De families Zijlstra in Menaldumadeel

 

Wouter Heins, zilversmid te Dronrijp, uit mijn familie, trouwt op 24-2-1721 te Leeuwarden met Aafke Jans Zijlstra uit Deinum (later Akke Jans Zijlstra).

Omdat ik haar ouders niet kon ontdekken heb ik onderzoek gedaan naar de families Zijlstra die in 1811 deze naam voor het eerst aannemen of bij eerder gebruik deze naam laten vastleggen. Op deze manier heb ik geprobeerd om aansluiting te krijgen voor deze Aafke Jans Zijlstra. Het is me helaas niet gelukt.

 

Jammergenoeg zijn de naamacten uit 1811 voor Menaldumadeel ,waarbij de achternaam werd vastgelegd, verloren gegaan, maar beschikbaar is het registre civique voor Menaldumadeel uit 1812 waarbij de werkende mannen met de naam Zijlstra worden vermeld

Verder had ik houvast aan het overlijdensregister 1806/1810 en de overlijdensacten na 1811 voor wat betreft de Zijlstra’s geboren voor 1811.

 

Het speurwerk leverde 11 families Zijlstra op, hieronder vermeld onder A t.em. K, onderling niet verwant.

De naam kan bijna steeds verklaard worden uit de woonplaats Ritsumazijl, Roptazijl en Oudebildtzijl.

De naam Zijlstra werd voor 1811 maar sporadisch gebruikt - had dan een sluimerend bestaan- maar zal in de meeste gevallen pas in 1811 zijn aangenomen.

Bij de Quotisatie van 1749 wordt niemand vermeld met de achternaam Zijlstra.

 

Behalve genoemde Aafke Jans Zijlstra heb ik ook niet kunnen aansluiten:

 

1)      Symen Piebes Zijlstra, timmerman te Menaldum zonder geboortedatum (reg.civ. 1812), in 1805 wonend Menaldum 20 (speciekohier).

 

      2) Frans Jans Zijlstra, boerenknecht, geboren 22-9-1791 (reg.civ. 1812).

 

      3) Aaltje Zijlstra van Beetgum trouwt 16-11-1766 te Beetgum met Pieter Steinfurt van Beetgum.

 

Voor de Zijlstraboeken, uitgegeven door de Zijlstrastichting, kwam deze bijdrage te laat omdat de Zijlstrastichting per 31-12-2000 werd opgeheven door een tekort aan medewerkers.

 

 

S.Wierstra, Dokkum, 2000.

s.wierstra@versatel.nl

 

 

 

                                                                                                                A

                                                Deze familie had domicilie te Ritsumazijl en zal daaraan in 1811 de naam Zijlstra hebben ontleend.

                                                            Soms werd door personen uit deze familie de achternaam ook voor 1811 gebruikt.

 

 

         I Frans Clases.

 

Hij is vermoedelijk doopsgezind.

 

Frans was gehuwd met  Antje Wilckes.

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jan Franses, geboren Blessum ± 1662, volgt onder II.

 

 

       II Jan Franses, geboren Blessum ± 1662, overleden Ritsumazijl 1724, zoon van Frans Clases (I) en Antje Wilckes.

 

Jan Franses is in 1716 boer onder Deinum.

Hij laat zijn kinderen niet dopen en is zeer waarschijnlijk doopsgezind.

Voor de namen van de kinderen zie MEN 87-516 d.d.6-9-1716.

 

Jan was gehuwd (1) met  Claaske Clases, overleden Ritsumazijl ± 1710.

Uit dit huwelijk:

 

           1   Frans Jans, geboren v 1691.

 

Frans Jans is boer te Deinum (1728 gebruiker stem 30 aldaar).

Bij huwelijk kwamen Frans en Berber beiden uit Deinum.

 

 

Frans is getrouwd Deinum 6 jun 1723 met Berber Clases.

 

           2   Dieuwke Jans, geboren v 1691.

Dieuwke is getrouwd 1709 ,3e pr. 21-7-1709 te Deinum met Jetze Thomas.

 

Bij huwelijk kwam Jetze Thomas van Bozum en Dieuwke uit Deinum.

 

 

           3   Jacob Jans, geboren v 1691.

 

Bij huwelijk kwamen Jacob en Imkje beiden uit Deinum.

 

Jacob is getrouwd Deinum 28 nov 1723 met Imkje Tietes.

 

           4   Andries Jans, geboren ± 1691.

 

Bij huwelijk kwamen Andries en Trijntje beiden uit Deinum.

 

Andries is getrouwd Deinum 26 mrt 1719 met Trijntje Clases.

 

           5   Antje Jans Zijlstra, met achternaam, geboren ± 1695.

 

Bij huwelijk uit Deinum met achternaam Zijlstra/

 

Antje is getrouwd Deinum 6 dec 1716 met Willem Ysbrands, gedoopt Dronrijp 5 sep 1697, zoon van Ysbrand Willems en Catharina Lourens.

Willem kwam bij huwelijk uit Dronrijp.

Willem en Antje laten kinderen dopen te Deinum en Leeuwarden.

Deze Willem Ysbrands moet niet verwisseld worden met een andere Willem Ysbrands,wat wel is gebeurd bij de aantekeningen horende bij de kroniek van Dronrijp (Roucoma).

 

 

           6   Aaltje Jans, geboren ± 1698.

Aaltje is getrouwd Deinum 14 mei 1719 met Pieter Piers.

 

Bij huwelijk kwamen Pieter en Aaltje beiden uit Deinum.

 

 

           7   Klaas Jans, geboren ± 1700, volgt onder III.

 

           8   Tryntje Jans, geboren ± 1702.

Tryntje is getrouwd Deinum 1 apr 1720 met Symen Douwes.

 

Bij huwelijk kwam Symen Douwes uit Marssum en Tryntje uit Deinum.

 

 

           9   Iemkje Jans, geboren ± 1704.

Iemkje is getrouwd Deinum 21 sep 1721 met Pieter Cornelis.

 

Bij huwelijk kwamen Pieter en Iemkje beiden uit Deinum.

 

 

         10   Ane Jans, geboren ± 1706.

 

MEN 89 d.d.15-2-1731:Gerrit Pieters te Hylaard als voogd over Ane Jans.

Ane Jans is niet de bij Q1749 genoemde boer te Blessum (die was afkomstig uit Barradeel).

 

 

Jan is getrouwd Deinum 30 dec 1714 (2) met  Metje Vyts.

 

      III Klaas Jans, geboren ± 1700, overleden Deinum 1781/1782 ,zie speciekohier, zoon van Jan Franses (II) en Claaske Clases.

 

Kleine boer te Deinum.

Klaas Jans is doopsgezind en zijn vrouw Taetske laat de kinderen dopen.

Q1749: Klaas Jans te Deinum,gemeen, 4+1, 24-13-0.

Speciekohier: 1748/1760 Deinum 46; 1760 Klaas Jans insolvent, nu de zoon Edger Klazes.

Klaas Jans komt in 1781 uit Harlingen bij zijn zoon Jacob Klazes op Deinum 46.

In 1782 vermeld als overleden.

 

Klaas is getrouwd Deinum 15 feb 1722 met  Taetske Edgers, gedoopt Blessum 1 okt 1693, dochter van Edger Sjoerds (boer te Blessum in 1698).

Uit dit huwelijk:

 

           1   Edger Klazes Zijlstra, gedoopt Blessum 18 apr 1723, volgt onder IV-a.

 

           2   Jacob Klazes Zijlstra, geboren Deinum 27 feb 1733, gedoopt aldaar 3 apr 1733, volgt onder IV-b.

 

 

   IV-a Edger Klazes Zijlstra, gedoopt Blessum 18 apr 1723, overleden Leeuwarden (?) n 1769, zoon van Klaas Jans (III) en Taetske Edgers.

 

Speciekohier: 1760/1768 Deinum 46; 1769 vertrokken naar Leeuwarden.

 

Edger is getrouwd Deinum 14 mrt 1756 met  Grietje Gerrits.

 

Bij huwelijk uit Deinum.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jan Edgers Zijlstra, geboren Deinum 10 dec 1757, gedoopt aldaar 8 jan 1758.

 

Hi is vermoedelijk jong overleden.

 

 

           2   Taetske Edgers Zijlstra, geboren Deinum 31 mrt 1760, gedoopt aldaar 13 apr 1760.

Taetske is getrouwd Leeuwarden 28 mrt 1784 met Romke Rinses.

 

Bij huwelijk Romke en Tietske beiden uit Leeuwarden.

 

 

           3   Gerrit Edgers Zijlstra, geboren Deinum 10 sep 1762, gedoopt aldaar 17 okt 1762, volgt onder V-a.

 

 

   IV-b Jacob Klazes Zijlstra, geboren Deinum 27 feb 1733, gedoopt aldaar 3 apr 1733, overleden Dronrijp 18 feb 1813 ,80 jaar, zoon van Klaas Jans (III) en Taetske Edgers.

 

Speciekohier: 1766 Marssum 62;1768 Marssum 52;1772 Marssum 2;1774 Deinum 46;1784 Deinum 39;1789 Deinum 12/13; 1792 Deinum 38, vermelding vrouw overleden; 1794 Marssum 109; 1795/1796 Marssum 29, gealimenteerd.

 

Jacob is getrouwd Marssum 24 mei 1767 (1) met  Pietje Dirks, gedoopt Marssum 18 mei 1742, overleden Deinum 1791/1792, dochter van Dirk Epkes en Baukje Sikkes.

Uit dit huwelijk:

 

           1   Taetske Jacobs, geboren Marssum 21 mrt 1772, gedoopt aldaar 5 apr 1772, overleden v 1778.

 

           2   Dirk Jacobs Zijlstra, geboren Deinum 15 jun 1775, gedoopt aldaar 30 jul 1775, overleden aldaar 19 aug 1852.

 

Reg.civ. 1812: mr.slager te Deinum.

 

 

           3   Taetske Jacobs, geboren Deinum 5 feb 1778, gedoopt aldaar 5 apr 1778.

 

           4   Klaas Jacobs Zijlstra, geboren Deinum 14 mrt 1781, gedoopt aldaar 8 apr 1781, volgt onder V-b.

 

           5   Baukje Jacobs, geboren Deinum 7 dec 1785, gedoopt aldaar 8 jan 1786.

 

Jacob is getrouwd Marssum 28 sep 1793 (2) met  Trijntje Klazes, geboren Menaldum 17 mei 1759, gedoopt aldaar 17 jun 1759, overleden Marssum 25 mei 1833, dochter van Klaas Jacobs en Bregt Hessels.

 

Zij was eerder getrouwd op 15-11-1778 te Marssum met Sybren Jans van Marssum.

 

Uit dit huwelijk:

 

           6   Jacob Jacobs, geboren Marssum 27 jun 1794, gedoopt aldaar 10 aug 1794.

 

           7   Pieter Jacobs, geboren Marssum 24 sep 1796, gedoopt aldaar 16 okt 1796.

 

           8   Bregtje Jacobs Zijlstra, geboren Marssum 28 dec 1798, gedoopt aldaar 27 jan 1799.

 

Zij trouwt op 14-6-1834 in Baarderadeel.

 

 

 

     V-a Gerrit Edgers Zijlstra, geboren Deinum 10 sep 1762, gedoopt aldaar 17 okt 1762, zoon van Edger Klazes Zijlstra (IV-a) en Grietje Gerrits.

 

Bij huwelijk kwamen Gerrit en Antje beiden uit Leeuwarden.

 

Gerrit is getrouwd Leeuwarden 25 dec 1791 met  Antje Harts.

Uit dit huwelijk:

 

           1   Grietje Gerrits Zijlstra, geboren Leeuwarden 27 jul 1792, gedoopt aldaar 15 aug 1792.

 

           2   Hart Gerrits Zijlstra, geboren Leeuwarden 11 feb 1794, gedoopt aldaar 5 mrt 1794.

 

           3   Jantje Gerrits Zijlstra, geboren Leeuwarden 18 okt 1801, gedoopt aldaar 11 nov 1801.

 

           4   Gerrit Gerrits Zijlstra, geboren Leeuwarden 11 apr 1806, gedoopt aldaar 11 mei 1806, overleden aldaar 19 nov 1899.

 

Hij overlijdt als Jan Gerrits Zijlstra.

 

 

 

     V-b Klaas Jacobs Zijlstra, geboren Deinum 14 mrt 1781, gedoopt aldaar 8 apr 1781, overleden aldaar 25 okt 1807, zoon van Jacob Klazes Zijlstra (IV-b) en Pietje Dirks.

 

Overl.register 1806/1810: Klaas Jacobs overlijdt, 27 jaar oud, gehuwd en 2 kinderen.

 

Klaas was gehuwd met  Akke Jacobs Blom, geboren Deinum 13 nov 1787, gedoopt aldaar 9 dec 1787, overleden aldaar 9 mrt 1852, dochter van Jacob Fopkes (Blom) en Sytske Keimpes (Wierstra).

 

Haar moeder Sytske Keimpes (Wierstra) behoort tot mijn familie; zij is een zuster van Hein Keimpes Wierstra.

Akke Jacobs hertrouwde op 3-2-1811 te Deinum met Haantje Broers Boonstra, slager te Deinum en daar overleden op 13-5-1823.

 

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Pietje Klazes Zijlstra, gedoopt Deinum 5 dec 1804.

 

           2   Jacob Klazes Zijlstra, gedoopt Deinum 25 okt 1806.

 

 

                                                                               B

                              Ook deze familie woonde te Ritsumazijl en noemde zich in 1812 daarom Zijlstra

 

 

 

         I Simme Hoytes.

 

Bij ondertrouw in 1723 uit Roordahuizum.

Zijn kinderen worden gedoopt te Leeuwarden, R.K., statie Breedstraat.

 

Simme is in ondertrouw gegaan Goutum 3 jan 1723 met  Grietje Tjepkes.

 

Bij ondertrouw in 1723 uit Swichem.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hoyte Simmes, gedoopt Leeuwarden (R.K.) 1 dec 1731, volgt onder II.

 

 

       II Hoyte Simmes, gedoopt Leeuwarden (R.K.) 1 dec 1731, overleden Ritzumazijl 15 jul 1793 ,volgens DTB RK Leeuwarden, zoon van Simme Hoytes (I) en Grietje Tjepkes.

 

Hoyte was eerst boerenknecht te Huizum, vanaf 1772 boer te Huizum en vanaf 1773/1774 boer te Ritzumazijl.

Speciekohier: 1767/1771 Huizum 2; 1772 Huizum 1; 1774 Deinum 55 (Cornelis Douwes is daar overleden, een broer van zijn vrouw ?); 1775/1793 boer,Deinum 55 (Ritzumazijl); 1793 vrouw overleden; 1794 Hoyte Simmes overleden, nu de zoon Douwe Hoytes.

 

Hoyte is getrouwd Huizum (?) v 1762 met  Ytje Douwes, overleden Ritzumazijl 1792/1793 ,volgens speciekohier.

Uit dit huwelijk:

 

           1   Simme Hoytes, geboren Huizum (?), gedoopt Leeuwarden (R.K.) 17 jan 1762.

 

           2   Grietje Hoytes, geboren Huizum (?), gedoopt Leeuwarden (R.K.) 3 okt 1763.

 

           3   Grietje Hoytes, geboren Huizum, gedoopt Leeuwarden (R.K.) 17 aug 1767.

 

           4   Douwe Hoytes Zijlstra, geboren Huizum, gedoopt Leeuwarden (R.K.) 15 jul 1769, volgt onder III-a.

 

           5   Ate Hoytes, geboren Huizum, gedoopt Leeuwarden (R.K.) 11 jan 1771.

 

           6   Freerk Hoytes, geboren Huizum, gedoopt Leeuwarden (R.K.) 21 mei 1772.

 

           7   Grietje Hoytes, geboren Huizum, gedoopt Leeuwarden (R.K.) 18 aug 1773.

 

           8   Ate Hoytes, geboren Ritzumazijl, gedoopt Leeuwarden (R.K.) 27 apr 1775.

 

           9   Ate Hoytes Zijlstra, geboren Ritzumazijl, gedoopt Leeuwarden (R.K.) 13 nov 1776, volgt onder III-b.

 

 

  III-a Douwe Hoytes Zijlstra, geboren Huizum, gedoopt Leeuwarden (R.K.) 15 jul 1769, overleden Leeuwarden 11 jan 1818, zoon van Hoyte Simmes (II) en Ytje Douwes.

 

Douwe was eerst boer te Ritzumazijl als opvolger van zijn vader, later en bij overlijden schipper te Leeuwarden.

Speciekohier: 1794/1805: Douwe Hoytes Deinum 55 (Ritzumazijl).

 

Douwe is getrouwd Marssum 26 apr 1795 (1) met  Baukje Dirks, overleden 1795/1796.

Douwe is getrouwd Dronrijp (R.K.) 17 jul 1796 (2) met  Antje Jacobs, geboren ± 1775, overleden Franeker 16 jan 1818 ,42 jaar.

 

Bij huwelijk in 1796 uit Slappeterp.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Baukje Douwes, geboren Ritzumazijl, gedoopt Dronrijp (R.K.) 8 dec 1796.

 

           2   Baukje Douwes, geboren Ritzumazijl, gedoopt Dronrijp (R.K.) 4 jan 1798.

 

           3   Sytske Douwes, geboren Ritzumazijl, gedoopt Dronrijp (R.K.) 17 nov 1799.

 

           4   Jacob Douwes Zijlstra, geboren Ritzumazijl, gedoopt Dronrijp (R.K.) 9 apr 1801, overleden Groningen 8 sep 1828 ,als fuselier.

 

           5   Hoyte Douwes Zijlstra, geboren Ritzumazijl, gedoopt Dronrijp (R.K.) 14 sep 1802, overleden Franeker 19 dec 1831.

 

Hoyte is eerst boerenknecht en later boer te Franeker.

 

Hoyte is getrouwd Franeker 11 nov 1827 met Maria Sipkes.

 

           6   Sytske Douwes, geboren Ritzumazijl, gedoopt Dronrijp (R.K.) 17 feb 1804.

 

           7   Ytje Douwes, geboren Ritzumazijl, gedoopt Dronrijp (R.K.) 27 mrt 1805.

 

           8   Simme Douwes, geboren Ritzumazijl, gedoopt Dronrijp (R.K.) 24 sep 1806.

 

 

   III-b Ate Hoytes Zijlstra, geboren Ritzumazijl, gedoopt Leeuwarden (R.K.) 13 nov 1776, overleden Jelsum 18 mrt 1829, zoon van Hoyte Simmes (II) en Ytje Douwes.

 

Hij was boer te Jelsum.

 

Ate is getrouwd Leeuwarden (R.K.) 26 mei 1799 ,3e pr.26-5-1799 Jelsum (1) met  Lysbeth Tjeerds Jorna, gedoopt Leeuwarden (R.K.) 12 dec 1774, overleden Jelsum 31 jan 1813, dochter van Tjeerd Hilles en Antje Andries.

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tjeerd Ates Zijlstra, geboren Jelsum, gedoopt Leeuwarden (R.K.) 11 jul 1800, overleden Dronrijp 18 jan 1859.

 

           2   Ytje Ates, geboren Jelsum, gedoopt Leeuwarden (R.K.) 26 okt 1802.

 

           3   Hoyte Ates, geboren Jelsum, gedoopt Leeuwarden (R.K.) 16 jun 1805.

 

           4   Jan Ates Zijlstra, geboren Jelsum, gedoopt Leeuwarden (R.K.) 17 sep 1807, overleden in Leeuwarderadeel 11 apr 1827.

 

           5   Tekele Ates Zijlstra, geboren Jelsum, gedoopt Leeuwarden (R.K.) 8 jul 1810, overleden in Leeuwarderadeel 17 apr 1828.

 

Ate is getrouwd Jelsum 13 nov 1816 (2) met  Akke Tjerks Boersma, gedoopt Wytgaard (R.K.) 7 mrt 1790.

 

 

 

                                                                          C

 

                         De naam Zijlstra van deze familie kan verklaard worden uit de eerdere woonplaats Roptazijl

 

         I Age Gatzes.

Age is getrouwd Tzummarum 17 okt 1762 met  Maaike Andries.

Uit dit huwelijk:

 

           1   Liekele Ages, geboren Roptazijl, gedoopt Franeker (R.K.) 3 nov 1762.

 

           2   Gatze Ages, geboren Roptazijl, gedoopt Franeker (R.K,) 3 dec 1764.

 

           3   Willem Ages Zijlstra, geboren Roptazijl, gedoopt Franeker (R.K.) 2 feb 1767, volgt onder II.

 

           4   Catharina Ages, geboren Roptazijl, gedoopt Franeker (R.K.) 11 mrt 1769.

 

           5   Jetske Ages, geboren Roptazijl, gedoopt Franeker (R.K.) 25 okt 1772.

 

           6   Peer Ages, geboren Boer, gedoopt Franeker (R.K.) 13 apr 1776.

 

 

       II Willem Ages Zijlstra, geboren Roptazijl, gedoopt Franeker (R.K.) 2 feb 1767, overleden Menaldum 9 jun 1849, zoon van Age Gatzes (I) en Maaike Andries.

 

Speciekohier: 1795 op Menaldum 44.

Rg.civ. 1812: Willem Ages Zijlstra als arbeider te Menaldum.

 

Willem is getrouwd Menaldum 27 okt 1793 met  Trijntje Douwes IJsselmuiden, gedoopt Wytgaard (R.K.) 28 nov 1756, overleden Menaldum 19 okt 1808, dochter van Douwe IJsselmuiden en Anna Nammens.

Uit dit huwelijk:

 

           1   Antje Willems Zijlstra, geboren Menaldum, gedoopt Dronrijp (R.K.) 25 nov 1794, overleden Menaldum 24 feb 1868.

 

Zij trouwt op 3-8-1825 in Menaldumadeel.

 

 

           2   Age Willems Zijlstra, geboren Menaldum, gedoopt Dronrijp (R.K.) 26 sep 1799, overleden Menaldum 7 feb 1877.

 

Hij trouwt op 14-7-1830 in Menaldumadeel.

 

 

           3   Maaike Willems Zijlstra, geboren Menaldum, gedoopt Dronrijp (R.K.), overleden Menaldum 19 okt 1857.

 

Zij trouwt op 8-11-1829 in Menaldumadeel.

 

 

 

 

                                                                             D

                               De naam Zijlstra laat zich verklaren omdat de familie woonde te Ritsumazijl.

 

         I Gerben Pieters, overleden Ritsumazijl ,in april 1778, begraven Marssum 13 apr 1778.

 

Gerben is een kleine boer te Ritsumazijl.

Speciekohier: 1760 Boksum 33 Gerben Pieters, vrijgezel van Franeker; 1763/1778 op Marssum 53 (Ritzumazijl); 1778 de weduwe daar en galimenteerd.

Op 13-4-1778 wordt te Marssum begraven "Gerben Pieters van de zijl".

 

Gerben is getrouwd Marssum 31 mrt 1765 met  Tjitske Ates, overleden Deinum ,in maart 1806, begraven Marssum 26 mrt 1806.

 

Bij huwelijk in 1765 komt Tjitske uit Marssum.

Volgens het overlijdensregister is Tjitske bij overlijden gealimenteerd en heeft dan nog 3 levende kinderen.

Zij wordt als weduwe van Gerben Pieters begraven te Marssum op 26-3-1806.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Atje Gerbens Zijlstra, geboren Ritzumazijl 24 jun 1766, gedoopt Marssum 10 aug 1766, volgt onder II.

 

           2   Antje Gerbens, geboren Ritzumazijl 12 okt 1768, gedoopt Marssum 30 okt 1768, overleden v 1777.

 

           3   Ate Gerbens Zijlstra, geboren Ritzumazijl 24 mrt 1770, gedoopt Marssum 15 apr 1770, overleden Engelum 16 nov 1841.

 

Reg.civ. 1812: Ate Gerbens Zijlstra als arbeider te Engelum.

 

 

           4   Pietje Gerbens, geboren Ritzumazijl 6 sep 1771, gedoopt Marssum 29 sep 1771, overleden v 1806.

 

           5   Jan Gerbens Zijlstra, geboren Ritzumazijl 24 feb 1773, gedoopt Marssum 4 apr 1773, overleden Engelum 28 mei 1847.

 

Reg.civ. 1812: niet vermeld.

In 1817 is hij schipper te Engelum.

 

 

           6   Jetske Gerbens, geboren Ritzumazijl 8 mei 1774, gedoopt Marssum 22 mei 1774, overleden v 1806.

 

           7   Antje Gerbens, geboren Ritzumazijl 3 feb 1777, gedoopt Marssum 4 mei 1777, overleden v 1806.

 

 

       II Atje Gerbens Zijlstra, geboren Ritsumazijl 24 jun 1766, gedoopt Marssum 10 aug 1766, overleden aldaar 12 jul 1830, dochter van Gerben Pieters (I) en Tjitske Ates.

 

Zowel de kinderen uit haar eerste huwelijk als de zoon uit het tweede huwelijk dragen na 1811 haar achternaam.

 

Atje is getrouwd Marssum 21 mei 1788 (1) met  Hendrik Klazes, afkomstig uit Marssum, overleden v 1796.

Uit dit huwelijk:

 

           1   Janke Hendriks, geboren Marssum 11 okt 1788, gedoopt aldaar 16 nov 1788.

 

           2   Gerben Hendriks Zijlstra, geboren Marssum 10 feb 1790, gedoopt aldaar 7 mrt 1790, overleden Menaldum 9 jun 1854.

 

           3   Hendrik Hendriks, geboren Marssum 26 sep 1792, gedoopt aldaar 14 okt 1792.

 

Atje is getrouwd Marssum 6 mrt 1796 (2) met  Libbe Folkerts.

Uit dit huwelijk:

 

           4   Tjebbe Libbes Zijlstra, geboren Marssum 5 nov 1796, overleden Engelum 25 sep 1857.

 

                                                                            E

 

                                    Bij deze familie heb ik geen verklaring voor de naam Zijlstra.

 

          I   Homme Pieters, afkomstig uit Wier in 1737, overleden Beetgum 1760/1761.

 

Homme woont tot 1749 als arbeider te Wier en daarna als arbeider te Beetgum.

Hij wordt op 26-3-1739 belijdend lidmaat te Wier.

Q1749: Homme Pieters, arbeider te Wier, 2+3, 14-13-0.

Speciekohier: 1749/1760 Beetgum 75; 1761 overleden, de weduwe gealimenteerd; 1762/1781 weduwe op Beetgum 75; 1782 zij overleden, nu de zoon Meile Hommes op Beetgum 75.

 

Homme is getrouwd Wier 26 dec 1737 (1) met  Ank Gepkes, afkomstig uit Wier in 1737, overleden v 1742.

Homme is getrouwd Wier 18 mrt 1742 (2) met  Tjitske Klazes, afkomstig uit Wier in 1742, overleden Beetgum 1781/1782.

 

Tjitske Klazes wordt op 11-4-1743 belijdend lidmaat te Wier.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Klaas Hommes Zijlstra, geboren Wier 27 mrt 1745 ,Fr.kw.st.boek 95, volgt onder II-a.

 

           2   Hendrikje Hommes, gedoopt Beetgum 16 nov 1749.

 

           3   Gerrit Hommes, gedoopt Beetgum 22 apr 1753.

 

           4   Martje Hommes, gedoopt Beetgum 26 aug 1756.

 

           5   Meile Hommes Zijlstra, geboren Beetgum 30 sep 1759, gedoopt aldaar 28 okt 1759, volgt onder II-b.

 

 

    II-a Klaas Hommes Zijlstra, geboren Wier 27 mrt 1745 ,Fr.kw.st.boek 95, overleden Beetgum 23 mrt 1831, zoon van Homme Pieters (I) en Tjitske Klazes.

 

Arbeider te Menaldum en Beetgum.

Reg.civ. 1812: Klaas Hommes Zijlstra, arbeider te Beetgum.

 

Klaas is getrouwd Beetgum 5 mrt 1775 (1) met  Lysbeth Jans, gedoopt Menaldum 25 mrt 1753, overleden Beetgum v 1805, dochter van Jan Klazes en Aafke Hessels.

Uit dit huwelijk:

 

           1   Homme Klazes Zijlstra, geboren Menaldum 18 nov 1777, gedoopt Beetgum 21 dec 1777, overleden in Baarderadeel 23 jan 1846.

 

           2   Jan Klazes, geboren Menaldum 18 sep 1780, gedoopt Beetgum 22 okt 1780, overleden v 1790.

 

           3   Marten Klazes Zijlstra, geboren Menaldum 12 mrt 1784, gedoopt Beetgum 4 apr 1784, overleden aldaar 19 apr 1839.

 

Reg.civ. 1812: wel genoemd, zonder vermelding beroep.

 

 

           4   Jan Klazes Zijlstra, geboren Beetgum (?) 1790/1792, overleden Beetgum 11 mrt 1848 ,58 jaar.

 

Reg.civ. 1812: arbeider te Beetgum, geboren 1792.

Bij overlijden was hij gardenier te Beetgum.

 

 

           5   Klaas Klazes Zijlstra, geboren Beetgum (?) ± 1794, overleden Beetgum 26 mei 1862.

 

Bij overlijden was hij gardenier te Beetgum.

 

 

Klaas Hommes is getrouwd Beetgum 1 sep 1805 (2) met  Nieske Roelofs, gedoopt Wirdum nov 1750, overleden Beetgum 18 apr 1816, dochter van Roelof Hoites en Trijntje Jans.

 

Nieske was eerder getrouwd op 14-5-1775 te Beetgum met Jacob Jans uit Beetgum.

 

 

    II-b Meile Hommes Zijlstra, geboren Beetgum 30 sep 1759, gedoopt aldaar 28 okt 1759, overleden aldaar 7 mei 1828, zoon van Homme Pieters (I) en Tjitske Klazes.

 

Reg.civ. 1812: Meile Hommes Zijlstra, arbeider te Beetgum (fout geboortejaar 1753).

Uit zijn tweede huwelijk 7 kinderen,geboren en gedoopt te Beetgum.

 

Meile is getrouwd Beetgum 5 jan 1783 (1) met  Hiske Piers, afkomstig uit Beetgum in 1783, overleden v 1791.

Uit dit huwelijk:

 

           1   Homme Meiles Zijlstra, geboren Beetgum 13 jul 1786, gedoopt aldaar 20 aug 1786, overleden 27 apr 1840.

 

Reg.civ. 1812: boerenknecht te Beetgum, geboren 13-7-1786.

 

 

           2   Pier Meiles Zijlstra, geboren Beetgum 13 mei 1788, gedoopt aldaar 15 jun 1788, overleden 3 dec 1861.

 

Meile is getrouwd Beetgum 4 dec 1791 (2) met  Grietje Wierds, afkomstig uit Beetgum in 1791.

 

 

                                                                        F

  De ouders van Rienk Jans zijn door mij niet gevonden, misschien ligt de verklaring van de naam Zijlstra bij het voorgeslacht.         

           

         

I Rienk Jans, arbeider te Deinum, overleden Deinum 1774/1775 ,speciekohier.

 

Rienk was gehuwd met  N.N., overleden Deinum 1780/1781 ,speciekohier.

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jan Rienks Zijlstra, geboren Deinum (?) ± 1770, volgt onder II.

 

 

       II Jan Rienks Zijlstra, geboren Deinum (?) ± 1770, overleden Schenkenschans onder Leeuwarden, begraven Marssum 23 dec 1803, zoon van Rienk Jans (I) en N.N..

 

Boer bij Schenkenschans onder Leeuwarden/Deinum.

Bij huwelijk in 1796 afkomstig uit Marssum.

 

Jan was gehuwd met  Antje Aldriks Visser, geboren Kingmatille (Zweins) 10 okt 1771, gedoopt Zweins 27 okt 1771, overleden Leeuwarden 15 aug 1840, dochter van Aldrik Foppes Visser (tolman te Kingmatille) en Sijke Jetses.

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sijke Jans Zijlstra, geboren Marssum 16 mei 1797, gedoopt aldaar 11 jun 1797, overleden Leeuwarden 27 jul 1858.

 

           2   Rienk Jans Zijlstra, geboren Marssum 22 feb 1800, gedoopt aldaar 23 mrt 1800, overleden Leeuwarden 19 nov 1873.

 

           3   Jan Jans Zijlstra, geboren Marssum 1802/1803 ,na overlijden vader ?, overleden Leeuwarden 19 mrt 1836.

 

 

                                                                                   G

 

                 In 1811 zal Hoite Jacobs de naam Zijlstra hebben aangenomen van zijn stiefvader Klaas Hommes Zijlstra

 

         I Jan Tjallings, afkomstig uit Cornjum in 1731.

 

Te Beetgum.

 

Jan is getrouwd Cornjum 16 dec 1731 met  Maartje Jacobs, afkomstig uit Beetgum in 1731.

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jacob Jans, geboren Beetgum (?) ± 1745, volgt onder II.

 

 

       II Jacob Jans, geboren Beetgum (?) ± 1745, overleden Beetgum 1805, zoon van Jan Tjallings (I) en Maartje Jacobs.

 

Jacob Jans was arbeider te Beetgum.

Speciekohier: 1779 als hoofdbewoner op Beetgum 81 in plaats van zijn vader Jan Tjallings: 1782/1785 op Beetgum 95, gealimenteerd;1786/1789 op Beetgum 52, gealimenteerd;1790/1805 op Beetgum 95, gealimenteerd.

 

Zijn kinderen zullen in 1811 dezelfde achternaam hebben gekregen als hun stiefvader Klaas Hommes Zijlstra.

 

Jacob is getrouwd Beetgum 14 mei 1775 met  Nieske Roelofs, gedoopt Wirdum nov 1750, overleden Beetgum 18 apr 1816, dochter van Roelof Hoites en Trijntje Jans.

 

Zij hertrouwde op 1-9-1805 te Beetgum met Klaas Hommes Zijlstra (zie bij E).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Roelof Jacobs, geboren Beetgum 14 feb 1776, gedoopt aldaar 17 mrt 1776.

 

           2   Maartje Jacobs, geboren Beetgum 28 feb 1777, gedoopt aldaar 21 sep 1777.

 

           3   Trijntje Jacobs Zijlstra, geboren Beetgum 28 mrt 1779, gedoopt aldaar 9 mei 1779, overleden in Menaldumadeel 5 sep 1846.

 

           4   Jantje Jacobs, geboren Beetgum 8 jul 1781, gedoopt aldaar 12 aug 1781.

 

           5   Hoite Jacobs Zijlstra, geboren Beetgum 9 apr 1787, gedoopt aldaar 6 mei 1787, overleden Leeuwarden 8 jan 1841.

 

Reg.civ. 1812: Hoite Jacobs Zijlstra, boerenknecht te Beetgum.

Hij trouwde op 18-5-1814 in Menaldumadeel met Taetske Hayes Feenstra.

 

 

           6   Tjalling Jacobs, geboren Beetgum 24 nov 1790, gedoopt aldaar 19 dec 1790.

 

 

                                                                                    H

 

                De ouders van Dirk Ates heb ik niet gevonden en misschien ligt de verklaring van de naam Zijlstra bij het voorgeslacht.

 

         I Dirk Ates, overleden Berlikum 1776/1777 ,speciekohier.

 

Dirk Ates 1775/1776 op Berlikum 1; 1777 Dirk Ates overleden.

 

Dirk is getrouwd Berlikum (?) ,trouwboek ontbreekt met  Doutje Martens.

 

Doutje Martens hertrouwde op 3-5-1778 met Rinze Jans van Berlikum.

Dit echtpaar gaat dan naar Pingjum.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ate Dirks Zijlstra, geboren Berlikum 20 dec 1775, overleden aldaar 10 nov 1826 ,50 jaar.

 

Reg.civ. 1812: Ate Dirks Zijlstra,schipper te Berlikum, geboren 20-12-1775.

Ate Dirks werd als volwassene op belijdenis gedoopt te Berlikum op 23-5-1811.

Ate was ook gardenier te Berlikum.

 

Ate is getrouwd Berlikum 6 jul 1806 met Mintje Hendriks Meijer.

 

 

                                                                              I

 

                             Deze familie was afkomstig uit Oudebildtzijl en vermoedelijk is de naam Zijlstra daaraan ontleend.

 

 

I Joucke Annes, afkomstig uit Oudebildtzijl in 1698, overleden Vrouwenparochie 1707.

Joucke is getrouwd Vrouwenparochie 27 feb 1698 met  Hiltje Jans, afkomstig uit Oudebildtzijl in 1698.

Uit dit huwelijk:

 

           1   Joucke Jouckes, gedoopt Vrouwenparochie 6 aug 1707 ,vader overleden, volgt onder II.

 

 

       II Joucke Jouckes, gedoopt Vrouwenparochie 6 aug 1707 ,vader Joucke Annes overleden, overleden n 1755, zoon van Joucke Annes (I) en Hiltje Jans.

 

Doopboek: hij werd naar zijn vader genoemd.

Q1749: niet vermeld te Vrouwenparochie.

Zijn kinderen hebben vermoedelijk in 1811 de naam Zijlstra omdat zijn ouders uit Oudebildtzijl kwamen.

 

Joucke is getrouwd Vrouwenparochie 29 mei 1730 (1) met  Jetscke Sybrens, afkomstig uit Vrouwenparochie in 1730, vermoedelijk overleden 1753/1754, dochter van Sybren Sybrens.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hiltje Joukes, gedoopt Vrouwenparochie 15 apr 1731.

 

           2   Jouke Joukes, gedoopt Vrouwenparochie 25 jan 1733.

 

           3   Anne Joukes, gedoopt Vrouwenparochie 27 feb 1735.

 

           4   Lysbet Joukes, gedoopt Vrouwenparochie 2 mrt 1738.

 

           5   Lysbet Joukes, gedoopt Vrouwenparochie 23 jul 1740.

 

           6   Janke Joukes, gedoopt Vrouwenparochie 24 apr 1746.

 

           7   Rinske Joukes Zijlstra, gedoopt Vrouwenparochie 27 apr 1750, overleden Beetgum 24 okt 1820.

 

           8   Sybren Joukes Zijlstra, geboren Vrouwenparochie 1753/1754, overleden Berlikum 21 mrt 1832.

 

Reg.civ. 1812: Sybren Joukes Zijlstra, gardenier te Berlikum.

Hij wordt als volwassene op belijdenis gedoopt te Berlikum op 22-5-1820.

 

Sybren is getrouwd Berlikum 10 sep 1809 met Sytske Klazes de Jong, geboren Jorwerd ± 1773, overleden Berlikum 12 aug 1821 ,48 jaar, dochter van Klaas Hanses en Antje Douwes.

 

Joucke is getrouwd Vrouwenparochie 14 feb 1755 (2) met  Jetscke Minnes, afkomstig uit Engelum in 1755.

Uit dit huwelijk:

 

           9   Minne Joukes, gedoopt Vrouwenparochie 1756.

 

 

                                                                            J

 

          De weduwe van Sybren Klazes zal voor zich en haar zoon de naam Zijlstra hebben aangenomen omdat ze woonde in Ritsumazijl

 

         I Klaas Sybrens, afkomstig uit Menaldum.

Misschien was zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 

           1   Sybren Klazes, afkomstig uit Engelum in 1777, volgt onder II.

 

 

       II Sybren Klazes, afkomstig uit Engelum in 1777, overleden Deinum 1801/1802, zoon van waarschijnlijk Klaas Sybrens (I).

 

Hij was arbeider "aan het kalkwerk op Ritsumazijl".

Reg.civ. 1812: zijn weduwe,wonende te Ritsumazijl, heeft de naam Zijlstra.

 

Sybren is getrouwd Deinum 24 aug 1777 met  Jantje Berends, geboren Deinum ± 1752 ,niet gedoopt aldaar, overleden aldaar 31 okt 1828.

Uit dit huwelijk:

 

           1   Klaas Sybrens Zijlstra, geboren Ritsumazijl 8 mrt 1785, gedoopt Deinum 3 apr 1785, overleden aldaar 15 aug 1819.

 

Reg.civ. 1812: Klaas Sybrens Zijlstra, timmerknecht te Deinum.

 

Klaas is getrouwd in Menaldumadeel 3 mei 1818 met Grietje Hendriks Dijkstra.

 

 

 

                                                                                 K

 

                                         De naam Zijlstra is ook hier weer in 1811 ontleend aan de woonplaats Ritsumazijl.

 

         I Klaas Everts, afkomstig uit Menaldum.

Klaas was  gehuwd met  Trijntje Jacobs.

 

Ouders van ?

 

           1   Jacob Klazes Zijlstra, geboren Menaldum 2 aug 1755, volgt onder II.

 

 

       II Jacob Klazes Zijlstra, geboren Menaldum 2 aug 1755, overleden Beetgum 25 nov 1826 ,74 jaar, ouders onbekend, zoon van waarschijnlijk Klaas Everts (I) en waarschijnlijk Trijnje Jacobs.

 

Reg.civ. 1812: Jacob Klazes Zijlstra, arbeider te Marssum, geboren 2-8-1755.

Jacob Klazes is arbeider te Ritsumazijl en vertrekt in 1819 van Marssum (Ritsumazijl) naar Deinum.

Zijn ouders te Menaldum worden genoemd in een huwelijksbijlage voor zijn zoon.

 

Jacob is getrouwd Franeker 20 mei 1781 met  Antje Joukes, geboren Ried 15 aug 1756, gedoopt aldaar 29 mrt 1761, overleden Ritsumazijl 28 apr 1815 ,58 jaar, dochter van Jouke Durks en Eelkje Jans.

Uit dit huwelijk:

 

           1   Klaas Jacobs Zijlstra, geboren Ritsumazijl 5 dec 1783, gedoopt Marssum 25 jan 1784, overleden Dronrijp 30 sep 1858.

 

In 1820 is hij arbeider te Stiens,in 1829 arbeider te Dronrijp.

 

 

           2   Trijntje Jacobs Zijlstra, geboren Ritsumazijl 21 okt 1788, gedoopt Marssum 23 nov 1788, overleden in Menaldumadeel 9 jan 1828.

 

           3   Joukje Jacobs Zijlstra, geboren Ritsumazijl 17 jan 1791, gedoopt Marssum 6 feb 1791, overleden n 1813.

 

Zij trouwt 22-8-1813 mairie Menaldum met Dirk Martens Koopmans.

 

 

           4   Jouke Jacobs Zijlstra, geboren Ritsumazijl 26 okt 1793, gedoopt Marssum 15 dec 1793, overleden in Menaldumadeel 2 jan 1823.

 

           5   Teunis Jacobs Zijlstra, geboren Ritsumazijl 12 nov 1796, gedoopt Marssum 11 dec 1796.