Homepage van Simon Wierstra

                            Genealogische bestanden

 

Op deze pagina genealogieŽn van de families Wiglema, van der Leij,†† Chijs-Anskema enBleinsma (Holwerd).

Verder een onderzoek naar de families Kuikenuit het Bildt vanaf de zestiende eeuw tot omstreeks 1800 wat betreft geboorte/huwelijk

Ook het nageslacht van Gerben Saeckes en Jel Bouwedr, echtpaar te Friens.

Jacob Ates en Sippe Gerbens, beide doopsgezind boer te Ternaard in 1640, hun gezinnen en hun relaties.

Tenslotte een genealogie van de eerste generaties van de familieTania

Voor families Friese adel en daaraan verwant ga naar pagina 6

Hieronder een foto van mijn jongste kleindochter Femmy uit 2013.

 

 

Femmy, augustus 2013