Genealogie van het geslacht van Oenema

            En een deel van de genealogie  geslacht de Blocq uit originele familie-aantekeningen.

 

                                                               

 

 

                    Uit deze familie komen grietmannen van Schoterland en Utingeradeel

 

            Voor de bronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site.

            Eveneens voor het nodige voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

         

 

 

         I Karst van Oenema.

           

 

In GJB 1966-73 wordt vermoed dat dit Karst Thyses uit Terhorne is omdat hij in 1546 eigenaar is van ”Laanstra”  te Wynaldum (zie ook GJB 1989-73).

HvF 16481-515,251  d.d.3-10-1536 en 7-5-1539: Hans Thyszn, Karste Thyszn, Eyle Thyszn en Rints Thysdr contra Broercke Obbes.

 

Karst was gehuwd met  Gerlant Ndr.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tjepcke van Oenema, volgt onder II-a.

 

           2   Oene Karstes van Oenema, overleden 1578/1587.

 

Voor het testament van wijlen Oene en wijlen zijn vrouw zie BAR E3d.d.23-12-1592 (GJB 1955-76).

HvF 16802-242 d.d.11-6-1577:Oene van Oenema als curator over de kinderen van broer Hans van Oenema verkoopt delen van ” Laanstra”  te Wynaldum (GJB 1966-74).

HvF 16804-135:zijn weeskinderen verkopen in 1587.

 

Oene was gehuwd met Tryn van Albada, afkomstig uit Goënga, overleden v 4 mrt 1578, dochter van Ruurd Alberts en Anna Douwesdr Douma van Oenema.

 

Zie GJB 1997-175.

 

 

           3   Hans van Oenema, overleden v 11 jun 1577.

 

           4   Catharina van Oenema.

 

Catharina was gehuwd met Aebe Tincozoon, zoon van Tinco Saeckes Nijega en Hylck Botesdr van Oosterzee.

 

           5   Matthias van Oenema, volgt onder II-b.

 

 

    II-a Tjepcke van Oenema, zoon van Karst van Oenema (I) en Gerlant Ndr.

 

Mr Tjepcke Oenema liet zich in juni1546 inschrijven als student te Leuven onder de naam Tyberius Christianus (GJB 1989-72).

 

Tjepcke was gehuwd met  Sybrich Tincodr, overleden 5 aug 1611, begraven Oudeschoot ,grafschrift, dochter van Tinco Saeckes Nijega en Hylck Botesdr van Oosterzee.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tinco van Oenema, volgt onder III.

 

           2   Gerlant van Oenema, overleden n 1629.

 

HvF 16692 d.d.9-12-1629:Gerlant en haar neef Jaques als crediteuren.

 

Gerlant was gehuwd met Jelle Tincozn van Andringa.

 

           3   Karst van Oenema, afkomstig uit Sneek in 1597.

 

Karst is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 26 feb 1597 met Anna Jans.

 

 

    II-b Matthias van Oenema, overleden 14 mrt 1601, begraven Oudeschoot ,grafschrift, zoon van Karst van Oenema (I) en Gerlant Ndr.

 

In  juni 1546  ingeschreven als student te Leuven.

Hij was raad ter Admiraliteit Friesland in Dokkum.

 

Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

 

           1   Doeth van Oenema, begraven Oudeschoot ,grafschrift.

 

 

      III Tinco van Oenema, overleden 20 aug 1631, begraven Oudeschoot ,grafschrift, zoon van Tjepcke van Oenema (II-a) en Sybrich Tincodr.

 

Grietman van Schoterland 1591-1627.

Zie ook HvF 16487 d.d.27-10-1614.

HvF d.d.27-10-1614: Tinco van Oenema contra Tjaercke Tjaertsdr

 

Tinco was gehuwd met  Catharina Jacquesdr de Blocq, geboren 29 juli 1565, overleden 5 dec 1626, begraven Oudeschoot ,grafschrift., dochter van Jacques de Blocq en Maria van der Borch.

 

Zie GJB 1957-19,20., zij was een zuster van Daniel de Blocq.(zie familie de Blocq na IV-b).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tiberius van Oenema, ,oorspronkelijk Tjepcke,, gedoopt Sneek 22 mrt 1590, volgt onder IV-a.

 

           2   Jacques van Oenema, gedoopt Sneek 10 dec 1591, volgt onder IV-b.

 

           3   Karst van Oenema, gedoopt Sneek 24 okt 1593.

 

           4   Emerentia van Oenema, gedoopt Sneek 26 okt 1595.

 

           5   Maike van Oenema, gedoopt Sneek 20 mrt 1597.

 

           6   Helena van Oenema, geboren 1598/1599, overleden 21 dec 1599, begraven Oudeschoot ,grafschrift.

 

           7   Magdalena van Oenema, geboren 1599/1600, overleden 21 sep 1600, begraven Oudeschoot ,grafschrift.

 

           8   Aemilius van Oenema, geboren ± 1602, overleden 7 apr 1647 ,45 jaar, begraven Oudeschoot ,grafschrift.

 

Amelius Oenema werd op 28-10-1620 student te Franeker en wordt op 5-8-1624 en in 1625 vermeld als student te Orleans.

Grietman van Schoterland als opvolger van zijn vader 1627-1647.

Hij was niet getrouwd en testeerde in 1636 (EEE1-373).

In 1640 eigenaar van Laansma te Wynaldum (zie ook GJB 1966-73,74).

Hij was in 1640 ook raad ter Admiraliteit Friesland in Dokkum.

Zijn naam in 1643 op de klok van Mildam.

 

 

           9   Cniercke van Oenema, gedoopt Leeuwarden 5 aug 1603.

 

         10   Emerentia van Oenema, geboren ± 1610, overleden n 1665.

 

In 1623 uit Heerenveen (3e pr.huwelijk aldaar 2-6-1633).

 

Emerentia is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 18 mei 1633 en getrouwd aldaar 2 jun 1633 met Jacob van Runia, gedoopt Leeuwarden 11 mei 1610, overleden 13 jun 1665 ,55 jaar, begraven Oudeschoot ,grafschrift.

 

Ontvanger van Friesland.

 

 

            

 

 

   IV-a Tiberius van Oenema, ,oorspronkelijk Tjepcke,, gedoopt Sneek 22 mrt 1590, overleden 22 mei 1640, begraven Oldeboorn ,grafschrift, zoon van Tinco van Oenema (III) en Catharina Jacquesdr de Blocq.

 

Grietman Utingeradeel 1619-1640.

HvF 16793 d.d.23-12-1640:voor zijn dochter Catharina worden curatoren benoemd o.a.haar oom Aemilius.

 

 

Tiberius is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 17 apr 1624 en getrouwd 1624 ,3e pr.2-5-1624 Leeuwarden met  Haesje van Vierssen, overleden 27 mei 1632, begraven Oldeboorn ,grafschrift, dochter van Willem van Vierssen en Titia Georgesdr Gothofredi

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Catharina van Oenema, geboren ± 1629, overleden 13 sep 1679 ,in haar 50e jaar, begraven Oudeschoot ,grafschrift.

 

Zij kwam in 1650 uit Heerenveen (3e pr.huwelijk aldaar 10-3-1650).

HvF 16812-49 (1652/1659):genoemd bij decr.verkoop te Kortezwaag met Jaques en Amerentia van Oenema.

HvF 16814-269 (1666/1671):genoemd bij decr.verkoop te Terhorne met Aemilius en Amarens van Oenema.

 

Catharina is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 23 feb 1650 en getrouwd aldaar 10 mrt 1650 ,Galilëerkerk met Ernst Willems van Haren, geboren Leeuwarden 13 dec 1623, overleden Heerenveen 15 aug 1701.

 

Hij was bij huwelijk in 1650 ritmeester.

 

 

 

   IV-b Jacques van Oenema, gedoopt Sneek 10 dec 1591, overleden 6 okt 1646, begraven Oudeschoot ,grafschrift, zoon van Tinco van Oenema (III) en Catharina Jacquesdr de Blocq.

 

In 1622 kapitein (att.Heerenveen 25-2-1622), later kolonel (1644) en tenslotte grietman van Ooststellingwerf van 10-1-1646 tot 6-10-1646.

HvF 16692 d.d.7-11-1636:overste Jaques van Oenema als crediteur.

 

Jacques is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 9 feb 1622 en getrouwd aldaar 3 mrt 1622 (1) met  Taetje van Vierssen, overleden 18 jul 1625, begraven Oudeschoot ,grafschrift, dochter van Willem van Vierssen en Titia Georgesdr Gothofredi.

 

Uit dit huwelijk:

            

           1   Willem van Oenema, overleden 15 aug 1624, begraven Oudeschoot ,grafschrift.

 

 

           2   Sibilla van Oenema, overleden 6 aug 1625,  bij haar moeder begraven Oudeschoot ,grafschrift.

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Het geslacht de Blocq uit familie-aantekeningen van Jacques de Blocq en zijn zoon Daniel de Blocq

                         Overgenomen uit de bijdrage van de heer J.Visser in GJB 1957- 13/20.

 

Jacques de Blocq, zoon van Jacob de Block en Catharina Screvels; hij  was misschien een broer van Joan de Blocq, burgemeester van Franeker.

Jacques, geboren te Gent  op 19-6-1521 (m.z. 29-6-1521 ?) ,  trouwde op 5-5-1556 met Marie van der Borgh,  geboren 1538, dochter van Daniel van der Borgh en Catharina van Loo.

         

Het echtpaar kreeg 12 kinderen.

Marie overleed 16-2-1573 te Emden en werd daar begraven in de Grote kerk.

Jacques overleed 7-4-1573 te Leeuwarden en werd begraven in de kerk van Harlingen, bij zijn overleden kinderen.

Hij was  “exchijsmeester”  , accijnsmeester , te Harlingen en liet bij overlijden 6 kinderen na, 4 zoons Daniel, Gerrit, Boudewijn en Jacob en 2 dochters Catharina en Magdalena.

 

Uit hun huwelijk werden geboren:

 

1. Daniel,  geboren 30-9-1557, overleden 20-1-1559, oud 15 maanden en twintig dagen, begraven Oldehove Leeuwarden.

 

2. Daniel , geboren 5-2-1560,  volgt hierna.

 

3. Jacob , geboren 5-9-1561,  overleden 10-9-1561, tweeling met de volgende.

 

4. Albrecht , geboren 5-9-1561,  overleden omstreeks 10-10-1561, begraven Harlingen.

 

5. Gerrit  ,geboren  31-12-1562,  overleden 1573/1614.

 

Aant.21 SFA de Blocq:   Gerrit leidde een “boos leven“ en werd onterfd. In 1614 is zijn broer Daniel voogd over zijn kinderen (HvF d.d. 27-10-1614)

 

6. Jacob,  geboren 21-8-1564,  overleden 20-9-1564, begraven Harlingen.

 

7. Catheryne,  geboren 29-7-1565,  overleden 5-12-1626, begraven  Oudeschoot, grafschrift

 

8. Boudewyn, geboren 13-12-1567, overleden (volgens SFA)  24-5-1608

 

9. Magdalena,  geboren 27-9-1569, overleden 19-12-1597, 28 jaar oud, begraven Jacobijnerkerk Leeuwarden.

 

10 Mayken,  geboren 1-12-1570, overleden 27-1-1571, begraven Harlingen.

 

11 Pyter,  geboren 9-1-1572,  overleden 26-1-1572, oud 18 dagen, begraven Harlingen.

 

12 Jacob,  geboren  Emden  24-11-1572, overleden  3-9-1574, begraven Leeuwarden  Oldehove, bij  zijn broer Daniel (overleden 1559)

 

 

 

Daniel de Blocq, geboren 5-2-1560, overleden Leeuwarden 7-7-1617, begraven aldaar 13-7-1617 in de kerk van Oldehove bij zijn vrouw., grafsteen Walle [3796]

Hij trouwde op 17-9-1587 met Cuinera Aernsdr van Buyserogge, geboren Delft  24-6-1559, overleden Leeuwarden 25-12-1594, begraven aldaar kerk Oldehove.

 

Daniel was griffier bij het Hof van Friesland.

Hij liet bij overlijden 3 dochters na.

 

Uit hun huwelijk werden geboren:

 

1. Marycke,  geboren 24-6-1588

 

2. Erckjen,  geboren 14-2-1590

 

3. Caterine,  geboren 10-11-1591, overleden 1-12-1591, begraven Leeuwarden Oldehove.

 

4. Anna,  geboren 6-4-1593, overleden 16-7-1666, begraven Westerkerk Leeuwarden, grafschrift

 

5. Jacques,  geboren 19-12-1594, gedoopt 1-1-1595, overleden 12-2-1595, begraven Leeuwarden Oldehove bij zijn moeder.

 

 Uit bovengenoemde aantekeningen en de noten 13,14,15 bij SFA de Blocq valt nog het volgende af te leiden:

 

De moeder van Maria van der Borgh was  Catharina van Loo, zuster van raadsheer Gerrit van Loo.

De zuster van Maria was Armgaerdt van der Borgh, getrouwd met Ameliaen Aernts van Bloemendael.

Amel Arents was secretaris van het Bildt

Not.Cleutingh d.d. 20-1-1557: Catharina van Loo, schenkt goederen aan Jacques en Maria, met toestemming van dochter Armgaerdt, mits Catharina zal worden onderhouden door Jacques en Maria.

Jacques sterft in 1573 ten huize van zijn zwager Amel Arens in Leeuwarden.

 

De moeder van Jacques was Catharina Screvels en zijn broer was Thomas de Blocq, getrouwd met Catharina Nevelincx.

Over een broer Joan wordt in de aantekeningen niet gesproken.

In SFA zijn Jacques en Joan broers en over Joan het volgende:

 

Joan de Blocq, zoon van Jacob de Blocq, geboren Gent 1520, overleden Franeker 27-5-1597.

Hij was burgemeester van Franeker.

Zijn zoon was Jacob de Blocq, geboren 1566, overleden 1629.  Hij trouwde in Haarlem met Helena Tempelaer.

Zijn dochter was waarschijnlijk Maycke de Blocq, geboren Franeker (?) 1554 ,overleden Franeker 23-11-1622, 68 jaar, begraven aldaar, grafschrift Walle [1753]

Zij was getrouwd met Douwe Hoytes Stickenboer, geboren 10-11-1559, overleden Franeker 30-1-1648, 88 jaar en 81 dagen, begraven aldaar, grafschrift Walle [1753]