Homepage van Simon Wierstra

                               Genealogische bestanden

 

De uitgebreide kwartierstaat van mij geeft ook de namen van de gezinsleden bij de kwartiernummers.

De kwartierstaat bestaat uit 1243 kwartiernummers uit 22 generaties, teruggaand tot het begin van de 14e eeuw.

Voor de eerste 8 generaties tot nummer 256 zie kw1;voor de generaties 9,10,11 tot nummer 2048 zie kw2;

Tot de 23e generatie met nummer 2322104 zie kw3.

Bij de echtparen is aanvullende tekst, bij de oudste generaties met bronvermelding.

Verder het nageslacht   van Hidde Sioerdts,de vader van admiraal Tjerck Hiddes de Vries.

Na publicatie in 2001 kreeg ik nog aanvullingen op dit bestand o.a van de heer H.A.Zeinstra te Hurdegaryp. Hij had ontdekt dat Hidde ook eerst schipper was voor hij zich vestigde als molenaar te Sexbierum.

Ook het nageslacht van Gerben Saeckes en Jel Bouwedr ,echtpaar te Friens.

Tenslotte een onderzoek naar de families Zijlstra in Menaldumadeel die in 1811 deze naam dragen.

Naar pagina 4

Hieronder foto’s van onze oudste kleindochter Iris uit 2007 en 2013.

                     Iris, vakantie 11-8-2007

           

                                                       Iris, augustus 2013