Homepage van Simon Wierstra

                              Genealogische bestanden

De betovergrootvader van mijn betovergrootvader (in rechte mannelijke lijn) Ysbrand Heins was timmerman in Dronrijp. Hij wordt meerdere malen genoemd in de kroniek over Dronrijp. Deze kroniek over Dronrijp van meester Roucoma is bewerkt en van genealogische aantekeningen voorzien door Drs K.Terpstra (uitgave Fryske Akademy 1986).

Op deze genealogische aantekeningen heb ik aanvullingen en correcties.

Verder geef ik het bestand over de doodvatenlijst van Dronrijp. Dit bestand is gemaakt door de heren Paasman (helaas overleden) en Schaafsma.

Naar pagina 5

Hieronder een foto van mijn kleindochter Marleen uit 2013.

 

 

   Marleen, augustus 2013