ernst van Aylva, overleden Haniastate Holwerd 1665 , begraven aldaar, zoon van Douwe van Aylva en Luts van Meckema.

 

Hij was kolonel van Inf.Rgt.639a (1649/1665) en was hofjonker van de stadhouder van Friesland.

Ernst woonde in 1651 met zijn vrouw op Haniastate te Holwerd.

Hij wordt vermeld in 1659 in de roemvolle strijd op Funen tegen de Zweden.

In 1665 nog genoemd met bevel over Friese troepen tegen de troepen uit Munster.

Zie NBBW VII-55.

 

 

 

   IV-c Jan van Loo, ,ook Joannes, overleden ± 25 feb 1600, begraven Leeuwarden ,grafschrift, natuurlijke zoon van Boudewijn van Loo (III-b) en N.N., ,Hester ?.

 

Johannes van Loo was op 8-10-1572 student te Geneve.

Dr.Jan van Loo was secretaris van Leeuwarderadeel 1577-1587.

Bij zijn overlijden in 1600 was hij weduwnaar van Sjouck Abbedr en waren er 8 kinderen in leven.

 

Jan is getrouwd 1580 met  Sjouck Abbesdr, overleden 1599.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Boudewijn van Loo, geboren ± 1583, volgt onder V-f.

 

           2   Abbe van Loo.

 

Abbe was koopman te Leeuwarden (zie GJB 2004-143).

 

Abbe was getrouwd met Griet Berends

 

Griet hertrouwde  met Joucke Jochems

 

Uit het huwelijk van Abbe en Griet:  Jan Abbes van Loo  te Smalle Ee, die getrouwd was met Dubbeltie Teyes . Hun dochter was Sjouck Jans van Loo  (zie GJB 2004-135 , 140).

 

           3   Hester van Loo.

 

Hester is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 10 apr 1602 ,voor het gerecht, met Nicolaus Obbonius, overleden 1617.

 

Dr.Obbonius was advocaat bij het Hof van Friesland.

 

 

           4   Gerrit van Loo, overleden dec 1641

 

Als Gerardus van Loo op 23-4-1600 student te Franeker.

Dr.Gerrit van Loo was secretaris van het Bildt.

Autorisatie HvF d.d.14-6-1628,acte 100:hij wordt benoemd als voogd van Titia Ulenburgh,in haar23e,Edzert Ulenburgh,21 jaar en Saskia Ulenburgh,in haar 16e jaar.

 

Gerrit is getrouwd Leeuwarden 11 dec 1612 (1) met Antje Jurjensdr.

Gerrit is getrouwd Leeuwarden 23 sep 1627 (2) met Hisck van Ulenburch.

 

Zij was de zuster van Saskia,de vrouw van Rembrandt.

 

 

           5   Rints van Loo.

 

Rints is getrouwd Leeuwarden 9 okt 1603 met Eelcke Lanckerts.

 

           6   Pyter van Loo.

 

           7   Jan van Loo, volgt onder V-g.

 

           8   Tjets van Loo.

 

 

     V-a Albertus van Loo, geboren ± 1594, overleden 26 sep 1669, zoon van Jacob van Loo (IV-a) en Maycke Eilertsdr.

 

Albertus van Loo is in 1616 student te Jena en op 16-4-1617 te Marburg.

Advocaat bij het Hof van Friesland (5-5-1620) en vaak benoemd als curator.

Autorisatie HvF d.d.13-3-1633,acte 285:Dr.Albertus van Loo,advocaat HvF, voor zichzelf en voor zijn zusters Adriaenke en Maeicke van Loo,erfgenamen van wijlen Jacob van Loo en Jantien Riencxdr.

In 1640 o.a. eigenaar van Holwerd stem 7.

Hij testeerde op 13-9-1665.

Voor zijn begrafenis, zie T342-05,37.

 

Albertus is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 12 jan 1622 ,gerecht en getrouwd aldaar 2 feb 1622 ,voor het gerecht met  Neeltje Rommerts Ulenburch, geboren ± 1602, overleden nov 1673, dochter van Rommert Symons Ulenburch.

 

Zij testeerde op 19-4-1670 en op 15-11-1673.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jacobus Alberts van Loo, geboren v 1630, volgt onder VI-a.

 

           2   Mechtildis van Loo, geboren 1634/1635, overleden 18 mrt 1662 ,oud 27 jaar, begraven Leeuwarden,Galileërkerk ,grafschrift.

 

Zie Grafschriften III-67.

 

Mechtildis is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 17 nov 1660 en getrouwd 1660 ,25-11-1660 att.van Leeuwarden met Johan van Buttinga, overleden v 1666.

 

Bij ondertrouw was hij kornet.

 

 

           3   Rombertus van Loo.

 

Rombertus van Loo is op 21-4-1648 student te Franeker.

 

           4   Maria van Loo.

 

Maria is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 16 jan 1664 en getrouwd 1664 ,24-1-1664 att.van Leeuwarden met Johan Morgan.

 

Bij ondertrouw was hij vaandrig.

 

 

 

     V-b Boudewijn van Loo, overleden 1647/1648 ,voor 13-5-1648, zoon van Arent van Loo (IV-b) en Hester van Aylva.

 

Balduinis van Loo was op 10-8-1616 student te Franeker.

Kapitein in het leger.

Autorisatie HvF d.d.13-5-1648:zijn 3 minderjarige kinderen bij Machteld Christina Steck n.l.Arent Jan,Hester Margaretha en Boudewijn Dirck van Loo, krijgen als voogd hun oom Damas van Loo,overste.

 

Boudewijn was gehuwd (1) met  Catharina van Wissema, overleden 1627/1634, dochter van Jan van Wissema en Lisck van Eninga.

 

HvF d.d.19-12-1618: Catharina van Wissema,weduwe van Dr.Johan Tiara te Beers.

Autorisatie HvF 14-10-1634,acte 352:Jan van Loo, 7jaar,zoon van kapitein Boudewijn van Loo en van overleden moeder Catharina van Wissema,komt onder voogdij van zijn ooms Duco en Pieter Hector van Wissema om te komen tot scheiding moederlijke goederen.

Autorisatie HvF 6-1-1637,acte 451:zijn zoon Johan van Loo krijgt nu zijn grootvader Arend van Loo als voogd i.p.v.zijn ooms,die door zijn moeder waren voorgesteld.

 

Catharina was weduwe van Johan Tjaerts van Tiara.

 

Uit het huwelijk van Boudewijn en Catharina:

 

           1   Jan van Loo, afkomstig uit Wanswerd in 1662, geboren ± 1627, overleden voor 20-1-1690.

 

In 1662 kapitein in het leger.

Jan noemde zich Johan Eminga van Loo.

 

 

Jan is getrouwd Leeuwarden 11 jan 1662 ,voor het gerecht, met Catharina van Aggema, afkomstig uit Witmarsum in 1662, geboren 28 apr 1643, overleden 20 mrt 1708, dochter van Alef Aggema van Walta en Catharina van Eminga.

 

Als haar vader testeert op 20-1-1690 woont zij als weduwe Loo te Birdaard (EEE5-335).

Catharina testeerde in 1690 te Leeuwarden samen met haar zuster (EEE5-343).

            

 

           2   waarschijnlijk Margarita van Loo, gedoopt Leeuwarden 13 sep 1635.

 

 

 

Boudewijn was gehuwd (2) met  Machteld van Steck, overleden na 1648.

 

HvF 24-10-1648:haar 3 kinderen hebben haar zwager Damas als voogd.

 

Uit dit huwelijk:

 

           3   Arent Jan van Loo.

 

Misschien is hij de Arent Jan van Loo die op 10-1-1662 een kind laat dopen te Leeuwarden (Wopke of Wopkje).

 

 

           4   Hester Margaretha van Loo.

 

           5   Boudewijn Dirck van Loo.

 

 

     V-c Albert van Loo, overleden 30 jan 1666, zoon van Arent van Loo (IV-b) en Hester van Aylva.

 

In een manuscript de overlijdensdatum en de namen voor zijn 16 kwartieren volgens A.v.C. (zie de “Friesche Adelaar nr.2 1887).

Van vaderskant: Loo, Eemskerck, Mijl, Alblas, Swinters, Diemen, Craisteen, de Juide.

Van moederskant: Aylva, Mockema, Loo, Kerckwerve, Thema, Foppinga,Eemskerck, Heerman.

Het betreft vaderskant Albert van Loo x Martha Zwinters, Dirck van Eemskerck x Geertruy van Diemen, Cornelis van der Mijle x N.van Craistein, Jan van Alblas x  Maria de Jode.

Het betreft moederskant Tjaert van Aylva x Ulbet Thema, Ernst van Mockema x Anna van Foppinga, Gerrit van Loo x Margretha van Eemskerck, Josias van Kerckwerve x Machteld van Heerman.

Vergelijk het rouwbord bij zijn broer Damas van Loo.

 

 

Albert is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 2 jun 1621 ,gerecht en getrouwd aldaar 24 jun 1621 met  Machteld van Arentsma, geboren ± 1600, dochter van Arent van Arentsma en Margaretha Fockens.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Arent van Loo, gedoopt Leeuwarden 11 jul 1622.

 

Kapitein ? en dan misschien op 24-6-1655 getuige te Nijmegen bij de doop van de dochter van zijn zuster Hester.

            

           2   Margaretha van Loo, gedoopt Leeuwarden 30 mrt 1625.

 

           3   Hester van Loo, overleden n 1684.

 

Bij trouwen in 1662 was zij weduwe van ritmeester George Hume (mededeling Rian Dirksen).

Uit het huwelijk van George en Hester werden gedoopt te Nijmegen:

1)      Albert Hume op 12-5-1654 (RBS 1165/504)

2)      Maria Hume op 24-6-1655 (RBS 1165/524)

Als weduwe en als dochter van Albert van Loo staat zij in 1656 op de lidmatenlijst van Holwerd.

 

Hester is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 2 aug 1662 en getrouwd Finkum 24 aug 1662 met Hessel van Aysma, afkomstig uit Koudum in 1662, geboren ± 1637, overleden n 1684, zoon van Hessel van Aysma en Catharina Sybrensdr van Walta.

 

Hessel was ritmeester en testeerde in 1669 te Oudkerk (DDD1).

In 1671 kerkvoogd te Oudkerk.

Zijn naam en die van zijn vrouw in 1671 op de kerkklok van Oudkerk.

 

 

           4   Boudewijn van Loo.

 

 

     V-d Damas van Loo,  geboren rond  1604, overleden Coevorden 13 jan 1666, 61 jaar, volgens rouwbord, zoon van Arent van Loo (IV-b) en Hester van Aylva.

 

Vermoedelijk als Dominicus van Loo op 18-2-1625 student te Leiden.

Hofjonker van graaf Ernst Casimir van Nassau.

Overste van het 1e Bat.Inf.Rgt.577a in 1648..

Hij kocht in 1654 Foppingastate te Dronrijp.

Zie ook HvF d.d.14-9-1630,24-10-1648 en 4-7-1654.

 

 

Op het rouwbord zijn de  wapens van zijn 16 betovergrootouders vermeld (het rouwbord bevond zich in het archiefdepot van het hoofdkantoor van de Rabobank).

Linksboven die van Albrecht van Loo x Maria Zwinters en Dick van Eemskerck x Geertruydt van Diemen , de vier grootouders van zijn grootvader Albrecht van Loo;

Linksonder die van Cornelis van der Mijle x N.van Craistein en Jan van Alblas x Maria de Jode, de vier grootouders van zijn grootmoeder Marie van der Mijle;

Rechtsboven die van Tjaert van Aylva x Ulbet  Thema en Ernst van Mockema x Anna van Foppinga, de vier grootouders van zijn grootvader Tjaert van Aylva;

Rechtsonder die van Gerrit van Loo x Margaretha van Eeemskerck en Josias van Kerckwerve x Machtelt van Heerman, de vier grootouders van zijn grootmoeder Hester van Loo.

Vergelijk hiervoor “De Friesche Adelaar” nr.2 1887.

 

 

Damas is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 15 okt 1642 en getrouwd 1642 ,5-11-1642 att.Leeuwarden (1) met  Cornelia van Abcoude van Meerthen, overleden v 1655.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Philippus van Loo, gedoopt Leeuwarden 26 okt 1645.

 

           2   Anna Wendel van Loo, gedoopt Leeuwarden 13 okt 1648.

 

           3   Arent Jan van Loo, gedoopt Leeuwarden 31 mrt 1650, volgt onder VI-b.

 

           4   Maria Cornelia van Loo, gedoopt Leeuwarden 5 apr 1651.

 

 

 

Damas is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 21 jul 1655 en getrouwd 1655 ,29-7-1655 3e pr.Leeuwarden (2) met  Doedt van Burmania, overleden n 1655, dochter van Bocke van Burmania en Frau van Burmania.

 

Doedt is eerder in ondertrouw gegaan Leeuwarden 12 jan 1650 en getrouwd 20 jan 1650 met Assuerus van Heuckelom, overleden v 1655.

 

         

     V-e Gerrit van Loo, overleden 1645, zoon van Arent van Loo (IV-b) en Hester van Aylva.

 

Als Gerardus van Loo op 14-2-1628 student te Leiden.

In 1640 is kapitein Gerrit van Loo n.ux. eigenaar van Waaxens (W.D.) stem5.

Kolonel van Inf.Rgt. 643a  1643/1645.

Als legeroverste gewond geraakt bij Hulst op 16-10-1645.

Authorisatie HvF d.d.30-12-1645:over zijn onmondige kinderen bij Hiske van Aylva wordt als voogd benoemd zijn zwager Douwe van Aylva,grietman van Westdongeradeel.

 

Gerrit is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 28 apr 1638 en getrouwd 1638 ,14-5-1638 att.Leeuwarden met  His Douwesdr van Aylva, geboren ± 1615, overleden 6 nov 1675, dochter van Douwe van Aylva en Luts van Meckema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Douwe Aylva van Loo, geboren 1639, volgt onder VI-c.

 

           2   Hester van Loo, gedoopt Leeuwarden 10 nov 1641.

 

           3   Arent van Loo, gedoopt Leeuwarden 4 dec 1644.

 

Arent is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 23 feb 1667 en getrouwd Goutum 3 mrt 1667 met Adriana Simonides.

 

           4   Gerrit van Loo.

 

 

     V-f Boudewijn van Loo, geboren ± 1583, overleden 23 jan 1640, begraven Vrouwenparochie ,rouwbord, zoon van Jan van Loo, ,ook Joannes (IV-c) en Sjouck Abbesdr.

 

Hij was in juni 1615 koopman in zijdewaren te Leeuwarden.

 

Boudewijn is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 9 jul 1608 en getrouwd aldaar 3 aug 1608 met  Tryntje Jacobs.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jan van Loo, gedoopt Leeuwarden 6 mei 1610.

 

           2   Lysbet van Loo, gedoopt Leeuwarden 17 mei 1611.

 

 

     V-g Jan van Loo, overleden 1659, zoon van Jan van Loo, ,ook Joannes (IV-c) en Sjouck Abbesdr.

 

Jan is getrouwd 1619 met  Anna Huybrechts, geboren 1602, overleden 1669.

 

Uit hun huwelijk 12 kinderen,waaronder de 3 hieronder genoemde.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jan van Loo, geboren 1622, overleden 1670.

 

           2   Sara van Loo, geboren 1635, overleden 1704.

 

           3   Magdalena van Loo, geboren 1641, overleden 1669.

Magdalena is getrouwd 1668 met Titus van Rijn.

 

De zoon van Rembrandt van Rijn.

 

 

 

   VI-a Jacobus Alberts van Loo, geboren v 1630, overleden 1679, zoon van Albertus van Loo (V-a) en Neeltje Rommerts Ulenburch.

 

Jacobus Albertus van Loo was op 12-12-1645 student te Leuven en promoveerde daarin 1652 tot doctor in de rechten.

Hij was advocaat bij het Hof van Friesland en wordt genoemd als landsfiscaal.

 

Jacobus is getrouwd Leeuwarden 1655 met  Catharina van Walta, overleden Rauwerd 1656/1660, dochter van Tjaert Holdinga van Walta en Foockel Hobbesdr van Waltinga.

 

RAU-36-279 d.d.1660:inventaris na haar overlijden .

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Gratiana Florentia van Loo, geboren ± 1658, overleden 1754, begraven Leeuwarden,Galileërkerk.

 

Zie Grafschriften III.

 

Gratiana is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 29 aug 1690 en getrouwd 1690 ,7-9-1690 att.van Leeuwarden met Petrus Henricus Petraeus, begraven Leeuwarden,Galileërkerk.

 

Hij was advocaat bij het Hof van Friesland.

 

 

           2   Tjaert Walta van Loo.

 

Hij was kapitein in het leger.

 

 

 

   VI-b Arent Jan van Loo, gedoopt Leeuwarden 31 mrt 1650, overleden 1728, zoon van Damas van Loo (V-d) en Cornelia van Abcoude van Meerthen.

 

Overste van Inf.Rgt. 633a  1686/1691 en van Inf.Rgt. 664a na 1691.

Hij woonde met zijn vrouw op Foppingastate te Dronrijp en was daar lidmaat vanaf 6-8-1677.

HvF 16820-186v :genoemd met zijn vrouw bij verkoop van Foppingastate in 1685 te Dronrijp.

Voor zijn kinderen zie HvF 300-9 d.d.16-12-1717.

 

Arent is in ondertrouw gegaan Oenkerk 3 mei 1674 en getrouwd feb 1676 met  His Hester van Aylva, overleden Vollenhove 16 dec 1711, begraven Dronrijp 5 jan 1712, dochter van Scipio Meckema van Aylva, ook Sippe en Lisck van Eysinga.

 

Zij woonde met haar man op Foppingastate te Dronrijp en werd lidmaat te Dronrijp op 30-7-1676 met attestatie van Leeuwarden.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Cornelia Hester van Loo, gedoopt Dronrijp 21 aug 1687, overleden aldaar 4 dec 1687 ,16 weken oud,, begraven aldaar ,grafschrift.

 

Zie Grafschriften IV-69 (Menaldumadeel).

 

 

           2   Cornelia Hester van Loo, gedoopt Dronrijp 9 sep 1688, overleden Vollenhove dec 1736, begraven Leeuwarden ,grafschrift.

 

           3   Damas Arent van Loo, gedoopt Leeuwarden. 11 dec 1692.

 

4 Scipio Douwe van Loo, overleden n 1743

 

Hij was overste van Inf.Rgt.671e in 1743.

 

 

 

 

   VI-c Douwe Aylva van Loo, geboren 1639, overleden 13 mei 1669 ,30 jaar, zoon van Gerrit van Loo (V-e) en His Douwesdr van Aylva.

 

Hij werd grietman van Baarderadeel op 4-5-1660 na het overlijden van de vader van zijn toekomstige vrouw.

Douwe Aylva overleed kinderloos in 1669.

 

Douwe is getrouwd Beers 18 nov 1660 met  Helena van Botnia, geboren 17 feb 1647, overleden 16 mrt 1708 ,61 jaar en 4 weken, begraven Jellum ,grafschrift, dochter van Dominicus Justus van Botnia, ,ook Douwe en Geertruida van Meckema.

 

Zij was de laatste van haar familie en testeerde in 1692 te Dronrijp (EEE 5-402) en in 1708 te Jellum op Mammingastate (EEE 6-625).

 

Helena is later getrouwd Jellum 8 okt 1671 met Watze van Burmania, geboren jun 1631, overleden 27 feb 1691 ,59 jaar en 8 maand, begraven Jellum ,grafschrift, zoon van Sybrant van Burmania, ,de jongere en Wick van Ockinga.

 

Uit het huwelijk van Douwe en Helena:

 

           1   Jimck van Loo, gedoopt Jellum/Beers 25 aug 1661, jong overleden.