†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† KWARTIERSTAAT

†††††††††††††††††††††††††††††† van Simon Wierstra te Dokkum,

††††††††††††††††††††††††††† geboren 14 april 1934 te Leeuwarden.

 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††

 

 

 

 

Met veel plezier heb ik aan deze kwartierstaat gewerkt.Je weet echter wel waar en bij wie je begint, vaak bij jezelf,maar niet waar je zult eindigen.

Als het eerst ergens stagneert,blijkt later toch weer verdere uitbouw mogelijk en zo blijft het spannend.

Ik heb niet ťen van mijn kinderen als probant gekozen,omdat de familie van mijn vrouw grotendeels niet uit Friesland komt en het daardoor moeilijk zou worden.

 

Jammer is het dat Hazadata wel de mogelijkheid biedt om de kinderen van een kwartierstaat-echtpaar op te nemen,maar niet die uit een eerder of later huwelijk,dus hun halfbroers en halfzusters.Om deze bezwaren te ondervangen zijn hier de kinderen meestal opgenomen in de tekst bij de vader of moeder.

De namen van die kinderen ontbreken echter wel in de index.Ook de namen van de andere huwelijkspartners ontbreken in de index.

 

De gegevens van voor 1500 zijn deels gebaseerd op het stamboek van de Friese adel en dan minder betrouwbaar.Voor zover mogelijk werden correcties op het stamboek verwerkt.Er is ook dankbaar gebruik gemaakt van publicaties in de jaarboeken van het Genealogysk Wurkferb‚n van de Fryske Akademy.

Andere bronnen zijn in de tekst aangegeven.

 

De kwartierstaat was eigenlijk alleen bedoeld voor de familiekring. Maar anderen zouden ook iets van hun gading kunnen vinden en daarom is er een afdruk beschikbaar voor het Ryksargyf in Friesland (nu Tresoar). Nu de kwartierstaat ook op het internet wordt geplaatst , wordt er op gewezen dat overnamehieruit alleen is toegestaan met bronvermelding.

 

 

†††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††Dokkum,2006

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† S.Wierstra,Kapellaan 18.

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† s.wierstra@versatel.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

-- I --

 

††††††† 1 Sijmon Wierstra, ,(Simon), geboren te Leeuwarden op 14 april 1934.

 

Sijmon is getrouwd te Leeuwarden op 28 december 1959 met Alida Nawijn, ,(Ali), geboren te Leeuwarden op 21 september 1937, dochter van Jan Nawijn en Johanna Gerritdina de Vries.

 

Leraar wiskunde te Dokkum 1960/1991.

 

Zijn vrouw en hij kregen 4 kinderen,allen geboren te Dokkum, n.l.

1.Agnes,geboren 5 mei 1961

2.Eelkje Johanna (Anneke),geboren 24 mei 1962

3.Andrť,geboren 13 mei 1965

4.Erik,geboren 1 juli 1968.

 

 

Oudste dochter Agnes, verstandelijk gehandicapt, werkt met veel plezier in de cadeauwinkelďde SnipelĒ in Dokkum

 

 

-- II --

 

††††††† 2 Jentje Wierstra, geboren te Berlikum op 5 september 1909, overleden te Leeuwarden op 1 mei 1995, begraven aldaar op de Noorderbegraafplaatsop 6 mei 1995.

†††††††††††††† Huisschilder/behanger te Leeuwarden.

 

Jentje is getrouwd te Leeuwarden op 19 juli 1933 met

 

††††††† 3 Eelkje Kooij, ,(Eke), geboren te Rinsumageest op 1 juli 1904, overleden te Leeuwarden op 30 april 1988, begraven aldaar op de Noorderbegraafplaats op 4 mei 1988.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Sijmon Wierstra, ,(Simon), geboren te Leeuwarden op 14 april 1934, zie 1.

 

†††††††† - Sjoukje Wierstra, geboren te Leeuwarden op 22 november 1935.

Sjoukje is getrouwd te Leeuwarden op 21 september 1965 (1) met Karel Wesbonk, geboren te Den Haag op 20 oktober 1926, overleden te New York op 5 oktober 1971, begraven te Den Haag op 11 oktober 1971, zoon van Johannes Dominicus Wesbonk en Bertha de Cler.

Sjoukje is getrouwd te Leeuwarden op 30 september 1976 (2) met Gatze van Lottum, geboren te Leeuwarden op 28 maart 1942, zoon van Jan van Lottum en Roelofje Beers.

 

†††††††† - Sijtske Wierstra,(Sietske), geboren te Leeuwarden op 6 april 1937.

Sijtske is getrouwd te Leeuwarden op 19 augustus 1959 met Albert Witterholt, geboren te Kommerzijl op 12 september 1934, overleden te Groningen op 15 juli 2013, begraven aldaar op 19 juli 2013, zoon van Pieter Witterholt en Trientje de Vries.

 

†††††††† - Aan Wierstra, geboren te Leeuwarden op 11 december 1939.

Aan is getrouwd te Leeuwarden op 1 juni 1964 met (en gescheiden te Leeuwarden op 3 augustus 1992 van) Annigjen Bosklopper, geboren te Leeuwarden op 6 oktober 1943, dochter van Jurjen Bosklopper en Trijntje Nieuwenhuis.

 

†††††††† - Grietje Trijntje Wierstra, (Grietje) , geboren te Leeuwarden op 4 februari 1943.

Grietje is getrouwd te Leeuwarden op 3 juni 1966 met Harm Rigtering, geboren te Schoonebeek op 27 februari 1936, zoon van Gezinus Rigtering en Geesje Janssen.

 

†††††††† - Albert Wierstra, ,(Ab), geboren te Leeuwarden op 16 september 1946, overleden te Sneek op 13 april 1996, gecremeerd te Goutum op 18 april 1996.

Albert is getrouwd te Leeuwarden op 16 december 1968 met (en gescheiden te Leeuwarden op 30 mei 1985 van) Jacoba Bergsma, geboren te Leeuwarden op 15 mei 1948, dochter van Douwe Bergsma en Elisabeth Rodenhuis.

 

 

-- III --

 

††††††† 4 Sijmon Wierstra, ,(Symen), geboren te Beetgum op 30 augustus 1874, overleden te Leeuwarden op 17 mei 1951, begraven aldaar op de Noorderbegraafplaats op 21 mei 1951.

Arbeider en koopman te Beetgum(1897/1898);te Stiens(1899);te Sint Annaparochie(1901);vrachtrijder en broodventer te Beetgum(1902/1908);winkelier te Berlikum(1908/1911);broodkarrijder te Leeuwarden(1911/1919);arbeider en gardenier te Snakkerburen onder Lekkum(1919/1930);gardenier en groentenman te Leeuwarden(1930/1939).

 

Sijmon is getrouwd in Menaldumadeel op 20 mei 1897 met

 

††††††† 5 Sijtske de Haan, ,(Sytske), geboren te Menaldum op 25 maart 1878, overleden te Leeuwarden op 8 maart 1939, begraven aldaar op de Noorderbegraafplaats op 13 maart 1939.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Klaaske Wierstra, geboren te Beetgum op 6 oktober 1897, overleden te Leeuwarden op 2 september 1984.

Klaaske is getrouwd in Leeuwarderadeel op 1 december 1920 met Klaas Jager, geboren te Leeuwarden op 26 augustus 1899, overleden te Asssen op 30 juni 1972, zoon van Jan Jager en Eertsje Moedwil.

Melktapper en kruidenier te Leeuwarden.

 

†††††††† - Grietje Wierstra, geboren te Stiens op 22 april 1899, overleden te Leeuwarden op 27 mei 1917.

 

†††††††† - Johannes Wierstra, geboren te Sint Annaparochie op 8 juni 1901, overleden te Leeuwarden op 17 januari 1973.

Arbeider te Amsterdam en Leeuwarden.

Johannes is getrouwd te Leeuwarden op 21 maart 1928 met Maria de Jong, geboren te Leeuwarden op 21 april 1906, overleden aldaar op 18 mei 1987, dochter van Feike de Jong en Elisabeth Faber.

 

†††††††† - Rinske Wierstra, geboren te Beetgum op 29 mei 1903, overleden te Leiden op 13 september 1984.

Rinske is getrouwd in Leeuwarderadeel op 23 augustus 1922 met Helenus van der Woude, geboren te Leeuwarden op 2 oktober 1899, overleden te Rotterdam op 8 augustus 1961, zoon van Jelle van der Woude en Esselina Hekkers.

Arbeider,telegrafist en adj.commies bij de Ned.Spoorwegen o.a. te Veendam,Aalsmeer en Rotterdam.

 

†††††††† - Trijntje Wierstra, geboren te Beetgum op 15 november 1904, overleden te Leeuwarden op 14 augustus 1937.

Trijntje is getrouwd te Leeuwarden op 7 november 1928 met Sieds Kornelis Kalverboer, geboren te Leeuwarden op 11 april 1903, overleden aldaar op 9 mei 1983, zoon van Kornelis Kalverboer en Johanna Christina Petronella de Wolde.

Sigarenwinkelier te Leeuwarden.

 

†††††††† - Doodgeboren dochter, geboren te Beetgum op 5 oktober 1907, overleden aldaar op 5 oktober 1907.

 

†††††††† - Jentje Wierstra, geboren te Berlikum op 5 september 1909, zie 2.

 

†††††††† - Rinze Wierstra, geboren te Leeuwarden op 5 januari 1916, overleden aldaar op 19 februari 1977.

Eerst tekenaar,later technisch hoofdambtenaar bij het Waterleidingbedrijf Friesland.

Rinze is getrouwd te Leeuwarden op 1 december 1939 met Hijlkjen Doorenspleet, geboren te Sneek op 16 februari 1915, overleden te Leeuwarden op 25 september 1997, dochter van Jan Doorenspleet en Gerritje Deinum.

 

 

 

††††††† 6 Aan Sjoerds Kooij, geboren te Suawoude op 8 juli 1869, overleden te Leeuwarden op 29 april 1955, begraven aldaar op de Noorderbegraafplaats op 3 mei 1955.

Arbeider te Zwaagwesteinde(1897/1898);te Hoogkerk(1898/1899);te Groningen(1899/1901);te Bergum(1901/1904);te Rinsumageest(1904/1932);te Leeuwarden(1932/1955).

 

Aan is getrouwd in Tietjerksteradeel op 11 mei 1895 met

 

††††††† 7 Sjoukje van der Leest, geboren te Kooten op 10 januari 1873, overleden te Leeuwarden op 10 oktober 1948, begraven aldaar op de Noorderbegraafplaats op 14 oktober 1948.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Aldert Kooij, geboren te Zwaagwesteinde op 1 april 1897, overleden te Wolfheze op 17 september 1944 , begraven aldaar, oorlogsslachtoffer, monument.

Verpleegkundige te Wolfheze.

Aldert is getrouwd in Idaarderadeel op 26 juli 1928 met Boukje Jonker, geboren te Terwispel op 25 augustus 1901, overleden te Zutphen op 9 maart 1976, begraven aldaar op 13 maart 1976, dochter van Hotze Jonker en Antje Hempenius.

Zij woonde na 1945 te Bergum,Garijp,Huizum en Zutphen.

 

†††††††† - Sjoerd Kooij, geboren te Zwaagwesteinde op 27 april 1898, overleden te Groningen op 24 april 1899.

 

†††††††† - Jitske Kooij, geboren te Groningen op 26 juni 1899, overleden te Leeuwarden op 6 augustus 1991, begraven te Suawoude op 9 augustus 1991.

Zij was ongetrouwd en woonde bij haar ouders te Rinsumageest en Leeuwarden.

 

†††††††† - Sijtske Kooij, geboren te Groningen op 24 april 1901, overleden te Leeuwarden op 27 december 1982, begraven aldaar op 30 december 1982.

Sijtske is getrouwd te Leeuwarden op 10 februari 1939 met Jan Alfring, geboren de Krim (Ov.) op 1 juli 1909, overleden te Leeuwarden op 24 januari 1993, begraven aldaar op 28 januari 1993, zoon van Jan Alfring en Anna van de Belt.

Eerst wagenmaker in de Krim,later groentenman te Leeuwarden.

 

†††††††† - Sjoerd Hendrik Kooij, geboren te Bergum op 9 oktober 1902, overleden te Colmschate op 2 februari 1984, gecremeerd te Dieren op 7 februari 1984.

Eerst fietsenmaker,later particulier chauffeur te Bussum.

Sjoerd is getrouwd te IJmuiden op 1 mei 1940 met Martje Maria Buren, geboren te Amsterdam op 21 mei 1914, overleden te Laren (NH) op 11 november 1990, gecremeerd te Arnhem op 15 november 1990, dochter van Sierk Buren en Johanna Geertruida Pieksma.

 

†††††††† - Eelkje Kooij, ,(Eke), geboren te Rinsumageest op 1 juli 1904, zie 3.

 

†††††††† - Antje Kooij, geboren te Rinsumageest op 7 april 1906, overleden te Leeuwarden op 28 september 1998, begraven aldaar op 2 oktober 1998.

Antje is getrouwd te Leeuwarden op 25 maart 1953 met Jan Hoekstra, geboren te Lollum op 27 juni 1911, overleden te Leeuwarden op 17 november 1989, begraven aldaar op 22 november 1989, zoon van Wietse Hoekstra en Dieuwke Fokkema.

Jan Hoekstra was werkzaam bij een chemische wasserij/stomerij te Leeuwarden.

 

†††††††† - Hendrik Sjoerd Kooij, geboren te Rinsumageest op 26 april 1908, overleden aldaar op 12 mei 1909.

 

†††††††† - Geertje Kooij, geboren te Rinsumageest op 23 mei 1910, overleden te Lynden (U.S.A.) op 23 november 2003, begraven aldaar op 26 november 2003.

Geertje is getrouwd te Leeuwarden op 5 september 1934 met Andries Mellema, geboren te Janum op 5 februari 1905, overleden te Bellingham 10 april 2008, begraven te Lynden 14 april 2008, zoon van Dirk Mellema en Elizabeth Viersen.

Veehouder in de U.S.A. Hij woonde eerst met zijn gezin in Bellflower,CaliforniŽ. Later in de staat Washington in Sumas,Everson en Lynden.

 

†††††††† - Grietje Kooij, geboren te Rinsumageest op 23 januari 1912, overleden te Naarden op 11 september 1990, begraven te Bussum op 14 september 1990.

Grietje is getrouwd te Leeuwarden op 23 mei 1940 met Cornelis Willem Dekker, geboren te Heinkenszand op 30 november 1918, overleden te Naarden op 15 mei 1960, zoon van Klaas Dekker en Janneke Kouwe.

Adjunctcommies bij de Raad van Arbeid.

Hij woonde met zijn gezin na trouwen op Terschelling,te Bussum,Amersfoort en Naarden.

 

 

 

 

-- IV --

 

††††††† 8 Jentje Wierstra, geboren te Warga op 13 mei 1841, overleden te Menaldum op 14 januari 1907, begraven te Beetgum.

Arbeider te Menaldum,Beetgum en Sint Annaparochie.

Hij trouwde eerst op 21-11-1867 in Menaldumadeel met Rinske de Jong,geboren 23-5-1843 te Engelum,overleden 22-3-1873 te Sint Annaparochie,dochter van Lieuwe Hendriks de Jong en Rinske Lieuwes Bakker.Uit dit huwelijk 2 zoons n.l.Ale,geboren 17-1-1868 te Beetgum en aldaar overleden 20-3-1900 en Rinze,geboren 27-2-1870 te Menaldum,overleden 8-5-1957 te Beetgum.

 

Jentje is getrouwd in Menaldumadeel op 26 augustus 1873 met

 

††††††† 9 Grietje van Tuinen, geboren te Beetgum op 26 februari 1848, overleden aldaar op 14 januari 1881, begraven aldaar.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Sijmon Wierstra, ,(Symen), geboren te Beetgum op 30 augustus 1874, zie 4.

 

†††††††† - Grietje Wierstra, geboren te Beetgum op 1 november 1876, overleden aldaar op 23 december 1876.

 

 

††††† 10 Johannes de Haan, geboren te Menaldum op 21 mei 1848, overleden te Hilversum op 30 december 1925.

Gardenier te Menaldum (1872,1880,1890).

 

Johannes is getrouwd in Menaldumadeel op 6 juni 1872 met

†††††††††

††††† 11 Klaaske de Vries, geboren te Beetgum op 16 april 1852, overleden te Nederhorst den Berg op 8 januari 1924.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Jacob de Haan, geboren te Menaldum op 9 oktober 1872.

 

Hij vertrok als arbeider op 24-3-1896 uit Besseburen/Menaldum naar Duitsland, maar was bij huwelijk weer arbeider te Menaldum.

Op 30-4-1912 vertrekt hij als venter van brandstoffen uit Beetgum naar Noord-Amerika.

 

Jacob is getrouwd in Menaldumadeel op 1 juni 1899 met Trijntje Kuipers, geboren te Engelum op 16 maart 1877, dochter van Hendrik Ypes Kuipers en Feikje Pieters van der Woude.

 

†††††††† - Tryntje de Haan, geboren te Menaldum op 1 maart 1874 ,om 1 uur, overleden te Pingjum op 11 november 1939, begraven aldaar.

 

Tryntje vertrok op 25-11-1896 uit Besseburen/Menaldum naar Duitsland, maar keerde voor haar huwelijk op 1-6-1899 terug naar Beetgum.

Op 27-4-1906 weer uit Beetgum naar Duitsland, maar op 1-9-1909 terug in Beetgum.

 

Tryntje is getrouwd in Menaldumadeel op 1 juni 1899 met Folpert Douma, boerenknecht Tzum,arbeider te Berlikum na 1899, geboren te Slappeterp op 29 september 1877, overleden te Pingjum op 13 juli 1943, begraven aldaar, zoon van Jouke Folperts Douma en Gerbrich Aukes Nauta.

 

†††††††† - Sytske de Haan, geboren te Menaldum op 1 maart 1874 ,om 3 uur, overleden aldaar op 3 april 1874.

 

†††††††† - Klaas de Haan, geboren te Menaldum op 26 juli 1875, overleden aldaar op 28 juli 1875.

 

†††††††† - Klaas de Haan, geboren te Menaldum op 26 augustus 1876, overleden aldaar op 15 september 1876.

 

†††††††† - Sijtske de Haan, ,(Sytske), geboren te Menaldum op 25 maart 1878, zie 5.

 

†††††††† - Doodgeboren dochter, geboren te Menaldum op 19 oktober 1879, overleden aldaar op 19 oktober 1879.

 

†††††††† - Klaas de Haan, arbeider te Menaldum, geboren te Menaldum op 26 september 1880, overleden te Beetgumermolen op 20 april 1957, begraven te Beetgum.

 

Klaas vertrok op 23-3-1908 als arbeider van Beetgum naar N.Ameika, maar keerde op 1-6-1908 daar vandaan weer terug naar Beetgum.

 

Klaas is getrouwd in Menaldumadeel op 30 juni 1904 met Akke Hoekstra, geboren te Ferwerd op 10 februari 1882, overleden te Beetgumermolen op 1 augustus 1945, begraven te Beetgum, dochter van Jentje Harmens Hoekstra en Doetje Joukes Leo.

 

†††††††† - Jan de Haan, geboren te Menaldum op 10 januari 1884, overleden aldaar op 12 januari 1884.

 

†††††††† - Antje de Haan, geboren te Menaldum op 2 april 1886.

 

†††††††† - Riemke de Haan, geboren te Menaldum op 2 augustus 1887, overleden aldaar op 8 december 1887.

 

†††††††† - Riemke de Haan, geboren te Menaldum op 13 september 1889, overleden te Leeuwarden op 14 april 1950, begraven aldaar.

 

Riemke is getrouwd te Leeuwarden op 25 juni 1929 met Anne de Linde, geboren te Bergum op 7 maart 1886, overleden te Leeuwarden op 21 juli 1957, begraven aldaar op 23 juli 1957, zoon van Evert de Linde en Stijntje Annes Damkat.

 

Hij kwam in 1924 uit Huizum naar Leeuwarden en was toen gescheiden.

Riemke kwam in 1925 uit Nederhorst den Berg naar Leeuwarden. Na haar overlijden hertrouwde Annemet M.Flonk.

 

 

††††† 12 Sjoerd Hendriks Kooi, geboren te Suawoude op 4 december 1834, overleden te Bergum op 26 maart 1910, begraven te Hardegarijp op 31 maart 1910.

Landbouwer te Suawoude(1869),te Oostermeer(1873) en te Veenwouden(1879);veehouder te Veenwouden(1895).

Tekst op de grafsteen te Hardegarijp Hebr.4:9 "Er blijft dus een rust voor het volk van God".

 

Sjoerd is getrouwd in Tietjerksteradeel op 14 mei 1864 met

 

††††† 13 Sytske Aans Algra, geboren te Hardegarijp op 24 mei 1840, overleden te Bergum op 23 april 1914, begraven te Hardegarijp op 28 april 1914.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Hendrik Sjoerds Kooij, geboren te Suawoude op 4 augustus 1865, overleden te Zuidlaren,Dennenoord op 25 oktober 1896.

In 1895 arbeider te Veenwouden.

Hij wordt in de overlijdensacte van Dantumadeel Hendrik Tjeerds Kooi genoemd,maar in die van Zuidlaren staat het goed vermeld.

Hendrik is getrouwd in Dantumadeel op 16 mei 1889 met Aaltje Pykstra, geboren te Bergum op 23 juli 1866, overleden te Leeuwarden op 20 februari 1952, begraven aldaar op 25 februari 1952, dochter van Louw Hendriks Pykstra en Trijntje Ates de Jager.

Zij woonde later te Leeuwarden op het "Rode dorp".

 

†††††††† - Eelkje Sjoerds Kooij, geboren te Suawoude op 8 januari 1867, overleden te Heeg op 24 april 1944, begraven te Tietjerk op 27 april 1944.

Zij woonde evenwel ook na overlijden van haar man te Suawoude.

Eelkje is getrouwd in Tietjerksteradeel op 21 mei 1892 met Romke Sikkema, geboren te Bergum op 29 januari 1864, overleden te Suawoude op 7 november 1939, begraven te Tietjerk op 11 november 1939, zoon van Tjipke Geerts Sikkema en Betske Alberts van den Berg.

Veehouder te Bergum (1893,1894);veehouder te Tietjerk (1898,1929).

 

†††††††† - Aan Sjoerds Kooij, geboren te Suawoude op 8 juli 1869, zie 6.

 

†††††††† - Antje Kooij, geboren te Oostermeer op 13 augustus 1873, overleden te Suawoude op 28 oktober 1939.

Zij was niet getrouwd en woonde als huishoudster te Hardegarijp,Rinsumageest en Suawoude.

 

†††††††† - Grietje Kooij, geboren te Veenwouden op 21 december 1879, overleden te Suameer op 1 februari 1919, begraven aldaar op 5 februari 1919.

Grietje is getrouwd in Tietjerksteradeel op 22 februari 1906 met Martinus Fennema, geboren te Suameer op 11 februari 1880, overleden te Drachten op 23 augustus 1970, begraven te Suameer op 27 augustus 1970, zoon van Folkert Melles Fennema en Ybeltje van der Meulen.

Veehouder te Suameer.

Hij hertrouwde op 3-1-1920 in Tietjerksteradeel met Sieuwke Bouma,geboren op 12-11-1895 te Garijp,overleden op 18-5-1969 te Drachten,begraven op 22-5-1969 te Suameer,dochter van Eelke Gerbens Bouma en Ybeltje Linzes van der Kooi.

 

††††† 14 Aldert Pieters van der Leest, geboren te Drachten op 20 september 1837, overleden te Noordbergum op 26 mei 1901, begraven op 30 mei 1901.

Leerlooier te Kooten(1873);leerhandelaar/koopman te Noordbergum vanaf 1878.

Hij hertrouwde op 10-7-1897 in Tietjerksteradeel met Bregtje van der Wal,geboren 22-3-1862 te Veenwouden,overleden 23-1-1944 te Noordbergum,dochter van Hoeke Sybes van der Wal en Teetske Sjoerds Krol.Zij was weduwe van Sikke Aukes Nicolai en met deze Sikke getrouwd op 25-11-1886 in Dantumadeel.

Aldert had uit zijn 2e huwelijk 4 kinderen n.l.Aldertje,geboren 4-12-1897 te Noordbergum,Jantje,geboren 27-1-1899 te Noordbergum,Geertje,geboren 17-4-1900 te Noorbergum en Aldert,geboren 27-5-1901 te Noordbergum en daar overleden op 8-4-1955.

 

Aldert is getrouwd in Tietjerksteradeel op 1 december 1870 met

 

††††† 15 Jitske de Ham, geboren te Bergum op 24 november 1831, overleden aldaar op 28 april 1897, begraven aldaar.

Jitske trouwde op 4-5-1861 in Tietjerksteradeel met Jan de Jager,arbeider te Bergum,geboren 11-10-1818 te Kooten,overleden 21-8-1868 te Bergum,zoon van Hendrik Hendriks de Jager en Elske Jans Kats.Uit haar eerste huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Bij de geboorte van de doodgeboren dochter op 1-11-1870 te Bergum was zij nog niet hertrouwd en was zij koopvrouw te Bergum;er wordt ook geen vader vermeld,maar ongetwijfeld is dit haar 2e man.

 

Uit het huwelijk van Aldert en Jitske:

 

†††††††† - Doodgeboren dochter, geboren te Bergum op 1 november 1870, overleden aldaar op 1 november 1870.

 

†††††††† - Sjoukje van der Leest, geboren te Kooten op 10 januari 1873, zie 7.

 

 

-- V --

 

††††† 16 Ale Heins Wierstra, geboren te Deinum op 10 november 1810, gedoopt aldaar op 30 november 1810, overleden te Menaldum op 17 december 1875.

Landbouwer te Warga 1840/1850;vanaf 1850 tot overlijden te Menaldum;daar gardenier vanaf ca. 1852.

Lidmaat te Boksum na belijdenis op 3-5-1835; met attestatie naar Warga 20-10-1840.

Ale is getrouwd in Menaldumadeel op 15 mei 1839 met

 

††††† 17 Grietje Jentjes Faber, geboren te Hylaard op 27 april 1814, overleden te Beetgum op 6 juni 1895.

Na overlijden van haar man neemt zij het gardeniersbedrijf over.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Hein Wierstra, geboren op 31 mei 1840, overleden te Warga op 31 augustus 1843.

 

†††††††† - Jentje Wierstra, geboren te Warga op 13 mei 1841, zie 8.

 

†††††††† - Jelle Wierstra, geboren te Warga op 19 mei 1842, overleden te Deinum op 15 september 1911.

Timmerman te Menaldum en Huins.

Jelle is getrouwd in Menaldumadeel op 20 mei 1871 (1) met Aaltje Feijes de Wit, geboren te Menaldum op 20 februari 1849, overleden aldaar op 13 mei 1876, dochter van Feije Aukes de Wit en Klaaske Kornelis Bartlema.

Jelle is getrouwd in Menaldumadeel op 24 mei 1877 (2) met Hyke Jans Roorda, geboren te Boksum op 1 april 1846, overleden te Leeuwarden op 12 oktober 1923, dochter van Jan Tjerks Roorda en Akke Wittermans.

 

†††††††† - Keimpe Wierstra, geboren te Warga op 23 juni 1843, overleden te Menaldum op 9 oktober 1919.

Arbeider en gardenier te Menaldum.

Keimpe is getrouwd in Menaldumadeel op 24 mei 1876 met Tietje Jans Jamsonius, geboren te Huizum op 16 augustus 1849, overleden te Beetgum op 18 februari 1921, dochter van Jan Taekes Jamsonius en Tjitske Baukes Jouwsma.

 

†††††††† - Hein Wierstra, geboren te Warga op 31 juli 1845, overleden te Beetgum op 12 februari 1915.

Arbeider te Menaldum en Beetgum.

Hein is getrouwd in Menaldumadeel op 2 augustus 1873 met Janke Jans de Vries, geboren te Stiens op 13 augustus 1849, overleden te Beetgum op 8 juni 1929, dochter van Jan Annes de Vries en Grietje Binnes Kooistra.

 

†††††††† - Job Wierstra, geboren te Warga op 7 december 1847, overleden te Menaldum op 25 december 1865.

 

†††††††† - Jeltje Wierstra, geboren te Warga op 3 januari 1850, overleden te Beetgum op 20 maart 1851.

 

†††††††† - Jeltje Wierstra, geboren te Menaldum op 15 mei 1853, overleden aldaar op 19 mei 1853.

 

††††† 18 Symen Klazes van Tuinen, geboren te Deinum op 23 mei 1822, overleden te Franeker op 12 november 1867.

Winkelier te Beetgum(1848,1849);gardenier te Beetgum(1858);vertrekt 1863 als koopman van Beetgum naar Franeker;bij overlijden in 1867 zonder beroep.

Symen is getrouwd in Leeuwarderadeel op 6 mei 1847 met

†††††††††

19 Lysbert Hettes Hettema, geboren te Deersum op 20 september 1823, overleden te Leeuwarden op 16 januari 1892.

Lysbert hertrouwde 20-9-1868 te Franeker met Harmanus Nauta,kastenmaker te Hoogeveen,geboren 17-2-1814 te Dokkum,overleden 25-2-1883 te Hoogeveen,zoon van Paulus Wiebes Nauta en Antje Leenderts Lerk.Harmanus was weduwnaar van Beitske Sennema.

Lysbert hertrouwde 30-3-1887 te Leeuwarden met Johannes van Deinum,timmerman te Leeuwarden,geboren aldaar 27-1-1820 en overleden aldaar 2-1-1896,zoon van Sjouke Jans van Deinum en Aukje Johannes Jongbloed.Johannes was eerst weduwnaar van Ebeli Zarkema en daarna van Jetske Roodhart.

Lysbert komt 6-11-1885 uit Vrouwenparochie naar Leeuwarden en woont daarna met haar man Romkeslaan 10,Leeuwarden.

 

Uit het huwelijk van Symen en Lysbert:

 

†††††††† - Grietje van Tuinen, geboren te Beetgum op 26 februari 1848, zie 9.

 

†††††††† - Klaas van Tuinen, geboren te Beetgum op 7 juli 1849, overleden aldaar op 23 augustus 1911.

Eerst arbeider te Beetgum,later daar gardenier.

Klaas is getrouwd in Menaldumadeel op 5 juni 1873 (1) met Dieuwke Reiniers Borneman, geboren te Harlingen op 27 december 1848, overleden te Beetgum op 18 februari 1875, dochter van Reinier Borneman en Baukje Hoites Smith.

Klaas is getrouwd in Menaldumadeel op 27 januari 1876 (2) met Martentje Dirks de Boer, geboren te Berlikum op 7 oktober 1839, overleden te Beetgum op 30 januari 1924, dochter van Dirk Martens de Boer en Klaaske Pieters Bijlsma.

 

†††††††† - Doodgeboren zoon, geboren te Beetgum op 14 april 1855, overleden aldaar op 14 april 1855.

 

†††††††† - Rinske van Tuinen, geboren te Beetgum op 19 april 1858, overleden te Leeuwarden op 22 februari 1880.

Rinske is getrouwd te Leeuwarden op 27 mei 1876 met Johannes Koenraad van der Veer, geboren te Leeuwarden op 21 september 1856, zoon van Alexander Coenrades van der Veer en Henderina Veening.

Bij huwelijk in 1876 uit Meppel.Daarna banketbakker te Leeuwarden.

 

††††† 20 Jacob Johannes de Haan, geboren te Schalsum op 17 februari 1818, overleden te Menaldum op 28 oktober 1880.

Gardenier te Beetgum (1843) en te Menaldum (1848,1851,1854).Landbouwer te Menaldum (1861) en later weer gardenier aldaar (1880).

Hij hertrouwde 3-4-1872 in Menaldumadeel met Tryntje Ljummes Hogerhuis,geboren 8-3-1822 te Beetgum,zie 23.

Jacob is getrouwd in Menaldumadeel op 12 mei 1842 met

†††††††††

21 Sytske Bienses Hoogland, geboren te Ferwerd op 12 maart 1815, overleden te Menaldum op 24 november 1864.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Antje de Haan, geboren te Beetgum op 6 oktober 1843, overleden te Witmarsum op 9 juni 1904.

Antje is getrouwd in Menaldumadeel op 8 mei 1867 met Wopke Sijes Bosch, winkelier te Menaldum,veehouder te Witmarsum, geboren te Deinum op 11 september 1838, overleden te Witmarsum op 25 november 1904, zoon van Sije Tjeerds Bosch en Tryntje Ulbes Wijngaarden.

 

†††††††† - Johannes de Haan, geboren te Menaldum op 21 mei 1848, zie 10.

 

†††††††† - Tryntje de Haan, geboren te Menaldum op 5 juli 1851, overleden te Stiens op 16 april 1878 ,ongehuwd.

 

†††††††† - Biense de Haan, veehandelaar te Beetgum, geboren te Menaldum op 30 november 1854, overleden te Leeuwarden op 24 mei 1921.

Biense is getrouwd in Menaldumadeel op 22 mei 1879 met Marijke Jans Braaksma, geboren te Marssum op 28 februari 1856, overleden te Beetgum op 9 januari 1916, dochter van Jan Aebes Braaksma en Lysbeth Hendriks Bosma.

 

††††† 22 Klaas Jans de Vries, geboren te Franeker op 5 januari 1822, overleden te Beetgum op 15 september 1870.

Arbeider te Beetgum (1849,1857) en te Menaldum (1861).Vertrekt 13-5-1867 met zijn gezin uit Menaldum naar Beetgum.Daarna weer arbeider te Beetgum.

Klaas is getrouwd in Menaldumadeel op 9 juni 1847 met

 

††††† 23 Tryntje Lumes Hogerhuis, geboren te Beetgum op 8 maart 1822, overleden te Menaldum op 30 augustus 1873.

Zij hertrouwde 3-4-1872 in Menaldumadeel met Jacob Johannes de Haan,geboren 17-2-1818 te Schalsum,zie 20.

 

Uit het huwelijk van Klaas en Tryntje:

 

†††††††† - Jan de Vries, geboren te Beetgum op 21 september 1849, overleden aldaar op 31 oktober 1849.

 

†††††††† - Jan de Vries, geboren te Beetgum op 27 december 1850, overleden te Menaldum op 21 april 1860.

 

†††††††† - Klaaske de Vries, geboren te Beetgum op 16 april 1852, zie 11.

 

†††††††† - Lume de Vries, geboren te Beetgum op 24 november 1854, overleden aldaar op 10 december 1935.

Arbeider te Menaldum en Beetgum.

Lume is getrouwd in Menaldumadeel op 20 mei 1880 met Antje Heerema, geboren te Sint Jacobiparochie op 5 oktober 1853, overleden te Beetgum op 10 mei 1935, dochter van Jan Jelles Heerema en Hendrikje Osinga.

 

†††††††† - Doodgeboren dochter, geboren te Beetgum op 17 juli 1857, overleden aldaar op 17 juli 1857.

 

††††† 24 Hendrik Martens Kooi, geboren te Giekerk op 25 januari 1795, gedoopt aldaar op 20 september 1795, overleden te Suawoude op 29 maart 1887.

Landbouwer te Suawoude 1829/1867 op de "patroonsboerderij",stem 10;woont ook daarna tot overlijden te Suawoude.

Hendrik is getrouwd in Tietjerksteradeel op 22 november 1828 met

 

††††† 25 Antje Gerbens Dijkstra, geboren te Giekerk op 29 maart 1808, gedoopt aldaar op 29 mei 1808, overleden te Suawoude op 18 augustus 1863.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Marten Hendriks Kooi, geboren te Giekerk op 3 februari 1829, overleden te Suawoude op 25 november 1910, begraven aldaar op 30 november 1910.

Landbouwer te Suawoude (1855,1865,1881).

Marten is getrouwd in Tietjerksteradeel op 20 mei 1854 met Grietje Andries Bosma, geboren te Suawoude op 28 april 1838, overleden aldaar op 23 september 1905, dochter van Andries Joukes Bosma en Antje Jelkes Bouma.

 

†††††††† - Sjoerd Hendriks Kooi, geboren te Suawoude op 4 december 1834, zie 12.

 

†††††††† - Dirk Hendriks Kooi, geboren te Suawoude op 14 februari 1837, overleden aldaar op 22 maart 1870.

Hij was niet getrouwd en was boerenknecht te Suawoude.

 

†††††††† - Gerk Hendriks Kooi, geboren te Suawoude op 21 februari 1839, overleden aldaar op 13 maart 1916, begraven aldaar op 16 maart 1916.

In 1873 koopman te Suameer;landbouwer aldaar (1875,1883,1887).Veehouder te Eestrum in 1899.In 1914 genoemd als veehouder te Suawoude.

Gerk is getrouwd in Smallingerland op 9 mei 1872 (1) met Grietje Iemes Rinsma, geboren te Opeinde (Sm) op 12 september 1839, overleden te Suawoude op 7 februari 1877, dochter van Ieme Kornelis Rinsma en Sjoukje Hyltjes de Vos.

Zij was eerder getrouwd op 11-5-1867 in Smallingerland met Hans Gjalts Welling,geboren 12-10-1838 te Oudega (Sm) en overleden op 28-10-1869 te Nijega (Sm).

Gerk is getrouwd in Tietjerksteradeel op 24 januari 1878 (2) met Gerkje Pieters Hylkema, geboren te Eestrum op 3 juni 1843, overleden te Suawoude op 3 april 1924, dochter van Pieter Tjalles Hylkema en Sytske Pieters van der Veer.

 

†††††††† - Akke Hendriks Kooi, geboren te Suawoude op 16 maart 1841, overleden aldaar op 9 november 1935, begraven aldaar op 13 november 1935.

Bij de geboorte van haar zoon Anne woonde zij bij haar ouders te Suawoude.Haar zoon Anne werd later bij haar huwelijk met Teunis Westerhof als hun zoon erkend en gewettigd.

Akke is getrouwd in Tietjerksteradeel op 22 mei 1866 met Teunis Eesgers Westerhof, geboren te Rijperkerk op 24 november 1840, overleden te Suawoude op 31 januari 1925, begraven aldaar op 4 februari 1925, zoon van Eesger Lykeles Westerhof en Grietje Teunis Veenstra.

Koopman te Suawoude (1867,1874,1879).

 

†††††††† - Trijntje Hendriks Kooi, geboren te Suawoude op 6 april 1845, overleden aldaar op 19 augustus 1925, begraven aldaar op 22 augustus 1925.

De geboorte van dochter Antje werd aangegeven door Roel en vermeld als zijn dochter

Bij huwelijk d.d.3-4-1880 werd zij gewettigd.

Trijntje is getrouwd in Tietjerksteradeel op 3 april 1880 met Roel Eesgers Westerhof, geboren te Murmerwoude op 11 januari 1844, overleden te Suawoude op 7 juni 1887, zoon van Eesger Lykeles Westerhof en Grietje Teunis Veenstra.

In 1871 koemelker te Suawoude;in 1875 is hij daar landbouwer;in 1881 en bij overlijden is hij weer koemelker te Suawoude.

Roel is eerder getrouwd in Tietjerksteradeel op 30 november 1867 met Tjitske Andries Bosma, geboren te Suawoude op 7 februari 1845, overleden aldaar op 4 juni 1871, dochter van Andries Joukes Bosma en Antje Jelkes Bouma.

 

†††††††† - Tiete Hendriks Kooi, geboren te Suawoude op 26 juni 1849, overleden aldaar op 23 februari 1940, begraven aldaar op 27 februari 1940.

Arbeider te Suawoude (1872,1875);koemelker aldaar (1878);veehouder aldaar (1897,1908).

Tiete is getrouwd in Tietjerksteradeel op 11 mei 1872 met Yttje Taekes Poelstra, geboren te Garijp op 23 oktober 1853, overleden te Suawoude op 15 juli 1932, begraven aldaar op 18 juli 1932, dochter van Taeke Johannes Poelstra en Klara Ykes Bergsma.

 

††††† 26 Aan Symens Algra, geboren te Hardegarijp op 10 juni 1803, gedoopt aldaar op 3 juli 1803, overleden aldaar op 15 april 1866.

Landbouwer te Hardegarijp(1829,1840,1866).

De naam ontstond uit Arend via Aarn tot Aan.

Aan is getrouwd in Tietjerksteradeel op 24 mei 1824 met

†††††††††

27 Eelkje Dirks van der Veen, geboren te Oenkerk op 8 maart 1803, gedoopt aldaar op 17 april 1803, overleden te Hardegarijp op 11 april 1883.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Symen Aans Algra, landbouwer te Opeinde, geboren te Hardegarijp op 30 maart 1825, overleden te Opeinde op 27 oktober 1877.

Symen is getrouwd in Tietjerksteradeel op 8 mei 1858 met zijn nicht Sytske Sybrens Algra, geboren te Hardegarijp op 16 oktober 1827, overleden te Opeinde (Sm) op 21 juli 1872, dochter van Sybren Symens Algra en Trijntje Gerrits Kooistra.

 

†††††††† - Durk Aans Algra, landbouwer te Rinsumageest, geboren te Hardegarijp op 7 januari 1827, overleden te Rinsumageest op 4 februari 1875.

Durk is getrouwd in Tietjerksteradeel op 8 mei 1852 met Nieske Sjoerds Boonstra, geboren te Garijp op 21 augustus 1830, overleden te Rinsumageest op 19 februari 1896, dochter van Sjoerd Eelkes Boonstra en Hylkje Folkerts Fennema.

 

†††††††† - Sybren Aans Algra, landbouwer te Twijzel, geboren te Hardegarijp op 28 september 1828, overleden te Twijzel op 14 mei 1896.

Sybren is getrouwd in Tietjerksteradeel op 21 mei 1859 met Grietje Sipkes Algra, geboren te Drachten op 20 september 1838, overleden te Twijzel op 10 september 1898, dochter van Sipke Rinderts Algra en Wiepkje Pieters Sikkema.

 

†††††††† - Hendrik Aans Algra, geboren te Hardegarijp op 26 mei 1830, overleden aldaar op 7 augustus 1831.

 

†††††††† - Sytske Aans Algra, geboren te Hardegarijp op 13 juni 1832, overleden aldaar op 13 november 1836.

 

†††††††† - Grietje Aans Algra, geboren te Hardegarijp op 13 juni 1832, overleden te Suawoude op 17 juli 1891.

Grietje is getrouwd in Tietjerksteradeel op 3 juni 1854 met Bouwe Daniels van der Meulen, boer te Suawoude, geboren te Suawoude op 31 januari 1832, overleden aldaar op 8 september 1907, zoon van Daniel Bouwes van der Meulen en Sijke Rinderts Algra.

 

†††††††† - Atje Aans Algra, geboren te Hardegarijp op 30 oktober 1834, overleden aldaar op 11 februari 1836.

 

†††††††† - Hendrik Aans Algra, landbouwer te Hardegarijp, geboren te Hardegarijp op 17 september 1837, overleden aldaar op 28 april 1889.

Hendrik is getrouwd in Tietjerksteradeel op 24 mei 1862 met Jeltje Egberts Zijlstra, geboren te Bergum op 9 januari 1840, overleden te Hardegarijp op 17 februari 1876, dochter van Egbert Andries Zijlstra en Janke Isaaks van der Werf.

 

†††††††† - Sytske Aans Algra, geboren te Hardegarijp op 24 mei 1840, zie 13.

 

†††††††† - Folkert Aans Algra, veehouder te Hardegaijp, geboren te Hardegarijp op 5 juni 1842, overleden aldaar op 9 oktober 1913, begraven aldaar op 13 oktober 1913.

Folkert is getrouwd in Tietjerksteradeel op 25 juli 1889 met Wietske Bouwes Jansma, geboren te Bergum op 2 maart 1862, overleden aldaar op 11 mei 1940, dochter van Bouwe Jans Jansma en Tjitske Jans Streekstra.

 

†††††††† - Atje Aans Algra, geboren te Hardegarijp op 5 oktober 1844, overleden aldaar op 5 mei 1914, begraven aldaar op 9 mei 1914.

Atje is getrouwd in Tietjerksteradeel op 12 mei 1887 met Wytze Berends Kooistra, veehouder te Bergum, geboren te Bergum op 18 november 1843, overleden aldaar op 28 februari 1900, zoon van Berend Tjibbes Kooistra en Janke Jans Faber.

 

†††††††† - Trijntje Aans Algra, geboren te Hardegarijp op 18 maart 1847, overleden aldaar op 9 maart 1866 ,ongehuwd.

 

††††† 28 Pieter Harms van der Leest, geboren te Nuis (Gr.) op 18 september 1810, gedoopt aldaar op 24 september 1810, overleden te Kooten op 21 juni 1867.

Schoenmaker te Drachten(1837,1839,1843) en te Kooten(1846,1849);leerlooier te Kooten(1855).

Lidmaat te Drachten na belijdenis op 12-5-1839.

Pieter is getrouwd in Smallingerland op 17 september 1836 met

†††††††††

29 Sjoukje Alderts van Dam, geboren te Drachten op 12 juli 1809, gedoopt aldaar op 6 augustus 1809, overleden te Oostermeer op 14 maart 1880.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Aldert Pieters van der Leest, geboren te Drachten op 20 september 1837, zie 14.

 

†††††††† - Harm Pieters van der Leest, geboren te Drachten op 6 juni 1839, overleden te Garijp op 23 maart 1889.

Pelmolenaar te Garijp en later daar koemelker.

Harm is getrouwd in Tietjerksteradeel op 19 juni 1869 met Freerkje Wypkes de Jong, geboren te Huizum op 23 november 1834, overleden te Garijp op 2 april 1889, dochter van Wypke Pieters de Jong en Antje Lammerts Kalsbeek.

 

†††††††† - Tryntje Pieters van der Leest, geboren te Drachten op 19 februari 1843, overleden te Tijnje op 16 januari 1891.

Tryntje is getrouwd in Aengwirden op 23 juli 1870 met Wiebe Klazes Slager, geboren te Luinjeberd op 25 augustus 1845, overleden rond 1917, zoon van Klaas Roelofs Slager en Margjen Hendriks Jasper.

Bij huwelijk boer te Luinjeberd.

 

†††††††† - Wiebe Pieters van der Leest, geboren te Kooten op 15 februari 1846, overleden te Norg op 7 januari 1900.

Bij huwelijk korenmolenaar te Kooten.

Wiebe is getrouwd in Ferwerderadeel op 28 december 1878 met Sara de Vries, geboren te Hallum op 1 mei 1844, overleden te Warnsveld op 14 juli 1904, dochter van Wytse Kornelis de Vries en Mintje Jurjens Mellema.

 

†††††††† - Jan Pieters van der Leest, geboren te Kooten op 24 september 1849, overleden te Kootstertille op 3 januari 1929, begraven aldaar op 8 januari 1929.

Manufacturier te Kooten.Het huwelijk was kinderloos.

Jan is getrouwd in Idaarderadeel op 13 mei 1880 met Sijke Gabes Vrijburg, geboren te Goingahuizen op 14 augustus 1853, overleden te Drogeham op 9 september 1937, begraven op 14 september 1937, dochter van Gabe Pieters Vrijburg en Sytske Johannes Wiggelema.

 

†††††††† - Geertje Pieters van der Leest, geboren te Kooten op 14 juni 1855, overleden te Leeuwarden op 11 februari 1918, begraven op 14 februari 1918.

Geertje is getrouwd in Achtkarspelen op 16 februari 1882 met Jan Nagel, geboren te Enschede op 13 december 1836, overleden te Franeker op 17 juli 1888, zoon van Cornelis Nagel en Wilmina Joanna Kermerood.

Hij woonde met zijn vrouw te Gerkesklooster.

 

††††† 30 Jan Harmens de Ham, geboren te Bergum op 8 juli 1800, gedoopt aldaar op 17 augustus 1800, overleden aldaar op 28 september 1876.

Hij was schoenmakersknecht te Roodkerk in 1821;schoenmaker te Bergum (1823,1825);arbeider te Bergum (1828,1835,1840);schoenmaker te Bergum in 1843,1850 en 1876.

Jan is getrouwd in Tietjerksteradeel op 30 december 1820 met

†††††††††

31 Lieuwkje Jacobs Watzema, geboren te Roodkerk op 17 juli 1802, gedoopt aldaar op 28 november 1802, overleden te Bergum op 11 april 1867.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Dieuwke de Ham, geboren te Roodkerk op 7 januari 1821, overleden te Hallum op 31 december 1904.

Zij hertrouwde op 7-4-1888 in Ferwerderadeel met haar zwager Hendrik Liebes Dijkstra,weduwnaar van haar zuster Harmke.

Dieuwke is getrouwd in Tietjerksteradeel op 11 april 1846 met Pieter Jelles Hoekstra, arbeider te Giekerk, geboren te Giekerk op 27 januari 1825, overleden aldaar op 11 februari 1884, zoon van Jelle Sjoerds Hoekstra en Antje Pieters de Vries.

 

†††††††† - Trijntje de Ham, geboren te Bergum op 30 maart 1823, overleden te Stiens op 6 maart 1843 ,ongehuwd.

 

†††††††† - Harmke de Ham, geboren te Bergum op 30 juli 1825, overleden te Marrum op 6 december 1886.

Harmke is getrouwd in Ferwerderadeel op 8 juni 1850 met Hendrik Liebes Dijkstra, arbeider te Marrum, geboren te Marrum op 1 november 1825, overleden te Hallum op 22 juni 1907, zoon van Liebe Jans Dijkstra en Luutske Lieuwes van der Wielen.

 

†††††††† - Jacobje de Ham, geboren te Bergum op 15 september 1828, overleden aldaar op 22 oktober 1834.

 

†††††††† - Jitske de Ham, geboren te Bergum op 24 november 1831, zie 15.

 

†††††††† - Jacobje de Ham, ,Japke, geboren te Bergum op 6 juni 1835, overleden te Leeuwarden op 18 december 1910.

Jacobje is getrouwd in Tietjerksteradeel op 6 december 1862 (1) met Johannes Alberts van der Akker, koetsier te Bergum, geboren te Bergum op 24 maart 1833, overleden aldaar op 16 juni 1876, zoon van Albert Hendriks van der Akker en Dirkje Gerrits de Vries.

Jacobje is getrouwd in Tietjerksteradeel op 4 november 1882 (2) met Liebbe Ybeles de Vries, arbeider te Hardegarijp, geboren te Tietjerk op 10 juni 1841, overleden te Bergum op 10 maart 1909, zoon van Ybele Sybrens de Vries en Mettje Liebbes Ytsma.

 

†††††††† - Aafke de Ham, geboren te Bergum op 1 september 1837, overleden aldaar op 25 september 1864 ,ongehuwd.

 

†††††††† - Harmen de Ham, arbeider te Bergum, geboren te Bergum op 14 september 1840, overleden aldaar op 1 augustus 1898.

Harmen is getrouwd in Tietjerksteradeel op 4 mei 1865 met Ettje Jelmers van der Kolk, geboren te Bergum op 15 september 1838, overleden aldaar op 8 maart 1904, dochter van Jelmer Wygers van der Kolk en Ymkje Gerrits van der Meer.

 

†††††††† - Jacob de Ham, arbeider te Bergum, geboren te Bergum op 16 juni 1843, overleden aldaar op 14 oktober 1913.

Jacob is getrouwd in Tietjerksteradeel op 29 september 1866 met Maaike Johannes Zuidersma, geboren te Twijzel op 12 oktober 1839, overleden te Bergum op 5 mei 1914, dochter van Johannes Femmes Zuidersma en Antje Roels de Vries.

 

†††††††† - Catrinus de Ham, schoenmaker te Bergum, geboren te Bergum op 30 september 1850, overleden aldaar op 15 juli 1916.

Catrinus is getrouwd in Tietjerksteradeel op 17 mei 1877 met Lamkje DaniŽls Mulder, geboren te Eestrum op 13 oktober 1846, overleden te Bergum op 6 juli 1929, dochter van DaniŽl Hendriks Mulder en Grietje Willems Iestra.

 

 

-- VI --

 

††††† 32 Hein Keimpes Wierstra, geboren te Boksum op 6 december 1754, gedoopt aldaar op 25 december 1754, overleden te Deinum op 15 mei 1826.

Arbeider te Wirdum (1775) en Deinum (1791);boer te Deinum vanaf 1791.

Lidmaat te Deinum na belijdenis op 9-11-1792.Hij had geen kinderen uit zijn eerste huwelijk.

In 1810 adm.kerkvoogd te Deinum;in 1822 ouderling aldaar.

Neemt in 1811 de naam Wierstra aan,maar de naamactes van Menaldumadeel zijn verloren gegaan.Volgens registre civique 3-2-1812 is Hein Keimpes Wierstra landman te Deinum en bestaat de wooneenheid uit 7 personen n.l.een echtpaar,3 zoons en 2 vrouwen.

Genoemd MEN 44 d.d.27-1-1792 (moet ws.zijn 27-1-1791),MEN 103-347 d.d.17-7-1798,MEN 117-108 d.d.1-5-1798,MEN 106-137 d.d. 23-1-1809 en MEN 120-99 d.d.1-1-1809.(zie voor bijzonderheden de genealogie Wierstra,Menaldumadeel).

Hein is eerder getrouwd te Deinum op 9 januari 1791 met Tryntje Johannes, geboren te Deinum op 19 november 1740, overleden aldaar op 10 januari 1804 ,'s nachts verdronken, waarschijnlijk dochter van Johannes Pieters en Pietje Jochems.

Tryntje is eerder getrouwd te Deinum op 13 juni 1766 met Jochem Dirks, boer te Deinum, afkomstig uit Deinum, overleden aldaar in 1788 of 1789 ,volgens speciekohier.

Hein is getrouwd te Deinum op 6 september 1807 (2) met

††††† 33 Grietje Ales Jorna, geboren te Lutjewierum op 6 augustus 1778, gedoopt te Lutkewierum op 14 augustus 1778, overleden te Deinum op 30 mei 1826.

Lidmaat Deinum na belijdenis op 3-5-1814.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Keimpe Heins Wierstra, geboren te Deinum op 6 juli 1808, gedoopt aldaar op 24 juli 1808, overleden aldaar op 22 februari 1876.

Keimpe is getrouwd in Leeuwarderadeel op 28 november 1832 (1) met Hendrikje Sjuks Hettema.

Keimpe is getrouwd in Menaldumadeel op 21 december 1843 (2) met Tietje Feddes Jellema.

 

†††††††† - Ale Heins Wierstra, geboren te Deinum op 10 november 1810, gedoopt aldaar op 30 november 1810, zie 16.

 

†††††††† - Jouke Heins Wierstra, geboren te Deinum op 6 november 1812, overleden te Leeuwarden op 10 november 1859.

Jouke is getrouwd in Menaldumadeel op 5 mei 1841 (1) met Trijntje Jans Nammensma.

Jouke is getrouwd in Leeuwarden op 13 juni 1847 (2) met Maijke Hanses Faber.

 

††††† 34 Jentje Jobs Faber, geboren te Mantgum op 19 januari 1784, gedoopt aldaar op 8 februari 1784, overleden te Boksum op 28 april 1863.

Boer te Hylaard(1814/1825);vanaf 1825 te Boksum;daar slager (vleeschhouwer) in 1832 en 1838.

Op 15-7-1813 (Jorwerd-70v) neemt hij de naam Faber aan en heeft dan 1 dochter.

Hij hertrouwde op 22-11-1832 in Menaldumadeel met Antje Jacobs Faber ,geboren 26-2-1799 te Boksum,gedoopt aldaar 17-3-1799,overleden aldaar 15-1-1871,dochter van Jacob Berends en Tryntje Lieuwes.

Uit zijn 2e huwelijk 2 dochters n.l.Tryntje,geboren 13-7-1835 te Boksum en overleden aldaar 30-12-1910 en Antje,geboren 26-5-1838 te Boksum en overleden aldaar 17-4-1861.

Lidmaat te Hylaard na belijdenis op 19-5-1814;met att.naar Boksum 11-9-1825; ouderling te Boksum 1837,1838 en 1847.

Jentje is getrouwd te Hylaard op 11 juni 1809 met

 

††††† 35 Jeltje Jolts Tadema, geboren te Weidum op 14 maart 1772, gedoopt aldaar op 15 maart 1772, overleden te Hylaard op 5 maart 1825.

Na belijdenis 17-2-1802 te Hylaard vermeld bij de lidmaten van Boksum.

Zij was eerder getrouwd op 9-6-1794 te Boksum met Jacob Hommes Kalma,boer te Boksum en Hylaard,geboren te Boksum september 1754 en gedoopt aldaar op 29-9-1754,overleden 12-9-1807 te Hylaard,zoon van Homme Dirks en Hiltje Jacobs.Uit haar 1e huwelijk 8 kinderen n.l.Hiltje,geb.12-3-1795 Boksum,jong overleden;Hiltje,geb.30-4-1796 Boksum,overl.28-7-1880 Boksum;Tetje,geb.20-4-1798 Boksum,overl.25-11-1871 Jorwerd;Homme,geb.16-2-1800 Boksum,overl.5-9-1872 Boksum;Akke,geb.10-6-1802 Boksum,jong overleden;Gjolt,geb.2-8-1803 Hylaard,overl.27-8-1874 Jorwerd;Bouwe,geb.22-11-1805 Hylaard,overl.24-1-1885 Boksum;N.N.,geb.ongeveer 21-11-1807 Hylaard,overl.5-12-1807 Hylaard.

 

Uit het huwelijk van Jentje en Jeltje:

 

†††††††† - Fokje Jentjes Faber, geboren te Hylaard op 8 december 1811, gedoopt aldaar op 25 december 1811, overleden te Makkum op 22 juli 1891.

Fokje is getrouwd rond 1839 met Sjoerd Sjoerds Alkema, overleden voor 1891.

 

†††††††† - Grietje Jentjes Faber, geboren te Hylaard op 27 april 1814, zie 17.

 

†††††††† - Job Jentjes Faber, geboren te Hylaard op 18 maart 1817, overleden te Beetgum op 20 april 1897.

Job is getrouwd in Menaldumadeel op 12 mei 1842 (1) met Antje Johannes de Haan, geboren te Schalsum op 3 mei 1820, overleden te Beetgum op 24 december 1869, dochter van Johannes Simons de Haan (40) en Tryntje Jacobs Tammenga (41).

Job is getrouwd in Menaldumadeel op 11 september 1873 (2) met Dieuwke Hettes Hettema, geboren te Deersum op 9 april 1826, overleden te Deinum op 24 mei 1902 ,76 jaar, dochter van Hette Pieters Hettema (38) en Grietje Doekes Hellema (39).

Dieuwke is eerder getrouwd in Menaldumadeel op 28 mei 1861 met Jacob Salvus Bakker.

 

††††† 36 Klaas Rinzes van Tuinen, geboren te Deinum op 6 april 1792, gedoopt aldaar op 22 april 1792, overleden te Weidum op 13 april 1873.

Koopman te Deinum(1816);boer te Deinum(1818,1824);boer te Goutum(1827,1867).

Lidmaat te Goutum na belijdenis op 23-4-1829.

Klaas is getrouwd te Marssum op 25 augustus 1816 met

 

††††† 37 Rinske Meinderts, geboren te Gauw op 5 juli 1796 ,ongedoopt, overleden te Goutum op 1 april 1841.

Bij huwelijk in 1816 dienstmeisje te Deinum.Zie ook acte van bekendheid d.d. 6-8-1816.

Lidmaat Goutum na belijdenis op 23-4-1829;over volwassendoop wordt niets vermeld.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Rinze Klazes van Tuinen, geboren te Deinum op 3 december 1816, overleden te Wirdum op 23 mei 1892 ,75 jaar.

Rinze is getrouwd in Leeuwarderadeel op 14 mei 1846 met Getje Jetzes Durkstra.

 

†††††††† - Maaike Klazes van Tuinen, geboren te Deinum op 6 februari 1818, overleden te Goutum op 5 maart 1855.

Maaike is getrouwd in Leeuwarderadeel op 19 mei 1842 met Hendrik Iedes van der Woude.

 

†††††††† - Tjitske Klazes van Tuinen, geboren te Deinum op 7 mei 1819, overleden te Warga op 3 januari 1897.

Tjitske is getrouwd in Leeuwarderadeel op 14 mei 1846 met Jacob Jacobs Postma.

 

†††††††† - Symen Klazes van Tuinen, geboren te Deinum op 25 februari 1821, overleden aldaar op 4 oktober 1821.

 

†††††††† - Symen Klazes van Tuinen, geboren te Deinum op 23 mei 1822, zie 18.

 

†††††††† - Tryntje Klazes van Tuinen, geboren te Deinum op 10 oktober 1824, overleden te Goutum op 4 juli 1909.

Tryntje is getrouwd in Leeuwarderadeel op 8 mei 1850 met Klaas Hettema.

 

†††††††† - Klaas Klazes van Tuinen, geboren te Goutum op 2 april 1827, overleden aldaar op 1 januari 1878.

Klaas is getrouwd in Leeuwarderadeel op 8 mei 1850 met Antje Symens Jelgersma.

 

†††††††† - Lolkje Klazes van Tuinen, geboren te Goutum op 18 oktober 1829, overleden te Ferwerd op 25 augustus 1878.

Lolkje is getrouwd in Leeuwarderadeel op 16 mei 1851 met Klaas Jurjens van der Heide.

 

†††††††† - Yke Klazes van Tuinen, geboren te Goutum op 6 augustus 1831, overleden te Garijp op 31 december 1917.

Yke is getrouwd in Leeuwarderadeel op 10 mei 1855 met Sytse Pieters Talsma.

 

†††††††† - Afke Klazes van Tuinen, geboren te Goutum op 27 april 1833, overleden te Hempens op 14 juli 1892.

Afke is getrouwd in Leeuwarderadeel op 9 mei 1857 met Sytze Jilderts Keizer.

 

†††††††† - Antje Klazes van Tuinen, geboren te Goutum op 29 december 1834, overleden aldaar op 15 augustus 1895.

Antje is getrouwd in Leeuwarderadeel op 31 oktober 1860 met Haring Dirks de Vries.

 

†††††††† - Janke Klazes van Tuinen, geboren te Goutum op 17 oktober 1837, overleden aldaar op 30 juni 1864 ,ongehuwd.

 

††††† 38 Hette Pieters Hettema, geboren te Sybrandaburen op 2 mei 1797, gedoopt aldaar op 7 mei 1797, overleden te Menaldum op 3 augustus 1882.

 

Boer te Deersum(1823);boer te Hallum(1835,1840);boer te Sint Annaparochie(1859) ;later rentenier te Menaldum.

Hij hertrouwde op 13-6-1839 in Ferwerderadeel met Taetske Anskes Fortuin,geboren 21-11-1801 te Jutrijp,gedoopt aldaar 13-12-1801,overleden 13-4-1859 te Sint Annaparochie,dochter van Anske Alles en Feikje Ruurds.

Uit zijn 2e huwelijk 2 zoons n.l.Anske,geboren 16-6-1840 te Hallum,overleden op 1-12-1887 te GoŽnga en Feike,geboren 27-5-1842 te Hallum,overleden 30-11-1863 te Sint Annaparochie.

Hij hertrouwde nog eens op 20-8-1863 in het Bildt met Hendrikje Hettes van Tuinen,geboren 20-5-1808 te Oosterlittens,gedoopt aldaar 29-5-1808,overleden 5-10-1889 te Franeker,dochter van Hette Tjeerds van Tuinen en Tjitske Willems Bijlsma.

Lidmaat te Deersum na belijdenis op 5/12-5-1822;att.naar Hallum 10-5-1829.

Kwam in Hallum in moeilijkheden en moest zijn schoonvader om financiele hulp vragen,zie ook "Kroniek van een Friese boer" door D.W.Hellema ,2-4-1832.

Hij schreef een soort autobiografie,die na zijn dood is uitgegeven als "Nagedachtenis en levenservaringen",door wijlen H.P.Hettema,oud-ouderling te Beetgum,Leeuwarden 1883.Zie voor hem ook J.J.Kalma,"Dit wienen ek Friezen",IV, Ljouwert 1971,74-79.

 

Hette is getrouwd in Rauwerderhem op 27 mei 1820 met

†††††††††

39 Grietje Doekes Hellema, geboren te Wirdum op 15 juli 1798, gedoopt aldaar op 29 juli 1798, overleden te Hallum op 3 december 1835.

 

Uit het huwelijk van Hette en Grietje:

 

†††††††† - Pieter Hettes Hettema, geboren te Deersum op 1 april 1821, overleden te Joure op 15 augustus 1877 ,56 jaar.

Pieter is getrouwd in het Bildt op 10 mei 1849 met Jeltje Douwes Bakker, geboren te Ysbrechtum 22 maart 1816, overleden in Doniawerstal 13 januari 1856.

 

†††††††† - Doeke Hettes Hettema, geboren te Deersum op 30 juni 1822, overleden te Berlikum op 3 april 1883.

Doeke is getrouwd in Menaldumadeel op 8 mei 1861 met Doetje Jans Boomsma.

 

†††††††† - Lysbert Hettes Hettema, geboren te Deersum op 20 september 1823, zie 19.

 

†††††††† - Dieuwke Hettes Hettema, geboren te Deersum op 9 april 1826, overleden te Deinum op 24 mei 1902 ,76 jaar.

Dieuwke is getrouwd in Menaldumadeel op 28 mei 1861 (1) met Jacob Salvus Bakker.

Dieuwke is getrouwd in Menaldumadeel op 11 september 1873 (2) met Job Jentjes Faber, geboren te Hylaard op 18 maart 1817, overleden te Beetgum op 20 april 1897, zoon van Jentje Jobs Faber (34) en Jeltje Jolts Tadema (35).

Job is eerder getrouwd in Menaldumadeel op 12 mei 1842 met Antje Johannes de Haan, geboren te Schalsum op 3 mei 1820, overleden te Beetgum op 24 december 1869, dochter van Johannes Simons de Haan (40) en Tryntje Jacobs Tammenga (41).

 

†††††††† - Tjitske Hettes Hettema, geboren te Deersum op 9 april 1826, overleden aldaar op 18 september 1826 ,5 maanden oud.

 

†††††††† - Tetman Hettes Hettema, geboren te Deersum op 31 maart 1828, overleden te Hallum op 28 mei 1831 ,3 jaar.

 

†††††††† - Tjitse Hettes Hettema, geboren te Hallum op 29 oktober 1830, overleden te Menaldum op 17 januari 1891.

†††††††† Tjitse is getrouwd in het Bildt op 19 mei 1853 met Menke Jacobs Brugsma.

 

-          Wieger Hettes Hettema, geboren te Hallum op 16 augustus 1833, overleden te Jislum op 1 januari 1872.

Wieger is getrouwd in Ferwerderadeel op 10 mei 1855 met (1) Jantje Jacobs Koopmans, geboren te Hallum op 7 april 1825, overleden te Hallum op 12 januari 1862.

†††††††† Wieger is getrouwd in Ferwerderadeel op 14 augustus 1863 met (2) Baukje Pieters van der Woude, geboren te Wanswerd op 9 september 1822, overleden in Ferwerderadeel op 14 maart 1895

 

†††††††† - Tetman Hettes Hettema, geboren te Hallum op 18 november 1835, overleden aldaar op 21 november 1835.

 

††††† 40 Johannes Simons de Haan, geboren te Boer op 14 augustus 1791, gedoopt aldaar op 18 september 1791, overleden te Beetgum op 11 mei 1854.

 

Boer (kooltjer) te Boer(1814,1816);boer te Schalsum(1818,1820);woont te Ried(1823) en Oosterbierum(1828);boerenknecht te Menaldum(1829);gardenier aldaar(1830);landbouwer te Beetgum vanaf 1831.

Hij hertrouwde op 27-5-1829 in Menaldumadeel met Hiltje Aukes de Jong,geboren 7-11-1892 te Hylaard,gedoopt aldaar 2-12-1792,overleden 3-8-1874 te Beetgum,dochter van Auke Jetses en Fetje Tjeerds.Hiltje was weduwe van Ane Koopmans.

Uit zijn 2e huwelijk 2 kinderen n.l.Auke,geboren 18-2-1830 te Menaldum,overleden 13-5-1900 te Beetgum en Fetje,geboren 22-8-1833 te Beetgum,overleden 7-10-1857 te Menaldum.

Lidmaat te Boer na belijdenis op 23-2-1817;met att. naar Schalsum 19-9-1817;met att.naar Ried okt.1822;att.naar Oosterbierum 10-11-1827;att.naar Menaldum 8-11-1829;att.naar Beetgum 20-8-1831.

 

Johannes is getrouwd in Franekeradeel op 10 december 1814 met

 

 

††††† 41 Tryntje Jacobs Tammenga, gedoopt te Peins op 24 juni 1792, overleden te Ried op 10 juni 1823.

 

Lidmaat te Boer na belijdenis op 23-2-1817;att.naar Schalsum 19-9-1817;att. naar Ried okt.1822.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Tjietske Johannes de Haan, geboren te Boer op 17 november 1814 ,erkend en gewettigd 10-12-1814, overleden te Tzummarum op 21 april 1839.

Tjietske is getrouwd in Barradeel op 12 mei 1838 met Romke Wytses Marra.

 

†††††††† - Simon Johannes de Haan, geboren te Boer op 20 juli 1816, overleden te Menaldum op 21 februari 1858.

Simon is getrouwd in Menaldumadeel op 26 mei 1843 met Antje Heerkes Veeman.

 

†††††††† - Jacob Johannes de Haan, geboren te Schalsum op 17 februari 1818, zie 20.

 

†††††††† - Antje Johannes de Haan, geboren te Schalsum op 3 mei 1820, overleden te Beetgum op 24 december 1869.

Antje is getrouwd in Menaldumadeel op 12 mei 1842 met Job Jentjes Faber, geboren te Hylaard op 18 maart 1817, overleden te Beetgum op 20 april 1897, zoon van Jentje Jobs Faber (34) en Jeltje Jolts Tadema (35).

Job is later getrouwd in Menaldumadeel op 11 september 1873 met Dieuwke Hettes Hettema, geboren te Deersum op 9 april 1826, overleden te Deinum op 24 mei 1902 ,76 jaar, dochter van Hette Pieters Hettema (38) en Grietje Doekes Hellema (39). Dieuwke is eerder getrouwd in Menaldumadeel op 28 mei 1861 met Jacob Salvus Bakker.

 

††††† 42 Biense Pieters Hoogland, geboren te Ferwerd op 20 september 1779, gedoopt aldaar op 10 oktober 1779, overleden te Sint Annaparochie op 14 juli 1855.

Landbouwer op Elsma te Ferwerd (1812) en te Sint Annaparochie(vanaf 1816).Kerk- en armvoogd St.Anna en volmacht aldaar van het Oud Bildt (zie GJB 1962,ook voor zijn voorouders).

Lidmaat te Ferwerd na belijdenis op 1-6-1808; met att.naar St.Anna 20-2-1817.

Op 15-2-1812 (Ferwerd-30v) neemt hij de naam Hoogland aan en heeft dan 1 dochter en 2 zoons.

Biense is getrouwd te Ferwerd op 13 mei 1804 met

††††† 43 Antje Jans Boersma, geboren te Ferwerd op 18 april 1784, gedoopt aldaar op 16 mei 1784, overleden te Menaldum op 20 mei 1862.

Lidmaat Ferwerd na belijdenis op 1-6-1808; met att. naar St.Anna 20-2-1817.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Ytje Bienses Hoogland, geboren te Ferwerd op 16 mei 1805, overleden te Menaldum op 20 april 1882.

Ytje is getrouwd in Menaldumadeel op 21 mei 1834 met Frans Jacobs Hiemstra.

 

†††††††† - Pieter Bienses Hoogland, geboren te Ferwerd op 28 mei 1807, overleden te Menaldum op 24 augustus 1889.

Pieter is getrouwd in het Bildt op 16 mei 1833 met Imkje Klases Hellema.

 

†††††††† - Jan Bienses Hoogland, geboren te Ferwerd op 22 februari 1810, overleden te Engelum op 6 april 1879.

Jan is getrouwd in het Bildt op 31 mei 1838 met Durkje Doekeles de Boer.

 

†††††††† - Antje Bienses Hoogland, geboren te Ferwerd op 1 juni 1812, overleden te Tzummarum op 20 februari 1855.

Antje is getrouwd in het Bildt op 28 mei 1846 met Jelte Jeltes Posthumus.

 

†††††††† - Sytske Bienses Hoogland, geboren te Ferwerd op 12 maart 1815, zie 21.

 

†††††††† - Sieds Bienses Hoogland, geboren te Sint Annaparochie op 6 mei 1817, overleden te Menaldum op 25 oktober 1886.

Sieds is getrouwd in het Bildt op 21 mei 1857 met Trijntje Rienks Boersma.

 

†††††††† - Johannes Bienses Hoogland, geboren te Sint Annaparochie op 21 december 1819, overleden aldaar op 28 oktober 1907.

Johannes is getrouwd in het Bildt op 22 maart 1849 met Trijntje Lykles Faber.

 

†††††††† - Jacob Bienses Hoogland, geboren te Sint Annaparochie op 18 maart 1823, overleden aldaar op 27 maart 1898.

Jacob is getrouwd in Barradeel op 17 mei 1856 met Dieuwke Jans Terpstra.

 

††††† 44 Jan Tjerks de Vries, geboren te Almenum op 23 augustus 1798, gedoopt te Harlingen op 11 september 1798, overleden te Menaldum op 4 juli 1864.

Boerenarbeider te Franeker(1816,1819,1822);vanaf 1830 als schipper te Beetgum;later(na 1857) gardenier te Menaldum(1864).

Lidmaat te Franeker na belijdenis op 25-6-1820;att.naar Beetgum 18-8-1830;daar op lidmatenlijst 20-4-1834 en 12-2-1845.

Jan is getrouwd te Franeker op 8 september 1816 met

††††† 45 Rymke Klazes Spanjer, geboren te Beetgum op 11 februari 1797, gedoopt aldaar op 2 april 1797, overleden aldaar op 22 oktober 1857.

Lidmaat Franeker na belijdenis op 25-6-1820;att.naar Beetgum 18-8-1830;daarop lidmatenlijst 20-4-1834.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Tjerk Jans de Vries, geboren te Franeker op 24 oktober 1816, overleden te Beetgum op 15 februari 1874.

Tjerk is getrouwd in Menaldumadeel op 15 september 1842 met Sybetje Lumes Hogerhuis, geboren te Beetgum op 5 augustus 1818, overleden aldaar op 30 april 1857, dochter van Ljumme Wybrens Hogerhuis (46) en Klaaske Jans Zwager (47).

 

†††††††† - Dieuwke Jans de Vries, geboren te Franeker op 16 juli 1819, overleden te Menaldum op 10 mei 1874.

Dieuwke is getrouwd in Menaldumadeel op 11 mei 1853 met Tjeerd Lykeles Faber.

 

†††††††† - Klaas Jans de Vries, geboren te Franeker op 5 januari 1822, zie 22.

 

-          Dirk Jans de Vries, geboren te Franeker op 13 november 1824, overleden in Menaldumadeel op 24 augustus 1863.

Dirk is getrouwd in Menaldumadeel op 9 mei 1860 met Reintje Jeltes Kuiper.

 

-          Emmigje Jans de Vries,geboren te Franeker op 22 augustus 1827, overleden in Menaldumadeel op 20 november 1863.

Emmigje is getrouwd in Menaldumadeel op 19 mei 1852 met Willem Martens Koopmans.

 

-          Simme Jans de Vries,geboren te Franeker op 7 januari 1829, overleden in Franekeradeel op 16 maart 1892.

Simme is getrouwd in Menaldumadeel op 14 mei 1851 met Martzen Hiemstra.

 

†††††††† -†† Willem Jans de Vries,geboren te Beetgum op 24 november 1833, overleden te Beetgum op 7 november 1855, bijna 22 jaar, ongehuwd.

 

 

 

††††† 46 Ljumme Wybrens Hogerhuis, geboren te Menaldum op 27 november 1789 ,volgens registre civique, gedoopt te Beetgum op 10 januari 1790, overleden aldaar op 31 januari 1835.

Timmerman te Beetgum(1812,1816,1823);gardenier te Beetgum(1835).

De naamactes van Menaldumadeel zijn verloren gegaan,maar volgens reg.civ.1812 heeft hij de naam Hogerhuis;hij is timmerman te Beetgum en heeft dan 1 zoon.

Lidmaat te Beetgum na belijdenis op 27-5-1819;ook op de lijsten van 1-12-1824,30-11-1829 en 20-4-1834.

Ljumme is getrouwd te Beetgum op 30 december 1810 met

††††† 47 Klaaske Jans Zwager, geboren te Stiens op 29 juni 1786, gedoopt aldaar op 16 juli 1786, overleden te Beetgum op 27 oktober 1823.

Lidmaat te Beetgum na belijdenis op 27-5-1819 als Klaaske Jans Dijkstra.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Wybren Lumes Hogerhuis, geboren te Beetgum op 18 oktober 1811, overleden aldaar op 6 juli 1871.

Wybren is getrouwd in Menaldumadeel op 13 december 1837 met Antje Aans Tolsma.

 

†††††††† - Antje Lumes Hogerhuis, geboren te Beetgum op 3 april 1813, overleden te Menaldum op 12 februari 1878.

Antje is getrouwd in Menaldumadeel op 4 januari 1837 met Jacob Wybes Tuininga.

 

†††††††† - Jan Lumes Hogerhuis, geboren te Beetgum op 23 november 1814, overleden aldaar op 7 augustus 1849.

Jan is getrouwd in Menaldumadeel op 17 mei 1843 met Sijke Alberts Terpstra.

 

†††††††† - Grietje Lumes Hogerhuis, geboren te Beetgum op 9 juli 1816, overleden te Sint Annaparochie op 26 augustus 1874.

Grietje is getrouwd in Menaldumadeel op 11 maart 1846 met Jan Ydes Hiemstra.

 

†††††††† - Sybetje Lumes Hogerhuis, geboren te Beetgum op 5 augustus 1818, overleden aldaar op 30 april 1857.

Sybetje is getrouwd in Menaldumadeel op 15 september 1842 met Tjerk Jans de Vries, geboren te Franeker op 24 oktober 1816, overleden te Beetgum op 15 februari 1874, zoon van Jan Tjerks de Vries (44) en Rymke Klazes Spanjer (45).

 

†††††††† - Marten Lumes Hogerhuis, geboren te Beetgum op 10 mei 1820, overleden te Menaldum op 3 mei 1869.

Marten is getrouwd in Menaldumadeel op 14 mei 1845 met Grietje Thijsses de Jong.

 

†††††††† - Tryntje Lumes Hogerhuis, geboren te Beetgum op 8 maart 1822, zie 23.

 

†††††††† - Gelske Lumes Hogerhuis, geboren te Beetgum op 8 maart 1822, overleden aldaar op 2 december 1829.

 

†††††††† - Yde Lumes Hogerhuis, geboren te Beetgum op 19 oktober 1823, overleden aldaar op 19 december 1823.

 

††††† 48 Marten Hendriks Kooi, geboren te Tietjerk in het jaar 1766 ,niet gedoopt, overleden te Giekerk op 27 maart 1850.

Als vrijgezel leent hij acht honderd gulden van Gerrit Noot,koopman te Amsterdam volgens hypotheekacte d.d.10-5-1793 (TIE-110-355).Als zijn moeder 1791/1792 als weduwe overlijdt,wordt hij hoofdbewoner van de ouderlijke boerderij;zijn broers Jan Hendriks en Wybe Hendriks waren reeds resp.1781 en 1786 vertrokken.

V1796:Kooiker en boer te Giekerk;hij geeft dan op als godsdienst gereformeerd en heeft 1 zoon.Hij behoort niet tot de N.H.lidmaten van Giekerk en laat zijn kinderen,op de oudste na,niet dopen.

In 1811 neemt Marten Hendriks te Giekerk de naam Kooi aan,maar schrijft zelf Kooij;hij heeft dan 2 zoons en 2 dochters.

Bij de volkstelling van 1829 is hij landbouwer te Giekerk met 4 kinderen.

Marten is getrouwd te Giekerk op 12 oktober 1794 met

††††† 49 Rinske Dirks de Vries, geboren te Giekerk op 8 januari 1770, gedoopt aldaar op 9 maart 1770, overleden aldaar op 5 december 1840.

Niet bij de lidmaten van Giekerk.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Hendrik Martens Kooi, geboren te Giekerk op 25 januari 1795, gedoopt aldaar op 20 september 1795, zie 24.

 

†††††††† - Tryntje Martens Kooi, geboren te Giekerk in februari 1798, overleden aldaar op 3 mei 1880 ,oud 82 jaar.

Volgens acte van bekendheid bij huwelijk op 13-9-1821 was zij niet gedoopt en geboren in februari 1798.

Bij de aangifte van de geboorte van zoon Marten wordt vermeld dat Meindert Hanses van der Wielen,boerenkecht te Rijperkerk,de vader is.Maar Marten is later niet als zodanig erkend.Zij woont in 1821 nog als boerendochter bij haar ouders in Giekerk.In 1845 genoemd als koemelkerse te Giekerk.

Tryntje is getrouwd in Tietjerksteradeel op 13 september 1821 met (en gescheiden te Leeuwarden op 15 februari 1831 ,acte 3-3-1831 Tietjerksteradeel van) Meindert Hanses van der Wielen, schipper te Oenkerk in 1831.

 

†††††††† - Dirkje Martens Kooi, geboren te Giekerk in mei 1803, overleden te Leeuwarden op 24 april 1848.

Volgens acte van bekendheid bij huwelijk op 29-5-1830 is zij niet gedoopt en zou ze zijn geboren in mei 1803.

Dirkje is getrouwd in Tietjerksteradeel op 29 mei 1830 met haar neef Dirk Eeuwes de Vries, geboren te Giekerk op 2 september 1806, gedoopt aldaar op 12 oktober 1806, overleden te Leeuwarden op 24 november 1850, zoon van Eeuwe Dirks de Vries en Sytske Andries.

 

†††††††† - Sjoerd Martens Kooi, geboren te Giekerk op 28 oktober 1810, overleden te Bergum op 11 december 1893 ,oud 83 jaar.

Koemelker te Giekerk.Volgens acte van bekendheid bij zijn huwelijk op 15-6-1839 is hij geboren op 28-10-1810 te Giekerk.

Sjoerd is getrouwd in Tietjerksteradeel op 15 juni 1839 met Aafke Johannes Fokkens, geboren te Oenkerk op 20 oktober 1813, overleden te Giekerk op 9 februari 1849, dochter van Johannes Liepkes Fokkens en Grietje Sjoerds Visser.

 

††††† 50 Gerben Gerks Dijkstra, geboren te Giekerk in het jaar 1778 ,volgens registre civique, overleden aldaar op 22 december 1823.

Boer te Giekerk(1812,1820,1823).

Niet als kind gedoopt en niet bij lidmaten te Giekerk.

Volgens de naamacte 1811 (Oenkerk-41) neemt hij te Giekerk voor zich en zijn 3 kinderen Geertje,Antje en Gerben de naam Dijkstra aan.

Sommigen nemen aan dat hij de zoon is van Gerk Gerbens en Grietje Sakes en dan geboren te Roodkerk 4-7-1777 en gedoopt 7-9-1777 te Oudkerk.Dat is niet juist,want Gerk Gerbens neemt in 1811 te Reitzum voor zich en zijn 4 kinderen de naam Algera aan en bij deze 4 kinderen is geen Gerben.

Bovendien is dit strijdig met de overlijdensacte van Gerben,waar als vader wordt genoemd Gerk Syberens en als moeder Geertje.De oudste dochter van Gerben heet dan ook Geertje en niet Grietje.

Ook zijn halfzuster en ook dochter van Gerk Sybrens,overleden 21-9-1813 te Rijperkerk,heeft de achternaam Dijkstra.

Verder betrekt Gerben de woning Oenkerk 39br na vertrek van zijn vader Gerk Sybrens uit die woning (1802/1803).

Gerben is getrouwd in 1804 of 1805 ,ws.te Giekerk(trouwen 1803-1811 ontbreekt daar), met

††††† 51 Aukje Gerbens de Vries, geboren te Giekerk op 28 juni 1776, gedoopt te Oenkerk op 27 november 1808 ,volwassendoop, overleden te Hardegarijp op 9 oktober 1854.

In 1829 bij de volkstelling is de weduwe arbeidster te Giekerk;alleen de oudste dochter Geertje is dan nog thuiswonend.

Lidmaat te Giekerk na doop/belijdenis op zondag 27-11-1808 te Oenkerk.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Geertje Gerbens Dijkstra, geboren te Giekerk op 13 juli 1806, gedoopt aldaar op 31 augustus 1806, overleden aldaar op 11 juli 1831.

 

†††††††† - Antje Gerbens Dijkstra, geboren te Giekerk op 29 maart 1808, gedoopt aldaar op 29 mei 1808, zie 25.

 

†††††††† - Gerben Gerbens Dijkstra, geboren te Giekerk op 26 augustus 1810, gedoopt aldaar op 14 oktober 1810, overleden te Oudkerk op 21 maart 1839.

Gerben is getrouwd in Tietjerksteradeel op 1 juli 1837 met Froukje Sjoerds de Vries.

 

†††††††† - Gerkje Gerbens Dijkstra, geboren te Giekerk op 23 februari 1814, overleden te Oenkerk op 5 februari 1894.

Gerkje is getrouwd in Tietjerksteradeel op 22 juni 1839 met Frans Andries van der Wal.

 

†††††††† - Gerk Gerbens Dijkstra, geboren te Giekerk op 15 december 1816, overleden aldaar op 28 augustus 1869.

Gerk is getrouwd in Tietjerksteradeel op 16 mei 1840 met Hinke Romkes Kingma.

 

†††††††† - Tietje Gerbens Dijkstra, geboren te Giekerk op 22 juli 1820, overleden te Hardegarijp op 16 maart 1875.

Tietje is getrouwd in Tietjerksteradeel op 14 juni 1845 met Klaas Harmens Reitsma.

 

††††† 52 Symen Sipkes Algra, geboren te Tietjerk op 14 april 1761, gedoopt aldaar op 26 februari 1769, overleden te Hardegarijp op 12 januari 1841.

Landbouwer te Hardegarijp vanaf 1788.

Pers.kohier:Hardegarijp 132,1792 Symen Sipkes nom.ux.mede-erfgenaam Sybren Jans te Lekkum 300 car.gld.;1793 eind.

Volkstelling 1796:man,vrouw,4 kinderen,3 dienstpersoneel.Bij de naamacte van te 1811 (Hardegarijp-21v) houdt hij de naam Algra voor zich en zijn 7 kinderen.In 1829 bij de volkstelling zijn er naast het echtpaar en de inwonende zoon Sipke nog 2 dienstmeisjes en 2 knechten.

Symen is getrouwd te Suawoude op 14 mei 1786 met

††††† 53 Sytske Sybrens, geboren te Lekkum op 7 juli 1763, gedoopt te Hardegarijp op 23 augustus 1801 ,volwassendoop, overleden aldaar op 24 juni 1853.

Lidmaat te Hardegarijp na belijdenis op 25-5-1801,maar vanwege "lichaamsongemak"eerst gedoopt op 23-8-1801.De overlijdensacte vermeldt haar met de naam Algra en niet met Algersma.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Tryntje Symens Algra, geboren te Tietjerk op 6 november 1787, gedoopt te Suawoude op 9 december 1787, overleden te Tietjerk op 30 september 1852.

Tryntje is getrouwd te Hardegarijp op 18 mei 1807 met Oege Jans Hoekstra.

 

†††††††† - Sybren Symens Algra, geboren te Hardegarijp op 8 februari 1790, gedoopt aldaar op 14 maart 1790, overleden te Garijp op 31 januari 1867.

Sybren is getrouwd in Tietjerksteradeel op 9 mei 1812 met Trijntje Gerrits Kooistra.

 

†††††††† - Sipke Symens Algra, geboren te Hardegarijp op 7 augustus 1792, gedoopt aldaar op 9 september 1792, overleden aldaar tussen 1796 en 1800.

 

†††††††† - Folkert Symens Algra, geboren te Hardegarijp op 25 februari 1795, gedoopt aldaar op 22 maart 1795, overleden te Bergum op 23 augustus 1851.

Folkert is getrouwd in Tietjerksteradeel op 25 oktober 1817 met Grietje Douwes Nieuwenhuis.

 

†††††††† - Lysbeth Symens Algra, geboren te Hardegarijp op 31 maart 1798, gedoopt aldaar op 29 april 1798, overleden te Tietjerk op 31 december 1862.

Lysbeth is getrouwd in Tietjerksteradeel op 15 januari 1822 met Jouke Douwes Nieuwenhuis.

 

†††††††† - Sipke Symens Algra, geboren te Hardegarijp op 23 mei 1800, gedoopt aldaar op 22 juni 1800, overleden aldaar op 3 augustus 1862.

Sipke is getrouwd in Tietjerksteradeel op 23 mei 1842 met Neeltje Jans Boersma.

 

†††††††† - Aan Symens Algra, geboren te Hardegarijp op 10 juni 1803, gedoopt aldaar op 3 juli 1803, zie 26.

 

†††††††† - Pietje Symens Algra, geboren te Hardegarijp op 25 augustus 1805, gedoopt aldaar op 15 september 1805, overleden aldaar op 14 november 1860.

Pietje is getrouwd in Tietjerksteradeel op 1 juni 1824 met Egbert Hendriks van der Laan.

 

††††† 54 Dirk Rykeles van der Veen, geboren te Oenkerk op 2 oktober 1776, gedoopt aldaar op 1 december 1776, overleden te Tietjerk op 20 januari 1848.

Veenbaas te Oenkerk(1806) en te Tietjerk(1811,1829,1848).

Niet bij de lidmaten van Oenkerk of Giekerk.

Bij de naamacte van 1811 (Hardegarijp-56) woont hij in Tietjerk en neemt voor zich en zijn 4 kinderen de naam van der Veen aan.Volgens de volkstelling van 1829 woont hij met zijn vrouw te Tietjerk en zijn er nog 5 inwonende kinderen Hendrik,Geert,Tjitske,Jitske en Anske.

Dirk is getrouwd te Oenkerk op 23 mei 1802 met

††††† 55 Grietje Hendriks van der Heide, geboren te Oenkerk in december 1776, overleden te Hardegarijp op 21 april 1863.

Niet bij de lidmaten van Oenkerk of Tietjerk.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Eelkje Dirks van der Veen, geboren te Oenkerk op 8 maart 1803, gedoopt aldaar op 17 april 1803, zie 27.

 

†††††††† - Hendrik Dirks van der Veen, geboren te Oenkerk op 19 december 1804, gedoopt aldaar op 3 februari 1805, overleden na 1855.

Bij het overlijden van zijn vrouw was hij in Noord-America.

Hendrik is getrouwd in Tietjerksteradeel op 28 februari 1829 met Sjoukje Dirks Hellinga, geboren te Visvliet in het jaar 1787 ,volgens overl.acte, overleden te Tietjerk op 7 januari 1856, dochter van Durk Harmens en Aukje Fokkes.

 

†††††††† - Rykele Dirks van der Veen, geboren te Oenkerk op 27 september 1806, gedoopt aldaar op 2 november 1806, overleden te Suawoude op 3 augustus 1859.

Rykele is getrouwd in Tietjerksteradeel op 18 april 1835 (1) met Maaike Jans van der Veen.

Rykele is getrouwd in Tietjerksteradeel op 28 november 1844 (2) met Teetske Jacobs Bosma.

 

†††††††† - Atje Dirks van der Veen, geboren te Tietjerk op 26 december 1809, gedoopt aldaar op 18 februari 1810, overleden te Suawoude op 12 maart 1887.

Atje is getrouwd in Tietjerksteradeel op 1 december 1832 met Wopke Ykes Bergsma.

 

†††††††† - Geert Dirks van der Veen, geboren te Tietjerk op 3 april 1812, gedoopt aldaar op 3 mei 1812, overleden aldaar op 25 mei 1812.

 

†††††††† - Geert Dirks van der Veen, geboren te Tietjerk op 20 april 1813, overleden te Hardegarijp op 13 mei 1894.

Geert is getrouwd in Tietjerksteradeel op 14 december 1857 met Reintje Jurjens van der Kooi.

 

†††††††† - Tjitske Dirks van der Veen, geboren te Tietjerk op 21 maart 1815, overleden te Suawoude op 15 maart 1852.

Tjitske is getrouwd in Tietjerksteradeel op 9 februari 1839 met Kornelis Rinderts Gerritsma.

 

†††††††† - Jitske Dirks van der Veen, geboren te Tietjerk op 15 oktober 1816, overleden aldaar op 4 december 1880.

Jitske is getrouwd in Tietjerksteradeel op 13 mei 1841 met Ruurd Jans Deelstra.

 

†††††††† - Ankje Dirks van der Veen, geboren te Tietjerk op 26 september 1819, overleden te Hardegarijp op 13 februari 1902.

Ankje is getrouwd in Tietjerksteradeel op 22 mei 1847 met Riemer Sybes Riedstra.

 

††††† 56 Harm Willems van der Leest, gedoopt te Grootegast op 27 juni 1773, overleden te Marum op 3 september 1835.

Schoenmaker te Nuis(vanaf 1803) en te Marum(1835).

Als lidmaat van Grootegast naar Nuis in 1803,attestatie afgegeven 27-5-1804.

Harm is in ondertrouw gegaan te Tolbert op 3 mei 1795 en getrouwd te Grootegast op 14 mei 1795 met

††††† 57 Geertje Bonnes Iwema, gedoopt te Tolbert op 26 september 1773, overleden in de Wilp (Gr.) op 12 juli 1851.

Als lidmaat van Tolbert op 13-5-1795 met attestatie naar Grootegast;27-5-1804 met attestatie naar Nuis.

 

Uit dit huwelijk:

 

-      Willem Harms van der Leest, gedoopt te Grootegast op 1 mei 1796,overleden te Noordbarge (Emmen) op 12 juni 1856

 

Willem is getrouwd in de Gemeente Marum op 28 december 1817 met Martje Ments Ybema.

 

-      Trientje Harms van der Leest, geboren te Grootegast op 25 november 1797, gedoopt aldaar op 25 december 1797.

Zij is vermoedelijk jong overleden.

 

 

-      Bonne Harms van der Leest, geboren te Grootegast op 21 december 1798, gedoopt aldaar op 20 januari 1799, overleden te Marum op 2 december 1841

 

†††††† Bonne is getrouwd te Grootegast op 3 december 1818 met Janke Wytzes,geboren op 5 december 1797

 

†††† -†† Wietze Harms van der Leest, geboren te Grootegast op 5 februari 1801, gedoopt aldaar op 8maart 1801, overleden aldaar tussen 1801 en 1803.

 

††††† -†† Wytze Harms van der Leest, geboren te Grootegast op 29 maart 1803, gedoopt aldaar op 10 april 1803, overleden voor 1814.

 

-      Date Harms van der Leest, geboren te Nuis op 3 maart 1805, gedoopt aldaar op 7 april 1805.

Hij is vermoedelijk jong overleden.

 

-      Loetske Harms van der Leest, geboren te Nuis op 18 september 1806, gedoopt aldaar op 19 oktober 1806, overleden in april 1853

 

Loetske is getrouwd te Marum op 10 november 1831 met Roelf Scheringa.

 

-      Wiebe Harms van der Leest, geboren te Nuis op 14 februari 1808, gedoopt aldaar op 28 februari 1808, overleden te Gerkesklooster op 6 januari 1846

Hij was schoenmaker te Gerkesklooster.

Wiebe is getrouwd in Achtkarspelen op 23 mei 1835 met Renske van der Mey, geboren te Gerkesklooster op 11 juni 1811.

 

-      Pieter Harms van der Leest, geboren te Nuis (Gr.) op 18 september 1810, gedoopt aldaar op 24 september 1810, zie 28.

 

 

- Wytze Harms van der Leest, geboren te Nuis op 15 december 1814, overleden te Gerkesklooster op 23 november 1854

††††††††††† Hij was schoenmaker te Gerkesklooster.

Wytze is getrouwd in Achtkarspelen op 15 mei 1841 met Aafke Sytsma, geboren te Gerkesklooster op 1 december 1819.

 

†††††† -Berend Harms van der Leest, geboren te Nuis in april 1817, overleden in de Wilp (gem.Marum) op 28 mei 1880, 63 jaar.

Berend is getrouwd te Marum op 10 mei 1841 met Trijntje van der Scheer.

 

††††† 58 Aldert Jans van Dam, geboren te Drachten op 22 augustus 1776, gedoopt aldaar op 15 september 1776, overleden te Kortezwaag op 1 januari 1845.

Gardenier te Zuider-Drachten(1811,1816) en gardenier te Gorredijk (1818,1824); boer te Kortezwaag(1845).

Boedelscheiding bij acte d.d.3-1-1846,notaris van Voorst te Gorredijk.

Lidmaat te Drachten na belijdenis op 20-2-1811.

Aldert is getrouwd te Rottevalle op 1 september 1805 met

††††† 59 Tryntje Johannes van der Heide, geboren te Rottevalle in 1778 of 1779, overleden te Gorredijk op 22 maart 1857 ,78 jaar.

Als lidmaat 1-11-1845 van Drachten naar Gorredijk,maar 27-4-1846 met attestatie van Gorredijk naar Drachten.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Froukje Alderts van Dam, geboren te Drachten op 14 november 1805, overleden te Appelscha op 16 januari 1866.

Froukje is getrouwd in Opsterland op 9 oktober 1835 met Ynze Fokkes Landmeter, vervener.

 

†††††††† - Sjoukje Alderts van Dam, geboren te Drachten op 12 juli 1809, gedoopt aldaar op 6 augustus 1809, zie 29.

 

†††††††† - Akke Alderts van Dam, geboren te Drachten op 9 mei 1811, gedoopt aldaar op 9 juni 1811, overleden aldaar op 2 april 1813 ,als Aukje Alderts van Dam.

 

†††††††† - Akke Alderts van Dam, geboren te Drachten op 5 juli 1814, overleden te Gorredijk op 2 augustus 1884.

Akke is getrouwd in Opsterland op 30 maart 1840 met Hendrik Wouters Jongbloed, smid te Gorredijk.

 

†††††††† - Jeltje Alderts van Dam, geboren te Drachten op 13 september 1816, overleden te Gorredijk op 28 april 1894.

Jeltje is getrouwd in Opsterland op 9 mei 1845 met Jacob Jans Winters, timmerman en molenmaker te Gorredijk.

 

†††††††† - Jan Alderts van Dam, geboren te Drachten op 18 november 1818, overleden te Kortezwaag op 7 april 1885.

Jan is getrouwd in Opsterland op 18 mei 1846 met Hendrikje Klazes Hartmans.

 

†††††††† - Michiel Alderts van Dam, geboren te Gorredijk op 6 oktober 1824, overleden te Katlijk op 17 augustus 1880.

Michiel is getrouwd in Opsterland op 7 mei 1854 met Maaike Bonnes Bosma.

 

††††† 60 Harmen Jans de Ham, geboren te Bergum op 2 februari 1775, gedoopt aldaar op 19 maart 1775, overleden aldaar op 27 mei 1847.

Schoenmaker te Bergum(1805,1815,1829,1847).

Bij naamacte in 1811 neemt zijn vader de naam de Ham aan;ook voor hem en voor zijn dan enig kind Jan,11 jaar.

Harmen hertrouwde op 22-3-1815 te Bergum met Tryntje Dirks (de) Tang,geboren 19-6-1787 te Bergum,gedoopt aldaar 5-8-1787,overleden 24-12-1844 aldaar,dochter van Dirk Joosts en Lysbert Jans.Uit zijn 2e huwelijk 3 kinderen n.l.Jitske,geboren 30-6-1815 te Bergum,overleden 24-2-1898 te Bergum,Durkje,geboren 25-3-1822 te Bergum,overleden 19-3-1911 te Oenkerk en Klaas,geboren 24-2-1825 te Bergum.

 

Harmen is getrouwd te Bergum op 19 mei 1799 met

††††† 61 Tryntje Sybes, afkomstig uit Bergum in 1799, geboren in 1764 of 1765, overleden te Bergum op 1 september 1808 ,43 jaar.

Als zij 1764/1765 geboren is in Bergum,lijkt alleen Sybe Dirks in aanmerking te komen als vader.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Jan Harmens de Ham, geboren te Bergum op 8 juli 1800, gedoopt aldaar op 17 augustus 1800, zie 30.

 

††††† 62 Jacob Lieuwes Watzema, geboren rond 1752 ,ws.te Veenwouden,maar niet gedoopt volgens doopboek Oudkerk 1-6-1788, overleden te Roodkerk op 24 augustus 1825 ,74 jaar.

Arbeider te Oenkerk tot zijn huwelijk in 1782;daarna arbeider te Roodkerk (1802,1825).

Volgens overlijdensacte geboren 1750/1751;volgens registre civique 1812: geboren 1753 te Veenwouden en in 1812 dagloner te Oenkerk.

Volgens naamacte 1811 (Oenkerk 6) neemt hij de naam Watzema aan.Hij woont dan te Roodkerk en heeft 5 dochters Jeltje(26),Saakje(24),Tryntje(21),Aafke(14) en Lieukje(9).

Jacob is getrouwd te Oudkerk op 28 april 1782 met

††††† 63 Dieuwke Jacobs Groothof, geboren te Roodkerk op 10 oktober 1758, gedoopt aldaar op 5 april 1761, overleden te Bergum op 23 maart 1852.

Zij werd gedoopt op 5-4-1761,gelijk met haar broertje Meint,die 3 maanden daarvoor op 14-1-1761 geboren was.

Zij hertrouwde op 18-7-1826 in Dantumadeel met Jochem Geeles Steenstra,stoelwinder te Roodkerk,geboren 1763/1764 te Wijns (dopen Wijns 1763 na 17-4-1763 ontbreekt) ,overleden 7-10-1831 te Kuikhorne,67 jaar,zoon van Geele Jochems en Ynske Klazes.

 

Uit het huwelijk van Jacob en Dieuwke:

 

†††††††† - Jeltje Jacobs Watzema, geboren te Roodkerk op 23 juli 1785, gedoopt aldaar op 11 september 1785, overleden te Stiens op 23 december 1859.

Jeltje is ws.voor 1811 getrouwd te Roodkerk/Oudkerk,maar het trouwen daar 1803/1811 ontbreekt.

Jeltje was gehuwd met Philippus Pieters van der Ploeg, arbeider te Stiens, geboren te Oudkerk op 30 oktober 1785 ,volgens overl.acte, gedoopt te Oenkerk op 30 september 1792, overleden te Stiens op 13 oktober 1850, zoon van Pieter Philips van der Ploeg en Tjitske Hendriks.

 

†††††††† - Saakje Jacobs Watzema, geboren te Roodkerk op 30 januari 1788, gedoopt aldaar op 1 juni 1788, overleden te Bergum op 14 februari 1872.

Saakje is ws.voor 1811 getrouwd te Roodkerk/Oudkerk,maar het trouwen daar 1803/1811 ontbreekt.

Saakje was gehuwd met Jentje Rykmans Hoekstra, arbeider te Bergum, gedoopt te Bergum op 25 januari 1789, overleden aldaar op 7 januari 1830, zoon van Rykman Jacobs en Aaltje Melles.

 

†††††††† - Tryntje Jacobs Watzema, geboren te Roodkerk op 3 februari 1791, gedoopt aldaar op 15 mei 1791, overleden te Bergum op 29 maart 1854.

Tryntje is ws.voor 1811 getrouwd te Roodkerk/Oudkerk,maar het trouwen daar 1803/1811 ontbreekt.

Tryntje was gehuwd met Frederik Philippus van der Haag, kuiper te Bergum, geboren te BŁckeburg in Lippe Schaumburg in 1785 of 1786 ,volgens overl.acte, overleden te Bergum op 21 augustus 1868.

 

†††††††† - Lieuwe Jacobs Watzema, geboren te Roodkerk op 27 oktober 1794, gedoopt aldaar op 10 mei 1795, overleden aldaar voor 1802.

 

†††††††† - Aafke Jacobs Watzema, geboren te Roodkerk op 11 juli 1797, gedoopt aldaar op 29 oktober 1797, overleden te Hallum op 5 februari 1875.

Aafke is getrouwd in Ferwerderadeel op 29 september 1836 (1) met Jan Cornelis Posthumus, geboren te Marrum in het jaar 1790 ,niet gedoopt, overleden aldaar op 28 maart 1849, zoon van Kornelis Kornelis Posthumus en Brechtje Watses Douma.

Aafke is getrouwd in Ferwerderadeel op 31 december 1853 (2) met Ate Jans Feenstra, gardenier te Hallum, geboren te Giekerk op 7 oktober 1800, gedoopt aldaar op 30 november 1800, overleden na 1853, zoon van Jan Tjebbes Feenstra en Klaaske Jacobs.

 

†††††††† - Lieuwkje Jacobs Watzema, geboren te Roodkerk op 17 juli 1802, gedoopt aldaar op 28 november 1802, zie 31.

 

 

-- VII --

 

††††† 64 Keimpe Heins, gedoopt te Boksum op 24 oktober 1723, overleden aldaar in 1781 of 1782 ,volgens speciekohier.

Arbeider te Boksum.

Lidmaat Boksum na belijdenis op 26-5-1757;kerkvoogd 1758/1759;diaken 1759/1760 ,1763/1764 en 1768/1769;ondertekent 29-8-1773 de diakonie-rekening.

Keimpe is getrouwd te Boksum op 10 februari 1753 met

††††† 65 Joukje Gaatzes, geboren te Deinum rond 1734, gedoopt te Boksum op 26 mei 1757 ,volwassendoop, overleden aldaar tussen juni 1759 en maart 1773.

Lidmaat Boksum na doop/belijdenis op 26-5-1757.

Genoemd bij inventarisatie na het overlijden van haar vader Gatze Tjeerds,zie MEN 92-456/460 d.d.13-4-1742.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Hein Keimpes Wierstra, geboren te Boksum op 6 december 1754, gedoopt aldaar op 25 december 1754, zie 32.

 

†††††††† - Sytske Keimpes Wierstra, geboren te Boksum ,febr./maart 1757, gedoopt aldaar op 20 maart 1757, overleden te Blessum op 7 december 1816.

Sytske was gehuwd met Jacob Fopkes Blom, arbeider en gardenier te Blessum, geboren te Marssum op 28 augustus 1758 ,volgens reg.civique,, gedoopt aldaar op 17 mei 1761, overleden te Blessum op 10 mei 1820, zoon van Fopke Jochums en Akke Jans.

 

†††††††† - Gaatze Keimpes, gedoopt te Boksum op 17 juni 1759, overleden aldaar voor 2 maart 1773.

 

††††† 66 Ale Murks Jorna, geboren te Scharnegoutum in 1756, gedoopt te Roodhuis op 4 april 1756 (r.k.), overleden te Bolsward op 25 april 1837.

Boer te Tjerkwerd tot 1795 (1788 gebr.stem 52);adsistent (politiedienaar) te Tjerkwerd (1795/1800); te Allingawier (1801/1804);vanaf 1805 te Bolsward (in 1815 schoutsbode en in 1816 veldwachter aldaar).

In 1811 bevestigt hij de naam Jorna al langer te dragen (Bolsward-64k).

Hoewel R.K.gedoopt ws.niet practiserend.Laat in Tjerkwerd zijn kinderen in de N.H.kerk dopen;hij sluit zich later op 1-5-1809 aan bij R.K.Bolsward.

Hij hertrouwde op 15-1-1815 te Bolsward met Hieke Aukes,geboren 18-11-1784 te IJsbrechtum,gedoopt aldaar 12-12-1784,overleden 14-3-1830 te Bolsward,dochter van Auke Diderts en Klara Pieters.

Kinderen uit zijn 2e huwelijk:Klara,geboren 13-11-1815 te Bolsward,overleden 5-12-1838 te Bolsward en Cornelis,geboren 26-12-1817 te Bolsward,overleden 4-9-1872 te Bolsward.

Zijn dochter Klare werd genoemd naar de moeder van zijn eerste vrouw en dochter Klara naar de moeder van zijn tweede vrouw.

Ale is getrouwd te Lutkewierum op 17 mei 1778 met

††††† 67 Hinke Wybes Kloosterman, geboren te Wommels rond 1755, overleden te Bolsward op 31 mei 1814.

Geen N.H.lidmaat te Tjerkwerd;zij sluit zich met haar man op 1-5-1809 aan bij R.K.Bolsward.

De vermelde leeftijd bij overlijden in 1814 is 69 jaar,maar zal 59 jaar moeten zijn.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Grietje Ales Jorna, geboren te Lutjewierum op 6 augustus 1778, gedoopt te Lutkewierum op 14 augustus 1778, zie 33.

 

†††††††† - Wypkjen Ales Jorna, geboren te Tjerkwerd op 18 april 1780, gedoopt aldaar op 14 mei 1780, overleden te Lekkum op 4 november 1829

 

†††††††† - Murk Ales Jorna, geboren te Tjerkwerd op 21 september 1781, gedoopt aldaar op 14 oktober 1781, overleden aldaar op 25 mei 1852.

 

†††††††† - Cornelis Ales Jorna, geboren te Tjerkwerd op 8 mei 1783, gedoopt aldaar op 8 juni 1783, overleden te Bolsward op 11 maart 1811.

 

†††††††† - Aafke Ales Jorna, geboren te Tjerkwerd op 1 april 1785, gedoopt aldaar op 8 mei 1785, overleden te Sint Jacobiparochie op 26 juli 1844.

 

†††††††† - Antje Ales Jorna, geboren te Tjerkwerd op 18 januari 1787, gedoopt aldaar op 11 februari 1787, overleden te Bolsward op 11 augustus 1844.

 

†††††††† - Tryntje Ales Jorna, geboren te Tjerkwerd op 9 juli 1789, gedoopt aldaar op 16 augustus 1789, overleden te Hieslum op 25 november 1853.

 

†††††††† - Pieter Ales Jorna, geboren te Tjerkwerd op 3 februari 1791, gedoopt aldaar op 4 april 1791, overleden te Witmarsum op 30 mei 1832.

 

†††††††† - Klare Ales Jorna, geboren te Tjerkwerd op 8 april 1793, gedoopt aldaar op 5 mei 1793, overleden te Oosterwierum op 19 december 1870.

 

††††† 68 Job Fokkes Faber, geboren te Mantgum op 21 maart 1752, gedoopt aldaar op 28 maart 1782 ,volwassendoop, overleden te Oosterlittens op 27 september 1808 ,55 jaar.

Arbeider te Mantgum(1781/1803);boer te Jorwerd(1803,1805).

Job en zijn vrouw hadden beiden doopsgezinde ouders.Hij werd N.H.lidmaat te Mantgum na bel./doop op 28-3-1782,dan bestempeld als bejaard.Op lidmatenlijst aldaar in 1803;van Mantgum naar Jorwerd 22-11-1804,daar ingekomen 19-11-1805.

Job is getrouwd te Oldeboorn op 11 juni 1780 ,4-6-1780 3e pr.Jorwerd met

††††† 69 Fokje Fokkes Postma, geboren te Oldeboorn op 19 november 1759, gedoopt te Mantgum op 28 maart 1782 ,volwassendoop, overleden te Oosterlittens op 3 april 1837.

Bij huwelijk in 1780 kwam zij uit Jorwerd.

N.H.lidmaat Mantgum na bel./doop op 28-3-1782;op lidmatenlijst Mantgum in 1803;naar Jorwerd 22-11-1804;naar Oosterlittens 11-4-1810;als weduwe naar Beers 11-5-1820;naar Oosterlittens 11-8-1822;daar op lidmatenlijst in 1828.

In 1832 is zij nog aanwezig bij het tweede huwelijk van haar zoon Jentje Jobs Faber.

In de overlijdensacte is haar achternaam Postma,maar er is van haar geen naamacte 1813 in Baarderadeel en er is geen familie met de naam Postma.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Fokke Jobs Faber, geboren te Mantgum op 18 september 1780, gedoopt aldaar op 1 oktober 1780, overleden te Achlum op 13 mei 1854.

 

†††††††† - Jentje Jobs Faber, geboren te Mantgum op 19 januari 1784, gedoopt aldaar op 8 februari 1784, zie 34.

 

†††††††† - Antje Jobs Faber, geboren te Mantgum op 21 augustus 1785, gedoopt aldaar op 28 augustus 1785, overleden in Baarderadeel op 20 augustus 1853.

 

†††††††† - Tjeerd Jobs Faber, geboren te Mantgum op 4 oktober 1789, gedoopt aldaar op 18 oktober 1789, overleden voor 1811 (?).

 

†††††††† - Aaltje Jobs Faber, geboren te Mantgum op 1 oktober 1791, gedoopt aldaar op 16 oktober 1791, overleden te Grouw op 15 juli 1856 ,64 jaar.

 

†††††††† - Tjitske Jobs Faber, geboren te Mantgum op 30 april 1796, gedoopt aldaar op 5 juni 1796, overleden voor 1811 (?).

 

††††† 70 Jolt Everts Tadema, gedoopt te Haskerhorne op 30 juni 1737, overleden te Weidum in 1802 of 1803 ,volgens speciekohier.

Boerenknecht bij Jelle Tjerks te Weidum(tot 1767);hij trouwt met de weduwe;boer te Weidum(1768,1778,1788 en 1798 gebr.stem 9).

Lidmaat Weidum na belijdenis op 28-1-1773;op lidmatenlijst 4-3-1800.

Jolt is getrouwd te Weidum op 16 augustus 1767 met

††††† 71 Tetje Dirks, geboren te Weidum in 1725 of 1726, overleden aldaar op 18 juni 1810 ,oud 84 jaar.

Haar doopdatum ligt voor het begin van het doopboek te Weidum (1728).

Op lidmatenlijst Weidum 1772 en 1800.

Tetje was eerder getrouwd op 7-12-1749 te Weidum met Jelle Tjerks.Genoemd als boer te Weidum op stem 9 in het stemkohier van 1748 en 1758.Hij overleed in 1765 te Weidum en maakte de doop van zoon Jelle niet meer mee.Kinderen uit haar eerste huwelijk,geboren te Weidum:Sjoerd,17-10-1750;Rixtje,14-12-1751;Sjoerd,14-8-1753;Aukje,4-4-1755;Tjerk,21-2-1758;Dirk,7-4-1760;Tryntje,16-10-1764;Jelle,6-12-1765.

 

Uit het huwelijk van Jolten Tetje:

 

†††††††† - Grietje Jolts Tadema, geboren te Weidum op 16 januari 1771, gedoopt aldaar op 27 januari 1771, overleden aldaar op 12 september 1824.

 

†††††††† - Jeltje Jolts Tadema, geboren te Weidum op 14 maart 1772, gedoopt aldaar op 15 maart 1772, zie 35.

 

††††† 72 Rinze Klazes, geboren te Oosterwierum in 1756 of 1757 (doopboek Oosterwierum begint pas 1772), overleden te Deinum op 11 september 1808 ,oud 51 jaar.

Bij huwelijk in 1782 afkomstig van Dronrijp;arbeider te Deinum 1782/1795;boer te Deinum vanaf 1795.

Uit zijn 1e huwelijk een zoon Klaas,geboren te Deinum 5-2-1783,gedoopt aldaar 16-2-1783 en nog datzelfde jaar daar overleden.

Zijn ouders worden genoemd in de acte van bekendheid,opgemaakt voor het huwelijk van zijn dochter Janke (huw.bijl.MEN d.d.29-5-1833).

Rinze is eerder getrouwd te Deinum op 19 mei 1782 met Janke Gosses, afkomstig uit Deinum in 1782, overleden te Deinum op 5 februari 1783 ("in de kraam").

Rinze is getrouwd te Deinum op 11 september 1785 (2) met

††††† 73 Tjitske Symens, geboren te Hylaard op 4 maart 1759, gedoopt aldaar op 15 maart 1759, overleden te Deinum op 5 maart 1831.

Lidmaat te Deinum na belijdenis op 3-5-1814;haar man was geen lidmaat.

Boerin te Deinum na het overlijden van haar man.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Janke Rinzes van Tuinen, geboren te Deinum op 25 januari 1787, gedoopt aldaar op 4 maart 1787, overleden te Schingen op 17 oktober 1865.

Janke was gehuwd (1) met Andries Gerrits Terpstra.

Janke was gehuwd (2) met Jan Tjeerds Tjaerda.

 

†††††††† - Lolkje Rinzes, geboren te Deinum op 15 augustus 1789, gedoopt aldaar op 6 september 1789, overleden aldaar voor 1797.

 

†††††††† - Klaas Rinzes van Tuinen, geboren te Deinum op 6 april 1792, gedoopt aldaar op 22 april 1792, zie 36.

 

†††††††† - Lolkje Rinzes van Tuinen, geboren te Deinum op 29 mei 1797, gedoopt aldaar op 18 juni 1797, overleden aldaar op 30 maart 1883 ,85 jaar.

Lolkje is getrouwd op 28 oktober 1815 met Jacob Ruurds Feitsma.

 

††††† 74 Meindert(?) N.

Meindert(?) had een relatie met

††††† 75 Maaike Bottes Griepstra, gedoopt te Gauw op 26 april 1767, overleden aldaar op 10 juni 1847.

Maaike was ongehuwde moeder van Rinske Meinderts.

Zij was werkvrouw en woonde haar hele leven als ongehuwde in Gauw.

 

Uit deze relatie:

 

†††††††† - Rinske Meinderts, geboren te Gauw op 5 juli 1796 ,ongedoopt, zie 37.

 

††††† 76 Pieter Hettes Hettema, geboren te Rauwerd 1764, gedoopt te Rauwerd op 18 november 1764, overleden te Roordahuizum op 16 april 1824.

Boer te Sybrandaburen(1789/1814) en te Roordahuizum(vanaf 1814).

Lidmaat Sybrandaburen na belijdenis op 18-5-1792;daar op ledenlijst in maart 1805;met attestatie naar Roordahuizum 11-9-1814.

Naamacte 1811 (Rauwerd-96):neemt te Sybrandaburen de naam Hettema aan voor zich en voor zijn zoons Tetman en Hette en zijn dochters Pietje en Albertje.

Pieter is getrouwd te Sybrandaburen op 21 juni 1789 met

††††† 77 Tjitske Tetmans Harsta, gedoopt te Deersum op 19 oktober 1755, overleden te Roordahuizum op 28 juli 1826.

Zij was eerder getrouwd op 24-5-1778 te Poppingawier met Albert Sierks,boer te Sybrandaburen,bij huwelijk uit Roordahuizum,overleden 1787/1788 te Sybrandaburen (volgens speciekohier).Hij is de zoon van Sierk Pieters en Elbrig Alberts,die 1-10-1747 trouwden te Roordahuizum en daar 1754/1769 kinderen lieten dopen.Albert zal dus ergens geboren zijn 1747/1754.

Uit het huwelijk met Tjitske werden 3 kinderen geboren/gedoopt te Sybrandaburen:Sierk 11-4-1779/25-4-1779,Hieke 21-3-1781/8-4-1781 en Elbrig 13-10-1784/30-10-1784.

Boerin te Sybrandaburen na het overlijden van haar eerste man Albert.

Lidmaat Sybrandaburen na belijdenis op 2-11-1780;op lidmatenlijst daar in 1805.

 

Uit het huwelijk van Pieter en Tjitske:

 

†††††††† - Pietje Pieters Hettema, geboren te Sybrandaburen op 6 april 1790, gedoopt aldaar op 25 april 1790, overleden te Terzool op 12 mei 1875.

 

†††††††† - Tetman Pieters Hettema, geboren te Sybrandaburen op 3 augustus 1792, gedoopt aldaar op 12 augustus 1792, overleden te Jelsum op 26 juli 1866.

 

†††††††† - Albertje Pieters Hettema, geboren te Sybrandaburen op 24 december 1794, gedoopt aldaar op 1 januari 1795, overleden te Rauwerd op 10 juli 1852.

 

†††††††† - Hette Pieters Hettema, geboren te Sybrandaburen op 2 mei 1797, gedoopt aldaar op 7 mei 1797, zie 38.

 

††††† 78 Doeke Wygers Hellema, geboren te Wanswerd op 3 april 1766, gedoopt aldaar op 27 april 1766, overleden te Wirdum op 17 december 1856.

Schoolmeester te Wanswerd 1783/1792;lidmaat aldaar na belijdenis op 11-5-1787;12-8-1792 met attestatie van Wanswerd in Wirdum ingekomen.

Schoolmeester en organist te Wirdum vanaf 1792;ook ontvanger der belastingen (1812); landbouwer te Wirdum(1821).Op lidmatenlijst Wirdum 1-1-1817,1-1-1827 en sept.1837;was ook kerkvoogd.

Bij naamacte 15-1-1812 (Wirdum-20) wordt de naam Hellema bevestigd;er worden dan als kinderen genoemd Ymkje,22,Tetje,20,Hendrikje,18,voorkinderen van zijn overleden vrouw,Wieger,14,Grietje,13,Dieuke,12 en Hendrik,8.

Hij hertrouwde op 2-5-1813 te Wirdum met Dieuwke Klazes Nicolay,geboren 4-2-1792 te Wirdum,gedoopt aldaar 11-3-1792,overleden aldaar 25-10-1850,dochter van Klaas Roelofs en Akke Douwes.

Uit zijn 2e huwelijk 7 kinderen,geboren te Wirdum:Akke,4-5-1814;Ytje,10-5-1816;Klaaske,5-8-1819;Lykle,3-9-1821;Hanna,28-3-1824;Klaas,12-6-1826;Sytze,17-9-1830.

Hij heeft 4 handschriften nagelaten:1)een onvoltooide geschiedenis van Wirdum,afschrift in P.B.Leeuwarden;2)beschrijving van huizen in Wirdum en hun bewoners,afschrift in P.B.Leeuwarden;3)een gedenkschrift over zijn leven en handelen,afschriften in de familie;4)aantekeningen 1821-1856 als een dagboek,origineel in P.B.Leeuwarden,later deels gepubliceerd als "Kroniek van een Friese boer",bewerkt door H.Algra,uitgegeven door de Fryske Akademy 1978.

 

Doeke is getrouwd te Wirdum op 17 april 1796 met

††††† 79 Lysbeth Hendriks Palsma, geboren te Wirdum op 18 maart 1767, gedoopt aldaar op 29 maart 1767, overleden aldaar op 13 april 1810.

Lysbet was eerder getrouwd op 11-2-1787 te Wirdum met Sytse Hommes Rypma,geboren 23-2-1759 te Bolsward,zoon van Homme Sytses en Ymkje Jans,echtpaar te Dronrijp.Op 20-6-1795 overleed Sytse als boer te Wirdum.Sytse was eerder op 8-8-1784 te Wirdum getrouwd met Baukje Hessels van Birdaard,overleden 1785/1786 te Wirdum.

Lysbet had uit haar 1e huwelijk 4 dochters,geboren te Wirdum:Tjitske Sytses Rypma,op 16-2-1788,overleden 25-7-1843 te Wirdum;Ymkje Sytses Rypma,op 24-4-1789,overleden 31-12-1869 te Wirdum;Tetje Sytses Rypma,op 7-11-1791,overleden 11-3-1879 te Wirdum;Hendrikje Sytses Rypma,op 7-6-1794,overleden 15-10-1830 te Roordahuizum.

Lysbet werd lidmaat te Wirdum na belijdenis op 7-5-1790.

 

Uit het huwelijk van Doeke en Lysbeth:

 

†††††††† - Wyger Doekes Hellema, geboren te Wirdum op 4 februari 1797, gedoopt aldaar op 19 februari 1797, overleden aldaar op 19 maart 1869 ,72 jaar.

 

†††††††† - Grietje Doekes Hellema, geboren te Wirdum op 15 juli 1798, gedoopt aldaar op 29 juli 1798, zie 39.

 

†††††††† - Dieuwke Doekes Hellema, geboren te Wirdum op 12 januari 1800 of 13 januari 1800, gedoopt aldaar op 2 februari 1800, overleden aldaar op 11 februari 1892.

 

†††††††† - Hendrik Doekes Hellema, geboren te Wirdum op 22 april 1802, gedoopt aldaar op 16 mei 1802, overleden aldaar in 1802 of 1803.

 

†††††††† - Hendrik Doekes Hellema, geboren te Wirdum op 6 september 1803, gedoopt aldaar op 25 september 1803, overleden te Dantumawoude op 28 oktober 1884.

 

††††† 80 Simon Johannes de Haan, geboren te Sint Annaparochie op 5 augustus 1764 (doopboek Boer), overleden te Boer op 29 maart 1812.

 

Hij werd als volwassene op belijdenis gedoopt te Boer op 11-4-1790.

Simon Johannes was boer en had een gemengd bedrijf te Boer(1796).

Van hem is geen naamacte opgemaakt 1811/1812 te Boer.

 

Simon is getrouwd te Ried op 8 juni 1788 met

 

††††† 81 Tjitske Reinders Walta, gedoopt te Sexbierum op 31 juli 1768, overleden te Menaldum op 9 januari 1831.

 

Lidmaat te Ried/Boer na belijdenis op 20-3-1788;met attestatie van Ried/Boer naar Sexbierum 27-10-1822.

Haar broer Gerrit neemt in 1811 te Sexbierum de naam Walta aan.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Johannes Simons de Haan, geboren te Boer op 14 augustus 1791, gedoopt aldaar op 18 september 1791, zie 40.

 

†††††††† - Pietje Simons de Haan, geboren te Boer op 22 juli 1793, gedoopt aldaar op 11 augustus 1793, overleden voor 1801.

 

†††††††† - Froukje Simons de Haan, geboren te Boer op 2 november 1794, gedoopt aldaar op 20 september 1795, overleden te Tzummarum op 26 december 1835.

 

†††††††† - Reinder Simons de Haan, geboren te Boer op 18 juli 1796, gedoopt aldaar op 21 augustus 1796, overleden te Tzummarum op 2 juli 1866.

 

†††††††† - Wiltje Simons de Haan, geboren te Boer op 11 september 1798, gedoopt aldaar op 14 oktober 1798, overleden te Achlum op 3 november 1866.

 

†††††††† - Pietje Simons de Haan, geboren te Boer op 26 november 1801, gedoopt aldaar op 17 januari 1802, overleden te Herbayum op 9 februari 1834.

 

†††††††† - Janke Simons de Haan, geboren te Boer op 22 juni 1803, gedoopt aldaar op 24 juli 1803, overleden voor 1811 (?)

 

†††††††† - Klaas Simons de Haan, geboren te Boer op 6 oktober 1805, gedoopt aldaar op 17 november 1805, overleden aldaar voor 1809.

 

†††††††† - Klaas Simons de Haan, geboren te Boer op 20 januari 1809, gedoopt aldaar op 5 februari 1809, overleden aldaar op 24 mei 1812.

 

†††††††† - Tetje Simons de Haan, geboren te Boer op 18 juni 1811, gedoopt aldaar op 18 augustus 1811, overleden te Tzummarum op 1 april 1886.

 

††††† 82 Jacob Ydes Tammenga, geboren te Sint Jacobiparochie op 20 augustus 1750, gedoopt te Peins op 20 mei 1784 ,volwassendoop, overleden te Boer op 31 december 1813.

Tolman Kingmatille onder Zweins(1781);later huisman te Peins(1784,1795) en huisman te Boer(1812).

Lidmaat te Peins;29-1-1813 met attestatie naar Ried/Boer.

Bij naamacte 21-1-1812 (Tzum-66) neemt hij als huisman te Boer de naam Tammenga aan voor zich en zijn 5 kinderen Geeske,32 jaar,te Peins;Tetje,30 jaar,te Ried;Yede,25 jaar,te Peins;Trijntje,20 jaar,te Boer;Wybe,17 jaar,te Boer.

Jacob is getrouwd te Zweins op 24 mei 1779 met

††††† 83 Antje Wybes, geboren te Peins in het jaar 1750, overleden aldaar op 16 november 1826.

Lidmaat te Peins;29-1-1813 attestatie naar Ried/Boer.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Geeske Jacobs Tammenga, geboren op 20 juni 1780 ,ws.te Zweins, gedoopt te Zweins op 15 april 1781, overleden te Peins op 21 januari 1847.

 

†††††††† - Tetje Jacobs Tammenga, geboren te Zweins op 23 mei 1782, gedoopt te Peins op 30 mei 1784, overleden te Boer op 19 mei 1856.

 

†††††††† - Wiepkje Jacobs Tammenga, geboren te Peins op 11 mei 1784, gedoopt aldaar op 30 mei 1784, overleden voor 1812.

 

†††††††† - Yde Jacobs Tammenga, geboren te Peins op 23 oktober 1787, gedoopt aldaar op 25 november 1787, overleden aldaar op 16 april 1856.

 

†††††††† - Tryntje Jacobs Tammenga, gedoopt te Peins op 24 juni 1792, zie 41.

 

†††††††† - Wybe Jacobs Tammenga, geboren te Peins op 14 mei 1795, gedoopt aldaar op 12 juli 1795, overleden te Tzummarum op 6 maart 1862.

 

††††† 84 Pieter Watzes Hoogland, gedoopt te Ferwerd op 31 januari 1755, overleden aldaar op 29 oktober 1797.

Landbouwer te Ferwerd(1788 gebr.van Heringa,stem 31;later gebr.van Elsma,stem ..).

Lidmaat te Ferwerd na belijdenis op 6-5-1781.

FER 40 d.d.2-3-1801:zijn weduwe gaat hertrouwen met Ties Rienks;voor zijn 8 kinderen worden als curatoren benoemd Pieter Andries,boer te Ternaard en Pier Watses,koopman te Ternaard.

FER 40 d.d.19-6-1809:de curatoren Pieter Andries en Pier Watses zijn beiden overleden;voor de jongste kinderen Pietje,Pier en Johannes worden als curatoren benoemd Jacob Bottes Roorda en Auke Sjoerds.

 

Pieter is getrouwd te Ferwerd op 7 maart 1779 met

††††† 85 Ytje Bienses, geboren te Ferwerd in het jaar 1758, gedoopt aldaar op 14 oktober 1759, overleden te Vrouwenparochie op 10 augustus 1829, 71 jaar.

Boerin op Elsma te Ferwerd 1797/1801.

Als kind N.H.gedoopt na het overlijden van haar doopsgezinde vader.N.H.lidmaat te Ferwerd na belijdenis op 6-5-1781.

FER 39 d.d. 14-9-1759:Ytje,1 jaar oud,krijgt haar stiefvader Pieter Andries als curator.

FER 5-82: informatie ingewonnen bij Ytje Bienses,huisvrouw van Pieter Watzes, oud 24 jaar.

 

Ytje hertrouwde op 15-3-1801 te Oudebildtzijl met haar neef Thys Rienks Rynks,landbouwer op "Zeldenrust",Oudebildtzijl,geboren 1751/1752 te Ferwerd,overleden 10-9 1829 te Vrouwenparochie,zoon van Rienk Johannes (350) en Klaske Klazes (351). Uit haar tweede huwelijk een zoon Foeke Thysses Rynks,geboren 1802 op "Zeldenrust"te Oudebildtzijl.

Rienk was eerder getrouwd met Saapke Siedses,gedoopt 7-4-1754 te Westernijkerk,overleden aldaar in 1781,dochter van Sieds Pieters (172) en Antje Dirks (173).

Hij trouwde daarna op 20-5-1787 te Hallum met Tryntje Klazes,geboren 3-6-1759 te Ferwerd en overleden in 1800 te Oudebildtzijl.

 

Uit het huwelijk van Pieter en Ytje:

 

†††††††† - Biense Pieters Hoogland, geboren te Ferwerd op 20 september 1779, gedoopt aldaar op 10 oktober 1779, zie 42.

 

†††††††† - Watze Pieters Hoogland, geboren te Ferwerd op 25 september 1781, overleden aldaar op 17 maart 1841.

 

†††††††† - Saapke Pieters Hoogland, geboren te Ferwerd op 16 november 1783, overleden te Vrouwenparochie op 25 december 1847.

 

†††††††† - Sytske Pieters, geboren te Ferwerd op 28 november 1785, overleden aldaar op 24 maart 1802.

 

†††††††† - Tryntje Pieters Hoogland, geboren te Ferwerd op 29 december 1787, overleden te Holwerd op 26 januari 1849.

 

†††††††† - Pietje Pieters Hoogland, geboren te Ferwerd op 11 mei 1790, overleden te Beetgum op 25 september 1859.

 

†††††††† - Pier Pieters Hoogland, geboren te Ferwerd op 3 juni 1793, overleden te Blija op 5 mei 1855.

 

†††††††† - Johannes Pieters Hoogland, geboren te Ferwerd op 12 februari 1796, overleden te Stiens op 17 mei 1880.

 

††††† 86 Jan Siedses Boersma, gedoopt te Westernijkerk op 12 juni 1757, overleden te Sint Annaparochie op 4 oktober 1833.

Landbouwer te Ferwerd(1788 en 1798 gebr.stem 47 en 49) en landbouwer te Sint Annaparochie(1809).

Lid van het gerecht Ferwerderadeel in 1802.

Niet bij de lidmaten van Ferwerd en Sint Annaparochie.

BIL 30 d.d.12-7-1809:Jan Siedses,huisman onder St.Anna,genoemd als curator.

De naamactes van 't Bildt zijn verloren gegaan,maar in het registre civique van die gemeente staat hij in 1812 vermeld met de naam Boersma.Hij is dan boer te St.Anna en zou geboren zijn 19-5-1756,maar dat is ws.19-5-1757.

 

Jan is getrouwd te Marrum op 11 november 1781 met

 

††††† 87 Antje Jacobs Twijnstra, geboren te Westernijkerk in 1760/1761 overleden te Sint Annaparochie op 6 september 1834.

Haar ouders waren doopsgezind,maar zij is zelf geen lidmaat van een D.G.

FER 39 d.d.26-1-1778:haar vader is overleden en Antje,17 jaar,is het enige minderjarige kind;curatoren worden haar oom Sybren Jacobs,Hallum,en Sybren Sipkes te Vrouwenparochie.

FER 50-62v/65v d.d. 1778 sterfhuis Jacob Jacobs (Twijnstra): Antje Jacobs competeert aan de boedel. Voor haar zijn er ook 2 zilveren lepels met letters K.R. en gedateerd 1759 en 1761, vermoedelijk van haar moeder Sytske Rienks (die ze in 1759 krijgt voor haar huwelijk en in 1761 voor geboorte dochter Antje; K.R. zal zijn S.R.)

Zij erft van haar tante Baukje Rienks (HOF 16776-122v d.d.6-5-1799).

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Jacob Jans Boersma, geboren te Ferwerd op 23 oktober 1782, gedoopt aldaar op 10 november 1782, overleden te Sint Annaparochie op 26 februari 1827.

 

†††††††† - Antje Jans Boersma, geboren te Ferwerd op 18 april 1784, gedoopt aldaar op 16 mei 1784, zie 43.

 

†††††††† - Sytske Jans Boersma, geboren te Ferwerd op 20 oktober 1785, gedoopt aldaar op 6 november 1785, overleden te Sint Annaparochie op 21 maart 1848.

 

†††††††† - Sieds Jans Boersma, geboren te Ferwerd op 11 april 1788, gedoopt aldaar op 4 mei 1788, overleden te Tzummarum op 15 december 1855 ,67 jaar.

 

†††††††† - Sipke Jans Boersma, geboren te Ferwerd op 27 april 1791, gedoopt aldaar op 21 mei 1791, overleden te Sint Annaparochie op 11 januari 1849.

 

††††† 88 Tjerk Jans de Vries, geboren te Tzummarum in 1751 of 1752 ,niet gedoopt,zie doopboek Tzummarum d.d.8-8-1779, overleden te Franeker op 6 november 1827.

Tjerk trouwde in 1778 te Arum (?) met Fetje Iemes van Achlum (3e pr.Achlum d.d.10-5-1778).Uit dit huwelijk een dochter Tryntje Tjerks,geboren 13-7-1779 te Tzummarum,die daar op 8-8-1779 ten doop werd gehouden door zijn moeder Tryntje Tjerks,omdat noch hij noch zijn vrouw Fetje gedoopt waren (zie doopboek d.d.8-8-1779.Fetje overlijdt ws.1779/1780 te Tzummarum.

Voor 1780 in dienst als boerenarbeider te Achlum,Arum,Tzummarum (zie speciekohier,in 1779 Tzummarum 148).

Later in dienst te Almenum bij boer Steensma.Zelf landbouwer te Almenum vanaf 1795 na huwelijk met de boerin.

V1796:Tjerk Jans is boer;het echtpaar woont Almenum 121 en heeft geen kinderen.

Hij wordt niet vermeld in 1811/1812 bij het aannemen van familienamen,want de mairie Almenum is niet bewaard gebleven.

Tjerk is in ondertrouw gegaan te Harlingen op 14 november 1795 ,voor het gerecht, en getrouwd aldaar op 29 november 1795 ,Westerkerk met

††††† 89 Dieuwke Hendriks Pool, gedoopt te Pietersbierum op 27 maart 1757, overleden te Almenum op 24 september 1808 ,51 jaar.

Dieuwke was eerder getrouwd op 20-2-1780 te Wynaldum met Pieter Wiebes Steensma,boer te Wynaldum en Almenum,overleden volgens speciekohier 1794/1795 te Almenum.Pieter was bij huwelijk weduwnaar van Aafke Baukes.

Dieuwke boerin te Almenum na overlijden van haar man;zij hertrouwt met de knecht Tjerk Jans.

Lidmaat Wynaldum 9-4-1784;ook 1791 en 1793,maar dan te Almenum wonend.Zij had uit haar eerste huwelijk geen gedoopte kinderen te Wynaldum. Attestatie naar Harlingen 24-1-1804;lidmaat Harlingen vanaf 26-1-1804.

 

Uit het huwelijk van Tjerk en Dieuwke:

 

†††††††† - Jan Tjerks de Vries, geboren te Almenum op 23 augustus 1798, gedoopt te Harlingen op 11 september 1798, zie 44.

 

††††† 90 Klaas Willems Spanjer, geboren te Beetgum op 20 december 1757 ,volgens reg.civique, gedoopt aldaar op 8 januari 1758, overleden aldaar op 16 april 1819.

Gardenier te Beetgum(1812,1819).

De naamactes Menaldumadeel 1811/1812 zijn verloren gegaan,maar uit het registre civique van 1812 blijkt,dat hij de naam Spanjer heeft aangenomen en dat de wooneenheid bestaat uit 2 echtparen,3 ongetrouwde mannen en 3 ongetrouwde vrouwen.

Hij staat niet bij de lidmaten van Beetgum.

Klaas is getrouwd te Beetgum op 16 mei 1784 met

††††† 91 Dieuwke Ljummes Groeneveld, gedoopt te Hallum op 20 februari 1763, overleden te Wier op 15 augustus 1826.

Lidmaat te Beetgum na belijdenis op 19-5-1816;als weduwe lidmaat 1-12-1824.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Hiltje Klazes Spanjer, geboren te Beetgum op 7 juni 1785, gedoopt aldaar op 7 augustus 1785, overleden te Wier op 26 mei 1832 ,46 jaar.

 

†††††††† - Willem Klazes Spanjer, geboren te Beetgum op 10 september 1788, gedoopt aldaar op 26 oktober 1788, overleden te Menaldum op 18 maart 1828.

 

†††††††† - Rymke Klazes Spanjer, geboren te Beetgum op 11 februari 1797, gedoopt aldaar op 2 april 1797, zie 45.

 

††††† 92 Wybren Jentjes Hogerhuis, geboren te Beetgum op 5 juni 1765 ,volgens registre civique,, gedoopt aldaar op 23 juni 1765 als Jentje, overleden aldaar op 14 september 1823.

Arbeider te Menaldum tot 1791 en daarna arbeider en gardenier te Beetgum (1812,1818,1823).

Wybren hertrouwde op 30-11-1806 te Beetgum met Janke Reimers de Groot,geboren 16-8-1774 te Beetgum,gedoopt aldaar 4-9-1774,overleden aldaar 28-5-1847,dochter van Reimer Eeltjes en Lysbet Andries.

Uit dit 2e huwelijk:Wybren,geboren 1806 te Beetgum en overleden 9-7-1843 te Marssum;Lysbet,geboren 9-5-1808 te Beetgum,gedoopt aldaar 12-6-1808 en overleden aldaar 24-12-1848;Grietje,geboren 9-4-1810 te Beetgum,gedoopt aldaar27-5-1810 en overleden aldaar 28-5-1840;Reimer,geboren te Beetgum 4-5-1818 en overleden aldaar 8-8-1873.

De naamactes Menaldumadeel zijn verloren gegaan,maar volgens het registre civique uit 1811 heeft hij de naam Hogerhuis en is arbeider te Beetgum,46 jaar;het gezin bestaat dan uit 3 mannen (2 gehuwd,1 ongehuwd) en 6 vrouwen (2 gehuwd,4 ongehuwd).

Lidmaat te Beetgum na belijdenis op 14-5-1792;op lidmatenlijst 1-5-1795,1-10-1806,8-11-1810 en 20-5-1816.

Wybren is getrouwd te Beetgum op 21 mei 1786 met

††††† 93 Grietje Ljummes Groeneveld, gedoopt te Hallum op 16 februari 1766, overleden te Beetgum op 28 oktober 1803 ,volgens huw.bijl.4-12-1833.

Zij niet bij de lidmaten Beetgum.

Haar overlijdensdatum uit bijlage bij het huwelijk van dochter Martentje op 4-12-1833.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Jentje Wybrens Hogerhuis, geboren te Menaldum op 4 april 1787 ,volgens registre civique,, gedoopt te Beetgum op 29 april 1787, overleden aldaar op 17 februari 1847 ,59 jaar.

 

†††††††† - Ljumme Wybrens Hogerhuis, geboren te Menaldum op 27 november 1789 ,volgens registre civique, gedoopt te Beetgum op 10 januari 1790, zie 46.

 

†††††††† - Tryntje Wybrens Hogerhuis, geboren te Beetgum op 30 juli 1793, gedoopt aldaar op 22 september 1793, overleden te Menaldum op 4 september 1861.

 

†††††††† - Martentje Wybrens Hogerhuis, geboren te Beetgum op 1 december 1797, gedoopt aldaar op 31 december 1797, overleden te Berlikum op 12 januari 1834.

 

†††††††† - Hiltje Wybrens Hogerhuis, geboren te Beetgum op 15 maart 1801, gedoopt aldaar op 19 april 1801, overleden aldaar op 25 september 1828.

 

††††† 94 Jan Dirks Zwager, gedoopt te Stiens op 27 december 1750, overleden te Sint Annaparochie op 30 december 1823.

Landbouwer te Stiens,samen met zijn broer Pieter Dirks (1778 en 1788 gebr.stem 28) en te Sint Annaparochie(1796/1823).

De naamactes van het Bildt zijn verloren gegaan,maar volgens het registre civique van 21-10-1811 was hij onder de naam Jan Dirks Zwager landbouwer te Sint Annaparochie;hij zou geboren zijn volgens dit register 1-11-1756,maar dit zal zijn 1-11-1750.

Zijn zoons Douwe,Johannes,Klaas en Sybe waren vermoedelijk al overleden voor 1811.Hetzelfde geldt voor de dochters Jannigje en Aaltje.

Hij staat niet bij de lidmaten Stiens of St.Anna.

Hij behoorde volgens een lijst uit 1812 bij de 47 personen uit het Bildt,die het meeste bezaten (zie Sannes-III-85).

Jan is getrouwd te Stiens op 4 augustus 1776 met

††††† 95 Antje Douwes Stapert, gedoopt te Sint Annaparochie op 29 augustus 1751, overleden te Menaldum op 28 augustus 1832.

Niet bij lidmaten St.Anna.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Dirk Jans Zwager, geboren te Stiens op 18 december 1776, gedoopt aldaar op 26 januari 1777, overleden te Menaldum op 16 september 1840.

 

†††††††† - Douwe Jans Zwager, geboren te Stiens op 29 maart 1778, gedoopt aldaar op 3 mei 1778.

 

†††††††† - Pieter Jans Zwager, geboren te Stiens op 27 augustus 1779, gedoopt aldaar op 10 oktober 1779, overleden te Sint Annaparochie op 31 december 1826.

 

†††††††† - Johannes Jans Zwager, geboren te Stiens op 7 september 1781, gedoopt aldaar op 30 september 1781.

 

†††††††† - Klaas Jans Zwager, geboren te Stiens op 20 april 1783, gedoopt aldaar op 18 mei 1783.

 

†††††††† - Sybrigje Jans Zwager, geboren te Stiens op 4 juli 1784, gedoopt aldaar op 8 augustus 1784, overleden te Beetgum op 5 oktober 1823.

Sybrigje is getrouwd te Menaldum op 15 januari 1809 met Jan Sjoerds Hogedijk,overleden te Beetgum op 21 oktober 1823 .

†††††††† - Klaaske Jans Zwager, geboren te Stiens op 29 juni 1786, gedoopt aldaar op 16 juli 1786, zie 47.

 

†††††††† - Sybe Jans Zwager, geboren te Stiens op 23 maart 1788, gedoopt aldaar op 4 mei 1788.

 

†††††††† - Jannigje Jans Zwager, geboren te Stiens op 12 april 1789, gedoopt aldaar op 31 mei 1789.

 

†††††††† - Yde Jans Zwager, geboren te Stiens op 8 maart 1791, gedoopt aldaar op 3 april 1791, overleden te Sint Annaparochie op 13 december 1830.

 

†††††††† - Aaltje Jans Zwager, geboren te Stiens op 11 juli 1793, gedoopt aldaar op 25 augustus 1793.

 

††††† 96 Hendrik Pieters, geboren in 1711 of 1712, overleden te Giekerk in 1786 of 1787 ,volgens speciekohier.

Boerenknecht bij Binne Pieters te Oudkerk 1737/1739;boer en kooiker te Tietjerk 1746/1772 (gebr.stem 4 in 1748 en 1758;gebr.stem 21 in 1768);boer en kooiker te Giekerk vanaf 1772 (gebr.stem 25 in 1778).

Q1749:Hendrik Pieters,gemeen boer te Tietjerk,3+2,37-9-0.

Pers.kohier:1762/1773 Tietjerk 45 1000 car.gld.;1774 Giekerk 74 1000 car.gld.; 1775 onder ede nihil.

Geen N.H.lidmaat te Tietjerk of Giekerk;misschien was hij doopsgezind ? In dat geval zou zijn vader kunnen zijn Pytter Hendriks,overleden 23-4-1735,lidmaat van de D.G.Dantumawoude en daar vermeld op de ledenlijst uit 1728.

 

TIE 104-128 d.d.26-4-1745:Baukje Willems,bejaarde dochter,wonende Luttelgeest onder Tietjerk,bekent schuldig te zijn aan haar arbeider Hendrik Pieters,vrijgezel aldaar,de somma van 440 car.gld.;getekend door Baukje Willems bij notaris van der Ley te Leeuwarden op 12-4-1745.Baukje Willems,ongehuwd ,overlijdt in 1762 en Hendrik Pieters is haar erfgenaam.Zij was in 1738 gebruikster van dezelfde kooiplaats op de Kleine Geest onder Tietjerk,stem 4,141 pm.

TIE 47-blz.95 d.d.21-1-1766:Hendrik Pieters en Jacob Teunis,huislieden onder Tietjerk,zijn vrijwillige voorstanders voor de nagelaten kinderen van Jurjen Leenderts,overleden huisman te Tietjerk;zij zijn ook taxateurs bij de inventarisatie;Hendrik tekent zelf met de letter H.

TIE 12-147v:op de rechtdag d.d.28-9-1778 dient o.a.de zaak van de kerk van Oudkerk tegen Dirk Pieters;er is een verklaring van Hendrik Pieters;uitspraak 14-12-1778.

HOF 15556 d.d.1-3-1791:Hendrik is op 23-11-1778 als getuige gehoord in de rechtszaak van de kerkvoogden van Oudkerk tegen Dirk Pieters;hij is dan huisman te Giekerk en in het 67e jaar.Hij moest getuigen over de situatie inzake eigendom van een stuk land;het speelde in de jaren 1737/1739,toen hij knecht was bij Binne Pieters te Oudkerk.

Hendrik is getrouwd te Tietjerk op 19 juni 1746 met

††††† 97 Tryntje Wybes, gedoopt te Oenkerk op 2 mei 1723, overleden te Giekerk in 1791 of 1792 ,volgens speciekohier.

Boerin te Giekerk na overlijden van haar man (in 1788 gebr.stem 25).

Niet bij de N.H.lidmaten van Tietjerk of Giekerk.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Tryntje Hendriks van der Kooi, geboren te Tietjerk op 25 juli 1746, gedoopt aldaar op 22 februari 1771 ,volwassendoop, overleden te Rijperkerk op 11 november 1813.

Bij overlijden wordt aangegeven dat ze dan 70 jaar is,maar is onjuist.

Tryntje is getrouwd te Suawoude op 1 september 1765 met Jan Rypkes van der Kooi, geboren te Suawoude/Tietjerk op 16 februari 1729, gedoopt aldaar op 16 maart 1729, overleden te Rijperkerk op 13 februari 1816 ,87 jaar, zoon van Rypke Bonnes en Hylk Romkes.

Boer te Rijperkerk in 1811.

Bij huwelijk in 1765 kwam hij uit Suawoude en zij uit Tietjerk.Het echtpaar gaat met attestatie d.d.14-2-1777 als lidmaten van Suawoude/Tietjerk naar Rijperkerk.

 

†††††††† - Grietje Hendriks van der Kooi, geboren te Tietjerk in het jaar 1748, overleden te Surhuisterveen op 29 december 1814 ,66 jaar.

Bij huwelijk in 1775 kwam zij evenals haar man uit Tietjerk.

Grietje is getrouwd te Suawoude/Tietjerk op 10 december 1775 met Bokke Jarichs van der Kooi, ,ook Bokke Jarings,, geboren te Tietjerk tussen 1741 en 1744, overleden te Surhuisterveen op 16 augustus 1831, zoon van Jarich Eeltjes en Maaike Bokkes.

In 1778 op de Kobbekooi onder Suawoude,maar daarvoor te Tietjerk.Hij vertrekt in 1789 naar Burgwerd.In 1811 en 1816 genoemd als koopman te Surhuisterveen.

Hij was doopsgezind en laat zich op 17-8-1817 overschrijven van D.G.Warga naar D.G.Surhuisterveen.

Volgens acte van bekendheid bij het tweede huwelijk in 1816 was hij niet gedoopt omdat zijn ouders ook doopsgezind waren.Hij zou in 1816 volgens die acte ongeveer 71 jaar zijn geweest,maar bij overlijden wordt vermeld een leeftijd van 90 jaar.

Bokke is later getrouwd in Achtkarspelen op 14 april 1816 met Jeike Folkerts Zwart, geboren te Nijega, gedoopt te Oudega (Sm) op 4 februari 1770, overleden in Achtkarspelen op 31 maart 1844, dochter van Folkert Minderts en Antje Simons.

 

†††††††† - Pieter Hendriks van der Kooi, geboren te Tietjerk in het jaar 1749, overleden aldaar op 4 december 1820 ,71 jaar.

Schipper te Tietjerk in 1796 en 1820.

Pieter is getrouwd te Tietjerk op 27 april 1783 met Wytske Taedes, gedoopt te Suameer op 21 oktober 1753, overleden te Tietjerk op 23 september 1842, dochter van Taede Sapes en Akke Wolters.

Bij huwelijk in 1783 kwam zij evenals haar man uit Tietjerk.Hun dochter Akke werd geboren 5-8-1781 te Bergum en gedoopt te Tietjerk bij hun huwelijk op 27-4-1783.Zij had echter ook al een voorzoon Taede.

 

†††††††† - Doetje Hendriks van der Kooi, geboren te Tietjerk in het jaar 1756, overleden aldaar op 11 oktober 1827 ,71 jaar.

Bij huwelijk in 1783 kwam zij evenals haar man uit Tietjerk.

Doetje is getrouwd te Tietjerk op 13 april 1783 met Gerrit Andries Kooistra, geboren te Tietjerk op 29 juni 1753, gedoopt aldaar op 2 december 1753, overleden aldaar op 11 juli 1828 ,75 jaar, zoon van Andries Gerbens en Neeltje Romkes.

Hij was boer te Tietjerk in 1811.

Hij werd lidmaat te Tietjerk na belijdenis op 13-11-1814.

 

†††††††† - Jan Hendriks van der Kooy, geboren te Tietjerk in het jaar 1760 ,volgens reg.civ.FER op 26-11-1760,, overleden te Hallum op 12 maart 1831 ,70 jaar.

Bij huwelijk in 1785 kwam hij uit Giekerk.

Boer te Hallum in 1800.In 1811 daar arbeider.

Jan is getrouwd te Giekerk op 19 juni 1785 met Lysbeth Jacobs, geboren te Rijperkerk in het jaar 1767, gedoopt aldaar op 17 mei 1772 ,ongeveer 5 jaar volgens doopboek,, overleden te Hallum op 24 november 1807 ,40 jaar, dochter van Jacob Doeyes en Akke Sybes.

Bij huwelijk in 1785 kwam zij uit Oenkerk.Bij het dopen te Hallum van haar oudste dochter Akke was haar moeder Akke doophefster.

 

†††††††† - Minke Hendriks Kooi, geboren te Tietjerk in 1762 of 1763, overleden te Giekerk op 10 juli 1843 ,80 jaar.

Bij huwelijk in 1788 kwam zij uit Giekerk.

Minke is getrouwd te Giekerk op 27 juli 1788 met Willem Jans Jeltema, geboren te Veenwouden in 1766 of 1767, overleden te Giekerk op 1 april 1849 ,82 jaar, zoon van Jan Pieters Jeltema en Leentje Berends.

In 1796 schipper te Giekerk;in 1811 dagloner te Oenkerk.

Bij huwelijk in 1788 kwam hij uit Giekerk.

Hij staat niet vermeld bij het dopen te Veenwouden,maar zijn ouders laten daar wel andere kinderen dopen 1753/1764.

 

†††††††† - Wybe Hendriks, geboren te Tietjerk rond 1764, overleden na 1785.

In 1779 inwonend bij zijn ouders te Giekerk.Militair in 1785 en daarna niet meer vermeld.Hij deserteerde uit het leger en vertrok naar het buitenland (India?).

 

†††††††† - Marten Hendriks Kooi, geboren te Tietjerk in het jaar 1766 ,niet gedoopt, zie 48.

 

††††† 98 Dirk Theunis, geboren te Giekerk rond 1725, overleden aldaar in 1798 of 1799 ,volgens speciekohier.

Boer te Giekerk (1758,1768,1778 en 1788 eig. en gebr.stem 23).

Dirk was getrouwd op 18-5-1755 te Giekerk met Renske Willems van Giekerk,overleden te Giekerk ws.1760/1761.

Zij erft in 1757 van Janke Bartels te Giekerk.Kan zij daarom een dochter zijn van Willem Bartels van Hiaure ?

Dirk en Renske werden lidmaten te Giekerk na belijdenis op 31-8-1757.Dirk was daar ook diaken 1762/1764.

Uit hun huwelijk werden 4 kinderen geboren,die zich later Veenstra noemen.n.l.Grietje,geboren 26-7-1757 te Giekerk,gedoopt aldaar 2-9-1757 en overleden 3-3-1831 te Oenkerk;Theunis,geboren 28-10-1758 te Giekerk,gedoopt aldaar 1-12-1758 en overleden 16-2-1842 te Suawoude;Sjoerd,geboren 13-2-1760 te Giekerk en gedoopt aldaar 5-12-1766;Willem,geboren 13-2-1760 te Giekerk,gedoopt aldaar 5-12-1766,overleden 19-2-1838 te Giekerk.

V1796:Durk Theunis,boer te Giekerk,5 personen (echtpaar,2 zoons,1 dochter).

Dirk is getrouwd te Oenkerk op 3 november 1765 met

††††† 99 Tryntje Gjolts, geboren te Rijperkerk in 1738 of 1739 ,volgens doopboek, gedoopt te Suawoude op 15 november 1761 ,volwassendoop, overleden te Giekerk op 29 juni 1814 ,oud 75 jaar.

Boerin te Giekerk;neemt de boerderij over na het overlijden van haar man.

Zij vertrekt 1761/1762 als lidmaat van Suawoude met attestatie naar Oenkerk;op de lidmatenlijst van Giekerk voor 1768.

Zij neemt in 1811 te Giekerk de naam de Vries aan als weduwe van Dirk Theunis voor haarzelf en voor Gerrit,36 jaar en thuiswonend,als moeder en voogd over hem (Oenkerk-55).

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Klaas Dirks, geboren te Giekerk op 25 augustus 1766, gedoopt aldaar op 5 december 1766, overleden voor 1811.

 

†††††††† - Rinske Dirks de Vries, geboren te Giekerk op 8 januari 1770, gedoopt aldaar op 9 maart 1770, zie 49.

 

†††††††† - Eeuwe Dirks de Vries, geboren te Giekerk ,op 24 of 25 februari 1776,, gedoopt aldaar op 8 maart 1776, overleden aldaar op 23 mei 1846.

Eeuwe is getrouwd te Giekerk rond 1804 ,trouwen 1803/1810 ontbreekt, met Sytske Andries,overleden te Giekerk op 15 oktober 1827.

 

†††††††† - Gerrit Dirks de Vries, geboren te Giekerk op 4 december 1777, gedoopt aldaar op 27 maart 1778, overleden aldaar op 21 januari 1850.

 

††† 100 Gerk Sybrens, geboren in het jaar 1718 ,ws.te Oudkerk, overleden in 1805 of 1806 ,ws.te Rijperkerk na 17-4-1805,.

Boer te Giekerk ca.1746/1787 (1748 op stem 20,1758 en 1768 op stem 21,1778 op stem 20);hij raakt aan lager wal en wordt arbeider te Oenkerk(1787/1802);woont te Ferwerd in 1802 en te Rijperkerk in 1805,dan ws.inwonend bij dochter Antje Gerks,die in 1813 overlijdt in Rijperkerk.

Hij trouwt rond 1746 ws.te Oudkerk (trouwen Oudkerk 1723/1753 ontbreekt) met Aukje Theunis,geboren rond 1720,ws.te Giekerk,overleden 1749/1763 te Giekerk en ws.een dochter van Theunis Dirks (196) en Grietje Eeuwes (197).

Uit zijn huwelijk met Aukje Theunis 2 kinderen n.l.Grietje,geboren 1747 te Giekerk en overleden 11-3-1826 te Oudkerk en Antje,geboren 1748/1749 te Giekerk en overleden 21-9-1813 te Rijperkerk.

Gerk trouwt 18-9-1763 te Giekerk met Sjoukje Jelles van Giekerk,overleden te Giekerk 1782/1783 volgens speciekohier.Uit zijn huwelijk met Sjoukje Jelles geen kinderen.Sjoukje is mogelijk een dochter van Jelle Freerks.

Hij verwekte in 1770 een dochter Fokje bij Jeltje Jitses; volgens doopboek geboren in april 1771 te Giekerk en als volwassene gedoopt 28-8-1796 te Birdaard.Deze Fokje Gerks Dijkstra overlijdt 31-12-1840 te Birdaard.

Uit de relatie met een Geertje wordt in 1778 te Giekerk Gerben geboren,die zich later ook Dijkstra noemt.

Gerk was geen lidmaat van de kerk,maar wel kerkvoogd in 1767 te Giekerk;de kerkvoogden werden gekozen uit en door de stemgerechtigde leden en waren soms geen belijdend lid.Zijn vrouwen Aukje en Sjoukje waren evenmin lidmaat.

V1744:niet vermeld,dus nog niet zeldstandig wonend.

Q1749:Gerk Sybrens,gering boer te Giekerk,3+1,27-3-0.

TIE-107-blz.180 d.d.5-8-1766:Jelle Sybes,huisman te Giekerk,heeft betalingsachterstand;Gerk Sybrens te Giekerk tekent mee op 20-5-1766 de acte van borgtocht.

TIE-110-blz.390 d.d.28-10-1793:Benne Aukes,mr.schoenmaker,en Tytje Pylgers,echtpaar te Oenkerk,tekenen op 23-2-1767 te Bergum een schuldbekentenis van 300 car.gld. aan Gerk Sybrens en Rinse Eelkes,kerkvoogden van Giekerk.

V1796:Gerk Sybrens,arbeider te Oenkerk,alleenwonend.

TIE-76-235 met pr.21/7,28/7 en 4/8/1802:Sybren Gerks te Ferwerd heeft zijn kamer met achterhuis te Oenkerk op 8-2-1802 verkocht voor 190-0-0 aan Reinder Heeres;de moeder van Reinder,Tryntje Gerbens,gealimenteerd,gaat er wonen.

HOF 16267 d.d.20-5-1806:Sybren Gerks,oud in het 87e jaar,wonende onder Rijperkerk,tekent op 17-4-1805 een getuigeverklaring.

 

Gerk had een buitenechtelijke relatie met

††† 101 Geertje N., ,Geertje Gerbens?.

Zij wordt in de overlijdensacte van haar zoon Gerben alleen met de voornaam Gertie genoemd.Het oudste kind Geertje van haar zoon Gerben heeft haar naam gekregen.Zoon Gerben woont voor zijn huwelijk in het huis van zijn vader te Oenkerk;daar gaat ook wonen Tryntje Gerbens en dit zou een zuster van zijn moeder kunnen zijn,die dan Geertje Gerbens zou heten,temeer omdat haar zoon de naam Gerben draagt.

 

Uit deze relatie:

 

†††††††† - Gerben Gerks Dijkstra, geboren te Giekerk in het jaar 1778 ,volgens registre civique, zie 50.

 

††† 102 Gerben Pieters, gedoopt te Oenkerk/Giekerk op 27 januari 1726, overleden te Giekerk in 1783 of 1784 ,volgens speciekohier.

Boer te Giekerk vanaf 1771 (1778 gebr.stem 7).

Hij is geen lidmaat van de kerk en laat zijn kinderen niet dopen.

Pers.kohier 1782:aanslag 360-17-0;later onder ede nihil.

TIE-109-197 d.d.10-5-1782:Willem Pieters,huisman te Giekerk,tekende op 18-6-1768 een schuldverklaring van 200 car.gld.aan zijn broer Gerben Pieters,vrijgezel te Giekerk.

Gerben is getrouwd te Oenkerk op 16 augustus 1772 met

††† 103 Antje Ludzers, geboren te Hardegarijp in april 1743, gedoopt aldaar op 5 mei 1743 ,3 weken oud, overleden te Giekerk op 10 januari 1830 ,86 jaar.

Lidmaat te Giekerk na belijdenis op 23-11-1803.

Woont 1784/1786 volgens speciekohier als weduwe bij haar vader Giekerk 34;daarna ergens dienend en niet meer aangeslagen.Zij hertrouwde op 7-1-1791 te Giekerk met Eeuwe Theunis,boer te Giekerk,gedoopt 9-9-1729 te Giekerk,overleden 13-6-1811 aldaar,zoon van Theunis Dirks (kw.196) en Grietje Eeuwes (kw.197).

 

Uit het huwelijk van Gerben en Antje:

 

†††††††† - Pieter Gerbens de Vries, geboren op 1 november 1772 ,volgens reg.civique 1811, overleden te Giekerk op 16 december 1851 ,oud 79 jaar.

Pieter is getrouwd te Giekerk op 9 juni 1799 met Eelkje Gaatzes, geboren in het jaar 1777.

 

†††††††† - Aukje Gerbens de Vries, geboren te Giekerk op 28 juni 1776, gedoopt te Oenkerk op 27 november 1808 ,volwassendoop, zie 51.

 

††† 104 Sipke Symens Alg(e)ra, geboren te Suawoude op 13 september 1739, gedoopt te Tietjerk op 27 augustus 1780 ,volwassendoop, overleden aldaar op 25 april 1807.

Boer te Tietjerk (1768,1778 en 1788 gebr.stem 28);(in 1778 en 1788 ook gebr.stem 14 Suawoude,voor de helft n.l.zate B).

Lidmaat te Tietjerk na doop/belijdenis op 27-8-1780.

V1796:Sipke Symens te Tietjerk:7 personen (echtpaar,2 zoons,2 dochters en een dienstmeid);de kinderen zullen zijn Folkert,Rinnert,Sijke en Antje.

Zie ook genealogie Algra door Roorda (RAF,GEN 44/45).

Sipke is getrouwd te Suawoude op 4 mei 1760 met

††† 105 Tryntje Arends, gedoopt te Giekerk op 11 mei 1738, overleden te Bergum op 26 februari 1825.

Lidmaat Suawoude/Tietjerk na belijdenis op 9-2-1769;met att.naar Bergum 16-7-1811/18-8-1811.

Overlijdensadvertentie in de L.C d.d. 4-3-1825:"Heden overleed alhier in den gezegende ouderdomvan 88 jaren onze waarde moeder Trijntje Arends,weduwe van Sipke Symens Algra.Elk die de overledene in haar echt christelijk leven gekend heeft,zal haar met ons in onvergetelijk aandenken houden.Bergum,26-2-1825."

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Symen Sipkes Algra, geboren te Tietjerk op 14 april 1761, gedoopt aldaar op 26 februari 1769, zie 52.

 

†††††††† - Arend Sipkes Algra, geboren te Tietjerk in augustus 1763, gedoopt aldaar op 26 februari 1769, overleden te Suawoude in 1791 of 1792.

Arend is getrouwd te Suawoude op 29 april 1787 met Grietje Benjamins de Kleine, gedoopt te Bergum op 18 november 1766, overleden te Wanswerd op 16 december 1821.

 

†††††††† - Sytske Sipkes Algra, geboren te Tietjerk op 12 november 1766, gedoopt aldaar op 26 februari 1769, overleden te Loinga op 27 juni 1851.

Sytske is getrouwd te Suawoude op 14 mei 1786 met Gabe Tietes Kooistra, geboren te Lekkum in 1760 of 1761, overleden te Loinga op 14 december 1815, zoon van Tiete Gabes (boer te Cornjum en Lekkum) en Lysbert Jacobs.

 

†††††††† - Sijke Sipkes Algra, geboren te Tietjerk op 5 oktober 1769, gedoopt aldaar op 29 oktober 1769, overleden te Bergum op 28 januari 1836.

 

†††††††† - Folkert Sipkes Algra, geboren te Tietjerk op 23 juni 1773, gedoopt aldaar op 11 juli 1773, overleden na 1796.

 

†††††††† - Rindert Sipkes Algra, geboren te Tietjerk op 18 februari 1776, gedoopt te Suawoude op 24 oktober 1779, overleden te Hardegarijp op 2 juni 1856.

Rindert is getrouwd te Suawoude op 4 september 1800 met Neeltje Pieters Kooistra, geboren te Tietjerk op 18 februari 1780, overleden te Bakkeveen op 15 februari 1859.

 

†††††††† - Antje Sipkes Algra, geboren te Tietjerk op 10 september 1779, gedoopt te Suawoude op 24 oktober 1779, overleden te Tietjerk op 25 juli 1850.

 

††† 106 Sybren Jans, gedoopt te Cornjum op 2 oktober 1740, overleden te Lekkum in 1785 of 1786 ,volgens speciekohier.

Boer te Lekkum (1768 gebr.stem 17;1778 gebr.stem 16 en voor 50% eig.).

LWL-154-28/31 pr.4/4,11/4 en 9/5/1772:Sybren Jans en Lysbert Jacobs,echtpaar te Lekkum,en Ynte Bruins en Eedske Abes,echtpaar te Cornjum,proclameren de koop van een zathe en landen te Lekkum,stem nr.16,groot 92,5 pm.,elk voor 50%.Volgens koopbrief van 27-3-1772 gekocht van Catharina Victoria van Camminga en Susanna Barbara van Asbeck,geboren Camminga.De koopsom bedroeg 10221 goudguldens en 7 stuivers,te betalen in 3 gelijke termijnen op 1 mei,1 november 1772 en 1 mei 1773.

Na zijn overlijden blijkt de oudste dochter Sytske getrouwd en de andere 4 staan onder curatele van zwager Eeltje Jacobs,huisman te Grouw en Sjoerd Yeskes,huisman te Warga;de curatoren zijn doopsgezind.

HOF 7536-24v,25 d.d.9-2-1787:Symen Sipkes,huisman te Suawoude en getrouwd met Sytske Sybrens heeft een geding met de andere kinderen van Sybren en hun curatoren Eeltje en Sjoerd,want de nagelaten zate en landen van Sybren Jans zijn voortijdig verkocht.De notaris Arnoldus Wassenberg te Leeuwarden,ook deurwaarder,is de schuldige en wordt voor een half jaar als notaris geschorst.

Sybren is in ondertrouw gegaan te Stiens op 6 maart 1763 ,3e afkondiging 20 maart 1763 aldaar, met

††† 107 Lysbert Jacobs, geboren te Grouw rond 1735, overleden te Lekkum voor 1787.

Lysbert was eerst getrouwd 1754/1755 met Tiete Gabes,boer te Cornjum (zie V1744 en Q1749) en daarna boer te Lekkum.Hij was weduwnaar van Akke Adams.

Lysbert kreeg 20-12-1754 attestatie van Grouw om elders te trouwen.Misschien trouwde zij beide keren in Lekkum;het trouwboek daar begint pas in 1772.

Zij was doopsgezind en laat haar kinderen niet dopen.

Uit haar 1e huwelijk 3 kinderen,geboren te Lekkum n.l.Feike in 1755,Jetske 1756/1757 en Gabe 1760/1761 (als Gabe Kooistra overleden 14-12-1815 te Loinga).

Tiete Gabes overleed 1761/1762 te Lekkum volgens het speciekohier.

LWL-72 d.d.26-3-1763:Lysbet Jacobs,weduwe van Tiete Gabes te Lekkum,hertrouwt Sybren Jans.De kinderen Feike,in het 8e,Jetske,in het 7e en Gabe,in het 3e,komen onder voogdij van haar vader Jacob Pieters,huisman te Grouw,doopsgezind,van Ynte Bruins,huisman te Cornjum,doopsgezind,en van haar 2e man Sybren Jans te Stiens.

 

Uit het huwelijk van Sybren en Lysbert:

 

†††††††† - Sytske Sybrens, geboren te Lekkum op 7 juli 1763, gedoopt te Hardegarijp op 23 augustus 1801 ,volwassendoop, zie 53.

 

†††††††† - Jacob Sybrens Pasma, geboren te Lekkum in het jaar 1765, wonende aldaar, overleden aldaar op 31 maart 1808 ,42 jaar.

Jacob is getrouwd te Jelsum op 21 november 1790 met Klaaske Pieters van der Velde, afkomstig uit Oudkerk in 1790, geboren in het jaar 1764, overleden te Swichum op 28 juli 1833 ,69 jaar.

 

†††††††† - Wytske Sybrens Algersma, geboren te Lekkum in april 1768, overleden te Oldeboorn op 21 maart 1863 ,94 jaar en 11 maanden.

Wytske is getrouwd te Grouw op 9 mei 1790 met Meinte Sytses Sienema,overleden te Grouw op 21 december 1821.

 

†††††††† - Pietje Sybrens Algersma, geboren te Lekkum in oktober 1769, gedoopt te Rijperkerk op 22 mei 1791 ,volwassendoop, overleden te Leeuwarden op 20 januari 1846 ,76 jaar.

 

†††††††† - Jan Sybrens Algersma, geboren te Lekkum in het jaar 1773, overleden te Irnsum op 14 oktober 1840 ,66 jaar.

Jan is getrouwd te Warga op 29 augustus 1802 met Tjitske Tjitses de Boer, geboren te Friens in het jaar 1773, overleden te Irnsum op 24 december 1851.

 

††† 108 Rykele Dirks, gedoopt te Hardegarijp op 5 maart 1719, overleden te Oenkerk in het jaar 1798 ,volgens speciekohier.

Veenbaas te Oenkerk.

Lidmaat te Oenkerk na belijdenis op 29-8-1756.

Hij hertrouwde op 28-11-1784 te Oenkerk met Sytske Jans,geboren 26-4-1758 te Tietjerk,gedoopt aldaar 21-5-1758,overleden 14-3-1853 te Oenkerk,dochter van Jan Pieters en Janke Hendriks.Uit zijn 2e huwelijk 2 kinderen n.l.Jan Rykeles van der Veen,geboren te Oenkerk 23-11-1785,gedoopt aldaar 15-1-1786,overleden 26-12-1876 en Janke Rykeles van der Veen,geboren 11-8-1789 te Oenkerk,gedoopt aldaar 6-9-1789,overleden te Leeuwarden op 12-8-1873.

V1796:Rykle Dirks,veenbaas te Oenkerk,gezin 5 personen.

TIE-30-38 d.d.30-3-1761:R.D.wordt curator over de kinderen van Foppe Sikkes,huisman te Giekerk.Moeder Tryntje Dirks was in 1759 na het overlijden van Foppe hertrouwd met Jelle Sybes.Zij was al op 17-5-1739 getrouwd met Foppe Sikkes en zal dus niet de in 1725 te Oenkerk geboren dochter van Dirk Lieuwes zijn,zoals door anderen wordt verondersteld.Misschien is Tryntje wel een zuster van Rykle (ze hebben beiden een dochter Jetske).

DAN-82-blz.25 met pr.7/4,21/4 en 5/5/1766:R.D.koopt met anderen een reidpoel onder Roodkerk volgens koopbrief 7-2-1766.

DAN-82-blz.41 met pr.5/5,2/6 en 16/6/1766:R.D.koopt met anderen land volgens koopbrief 22-4-1766.

DAN-82-blz.374/375 met pr.11/2,25/2 en 11/3/1771:idem met koopbrief 14-11-1770.

TIE-114-blz.514 d.d.13-4-1807:Rykle Durks en Eelkje Ybeles,echtpaar te Oenkerk,ondertekenen beiden op 13-12-1775 te Bergum een schuldbekentenis van 1425 car.gld.voor aankoop van land onder Roodkerk.

TIE-109-blz.210 d.d.17-6-1782:Rykle Dirks,veenbaas te Oenkerk,tekent op 27-5-1782 een schuldbekentenis van 300 car.gld.aan Pieter Jarigs te Birdaard en Minnolt Jarigs te Oudkerk.

TIE-115-blz.293 d.d.28-12-1810:Doeke Aukes,veenbaas te Oenkerk,tekent op 9-3-1798 te Bergum een schuldbekentenis van 630 car.gld.aan Rykele Durks,veenbaas te Oenkerk.

Zijn weduwe Sytske Jans hertrouwde in 1803 Auke Cornelis Sikma,arbeider te Oenkerk.

 

Rykele is getrouwd te Oenkerk op 15 december 1754 met

††† 109 Eelkje Ybeles, geboren rond 1733 ,ws.te Veenwoudsterwal, gedoopt te Oenkerk op 3 september 1756 ,volwassendoop,oud ongeveer 23 jaar volgens doopboek, overleden aldaar voor 1784 ,na 13-12-1775.

Lidmaat te Oenkerk na doop/belijdenis op 3-9-1756.

Eelkje had als ouders Ibele Geerts en Jetske Jitzes volgens het doopboek van Oenkerk in 1756.

Zowel bij het dopen van zoon Dirk als bij diens overlijden wordt als moeder genoemd Eelkje Geerts. Bedoeld moet toch zijn Eelkje Ybeles,want zij wordt samen met haar man nog in 1775 genoemd als echtpaar.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Pieter Rykeles van der Veen, geboren te Oenkerk op 6 april 1755, gedoopt aldaar op 8 januari 1758, overleden aldaar op 15 april 1833.

Pieter is getrouwd op 3 december 1780 (1) met Marijke Klazes, overleden te Oenkerk in het jaar 1786.

Pieter is getrouwd te Oenkerk op 25 november 1787 (2) met Antje`Sipkes.

 

†††††††† - Jetske Rykeles van der Veen, geboren te Oenkerk, gedoopt aldaar op 30 december 1759, overleden te Roodkerk op 25 augustus 1814.

Jetske is getrouwd op 17 mei 1779 met Hendrik Arends van Schepen.

 

†††††††† - Wyke Rykeles Veenstra, geboren te Oenkerk op 15 juli 1763, gedoopt aldaar op 12 juli 1767, overleden te Kooten op 2 februari 1831.

Wyke is getrouwd op 16 mei 1784 met Durk Jans Ravers, afkomstig uit Oudkerk in 1784, overleden te Kooten op 18 mei 1795.

 

†††††††† - Geert Rykeles, geboren te Oenkerk, gedoopt aldaar op 12 juli 1767, wonende te Rijperkerk, overleden in het jaar 1797 ,verdronken in de Kleine Wielen.

Geert is getrouwd te Oudkerk op 2 december 1787 met Baafke Halbes.

 

†††††††† - Dirk Rykeles van der Veen, geboren te Oenkerk op 2 oktober 1776, gedoopt aldaar op 1 december 1776, zie 54.

 

††† 110 Hendrik Douwes van der Heide, geboren te Oenkerk op 1 maart 1734 ,volgens reg.civique, overleden aldaar op 12 februari 1819 ,84 jaar.

Woont te Oenkerk en is daar veenbaas (1796),visser (1811) en huisman (1819).

Niet gedoopt als kind;geen lidmaat van de kerk;hij laat ook zijn kinderen niet dopen.

Hendrik Douwes van Oenkerk trouwde 26-8-1764 te Oenkerk met Dirkje Dirks,gedoopt 18-10-1739 te Oenkerk,overleden aldaar 1764/1766,dochter van Dirk Dirks en Leentje Lieuwes Uit dit 1e huwelijk zijn geen kinderen bekend.

DAN-82-blz.483:Hendrik Douwes en Atje Dirks,echtpaar te Oenkerk,verkopen in 1772 land onder Roodkerk.

V1796:Hendrik Douwes,veenbaas te Oenkerk,gezin 5 personen (echtpaar,zoon,2 dochters).

Op 30-12-1811 neemt Hendrik Douwes,visser te Oenkerk,voor zich,zijn kinderen en kleinkinderen de naam van der Heide aan.Er zijn dan 4 kinderen n.l.Douwe,44 jaar,Durk,41 jaar,Grietje,35 jaar en Ankje,31 jaar.

 

Hendrik is getrouwd te Oenkerk op 17 mei 1767 met

 

††† 111 Aatje Dirks, geboren te Stiens in 1740 of 1741 ,volgens overlijdensacte, overleden te Oenkerk op 15 april 1819 ,78 jaar.

In de 10 j.tafel bij overlijden vermeld als Aatje Douwes.Bij huwelijk in 1767 afkomstig van Rijperkerk.

Niet gedoopt als kind en geen lidmaat van de kerk.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Douwe Hendriks van der Heide, geboren te Oenkerk in het jaar 1767, overleden aldaar op 14 april 1833.

Douwe is getrouwd te Oenkerk op 14 mei 1797 met Maaike Willems.

 

†††††††† - Durk Hendriks van der Heide, geboren te Oenkerk in het jaar 1770, overleden te Giekerk op 18 juli 1835.

Durk is getrouwd te Oudkerk op 12 mei 1799 met Geertje Klazes Sikma, geboren te Roodkerk in het jaar 1775, overleden te Giekerk op 10 april 1844.

 

†††††††† - Grietje Hendriks van der Heide, geboren te Oenkerk in december 1776, zie 55.

 

†††††††† - Aukje Hendriks van der Heide, geboren te Oenkerk in het jaar 1779, overleden te Oudkerk op 28 juli 1830 ,als Ankje,51 jaar.

Aukje woonde sinds in 1812 of 1813 samen met Reinder Douwes van der Klinze, arbeider te Oudkerk, geboren in het jaar 1775, overleden te Oudkerk op 20 oktober 1841 ,66 jaar, zoon van Douwe Gerrits en Tryntje Reinders.

 

112Willem Harms, afkomstig uit Grootegast in 1772, gedoopt te Grootegast op 28 april 1743, overleden aldaar voor 1798.

Willem was schoenmaker te Grootegast.

††††††

†††††† Willem is getrouwd te Grootegast op 16 augustus 1772 met

 

††† 113Loetske Wybes, afkomstig uit Tolbert in 1772, gedoopt te Tolbert op 5 december 1745, overleden te Grootegast op 19 december 1817

 

Uit dit huwelijk:

 

-      Harm Willems van der Leest, gedoopt te Grootegast op 27 juni 1773, zie 56.

-      Wybe Willems Hazenberg, gedoopt te Grootegast op 10 maart 1776

-      Hiltje Willems Hazenberg ,gedoopt te Grootegast op 21 maart 1779, overleden te Augustinusga op 6 januari 1847.

-      Tryntje Willems Hazenberg ,gedoopt te Grootegast op 20 mei 1790, overleden te Oldekerk op

1 juni 1871.

 

††† 114 Bonne Sybes Iwema, gedoopt te Tolbert op 14 mei 1731, overleden aldaar voor 19 mei 1793.

Boer op "de Holm"te Tolbert.

Zie voor hem en het voorgeslacht Iwema de genealogie Iwema door M.Braam en ook Gruoninga 1982-130.

Bonne is in ondertrouw gegaan te Tolbert op 22 augustus 1773 en getrouwd aldaar op 12 september 1773 met

††† 115 Tryntje Harms, gedoopt te Zevenhuizen op 25 december 1744, overleden te Tolbert op 23 januari 1813 ,68 jaar.

Als lidmaat van Zevenhuizen op 22-8-1773 met attestatie naar Tolbert.

Zij hertrouwde op 19-5-1793 te Tolbert met Jacob Hendriks Rodenburg,geboren omstreeks 1751 en overleden 6-10-1835 te Tolbert.(Jacob hertrouwde 1-5-1814 te Leek met Hiltje Jannes van Dijk).

 

Uit het huwelijk van Bonne en Tryntje:

 

†††††††† - Geertje Bonnes Iwema, gedoopt te Tolbert op 26 september 1773, zie 57.

 

†††††††† - Sybe Bonnes Iwema, gedoopt te Tolbert op 26 september 1773, overleden aldaar voor 18 september 1774.

 

†††††††† - Sybe Bonnes Iwema, gedoopt te Tolbert op 18 september 1774, overleden te Marum op 23 september 1825.

Sybe is getrouwd te Tolbert op 25 mei 1800 met Maayke Jans Iwema, geboren rond 1776, overleden te Marum op 4 maart 1844.

 

†††††††† - Janke Bonnes Iwema, gedoopt te Tolbert op 19 januari 1777, overleden na 1797.

Janke is getrouwd te Tolbert op 7 mei 1797 met Hindrik Tonnis.

 

†††††††† - Date Bonnes Iwema, gedoopt te Tolbert op 28 maart 1779, overleden te Marum op 2 april 1846.

Date is getrouwd te Zuidhorn op 25 oktober 1807 met Martje Garmts Spranger.

 

†††††††† - Harm Bonnes Iwema, gedoopt te Tolbert op 10 juni 1781, overleden te Lucaswolde op 31 augustus 1827.

Harm is getrouwd te Tolbert op 15 augustus 1802 met Grietje Jans Iwema, overleden te Doezum op 19 mei 1861.

 

††† 116 Jan Gosses(Dam), gedoopt te Surhuisterveen op 14 januari 1731, overleden te Drachten op 13 juli 1809 ,80 jaar.

Boer te Drachten 1762/1764;arbeider aldaar vanaf 1764.

Hij behoort niet bij de lidmaten te Drachten.

V1796:Jan Gosses,Zuider-Drachten 10,gezin 6 personen,3m+3v.

Jan is eerder getrouwd te Drachten op 21 maart 1762 met Aaltje Tjibbes, overleden te Drachten in 1763 of 1764.

Uit zijn 1e huwelijk geen kinderen

 

Jan is getrouwd te Drachten op 17 april 1768 (2) met

††† 117 Froukje Michiels, geboren te Drachten in 1741, gedoopt te Drachten op 26 november 1741 ,als jongste kind, overleden aldaar op 24 januari 1820 ,oud 78 jaar.

Niet bij de lidmaten van Drachten.

Op 27-11-1811 neemt Froukje Migchiels,weduwe Jan Gosses,wonende Zuider-Dragten 63,voor haar kinderen en kindskinderen de naam van Dam aan.Er leven dan 6 kinderen.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Michiel Jans van Dam, arbeider te Beetsterzwaag, geboren te Drachten ,ws.1767, gedoopt aldaar op 16 december 1770, overleden te Beetsterzwaag op 4 november 1841 ,75 jaar.

Michiel is getrouwd te Beetsterzwaag op 8 februari 1801 met Grietje Liebbes.

 

†††††††† - Gosse Jans van Dam, brander(1830) en winkelier(1840) te Leeuwarden, geboren te Drachten ,1770, gedoopt aldaar op 16 december 1770, overleden te Leeuwarden op 13 mei 1849.

Gosse is getrouwd te Leeuwarden op 13 mei 1798 met Aukje Lurks Steringa.

 

†††††††† - Wietse Jans van Dam, molenaar te Leeuwarden, geboren te Drachten op 30 oktober 1773, gedoopt aldaar op 12 december 1773, overleden te Leeuwarden op 20 november 1825.

Wietse is getrouwd te Leeuwarden op 6 mei 1810 ,voor het gerecht, met Etje Sierds Sovele.

 

†††††††† - Aldert Jans van Dam, geboren te Drachten op 22 augustus 1776, gedoopt aldaar op 15 september 1776, zie 58.

 

†††††††† - Antje Jans van Dam, geboren te Drachten op 21 februari 1779, gedoopt aldaar op 4 april 1779, overleden aldaar op 9 april 1854.

Antje is getrouwd te Drachten op 19 juli 1808 met Jan Roels Roelsma.

 

†††††††† - Wietske Jans van Dam, geboren te Drachten op 4 september 1782, gedoopt aldaar op 29 juni 1788, overleden te Beetsterzwaag op 27 april 1845.

Wietske is getrouwd te Beetsterzwaag op 11 juni 1809 met Adolf Hendriks Cop.

 

††† 118 Johannes Douwes, afkomstig uit Noorder-Drachten in 1756,overleden tussen 1778 en 1784 ,ws.te Rottevalle.

 

Hij wasscheper.

Johannes Douwes was doopsgezind.

Woont 1756/1760 Noorder-Drachten volgens speciekohier.

Johannes woonde daarna met zijn vrouw Sjoukje in Rottevalle, maar wordt niet meer vermeld in het speciekohier.

Hij moet niet verward worden met de eveneens doopsgezinde Johannes Douwes uit Surhuisterveen ,die eerst was getrouwd met Aukje Ottes en daarna met Janke Eylards.

ACH-127-268v d.d.7-3-1760:Johannes Douwes,scheper,"thans woonagtigh in de Dragten",tekent op 7-3-1760 een schuldbekentenis van 360 goudguldens aan Dengeltje Gerrits,weduwe van Sjoerd Douwes te Noorder-Drachten.Dit in verband met de koop van een huis met wat grasland te Surhuisterveen.Borg is Sytse Tjerks,die op 12-11-1760 de eerste van 3 termijnen betaalt.

ACH-129-140:op de verschijndag 1-4-1772 koopt Johannes Douwes,scheper,uit een boelgoed een zwijn voor 14-0-0.

SMA-109-266 d.d.15-2-1774:Johannes Douwes,scheper,en Sjoukje Jurjens,echtelieden op de Houtigehaage in de Rottevalle,verklaren op 15-2-1774 schuldig te zijn aan Roel Beernts,mr.timmerman,en Tjitske Nicolai,echtpaar te Oudega de somma van 436-10-12 wegens geleverd materiaal.

SMA-109-341 d.d.28-12-1774:Johannes Douwes,wonende in de Rottevalle,tekende 15-8-1773 een schuldbekentenis aan Benedictus Jans,huisman op't Witveen onder Oostermeer voor de somma van 300 car.gld. ter zake koop van grond.

 

†††††††††††††††

 

 

Johannes is getrouwd te Drachten op 2 mei 1756 met

 

††† 119 Sjoukje Jurjens, geboren te Noorder-Drachten in 1735 of 1736 ,volgens overlijdensacte, overleden te Rottevalle op 20 mei 1818 ,82 jaar.

 

Sjoukje Jurjens was doopsgezind.

Zij hertrouwde op 18-1-1784 te Rottevalle met Gosse Johannes van der Heide,arbeider te Rottevalle,geboren omstreeks 1754 te Rottevalle en daar overleden 25-7-1814, zoon van Johannes Gosses en Jeltje Jans.

Bij haar 2e huwelijk in 1784 is zij, evenals Gosse Johannes, afkomstig van Rottevalle.

Gosse Johannes wordt nergens vermeld in het speciekohier van Rottevalle of Surhuisterveen.

Als Gosse Johannes bij acte van 13-2-1812 de naam van der Heide aanneemt,neemt Sjoukje Jurjens ,Rottevalle 126, bij afzonderlijke acte (Oudega-40 d.d.19-2-1812) voor zichzelf en als voogdes voor haar kleinzoon Johannes,11 jaar en wees, ook de naam van der Heide aan.

Deze Johannes was de zoon van haar overleden zoon Gerrit en Tjitske Johannes, indertijd wonende te Noorderdragten.

Zie voor haar in 1818 nog levende kinderen en kleinkinderen de successieopgave T42-5003-728 te Gorredijk na haar overlijden op 20-5-1818.

Er was grondbezit,maar het vruchtgebruik daarvan voor de erfgenamen van haar tweede man Gosse Johannes komt nu te vervallen.

Toen Gosse Johannes overleed op 25-7-1814 waren zijn erfgenamen zijn broer Jan en zijn zusters Rooske,Antje en Fetje (moeder van Antje Bonnes).

Verder resteert een saldo van f 263,10.

 

Uit het huwelijk van Johannes en Sjoukje:

††††

††††††††††††††† Wytske Johannes, geboren 1755 (?) te Surhuisterveen (volgens overlijdensacte), overleden te Surhuisterveen op 23 maart 1818, oud 64 jaar

Wytske is getrouwd te Rottevalle op 7 september 1783 met Gerben Clases Pama, geboren 1732 te Surhuisterveen (volgens overlijdensacte) , overleden te Surhuisterveen op 28 februari 1812, oud 80 jaar, zoon van Claas Jans Pama en Sytske Wierts

 

Bij huwelijk in 1783 waren Wytske en Gerben beiden afkomstig uit Surhuisterveen.

Gerben was eerder getrouwd omstreeks 1773 met Catrijne Hasecamp en had uit dat huwelijk een zoon.

In 1818 horen dekinderen uit het huwelijk van Gerben en Wytske n.l. Klaas,Sjoukje,Tieke en Sietske bij de erfgenamen van grootmoederSjoukje Jurjens.

Gerben Clases Pama was boer te Surhuisterveen en doopsgezind. Zie voor hem ook de genealogie Pama, GEN 46 blz. 50 e.v.

†††††††††††

††††††††††††††† Antje Johannes,geboren ws. te Rottevalle in 1759/1760, overleden te Ureterp op 29 maart 1832, oud 72 jaar.

Antje is getrouwd te Drachten op 15 april 1796 met Tjibbe Douwes Douwma, geboren in 1769/1770 overleden te Ureterp op 10 oktober 1826, oud 56 jaar, zoon van Douwe Hinnes en Fokje Gerbens.

 

Bij huwelijk in 1796 waren Antje en Tjibbe beiden afkomstig uit Zuiderdrachten

Speciekohier: 1796 Noordragten 302, 1798 naarND 325 (ook nog in 1805)

In 1811 neemt Tjibbe Douwes de naam Douwma aan en heeft dan 4 kinderen Fokje(15),Sjoukje(13), Tjeerdje (11) en Johannes (9).

In 1818 is Tjibbe Douwes Douwma huisman? (volgens successieopgave)te Ureterp.

Tjibbe overlijdt in 1826 als Tjibbe Douwes Douwsma, arbeider te Ureterp.

 

†††††††††††† Aukje Johannes van der Heide, geboren in 1762 /1763, ws.te Rottevalle, overleden te Opeinde op 16 juni 1831 ,68 jaar.

Aukje is getrouwd te Oudega (S.) op 9 juni 1793 met Hendrik Sjoerds van der Veen, geboren1753, overleden te Opeinde op 4 februari 1826 , 72 jaar, zoon van Sjoerd Teyes van der Veen en Dieke Hendriks.

 

In 1811 woont hij in het ouderlijk huis Opeinde 6 en is dan 58 jaar. Hij heeft dan 4 kinderen Fokje (15), Sjoukje (13), Tjeerdje (11) en Johanna (9).

 

††††††††††† Douwe Johannes Scheper, geboren rond 1765, ws. te Rottevalle, overleden te Hekendorp (Utrecht) op 23 juni 1832.

Douwe is getrouwd met 1) Teuntje Lekkerkerk, overleden te Maastricht op 9 april 1793

Douwe is getrouwdte Minnertsga op 19 december 1802 met 2)Trijntje Klazes (Vogelaar ?)

 

Douwe was in 1793 soldaat in het 1e bat. van het regiment van generaal-majoor de Schepper.Uit zijn eerste huwelijk had hij een dochter Aaltje Douwes Scheper, geboren 7-3-1789.

Deze dochter trouwt in 1816 en dan wordt een acte van bekendheid opgemaakt.(zie www.alweer-een-vermeer.nl en www.stamboomforum.nl )

Bij huwelijk in 1802 is hij afkomstig van Rottevalle en Trijntje van Minnertsga.

Douwe Johannes Scheper wordt als zodanig vermeld in het registre civique 1812, mairie Franeker, als arbeider, wonende Minnertsga.

In 1818 ook als Douwe Johannes Scheper, arbeider te Minnertsga.

 

†††† ††††††††††Jeltje Johannes van der Heide, geboren ws. te Rottevalle in 1765/1766 overleden te Rottevalle op 2 juni 1843, oud 77 jaar.

Jeltje is getrouwd te Rottevalle op 14 oktober 1787 met Jisk Pyters de Vries, geboren Rottevalle 1760, overleden te Rottevalle op 8 februari 1845, 84 jaar.

 

Bij huwelijk in 1787 zijn Jeltje en Jisk beiden afkomstig uit Rottevalle.

Van hun worden 7 kinderen gedoopt te Rottevalle 1790/1809.

In 1818 is Jisk Pieters de Vries geen huisman te Ureterp (successieopgave), maar woont hij te Rottevalle.

 

††††††††† Gerrit Johannes van der Heide, geboren rond 1770 ,ws.te Rottevalle, overleden te Noorderdrachten (?) 1801/1806

Gerrit is getrouwd te Surhuisterveen op 21 juni 1795 met Tjitske Johannes, geboren rond 1763, overledente Rottevalle op 6 februari 1809, 46 jaar

 

Bij huwelijk in 1795 was Tjitske Johannes afkomstig uit Surhuisterveen. Zij overlijdt te Rottevalle als weduwe van 4 kinderen.

De kinderen uit het huwelijk, geboren/gedoopt te Surhuisterveen zijn:

Sjoukje 22-10-1795/15-11-1795;Johannes 29-5-1798/24-6-1798;Johannes 5-11-1800/14-12-1800

Volgens speciekohier Surhuisterveen 1801 nr 152 is Gerrit Johannes vertrokken zonder te weten waarheen.

In 1818 leeft alleen nog de zoon Johannes (zie boven); deze zoon Johannes Gerrits van der Heide trouwt op 18-9-1841 in Smallingerland met Jenke Aukes Edema; Johannes Gerrits van der Heide overlijdt op 12-2-1847, 46 jaar oud.

 

†††††††††† Jurjen Johannes van der Velde,geboren 1773, ws te Rottevalle, overleden te Opeinde op 23 december 1821, 48 jaar.

Jurjen Johannes (Garijp) is getrouwd1802, att. Suameer naar Warga 31-10-1802, met Trijntje Sipkes de Groot (Warga), geboren te Marrum 29-12-1775, aldaar gedoopt 4-2-1776,overleden aldaar 18 Ė2-1855, dochter van Sipke Gerrits en Ytje Doekes.

 

In 1811 heeft Jurjen een zoontje Johannes ,oud 6 jaar. Deze Johannes, geboren te Suameer op 2-7-1804 en gedoopt te Garijp op 19-8-1804, trouwt op 7-4-1827 in Tietjerksteradeel.

In 1818 is Jurjen arbeider te Opeinde en in 1821 overlijdt hij als boerenknecht te Opeinde.

 

††††††††††† Jitske Johannes,geboren1774, ws. te Rottevalle , overleden in de Knijpe op 1 december 1812, oud 38 jaar

Jitske is getrouwd in de doopsgezinde kerk te Bovenknijpe op 7 november 1802 met Tymen Hylkes Hylkema, geboren 1772/1773, overleden te Bovenknijpe op 21 augustus 1821, 48 jaar, zoon van Hylke Tymens en Aaltje Wolters

 

Bij huwelijk in 1802 was Jitske afkomstig uit Luxwoude en Tymen uit Benedenknijpe.

Op 19-2-1814 hertrouwde Tymen in Schoterland met Jikke Meines Walda.

In 1818 was Tymen Hielkes Hielkema herbergier in de Knijpe en waren zijn kinderen uit eerste huwelijk Akke, Sjoukje en Aaltje erfgenamen van grootmoeder Sjoukje Jurjens.

In 1821 overlijdt hij als herbergier te Bovenknijpe, nalatende vrouw Jikke Meines Walda met zoon en drie dochters uit eerste huwelijk.

 

 

†††††††† - Tryntje Johannes van der Heide, geboren te Rottevalle in 1778 /1779, zie 59.

 

 

††† 120 Jan Harmens de Ham, gedoopt te Drogeham op 23 juni 1748, overleden te Bergum op 10 april 1818 ,73 jaar.

Arbeider te Bergum.

Volgens het doopboek geboren 16-5-1748,maar volgens het registre civique op 12-5-1745;het laatste stemt meer overeen met de leeftijd bij overlijden in de acte.

Niet bij de lidmaten van Bergum.

V1796:Jan Harmens,arbeider te Bergum,nr.154,gezin 2 personen,echtpaar.

Naamaanneming 1811 (Bergum 28v):voor hemzelf,voor zoon Harmen en voor kleinzoon Jan,11 jaar,neemt hij de naam de Ham aan (omdat hij afkomstig is uit Drogeham ?).

 

Jan is getrouwd te Bergum op 19 september 1773 met

 

††† 121 Jitske Klazes, geboren te Bergum rond 15 december 1754, gedoopt aldaar op 9 februari 1755, overleden aldaar op 3 september 1839 ,85 jaar.

Niet bij de lidmaten van Bergum.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Harmen Jans de Ham, geboren te Bergum op 2 februari 1775, gedoopt aldaar op 19 maart 1775, zie 60.

 

†††††††† - Klaas Jans, geboren te Bergum op 9 juli 1779, gedoopt aldaar op 12 september 1779, overleden aldaar voor 1784.

 

†††††††† - Klaas Jans, geboren te Bergum op 20 februari 1784, gedoopt aldaar op 25 april 1784, overleden aldaar voor 1796.

 

††† 122 (?) Sybe Dirks, afkomstig uit Bergum in 1750, geboren rond 1725, overleden na 1796 ,ws.te Bergum voor 1806.

Arbeider te Bergum,maar reeds vroeg gealimenteerd (1766).

Niet bij lidmaten van Bergum;hij laat zijn kinderen niet dopen.

Q1749:Sybe Dirks,vrijgezel te Bergum.

Speciekohier:1748/1750 bij zijn vader op Bergum 62 tot zijn huwelijk.

V1796:het gezin bestaat nog uit een echtpaar en 3 inwonende kinderen n.l. 2 zoons en 1 dochter.(Tryntje ?)

Sybe is in ondertrouw gegaan te Bergum op 2 mei 1750 met

††† 123 (?) Wytske Cornelis, afkomstig uit Kooten in 1750, geboren rond 1730, ,ws.1796/1806 te Bergum.

Als zij de dochter is van Cornelis Abrahams dan is zij gedoopt 8-10-1730 te Twijzel/Kooten.

Evenals haar man hoort ze niet bij de lidmaten van Bergum.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Ytje Sybes, geboren te Bergum in het jaar 1754, overleden na 1771 ,ws.voor 1796.

Zij wordt in 1771,oud in het 17e jaar,beschuldigd van diefstal,zie informatieboek TIE-3-6 d.d.4-3-1771.Dan woont zij nog bij haar vader op de Nieuwstad bij Bergum.

 

†††††††† - Hendrik Sybes Helder, geboren te Bergum rond 1755, overleden aldaar op 24 juli 1818 ,63 jaar.

Hendrik is getrouwd te Bergum op 30 maart 1783 met Tjitske Klazes.

 

†††††††† - Korneliske Sybes Helder, geboren te Bergum rond 1758, overleden aldaar op 17 augustus 1815 ,57 jaar.

 

†††††††† - Dirk Sybes Helder, geboren te Bergum rond 1761, overleden aldaar op 7 juli 1838 ,77 jaar.

 

†††††††† - waarschijnlijk Tryntje Sybes, afkomstig uit Bergum in 1799, geboren in 1764 of 1765, zie 61.

 

††† 124 Lieuwe Watzes, geboren rond 1716, overleden te Bergum in 1762 of 1763 ,volgens speciekohier.

Arbeider te Veenwouden 1749/1753 en te Bergum vanaf 1753.

Niet bij de lidmaten van Veenwouden of Bergum;hij heeft ook zijn zoon Jacob niet laten dopen.

Q1749:arbeider en vrijgezel te Veenwouden.

TIE-2-210 d.d.27-8-1760:Lieuwe Watses te Bergum,aan de kant van Veenwouden,oud in het 45e jaar,legt als buurman een verklaring af over Hinke Klazes,die begin juni 1760 is vertrokken,achterlatende 3 minderjarige kinderen.

Woont volgens speciekohier:1750 Veenwouden 36;1751 Veenwouden 34;1752 Veenwouden 52;1753 Veenwouden 44;1753/1762 Bergum 28;1763 de weduwe.

Zijn ouders zijn niet bekend.

Lieuwe is getrouwd rond 1751 ,ws. te Veenwouden met

††† 125 Jeltje Jacobs, overleden na 1764.

Woont volgens speciekohier:1763/1764 Bergum 28 als weduwe en gealimenteerd.Daarna in 1765 Ynse Jacobs op dit adres.

Is Ynse Jacobs haar broer ? Is Jacob Hessels haar vader ?

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Jacob Lieuwes Watzema, geboren rond 1752 ,ws.te Veenwouden,maar niet gedoopt volgens doopboek Oudkerk 1-6-1788, zie 62.

 

††† 126 Jacob Meints, geboren te Oenkerk op 24 maart 1735 ,volgens doopboek, gedoopt te Oudkerk op 17 mei 1792 ,volwassendoop, overleden te Roodkerk in april 1795.

Boer te Roodkerk vanaf 1758 (1758,1768 en 1778 gebr.stem 5;1788 gebr.stem 3).

Volgens authorisatieboek DAN 34-51 d.d.17-6-1757 zou hij geboren zijn 1733/1734.

Lidmaat te Oudkerk na doop/belijdenis op 17-5-1792.

DAN-82-blz.87:Hij verkoopt op 24-2-1767 met zijn vrouw en zwagers land onder Veenwouden aan o.a.Johannes Douwes in de Valom.

DAN-82-482/483:Volgens koopbrief d.d.9-9-1772 koopt hij met zijn vrouw de helft van 4 pm.land onder Roodkerk voor 46 goudguldens en 21 stuivers,te betalen in 3 gelijke termijnen op 1 november 1772,1773 en 1774.

Jacob is getrouwd te Roodkerk op 11 november 1757 met

††† 127 Saakje Klazes, geboren te Veenwouden in 1731, gedoopt te Veenwouden op 14 december 1732, overleden te Oenkerk op 11 september 1818 ,87 jaar.

Zij trouwde in 1749,vermoedelijk te Oudkerk,met Tjerk Sikkes,arbeider te Oudkerk,geboren 17-7-1698 te Hempens,overleden 1751 te Oudkerk.Hij was al eerder getrouwd en had uit dat huwelijk een zoon en een dochter.

Zij trouwde daarna in 1752,vermoedelijk te Oudkerk/Roodkerk,met Ysbrand Hendriks,boer te Roodkerk,zoon van Hendrik Ysbrands en Rinske Arends,overleden te Roodkerk 1756/1757,maar voor 1-5-1757.

Boerin te Roodkerk na overlijden van Ysbrand Hendriks tot zij hertrouwt met Jacob Meints.

Zij had uit haar 1e huwelijk geen kinderen,maar uit haar huwelijk met Ysbrand werden 2 kinderen gedoopt te Oudkerk n.l.Tryntje op 4-3-1753 en Hendrik op 1-5-1757.

Lidmaat te Oudkerk na belijdenis op 14-8-1760;op de lidmatenlijst van Roodkerk in 1764 en 1772.

In 1811 neemt zij als weduwe van Jacob Meints de naam Groothof aan voor zichzelf en voor diens kinderen.

 

Uit het huwelijk van Jacob en Saakje:

 

†††††††† - Dieuwke Jacobs Groothof, geboren te Roodkerk op 10 oktober 1758, gedoopt aldaar op 5 april 1761, zie 63.

 

†††††††† - Meint Jacobs Groothof, geboren te Roodkerk op 14 januari 1761, gedoopt aldaar op 5 april 1761, overleden te Oudkerk op 21 december 1841.

 

†††††††† - Fintje Jacobs Groothof, geboren te Roodkerk op 26 mei 1764, gedoopt te Oudkerk op 10 juni 1764, overleden te Bolsward op 2 januari 1839.

Fintje is getrouwd te Roodkerk/Oudkerk op 20 april 1783 met Geert Gosses van der Woude.

 

†††††††† - Klaas Jacobs Groothof, geboren te Roodkerk in mei 1767, gedoopt aldaar op 30 augustus 1767, overleden voor 1811.

 

 

-- VIII --

 

††† 128 Hein Ysbrands, gedoopt te Dronrijp op 22 oktober 1673, overleden te Boksum tussen 1733 en 1737 ,volgens reŽelkohier.

Timmerman te Dronrijp tot 1717 en te Boksum vanaf 1717.

Hij had geen kinderen bij Sytske Jans uit Boksum,die zijn huisvrouw wordt genoemd,maar met wie hij vermoedelijk niet was getrouwd.

Genoemd in de kroniek van Dronrijp in 1711 en verder HOF-10927 d.d.29-4-1721,HOF-11017 d.d.20-12-1721,HOF-11251 d.d.11-5-1723,HOF-11478 d.d.27-1-1724,MEN-110-313 d.d.25-5-1720,MEN-89-43 d.d.21-4-1725,MEN-138-88 d.d.14-9-1726 en MEN-138-330v d.d.30-5-1735.Zie hiervoor de genealogie Wierstra,Menaldumadeel,over voorouders en nakomelingen van Hein Keimpes.

In het personeelkohier Boksum 1726 werd zijn bezit gesteld op 500 car.gld.

Hein woonde eerder samen met Sytske Jans, overleden te Boksum in het jaar 1719 ,voor 2-10-1719.

Hein is getrouwd te Marssum op 3 maart 1720 (2) met

††† 129 Tjitske Keimpes, afkomstig uit Marssum in 1720, overleden te Boksum in het jaar 1764 ,volgens reŽelkohier en speciekohier.

Als zij een dochter is van Keimpe Jacobs,zal zij wel als ťen van de naamloze kinderen uit het doopboek gedoopt zijn 7-11-1684 of mei 1685.

Volgens reŽelkohier 1715 huurder van woning Marssum 124.

V1744:als weduwe te Boksum met 2 kinderen (Keimpe en Auke ?).

Q1749:als arme weduwe te Boksum;gezin 3 personen (zij,Keimpe en Auke ?).

Op lidmatenlijst Boksum 1755/1756 als weduwe Hein Ysbrands.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Ysbrand Heins, gedoopt te Boksum op 25 mei 1722.

Hij is vermoedelijk al jong overleden.

 

†††††††† - Keimpe Heins, gedoopt te Boksum op 24 oktober 1723, zie 64.

 

†††††††† - Auke Heins, gedoopt te Boksum op 8 april 1725, overleden te Blessum in 1780 of 1781 ,volgens speciekohier.

 

†††††††† - Pieter Heins, gedoopt te Boksum op 5 oktober 1727.

Hij is vermoedelijk al jong overleden.

 

††† 130 Gatze Tjeerds, geboren te Marssum rond 1670 (?), niet in doopboek, overleden te Deinum in het jaar 1742 ,voor 13-4-1742.

 

 

Boer te Marssum(1698 gebr.stem 10);boer te Deinum(in 1718,1728 en 1738 gebr.stem 10 en 13;in 1738 bovendien gebr.stem 14).

Weesboek MEN 92-456/461 d.d.13-4-1742:Inventarisatie,boedelscheiding na het overlijden van Gatze Tjeerds.Er zijn 3 partijen:1e de weduwe Sytske Jacobs met haar kinderen Pietje,Jouk,Doetje en Fokke;2e Tjeerd Gatzes te Deinum,een zoon van Gatze Tjeerds uit zijn eerder huwelijk met Pietje Dirks en geboren rond 1698;hij is later boer te Deinum,gebr.stem 10,13 en 14 in 1748,1758 en 1768;3e kinderen en kleinkinderen uit het 1e huwelijk van Pietje Dirks met Berend Jans n.l.Dirk Berends te Jellum,Aaltje Berends,weduwe Pier Cornelis te Blessum,Jan Berends te Beers en de kleinkinderen Sybrig Jans en Saakje Jans te IJlst, vermoedelijk kinderen van overleden Aafke Berends.

P.Nieuwland:

Op 4-5-1709 trouwden te Sneek Jan Cornelis (van Sneek) en Aafke Beerns (van Oosterlittens)

Op 6-2-1736 trouwden te Sneek Sybrig Jans (van Sneek) en Riemer Seerps (van IJlst)

Op 16-4-1741 trouwden te IJlst Saakjen Jans (van IJlst) en Ritske Wytzes (van IJlst).

 

Gatze is eerder getrouwd te Marssum op 7 februari 1697 met Pietje Durks, geboren te Weidum in het jaar 1658, overleden te Marssum na 26 februari 1721. Pietje is eerder getrouwd te Jellum op 14 maart 1680 met Berend Jans, gedoopt te Jellum op 25 december 1654, overleden aldaar voor 1697.

 

Gatze is getrouwd te Deinum op 25 november 1731 (2) met

 

††† 131 Sytske Jacobs, afkomstig uit Deinum in 1731, overleden te Deinum in 1762 of 1763 ,volgens speciekohier.

 

V1744:Sytske Jacobs te Deinum,gealimenteerd,4 personen (zij en 3 dochters ?).

Als zij een dochter is van Jacob Sytses,dan is zij gedoopt op 1-6-1710 te Beetgum.

Zij woont volgens speciekohier 1754/1763 bij haar stiefzoon Tjeerd Gatzes op Deinum 50.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Pietje Gaatzes, geboren te Deinum rond 1732.

Pietje is getrouwd te Deinum op 4 november 1759 met Tjerk Jacobs, afkomstig uit Huizum in 1759.

 

†††††††† - Joukje Gaatzes, geboren te Deinum rond 1734, gedoopt te Boksum op 26 mei 1757 ,volwassendoop, zie 65.

 

†††††††† - Doetje Gaatzes, geboren te Deinum tussen 1735 en 1738.

Doetje is getrouwd te Deinum op 14 mei 1756 met Boete Jans, afkomstig uit Deinum in 1756.

 

†††††††† - Fokke Gaatzes, geboren te Deinum tussen 1735 en 1741, ,ws.op jonge leeftijd overleden na 1741.

 

††† 132 Murk Jans Jorna, geboren te Tirns in 1730, gedoopt te Roodhuis op 8 april 1730 (r.k.), overleden te Scharnegoutum op 26 juli 1761 ,volgens overlijdensregister Roodhuis.

Boer te Scharnegoutum 1754/1761 (eigenaar en gebruiker van stem 19 in 1758).

Hij had de boerderij met land (42 p.m.) in 1754 met geleend geld gekocht en had later veel schulden.Zie GJB 1997-46 door J.Nota en WYM 100-32,100,152,159v,169v,190;Wym 66-242v.

Autorisatieboek WYM 36-22 d.d.8-3-1763: zijn weduwe Grietje Jans gaat hertrouwen.Sybren Feyckes en Murk Cornelis worden curatoren over de kinderen Feike Murks,11 jaar,Jan Murks,9 jaar en Ale Murks,7 jaar.

Murk is getrouwd in Rauwerderhem op 15 november 1752 ,voor het gerecht, met

††† 133 Grietje Jans, gedoopt te Terzool op 19 april 1733 (n.h.), overleden te Hindelopen tussen 1795 en 1805 ,ws.1797/1798.

Ondertrouw Gerecht Rauwerderhem met proclamaties 1/11,8/11 en 15/11 1752:"Murk Jans,woonachtig tot Terzool (met approbatie van zijn vader Jan Murks) en Grietje Jans (met approbatie van haar vader Jan Beerns) elcanderen in echte belooft hebbende,versoeken voor desen Ed.Ger.proclamatien,ijemant daartegens oppositie hebbende kan sijn redenen van beswaar inbrengen voor de darde en laatste proclamatie".

Zij hertrouwde 15-5-1763 te Scharnegoutum met Durk Harmens van Hylaard,geboren rond 1734 en overleden 5-12-1814 te Hindelopen,80 jaar,weduwnaar.

Van de kinderen uit haar eerste huwelijk werden er 3 r.k.gedoopt te Roodhuis,maar de 4 kinderen uit haar tweede huwelijk werden n.h.gedoopt te Scharnegoutum.De tweeling Harmen en Baukje op 4-12-1763,Gatze op 2-3-1766 en Aafke op 24-7-1768.

Harmen kwam 11-4-1775 als lidmaat (n.h.) van Scharnegoutum naar Lutkewierum en zij werd daar lidmaat (n.h.) na belijdenis op 11-8-1777;27-7-1781 echtpaar met attestatie naar Scharnegoutum;28-10-1793 echtpaar met attestatie naar Hindelopen;daar ingeschreven 20-12-1793;hij staat daar alleen op de lidmatenlijst 1-3-1813,wonende in het oudemannenhuis.

Harmen was tot 1782 veehouder te Scharnegoutum en Lutkewierum en was daarna tot 1786 boer met gemengd bedrijf te Koudum.In 1789 is hij met zijn vrouw in dienst bij vrouwe Heeringa.In 1792 vertrekt hij met haar naar Hindelopen,maar in 1798 gaat hij naar Molkwerum.

 

Uit het huwelijk van Murk en Grietje:

 

†††††††† - Feike Murks Jorna, geboren te(?) in het jaar 1752, overleden te Peins op 22 oktober 1826.

Geboren voor het trouwen van zijn ouders en daarom niet gedoopt? Boer te Tjerkwerd(in 1788 gebr.stem 54 en 55).Later gardenier.

Feike is getrouwd te Lutkewierum op 10 mei 1778 met Gerritje Douwes, afkomstig uit Lutkewierum in 1778.

 

†††††††† - Jan Murks Jorna, geboren te Scharnegoutum in 1754, gedoopt te Roodhuis op 9 april 1754 (r.k.), overleden te Dronrijp op 10 november 1834.

Jan is getrouwd te Blessum op 7 september 1783 met Wopkien Jacobs.

 

†††††††† - Ale Murks Jorna, geboren te Scharnegoutum in 1756, gedoopt te Roodhuis op 4 april 1756 (r.k.), zie 66.

 

†††††††† - Afke Murks Jorna, geboren te Scharnegoutum op 11 mei 1759, gedoopt te Roodhuis op 12 mei 1759 (r.k.), overleden voor 1763 ,ws.te Scharnegoutum.

 

††† 134 Wybe Ates, afkomstig uit IJlst in 1726, geboren rond 1705, overleden na 1757 ,ws.te Wommels,.

Turfschipper te IJlst 1727/1750;vertrekt 1751 naar Wommels en woont daar nog in 1757 ;is ook bolloper(=broodbezorger) volgens overlijdensacte van dochter Hinke.

Laat geen kinderen dopen te Wommels uit zijn 2e huwelijk,maar wel uit zijn 1e huwelijk te IJlst n.l.Ate op 25-12-1726 en Sjoerd op 25-7-1734.

V1744:Wybe Ates te IJlst,aangeboden kap.6-0-0,gezin 2 personen.

Q1749:W.A.te IJlst, "vaart met een torfkofke,geringh",1+0,10-17-0.

Wybe is eerder getrouwd in IJlst op 24 maart 1726 met Grietje Wybes, afkomstig uit IJlst in 1726, overleden te Ijlst voor 1749.

Wybe is getrouwd in IJlst op 16 november 1749 (2) met

††† 135 Clara Cornelis, afkomstig uit IJlst in 1749, overleden na 1758 ,ws.te Wommels,.

Niet gedoopt te IJlst.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Ate Wybes Kloosterman, geboren te Wommels in het jaar 1751 ,volgens overlijdensacte, overleden te Tzummarum op 3 oktober 1825 ,75 jaar.

Ate is getrouwd te Tzummarum op 4 juni 1775 (1) met Scheltje Scheltes, afkomstig uit Oosterbierum in 1775.

Ate is getrouwd te Tzummarum op 6 februari 1785 (2) met Froukje Oepkes, afkomstig uit Tzummarum in 1785, overleden te Tzummarum na 1796.

 

†††††††† - Hinke Wybes Kloosterman, geboren te Wommels rond 1755, zie 67.

 

†††††††† - Sjoukje Wybes Kloosterman, geboren te Wommels in april 1758, gedoopt aldaar op 6 mei 1781 ,volwassendoop, overleden te Nijland op 25 april 1830.

Sjoukje is getrouwd te Ijsbrechtum op 19 mei 1777 met Jouw Ruurds Aukema, geboren te Hartwerd in 1749 of 1750, overleden te Nijland op 9 juli 1832 ,82 jaar.

 

††† 136 Fokke Annes, geboren rond 1728 ,ws.te Oosterwierum, overleden te Mantgum op 14 maart 1780 ,volgens lidmatenlijst.

Boer te Bozum 1753/1761 (1758 gebr.stem 9) en te Mantgum vanaf 1762 (1768 en 1778 gebr.stem 5 en 10).

Hij was lidmaat van de D.G Kromwal door doop/belijdenis op 16-6-1752,maar ws.lange tijd niet practiserend,want op 2-4-1779 wordt vermeld dat het echtpaar te Mantgum weer voor broeder en zuster is aangenomen.

Fokke is getrouwd te Mantgum op 14 maart 1751 met

††† 137 Tjitske Jobs Faber, geboren te Weidum voor 1729, overleden te Mantgum op 22 november 1807.

Zij hertrouwde 28-10-1781 te Schillaard met Gerrit Hettes Hettema,geboren 24-3-1753 te Mantgum/Schillaard en overleden 5-10-1821 te Mantgum.

Zij werd lidmaat van de D.G.Kromwal na doop/belijdenis op 16-6-1752 (dan dus herdoop),maar is in 1803 met haar 2e man weer N.H.lidmaat in Mantgum/Schillaard.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Anne Fokkes Faber, geboren te Mantgum op 15 november 1750, overleden voor 1806.

Anne is getrouwd te Bozum op 16 april 1780 met Janke Douwes, afkomstig uit Bozum in 1780.

 

†††††††† - Job Fokkes Faber, geboren te Mantgum op 21 maart 1752, gedoopt aldaar op 28 maart 1782 ,volwassendoop, zie 68.

 

††† 138 Fokke Ljommes, afkomstig uit Oldeboorn in 1755, geboren rond 1720, overleden te Oldeboorn tussen 1759 en 1762.

Hij was doopsgezind.

Volgens het reŽelkohier van Boornbergum is hij daar in 1747 als huisman gebruiker van plaats 44 (stem 35 ?) met een huur van 80-0-0;maar in 1748 niet meer.

Q1749:Focke Liummes te Oldeboorn,1+0,7-17-0.Geen beroep vermeld,maar in 1756 slager te Oldeboorn.

UTI 47-283 d.d.27-5-1749:Focke Lommes,huisman te GoŽngahuizen onder Boornbergum,tekende op 31-3-1747 een schuldbekentenis van 200 car.gld. tegen 4% intrest aan Johannes Uilkes,huisman te Haskerdijken.

UTI 47-515 d.d.18-5-1757:Focke Lummes en Tjeerdje Tjeerds,echtelieden Oldeboorn,tekenen een schuldbekentenis aan Johannes Uilkes,huisman te Haskerdijken voor 150 car.gld.;onderpand hun gekochte huis en inboedel.

UTI 35-203:Focke Lummes en Tjeerdje Tjeerds proclameren de koop van een huis bij de Oosterse brug te Oldeboorn,door de kopers zelf bewoond,voor de somma van 241 goudguldens en 21 stuivers in klinkende munt.(pr.15-12-1757,19-1-1758 en 30-3-1758).

Fokke is getrouwd te Oldeboorn op 30 mei 1755 met

††† 139 Tjeerdje Tjeerds, afkomstig uit Oldeboorn in 1755, geboren in het jaar 1723, overleden te Oldeboorn in het jaar 1788 ,voor 22-9-1788.

Zij was eveneens doopsgezind;de lidmatenlijst van D.G.Oldeboorn voor 1793 ontbreekt.

Jitze Tjeerds,koopman te Oldeboorn,doopsgezind,is ws.een broer van haar (zie HOF 2652 d.d.29-5-1756).Haar vader is ws.Tjeerd Pieters.

HOF crim.sententie 2652 d.d.29-5-1756:Berber Gerrits,gevangen,wonende te Oldeboorn,heeft in 1755 bont gestolen uit de winkel van Martje Innes te Oldeboorn.Zij wordt veroordeeld tot geseling en uitbanning.Tjeerdje Tjeerds,oud in het 32e jaar,huisvrouw van Fokke Liommes,slager te Oldeboorn,legt op 5-3-1756 en 22-3-1756 belastende verklaringen af.Zij miste indertijd linnengoed en Berber kwam vaak over de vloer.

UTI-2-29v d.d.23-12-1764:Gedetineerde Gerke uit Oldeboorn heeft op 22-12-1764 een weduwe gewurgd;de weduwe van Focke Ljummes geeft als buurvrouw een getuigenis.

UTI-37-8 Proclamatieboek:Anne Gerbens,koopman te Oldeboorn,proclameert de koop van een huis,bewoond door Tjeerdje Tjeerds,voor de somma van 350 car.gld. (pr.10-1788,13-11-1788 en 15-1-1789); koopbrief d.d. 22-9-1788, te betalen 12-11-1788.

Job Fokkes,arbeider te Mantgum,ontvangt geld uit de verkoop voor zijn vrouw Fokje Fokkes,dochter van Tjeerdje Tjeerds, weduwe Focke Liummes.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Fokje Fokkes Postma, geboren te Oldeboorn op 19 november 1759, gedoopt te Mantgum op 28 maart 1782 ,volwassendoop, zie 69.

 

††† 140 Evert Hendriks, gedoopt te Haskerhorne op 3 april 1701, overleden te Nijehaske op 2 oktober 1754 of 3 oktober 1754, begraven te Haskerschans.

Boer te Haskerhorne(1728 en 1738 gebr.stem 7 en 8 Haskerhorne).Ook dorprechter te Haskerhorne.

Lidmaat Haskerhorne na belijdenis op 28-1-1724.

V1744:Evert Hendriks te Haskerhorne,gezin 8 personen,aangeboden kapitaal 8-0-0.

Q1749:Evert Hendriks te Nijehaske,welgestelde boer,5+2,54-0-0.

HAS 31-223 d.d.1-2-1735:Genoemd als curator voor Sophia bij de boedelscheiding van haar ouders Harmannus Frickens (overleden) en Anna Maria Tadema;de laatste is hertrouwd met Jacob Jacobs,die eveneens curator wordt.

Evert is getrouwd te Haskerhorne op 11 april 1723 met

††† 141 Grietje Jans Tadema, geboren te Joure op 30 september 1695, gedoopt aldaar op 2 oktober 1695, overleden na 1756 ,misschien te Terband.

Zie voor haar en haar voorouders ook Gens Nostra 1980-286 en 1983-239.

Lidmaat Haskerhorne na belijdenis op 6-5-1717;later met att.naar Nijehaske;vertrekt in 1756 als weduwe met att.naar Terband,maar daar niet genoemd bij de lidmaten na 1628.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Geeltje Everts, gedoopt te Haskerhorne op 5 maart 1724.

 

†††††††† - Hendrik Everts, gedoopt te Haskerhorne op 25 maart 1725.

 

†††††††† - Ytje Everts, gedoopt te Haskerhorne op 21 april 1726.

 

†††††††† - Ytje Everts, gedoopt te Haskerhorne op 25 mei 1727.

 

†††††††† - Ytje Everts, gedoopt te Haskerhorne op 16 mei 1728.

 

†††††††† - Jan Everts, gedoopt te Haskerhorne op 25 september 1729.

 

†††††††† - Ytke Everts, gedoopt te Haskerhorne op 24 september 1730.

 

†††††††† - Jan Everts, gedoopt te Haskerhorne op 18 april 1734.

 

†††††††† - Jolt Everts Tadema, gedoopt te Haskerhorne op 30 juni 1737, zie 70.

 

†††††††† - Janke Everts, gedoopt te Haskerhorne op 13 mei 1740.

 

††† 142 Dirk Piers, overleden te Weidum op 23 september 1776 ,volgens lidmatenboek.

Boer te Weidum(1738,1748,1758 en 1768 gebr.stem 8).

Lidmaat te Weidum en ouderling in 1772.

V1744:Dirk Piers te Weidum,gezin 5 personen,aangeboden kapitaal 15-0-0.

Q1749:Dirk Piers te Weidum,sobere boer,3+0,36-7-0.

Dirk is getrouwd voor 1728 ,ws.te Weidum (trouwboek daar begint pas 1728) met

††† 143 Aukje Pieters, overleden te Weidum op 30 juni 1773 ,volgens lidmatenboek.

Op lidmatenlijst Weidum in 1772.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Tetje Dirks, geboren te Weidum in 1725 of 1726, zie 71.

 

†††††††† - Pieter Dirks, geboren voor 1728.

Q1749:Pieter Dirks te Weidum,koterboer,2+0.

Pieter is getrouwd te Weidum op 3 juni 1748 met Sibbeltje Seerps, afkomstig uit Britsum.

 

†††††††† - Dieuke Dirks, geboren te Weidum op 21 december 1728, gedoopt aldaar op 25 december 1728.

 

†††††††† - Tjitske Dirks.

Tjitske was gehuwd met Jan Eelkes Offringa.

 

††† 144 Klaas Rinzes, gedoopt te Jelsum op 19 april 1733, overleden te Oosterwierum in 1802 of 1803 ,volgens speciekohier.

Arbeider te Oosterwierum in 1754.

Hij hertrouwde omstreeks 1770,vermoedelijk te Oosterwierum,met Aaltje Hessels,geboren 1740/1741,overleden te Jorwerd op 30-10-1818,77 jaar.Het trouwboek van Oosterwierum begint helaas pas in 1772.

Uit zijn 2e huwelijk 3 kinderen:Hessel Klazes,geboren Oosterwierum 21-2-1773,gedoopt aldaar 21-3-1773 en daar overleden 17-9-1827;Jeltje Klazes,geboren Oosterwierum 21-2-1778,gedoopt aldaar 8-3-1778 en overleden Jorwerd 15-2-1854;Grietje Klazes,geboren Oosterwierum 20-2-1784 en gedoopt aldaar 21-3-1784.

Lidmaat te Oosterwierum na belijdenis op 22-2-1782;op ledenlijst 1791 en mei 1795.†† ††††††††††††††

Klaas is getrouwd in het jaar 1754 ,ws.te Oosterwierum (trouwboek daar begint pas 1772) met

††† 145 Janke Hendriks, overleden te Oosterwierum voor 1772 ,ws.1766/1767.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Rinze Klazes, geboren te Oosterwierum in 1756 of 1757 (doopboek Oosterwierum begint pas 1772), zie 72.

 

††† 146 Symen Jans, afkomstig uit Roordahuizum in 1751, geboren rond 1725, overleden te Hylaard in 1797 of 1798 ,volgens speciekohier.

Ws.geboren te Roordahuizum,maar doopboek daar begint 1730.

Kuiper te Hylaard vanaf 1752.

Op lidmatenlijst Hylaard in 1772.

Symen is in ondertrouw gegaan te Wirdum op 7 februari 1751 met

††† 147 Lolkje Klazes, gedoopt te Wirdum op 20 mei 1725, overleden rond 1801 ,ws.te Hylaard.

Op lidmatenlijst Hylaard in 1754,afkomstig van Wirdum;echter niet bij de lidmaten Wirdum voor 1751.

Zij overleed ongeveer 4 jaar na haar man volgens acte van bekendheid bij huwelijk dochter in 1815.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Afke Symens, geboren te Hylaard op 4 oktober 1754, gedoopt aldaar op 14 oktober 1754.

 

†††††††† - Tjitske Symens, geboren te Hylaard op 4 maart 1759, gedoopt aldaar op 15 maart 1759, zie 73.

 

†††††††† - Antje Symens, geboren te Hylaard op 1 januari 1761, gedoopt aldaar op 1 januari 1761.

 

†††††††† - Jantje Symens, geboren te Hylaard op 9 juni 1764, gedoopt aldaar op 20 juni 1764.

 

†††††††† - Klaas Symens, geboren te Hylaard op 19 oktober 1766, gedoopt aldaar op 31 oktober 1766.

 

††† 150 Botte Arjens, geboren rond 1725, overleden te Gauw in 1793 of 1794 ,volgens speciekohier.

Arbeider te Gauw (1760),later militair(tot 1777),woont daarna tot zijn overlijden als gealimenteerde in Gauw.

Niet bij lidmaten Gauw.

Botte is getrouwd rond 1750 ,ws.te Gauw met

††† 151 Franske Minnes, geboren rond 1725, overleden te Gauw op 18 augustus 1816.

Zij staat als lidmaat te Gauw op de eerste lijst van 1-5-1772.

Speciekohier 1796 Gauw 18:Botte Arjens weduwe en zoon Yke Bottes, vrijgezel.

Bij de naamactes te Gauw in 1811 wordt zij niet vermeld met haar kinderen.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Antje Bottes, gedoopt te Gauw op 17 juni 1753, overleden aldaar voor 1759.

 

†††††††† - Tryntje Bottes, gedoopt te Gauw op 22 februari 1758, ,ws.jong overleden.

 

†††††††† - Minne Bottes Griepstra, gedoopt te Gauw op 2 november 1759, overleden te LoŽnga op 8 oktober 1836.

Minne is getrouwd te Sneek op 8 juli 1804 met Martsen Gerrits, afkomstig uit Wolsum in 1804, overleden voor 1836.

 

†††††††† - Antje Bottes, gedoopt te Gauw op 2 november 1759, ,ws.jong overleden.

 

†††††††† - Lysbet Bottes, gedoopt te Gauw op 27 januari 1760, ,ws.jong overleden.

 

†††††††† - Yke Bottes, gedoopt te Gauw op 4 december 1763, overleden te Deinum op 15 augustus 1826.

 

†††††††† - Maaike Bottes Griepstra, gedoopt te Gauw op 26 april 1767, zie 75.

 

†††††††† - Arjen Bottes van der Hauw, gedoopt te Gauw op 27 januari 1771, overleden te Bolsward op 1 februari 1844 ,75 jaar.

Arjen was gehuwd met Tietje Jans Heeg, geboren rond 1775, overleden te Bolsward op 7 oktober 1837, 62 jaar.

 

††† 152 Hette Pieters, gedoopt te Rauwerd op 23 oktober 1735, overleden aldaar op 10 februari 1803 ,volgens lidmatenboek.

Boer te Rauwerd(1778 en 1788 gebr.stem 29);woont te Rauwerd 1759/1803.

Op lidmatenlijst Rauwerd 1-5-1772 en 1799.

Hette is getrouwd te Rauwerd op 13 mei 1759 met

††† 153 Pietje Sjuks, gedoopt te Sybrandaburen/Terzool op 19 januari 1738, overleden te Roordahuizum op 27 oktober 1822.

Boerin te Rauwerd na overlijden van haar man.

Lidmaat Rauwerd na belijdenis op 27-8-1762;op lidmatenlijst aldaar 1772 en 1799.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Lolkje Hettes Hettema, gedoopt te Rauwerd op 20 juli 1760, overleden aldaar op 7 september 1827 ,67 jaar.

 

†††††††† - Pieter Hettes Hettema, geboren te Rauwerd 1764, gedoopt te Rauwerd op 18 november 1764, zie 76.

 

†††††††† - Sjoek Hettes, gedoopt te Rauwerd op 23 april 1769, overleden aldaar op 9 september 1808.

Sjoek was gehuwd met Geertje Hendriks, overleden te Rauwerd op 5 september 1814.

 

††† 154 Tetman Jentjes, gedoopt te Deersum op 24 maart 1720, overleden te Rauwerd in het jaar 1803 ,volgens speciekohier.

Boer te Rauwerd(1748,1758,1768,1778 en 1788 gebr.stem 1).

Wonend te Rauwerd,maar lidmaat van Deersum/Poppingawier.

V1744:Tetman Jentjes te Rauwerd,gezin 5 personen aangeboden kapitaal 14-0-0.

Q1749:Tetman Jentjes,boer te Rauwerd,5+2,46-15-0.

RAU 35-acte 266 d.d.maart 1759:Tetman mede-curator over de kinderen van zijn overleden broer Wybe Jentjes.

Tetman is in ondertrouw gegaan te Wirdum op 1 september 1743 en getrouwd te Poppingawier op 22 september 1743 met

††† 155 Hieke Berends, gedoopt te Poppingawier op 5 december 1723, overleden te Rauwerd op 30 december 1808, begraven te Poppingawier op 3 januari 1809.

Boerin te Rauwerd na overlijden van haar man.

Bij huwelijk in 1743 van Wirdum.

Lidmaat van Deersum/Poppingawier.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Akke Tetmans, gedoopt te Poppingawier op 4 oktober 1744, ,ws.jong overleden.

 

†††††††† - Berend Tetmans, gedoopt te Deersum op 24 maart 1748, overleden tussen 1793 en 1806.

Berend is getrouwd te Poppingawier op 28 april 1776 met Wytske Ypes, afkomstig uit Poppingawier in 1776.

 

†††††††† - Janke Tetmans Harsta, gedoopt te Deersum op 11 januari 1750, overleden te Wirdum op 3 augustus 1826 ,76 jaar.

Janke is getrouwd te Roordahuizum op 19 mei 1776 met Broer Sierks, afkomstig uit Roordahuizum in 1776.

 

†††††††† - Jentje Tetmans Harsta, gedoopt te Deersum op 4 februari 1753, overleden te Terzool op 1 januari 1825.

 

†††††††† - Tjitske Tetmans Harsta, gedoopt te Deersum op 19 oktober 1755, zie 77.

 

†††††††† - Jayke Tetmans Harsta, gedoopt te Poppingawier op 26 februari 1758, overleden aldaar op 3 augustus 1828.

 

†††††††† - Geeltje Tetmans Harsta, gedoopt te Deersum op 30 april 1761, overleden te Roordahuizum op 17 april 1846 ,85 jaar.

Geeltje is getrouwd te Roordahuizum op 11 mei 1783 met Albert Geerts Stiensma, overleden te Roordahuizum op 8 november 1826.

 

†††††††† - Romkje Tetmans, gedoopt te Deersum op 16 maart 1766, overleden na 1795.

Romkje is getrouwd te Wirdum op 29 maart 1795 met Doeke Jochums, afkomstig uit Wirdum in 1795.

 

†††††††† - Hotse Tetmans Harsta, gedoopt te Deersum op 2 oktober 1768, overleden aldaar op 2 juni 1834 ,65 jaar en 9 maanden.

 

††† 156 Wyger Doekes Hellema, gedoopt te Hallum op 12 maart 1741, overleden te Wanswerd op 7 april 1778.

Onderwijzer en organist te Wanswerd vanaf 1765;was ook verver en glasmaker; bovendien dorprechter te Wanswerd.Zie ook GEN 845-1.

Op lidmatenlijst Wanswerd na 1755.

Wyger is getrouwd te Wanswerd op 16 juni 1765 met

††† 157 Grietje Lykles, gedoopt te Surhuisterveen op 20 december 1733, overleden te Wanswerd op 30 december 1822.

Wordt als weduwe lidmaat te Wanswerd na belijdenis op 17-6-1791.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Doeke Wygers Hellema, geboren te Wanswerd op 3 april 1766, gedoopt aldaar op 27 april 1766, zie 78.

 

†††††††† - Ytje Wygers Hellema, gedoopt te Wanswerd op 24 januari 1768, overleden te Hallum op 22 mei 1831.

 

†††††††† - Tryntje Wygers Hellema, gedoopt te Wanswerd op 17 december 1769, ,ws.jong overleden.

 

†††††††† - Sytske Wygers Hellema, geboren te Wanswerd op 15 augustus 1772, gedoopt aldaar op 20 september 1772, overleden te Goutum op 15 maart 1812.

 

†††††††† - Lykle Wygers Hellema, geboren te Wanswerd op 29 oktober 1775, gedoopt aldaar op 3 december 1775, overleden aldaar op 23 april 1861 ,85 jaar.

 

††† 158 Hendrik Jacobs, geboren te Boksum in het jaar 1730 ,maar daar niet in doopboek,, overleden te Wirdum in het jaar 1783 ,volgens lidmatenboek.

Boer te Wirdum(1758 gebr.stem 31,1768 en 1778 gebr.stem 16 en 31).

Het huwelijk zou plaats vinden te Boksum,maar is daar niet bevestigd,althans niet volgens het trouwboek.

Lidmaat Wirdum na belijdenis op 4-5-1759;op ledenlijst daar in 1772.

Pers.kohier:1773 Hendrik Jacobs nom.ux.3574 car.gld;1774 9000 car.gld.;1789 de weduwe en de erven,Andele en Lysbet.

Hendrik is in ondertrouw gegaan te Wirdum op 1 januari 1758 en getrouwd te(?) in het jaar 1758 ,15-1-1758 3e pr.Wirdum, met

††† 159 Tjitske Andeles Andringa, gedoopt te Wirdum op 22 september 1726, overleden aldaar op 22 april 1806 ,79 jaar.

Boerin te Wirdum na overlijden van haar man.

Lidmaat te Wirdum 1-1-1749 en op de ledenlijst 1772.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Tetje Hendriks, geboren te Wirdum op 16 januari 1759, gedoopt aldaar op 21 januari 1759, overleden voor 1789.

 

†††††††† - Andele Hendriks Palsma, geboren te Wirdum op 22 augustus 1760, gedoopt aldaar op 24 augustus 1760, overleden aldaar op 15 februari 1842 ,81 jaar.

 

†††††††† - Lysbeth Hendriks, gedoopt te Wirdum op 10 oktober 1762, overleden voor 18 maart 1767.

 

†††††††† - Klaaske Hendriks, gedoopt te Wirdum op 11 maart 1764, overleden voor 1789.

 

†††††††† - Dieuke Hendriks, gedoopt te Wirdum op 9 augustus 1765, overleden voor 1789.

 

†††††††† - Lysbeth Hendriks Palsma, geboren te Wirdum op 18 maart 1767, gedoopt aldaar op 29 maart 1767, zie 79.

 

†††††††† - Jacob Hendriks, gedoopt te Wirdum op 25 februari 1770, overleden voor 1789.

 

††† 160 Johannes Wiltjes, geboren rond 1738 ,ws.te Ferwerd,maar niet gedoopt aldaar, overleden te Sint Annaparochie op 21 april 1806.

Boer te Ferwerd(1768 eig./gebr.van floreen 153);landbouwer te Sint Annaparochie(1778 en 1788 gebr.Oude Bild-landen nr.22 aldaar).

Laat zijn kinderen niet dopen.Was hij doopsgezind ?

 

Johannes is getrouwd rond 1760 ,ws.te Ferwerd, met

 

††† 161 Froukje Sjoerds, gedoopt te Ferwerd op 15 mei 1738, overleden te Berlikum op 17 juni 1818.

Zij verscheen in 1811 niet voor een naamacte in Menaldumadeel,maar koos in 1813 voor de naam Pars (BRF 3713);niet al haar kinderen dragen later deze naam.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Simon Johannes de Haan, geboren te Sint Annaparochie op 5 augustus 1764 (doopboek Boer), zie 80.

 

†††††††† - Sjoerd Johannes de Bildt, geboren te Marrum in 1764 of 1765, overleden te Sint Annaparochie op 30 juni 1826.

Sjoerd is getrouwd te Sint Annaparochie op 14 mei 1797 met Baukje Everts Siderius, geboren in het jaar 1777, overleden te Sint Annaparochie op 12 november 1828.

 

†††††††† - Akke Johannes Pars, geboren in het jaar 1768 ,ws.te Marrum, overleden te Franeker op 5 oktober 1811.

Akke is getrouwd te Sint Annaparochie op 13 januari 1799 met Jarig Jans Teinjema, geboren in het jaar 1772, overleden te Franeker op 8 februari 1816, zoon van Jan Dirks en Grietje Arjens.

 

†††††††† - Wiltje Johannes Pars, geboren te Sint Annaparochie in april 1772, overleden te Sint Jacobiparochie op 13 juli 1849.

 

†††††††† - Jan Johannes Pars, landbouwer, geboren te Sint Annaparochie op 14 maart 1773 ,volgens reg.civique 1811 , overleden te Herbayum op 24 februari 1848.

 

†††††††† - Lysbeth Johannes Pars, geboren te Sint Annaparochie in 1778 of 1779, overleden aldaar op 23 juni 1851 ,72 jaar.

 

†††††††† - Sijke Johannes Pars, geboren te Sint Annaparochie in het jaar 1781, overleden te Dongjum op 9 januari 1817 ,35 jaar.

 

††† 162 Reyner Gerrits, ,later Reynder, gedoopt te Sexbierum op 2 oktober 1718, overleden aldaar in 1799 of 1800 ,volgens speciekohier.

Landbouwer te Sexbierum.Gebr.stem 18,de "Jonge Walta" (1768,1778 en 1788).

Lidmaat te Sexbierum na belijdenis mei 1768;ook op ledenlijst in 1775.

Deze Reinder Gerrits was reeds in 1762 huisman te Sexbierum,maar tot 1766 in dienst,ws.bij zijn moeder op dezelfde boerderij.Bij trouwen in 1766 is zijn achternaam Riestra en niet Walta.

Wordt in 1762 medecurator over de wezenkinderen van zijn zuster Gertje Gerrits n.l.Gerrit(23) en Neeltje(22),zie BAR 65-97 d.d.11-8-1762.In 1775 wordt hij medecurator over de kinderen van Rinze Andries en Neeltje Synes,de dochter van zijn zuster.Zie BAR 65 d.d.11-10-1775.

V1796:Reinder Gerrits,4 personen,echtpaar,knecht en dienstmeid.

Reyner is getrouwd te Sexbierum op 28 december 1766 met

††† 163 Pietje Heins Walta, geboren te Winsum(Fr.) in 1739 of 1740, overleden te Sexbierum op 1 juli 1822 ,82 jaar.

Lidmaat te Sexbierum na belijdenis mei 1768;op ledenlijst aldaar in 1775.

Boerin te Sexbierum na overlijden van haar man.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Gerrit Reinders Walta, boer te Sexbierum, gedoopt te Sexbierum op 26 juli 1767, overleden aldaar op 2 januari 1859 ,91 jaar.

Gerrit is getrouwd te Sexbierum op 8 juli 1792 met Hiltje Hermanus Broos, gedoopt te Sexbierum op 24 maart 1769, overleden te Barradeel op 1 april 1822, dochter van Hermanus Broos en Helena Maria Seerps.

 

†††††††† - Tjitske Reinders Walta, gedoopt te Sexbierum op 31 juli 1768, zie 81.

 

†††††††† - Klaas Reinders, gedoopt te Sexbierum op 3 november 1769, overleden voor 1796.

 

††† 164 Yde Jacobs, overleden na 1790 ,ws.te Sint Jacobiparochie voor 1796.

Arbeider ? In 1766 te St.Jac.;na 1768 te St.Anna;vertrekt naar St.Jac. 7-11-1790.

Hij was ws.niet getrouwd met Geeske Jans en zijn kinderen uit deze relatie werden ook niet gedoopt.

Yde ging op 14-9-1766 te Sint Annaparochie in ondertrouw met Hitje Jans van Sint Annaparochie.Hij trouwde daar ook na 3 proclamaties.Hitje Jans is ws.voor 1790 overleden in Sint Annaparochie.

Uit zijn huwelijk met Hitje Jans 4 kinderen:Pieter,gedoopt St.Jac.10-1-1768;Janke,gedoopt St.Anna 25-11-1770;Jan,geboren St.Anna 6-4-1773 en gedoopt aldaar 2-5-1773;Jan,geboren St.Anna 31-1-1781 en gedoopt aldaar 18-3-1781.

Hij was lidmaat St.Anna na belijdenis op 2-5-1784;lidmaat St.Jac.14-11-1790 ,ingekomen van St.Anna.

Yde had een relatie met

††† 165 Geeske Jans.

In 1753 trouwt een Geesje Jans in St.Anna met Douwe Arjens.Het zou onze Geesje Jans kunnen zijn.In dat geval was ze dus niet getrouwd met Yde en zijn de 2 zoons buitenechtelijk geboren.

 

Uit deze relatie:

 

†††††††† - Jacob Ydes Tammenga, geboren te Sint Jacobiparochie op 20 augustus 1750, gedoopt te Peins op 20 mei 1784 ,volwassendoop, zie 82.

 

†††††††† - Jan Ydes, geboren te Sint Jacobiparochie op 1 januari 1754, gedoopt te Peins op 20 mei 1784 ,volwassendoop, overleden voor 1811.

 

††† 166 Wybe Jorrits, geboren te Weidum rond 1720, overleden te Peins in het jaar 1754.

Metselaar en timmerman te Peins.

Lidmaat Peins/Zweins na belijdenis op 9-3-1753.

Wybe is getrouwd te Dronrijp op 26 december 1749 met

††† 167 Tetje Michiels, geboren te Peins/Zweins op 27 april 1724, gedoopt aldaar op 25 mei 1724, overleden na 1772 ,ws.te Peins.

Zij hertrouwde op 18-4-1756 te Peins/Zweins met Tjepke Joukes.Uit haar 2e huwelijk werd een dochter Tryntje gedoopt te Peins/Zweins op 6-2-1757.

Lidmaat Peins/Zweins na belijdenis op 7-5-1745;op lidmatenlijst Peins in 1765 (met att.van Dongjum) en ook in 1772 met haar man Tjepke.

 

Uit het huwelijk van Wybe en Tetje:

 

†††††††† - Antje Wybes, geboren te Peins in het jaar 1750, zie 83.

 

†††††††† - Michiel Wybes, gedoopt te Peins/Zweins op 17 augustus 1752.

 

†††††††† - Wybe Wybes, gedoopt te Peins/Zweins op 4 augustus 1754 ,na overlijden vader.

 

††† 168 Watze Piers, gedoopt te Ferwerd op 2 juni 1707, overleden aldaar in het jaar 1789.

Landbouwer te Ferwerd(gebr.stem 19 en 20 in 1738;gebr.stem19,20 en 21 in 1748,1758 en 1768;gebr.stem 19 en 20 in 1778).

Lidmaat te Ferwerd na belijdenis op 23-1-1729.

V1744:Watse Piers te Ferwerd,gezin 8 personen,aangeboden kapitaal 10-0-0.

Q1749:W.P.,redelijk welgestelde boer te Ferwerd,5+5,65-16-0 +10-0-0.

FER 39 d.d.15-5-1747:Watse Piers curator over de kinderen van Sjoerd Tjallings (overleden) en Janke Thomas;de weduwe Janke Thomas gaat hertrouwen.

 

Watze is getrouwd rond 1735 ,zeer ws.te Ferwerd (trouwboek daar pas vanaf 1772) met

 

††† 169 Saapke Pieters, gedoopt te Ferwerd op 11 december 1712, overleden na 1774 ,ws.te Ferwerd.

Lidmaat te Ferwerd na belijdenis op 13-5-1747.

Op 13-5-1774 is zij voor een vierde deel erfgenaam van haar broer Jan,die ab intestato was overleden 19-4-1774 (FER 85).

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Aukje Watzes, gedoopt te Ferwerd op 23 februari 1738.

 

†††††††† - Antje Watzes, gedoopt te Ferwerd op 15 november 1739, overleden voor 1778.

 

†††††††† - Grietje Watzes, gedoopt te Ferwerd op 15 oktober 1741, overleden aldaar voor 27 september 1744.

 

†††††††† - Pier Watzes Ferwerda, gedoopt te Ferwerd op 13 januari 1743, overleden aldaar op 10 juni 1809.

 

†††††††† - Grietje Watzes, gedoopt te Ferwerd op 27 september 1744.

 

†††††††† - Tryntje Watzes, gedoopt te Ferwerd op 23 mei 1748.

 

†††††††† - Pietje Watzes, gedoopt te Ferwerd op 24 oktober 1751, overleden aldaar voor 14 oktober 1753.

 

†††††††† - Pietje Watzes, gedoopt te Ferwerd op 14 oktober 1753.

 

†††††††† - Pieter Watzes Hoogland, gedoopt te Ferwerd op 31 januari 1755, zie 84.

 

†††††††† - Sjoerdje Watzes, gedoopt te Ferwerd op 13 april 1760.

 

††† 170 Biense Johannes, geboren te Ferwerd rond 1715 , overleden te Ferwerd rond 10 mei 1758.

Stemkohier 1748 Ferwerd: Biense Johannes als boer gebruiker van stem 35.††

ReŽelkohier1749 Ferwerd: Biense Johannes gebruiker van nr.79 en 97 (eigenaar juffr. Van Nysten).

Stemkohier 1758 Ferwerd:de erven hebben het gebruik van stem 24,28 en 29,maar zijn broer Jacob is gebruiker van stem 35.

Hij was doopsgezind,maar staat niet bij de lidmaten van D.G.Holwerd.

V1744:Biense Johannes te Ferwerd,gezin 6 personen,aangeboden kapitaal 6-0-0.

Q1749:Biense Johannes,gemene boer te Ferwerd,4+1,44-9-0 +20-0-0.

Uit zijn 1e huwelijk een dochter Pietje,geboren 1741 te Ferwerd.

FER 39 d.d.8-7-1757:Biense Johannes benoemd als mede-curator over de kinderen van Klaas Jans en Sytske Sytses,met wie hij is hertrouwd.

Hij testeert 16-4-1758 en wijst daarbij Martinus Laurman te Blija aan als curator over dochter Pietje Bienses (FER 39 d.d.22-5-1758).Pietje trouwt 23-9-1759 te Holwerd met Jan Oeges van Holwerd.Het echtpaar heeft een geschil met Pieter Andries over de erfenis van Biense Johannes (FER 49-329 d.d.5-2-1762).

FER 49-244/254v d.d.22-5-1758:inventarisatie na overlijden B.J.op verzoek van Martinus Laurman,molenaar te Blija,als curator over Pietje Bienses.De levende have en het gereedschap worden aangegeven door de knecht Pieter Andries en de meubels en ander huisraad door de weduwe Sytske Sytses.

FER 59 d.d.17-8-1758:in het weesrekeningboek wordt verantwoording van beheer afgelegd door de weduwe Sytske Sytses als moeder en wettige voogdesse over haar dochter Ytje;verder door Frans Gerrits als voogd over haar voorkinderen Jan Klazes en Rinske Klazes en door Jacob Laurman als gelastigde van zijn vader Martinus Laurman,voogd over haar stiefdochter Pietje Bienses.

 

Biense is eerder getrouwd rond 1740 ,ws.te Ferwerd, met Antje Hendriks, overleden te Ferwerd voor 1757, waarschijnlijk dochter van Hendrik Bokkes.

 

Biense is getrouwd in het jaar 1757 ,ws.te Ferwerd (2) met

††† 171 Sytske Sytses, gedoopt te Blija op 15 september 1715, overleden te Ferwerd op 3 maart 1800 ,coll.succ.FER,T8-2402.

Lidmaat te Blija 10-5-1739;met attestatie naar Ferwerd 19-8-1759.

Boerin te Ferwerd na 1758,samen met haar derde man Pieter Andries.

Sytske trouwde op 25-1-1733 te Blija met Klaas Jans,overleden daar voor 8-7-1757.Uit haar huwelijk met Klaas Jans 4 kinderen,geboren te Blija:Rinske,gedoopt 22-7-1735;Jan,gedoopt 26-5-1737;Jan,gedoopt 10-4-1740;Rinske,geboren 1746.

FER 49-221v d.d.8-7-1757:na het overlijden van Klaas Jans is Sytske hertrouwd met Biense.Er vindt inventarisatie plaats ten huize van Sytske Sytses en boedelscheiding t.b.v.haar kinderen.Dat zijn Jan,in het 18e en Rinske,in het 11e.

FER 39 d.d.8-7-1757:haar broer Hendrik Sytses te Dokkum en haar 2e man Biense Johannes benoemd als curatoren over haar kinderen.

FER 39 d.d.17-8-1758:na het overlijden van B.J. wordt in zijn plaats als curator benoemd Frans Gerrits,schoenmaker te Blija.

Zij hertrouwde in 1759 ws.te Ferwerd met Pieter Andries,geboren 1729/1730 en overleden te Ferwerd op 14-3-1809,79 jaar.

FER 39 d.d.14-9-1759:zij gaat hertrouwen,nu met haar knecht Pieter Andries.Deze wordt benoemd als curator over Ytje Bienses,1 jaar,dochter uit haar 2e huwelijk.

Pieter Andries is boer te Ferwerd(1768 gebr.stem 24,28 en 29;1778 idem +stem 25;1788 en 1798 gebr.stem 28 en 29).

FER 64-151:Pieter Andries en Sytske Sytses,echtpaar te Ferwerd,proclameren de koop van land te Ferwerd (pr.5/3,19/3 en 23/4/1792).

FER 66-74:P.A. en S.S.,echtpaar te Ferwerd,proclameren de koop van land op de Beintumer Mieden (pr.3/6,17/6 en 1/7/1799).

Coll.succ.Ferwerderadeel 1795/1806:Op 1-6-1800 doet Pieter Andries,huisman onder Ferwerd,aangifte dat hij volgens testament van Sytske Sytses erfgenaam is en het vruchtgebruik heeft;waarde 1846-8-0;hierover moet hij voor de coll.succ. 46-3-4 betalen (T8-2402,2411).

In 1801 boer te Ternaard (bedoeld is ws.te Ferwerd) en dan mede-curator over de kinderen van zijn stiefdochter Ytje Bienses (FER 40 d.d.2-3-1801 en d.d. 19-6-1809,dan overleden).

 

Uit het huwelijk van Biense en Sytske:

 

†††††††† - Ytje Bienses, geboren te Ferwerd in het jaar 1758, gedoopt aldaar op 14 oktober 1759, zie 85.

 

††† 172 Sieds Pieters, gedoopt te Ferwerd op 11 september 1707, overleden te Westernijkerk in het jaar 1785.

Boer te Ferwerd(in 1738 samen met zijn broer Sjoerd gebr.stem 48);boer te Westernijkerk(1748 en 1758 gebr.stem 5 en 6;1768 en 1778 gebr.stem 6,Reinalda,en voor 50% eigenaar).

Lidmaat te Westernijkerk na belijdenis op 2-5-1771;diaken aldaar in 1772.

V1744:Syds Pieters te Nijkerk,gezin 7 personen,aangeboden kapitaal 10-0-0.

Q1749:S.P.,boer met redelijk bestaan te Nijkerk,4+4,51-18-0+12-0-0.

FER 39 d.d.21-9-1753:Sieds Pieters,huisman onder Nijkerk,curator over Gerben Idses,innocent,30 jaar;voor inventarisatie zie FER 49-167 d.d.21-9-1753.

FER 39 d.d.19-3-1759:Sieds Pieters,huisman onder Nijkerk,en Jan Pieters,wagenmaker te Ferwerd,curatoren over de 3 kinderen van hun overleden broer Sjoerd Pieters,huisman onder Ferwerd.

FER 39 d.d.9-4-1761:Sieds Pieters vraagt mede-curator naast Jan Pieters over de kinderen van Sjoerd Pieters;J.Stikkersma wordt benoemd i.v.m.boedelscheiding en aankoop.

FER 39 d.d.30-9-1761:Sjoerd Sipkes,huisman onder Marrum,en Sieds Pieters,huisman onder Nijkerk,als curatoren over de 3 minderjarige kinderen van Sjoerd Pieters.

In het personele kohier van 1785 was hij aangeslagen voor 4000 car.gld, nu ten laste van zijn kinderen voor ieder 500 car.gld. te weten Beert Goffes voor Tryntje, Dirk, Sjoerd, Jan, Pieter, Taecke, Tys Rienx voor de kinderen en Johannes Rienx voor zijn vrouw Aukje.

 

Sieds is getrouwd rond 1737 ,ws.te Ferwerd (trouwboek Ferwerd voor 1772 ontbreekt) met

 

††† 173 Antje Dirks, gedoopt te Blija op 1 april 1716, overleden na 1771 ,ws.te Westernijkerk.

Lidmaat Westernijkerk na belijdenis op 2-5-1771.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Pieter Siedses, gedoopt te Ferwerd op 1 februari 1739,overleden na 1785.

 

†††††††† - Tryntje Siedses, gedoopt te Ferwerd op 7 augustus 1740, overleden voor 10 september 1741.

 

†††††††† - Tryntje Siedses Boersma, gedoopt te Ferwerd op 10 september 1741, overleden voor 1773.

Tryntje is getrouwd te Westernijkerk op 22 juli 1764 met Beert Goffes Wiersma, boer te Holwerd, overleden te Westernijkerk op 5 juni 1816.

 

†††††††† - Dirk Siedses, gedoopt te Westernijkerk op 1 maart 1744, overleden voor 7 juni 1745.

 

†††††††† - Dirk Siedses Boersma, gedoopt te Westernijkerk op 7 juni 1745, overleden te Tzummarum op 12 februari 1822.

Dirk is getrouwd te Suawoude op 22 augustus 1773 met Antje Hendriks.

 

†††††††† - Sipke Siedses, gedoopt te Westernijkerk op 3 september 1747, overleden voor 1785

 

†††††††† - Aukje Siedses, gedoopt te Westernijkerk op 17 augustus 1749, overleden aldaar op 25 juni 1826.

Aukje is getrouwd te Westernijkerk op 18 augustus 1768 met Johannes Rienks Rynks, landbouwer, geboren te Holwerd in februari 1740, overleden te Hallum op 25 mei 1821 ,81 jaar,3 maanden en 3 weken, zoon van Rienk Johannes (350) en Klaske Klazes (351).

 

†††††††† - Taeke Siedses, gedoopt te Westernijkerk op 5 december 1751, overleden na 1785

 

†††††††† - Saapke Siedses, gedoopt te Westernijkerk op 7 april 1754, overleden aldaar in het jaar 1781.

Saapke is getrouwd te Westernijkerk op 29 september 1776 met Thys Rienks Rynks, geboren te Ferwerd in 1751 of 1752, overleden te Vrouwenparochie op 10 september 1829, zoon van Rienk Johannes (350) en Klaske Klazes (351).

Landbouwer,als laatste op "Zeldenrust",Oudebildtzijl.

 

Thys is later getrouwd te Hallum op 20 mei 1787 met Tryntje Klazes, geboren te Ferwerd op 3 juni 1759, overleden te Hallum in het jaar 1800.

 

Thys is later getrouwd te Oudebildtzijl op 15 maart 1801 met Ytje Bienses.

 

†††††††† - Jan Siedses Boersma, gedoopt te Westernijkerk op 12 juni 1757, zie 86.

 

†††††††† - Sjoerd Siedses, gedoopt te Westernijkerk op 9 maart 1760, overleden na 1785

 

††† 174 Jacob Jacobs Twijnstra, geboren te Vrouwenparochie rond 1724, overleden te Ferwerd op 15 januari 1778.

 

Boer te Hallum (1749);boer te Westernijkerk(in 1758 gebr.stem 11 en 14);boer te Hallum(in 1768 gebr.stem 14 en 69;zijn broer Sybren Jacobs eigenaar);boer te Ferwerd (1772/1778 gebruiker en eigenaar stem 42).

 

Jacob trouwde op 28-4-1748 te Stiens met Grietje Jans van Ternaard,overleden voor 1759.

Hij had uit zijn 1e huwelijk een zoon Jan Jacobs Twijnstra,geboren 1750 te Hallum en overleden 19-12-1817 te Finkum,67 jaar.Deze Jan trouwde op 23-4-1775 te Finkum met Christina Hanekroot en staat in 1812 met haar op de N.H.-lidmatenlijst van Finkum.

Q1749:Jacob Jacobs,welgestelde boer te Hallum,4+0.

Hij was doopsgezind en lidmaat D.G.Hijum/Hallum 1761,1765,23-5-1771.

FER 39 d.d.19-2-1754:Jacob Jacobs,huisman te Nijkerk,curator over de kinderen van Fokke Hielkes en Grietje Valentijns te Marrum.

FER 39 d.d.28-12-1762:Jacob Jacobs,huisman te Nijkerk,curaror over de zoon van Hendrik Broers en Maaike Hilbrands.

 

Na het overlijden van zijn tweede vrouw Sytske Rienks was hij op 28-4-1764 ondertrouwd te Marrum/Westernijkerk met Janke Gerrits, hij van Nijkerk , zij van Hallum.

Op†† 20-5-1764 hertrouwde hij te Hallum met Janke Gerrits ,geboren omstreeks 1726, als weduwe overleden op 9-9-1814 te Blija, 88 jaar,dochter van het doopsgezinde echtpaar Gerrit Pieters en Sytske Sytses. Uit dit huwelijk is geboren Tetje Jacobs, genoemd naar zijn overleden zuster.

Is zijn vrouw de Janke Gerrits van Blija,die op 13-6-1751 na doop/belijdenis lidmaat wordt van de D.G.Holwerd ?

FER 39 d.d.25-7-1764:Jacob's zuster Tetje Jacobs is overleden;haar zoon Ebe,ongeveer 8 jaar,is nu mede-erfgenaam van zijn grootouders Jacob Sybrens en Antje Jacobs, in leven echtpaar onder Hallum. De grootouders testeerden op21-2-1758.

FER 39 d.d.24-10-1764:naast Siebe Ymes worden als curatoren benoemd over Ebe Cornelis: Sybren Jacobs,huisman onder Marrum,en Jacob Jacobs,huisman onder Hallum, beiden ook erfgenamen van Jacob Sybrens en Antje Jacobs, hun ouders.

FER 39 d.d.26-1-1778:Jacob Jacobs is overleden;voor zijn minderjarige dochter Antje,17 jaar,worden als curatoren benoemd: zijn broer Sybren Jacobs te Hallum (voor Antje van vaderskant) en Sybren Sipkes te Vrouwenparochie (voor Antje van moederskant ?)

FER 50-62v/65v en 67v d.d.2-2-1778:op verzoek van bovengenoemde curatoren vindt inventarisatie plaats ten sterfhuize van wijlen Jacob Jacobs.De overeenkomst daarna wordt getekend door weduwe Janke Gerrits,door Jan Jacobs en door de curatoren over Antje Jacobs.

Na zijn overlijden zijn in 1778 en 1788 de eigenaars van stem 42 Ferwerd:de weduwe Janke Gerrits 50%;de zoon Jan 25% en de dochter Antje 25%.

Janke Gerrits is in 1778,1788 en 1798 boerin te Ferwerd,gebruiker stem 42.Zij verkoopt op 22-9-1793 land (FER 64-298).

In 1800 is zij vertrokken naar Blija (speciekohier Ferwerd 49).†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

 

Jacob is getrouwd te Westernijkerk op 15 april 1759 met

 

††† 175 Sytske Rienks, geboren te Ferwerd of Holwerd (?) omstreeks 1735 (?) , overleden te Westernijkerk tussen 1760/1762.

 

Bij huwelijk in 1759 van Westernijkerk. Zij is vermoedelijk geboren te Holwerd als dochter van Rienk Johannes en een onbekende vrouw.

Haar dochter Antje erft van Sytskes halfzuster Baukje (zie testament DDD 7,HvF 16776).

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Antje Jacobs Twijnstra, geboren te Westernijkerk in 1760 of 1761, zie 87.

 

††† 176 Jan Dirks, gedoopt te Tzummarum op 15 oktober 1713, overleden aldaar in 1759 of 1760 ,volgens speciekohier.

 

Arbeider te Tzummarum na huwelijk in 1744.Hij wordt ter onderscheiding van anderen Jan Dirks Venlo genoemd.

V1744:Jan Fenlo,2 personen.

Q1749:ws.vermeld als gemeen arbeider,2+0,10-4-2.

Hij is geen lidmaat te Tzummarum.

Er is een andere Jan Dirks te Tzummarum;getrouwd rond 1735 met Ybel Eelkes;zij lidmaat na bel.1729;hij lidmaat na bel.3-5-1735;beiden op lidmatenlijst 1741,wonende Grote Buren;gedoopte kinderen:Eelke,29-7-1736,trouwt 1760;Dirk,16-9-1742,trouwt 1765;Ytske,11-10-1739.V1744:gezin 5 personen,in de Buren;Q1749:ws.vermeld als gering arbeider,2+2,14-1-6;volgens speciekohier overlijdt zij 1768/1769 en hij 1769/1770.

 

Jan is getrouwd te Tzummarum op 2 februari 1744 met

 

††† 177 Tryntje Tjerks, gedoopt te Tzummarum op 3 maart 1720, overleden aldaar na 1779.

 

Zij houdt haar kleindochter Tryntje Tjerks ten doop op 8-8-1779 te Tzummarum.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Dirk Jans, gedoopt te Tzummarum op 14 november 1745.

 

Hij is ws.degene die in 1777 met Martentje Postma trouwt.

In dat geval is hij arbeider te Tzummarum.

Niet bij lidmaten Tzummarum.

V1796:Dirk Jans,arbeider,Tzummarum 15,3 personen,echtpaar en man,ouder dan 16.

Deze Dirk Jans vertrekt 1802/1803 naar Klooster Lidlum en overlijdt daar 1803/1804 volgens speciekohier.

Dirk is waarschijnlijk getrouwd te Tzummarum op 19 oktober 1777 met Martentje Martens Postma, gedoopt te Minnertsga op 8 februari 1756, overleden na 1796 ,ws.voor 1803 te Tzummarum, dochter van Marten Benedictus en Lolkje Jurjens.

Niet bij lidmaten Tzummarum.

 

†††††††† - Antje Jans, gedoopt te Tzummarum op 20 augustus 1747, overleden aldaar tussen 1747 en 1750.

 

†††††††† - Antje Jans, gedoopt te Tzummarum op 18 oktober 1750.

Een Antje Jans,in 1784 afkomstig uit Tzummarum,is ws.de dochter van onze Jan Dirks.Deze Antje Jans trouwt in 1784 met Jacob Hayes en overlijdt te Tzummarum 1786/1787 volgens speciekohier.

Antje is waarschijnlijk getrouwd te Tzummarum op 9 mei 1784 met Jacob Hayes, afkomstig uit Tzummarum in 1784, geboren in het jaar 1749, overleden te Franeker op 2 september 1808 ,59 jaar.

Mr.glazenmaker te Tzummarum.Hij was R.K.

V1796:Jacob Hayes,mr.glazenmaker,Tzummarum 56,3 personen,echtpaar+knecht.

Hij hertrouwde op 24-8-1788 te Tzummarum met Akke Jacobs van Ried en hertrouwde op 22-11-1795 te Tzummarum met Atje Hanses van Tzummarum.

 

†††††††† - Tjerk Jans de Vries, geboren te Tzummarum in 1751 of 1752 ,niet gedoopt,zie doopboek Tzummarum d.d.8-8-1779, zie 88.

 

††† 178 Hendrik Hessels Pool, gedoopt te Pietersbierum op 8 februari 1728, overleden aldaar op 11 april 1778 ,volgens huwelijksbijlage 5-6-1822.

Boerenarbeider te Pietersbierum.

Niet op lidmatenlijst Pietersbierum.

In 1763 in speciekohier genoemd Hendrik Hessels Pool.

Hendrik is getrouwd te Pietersbierum op 27 februari 1757 met

††† 179 Sijke Riemers, geboren te Firdgum, gedoopt te Tzummarum op 2 mei 1734, overleden te Pietersbierum op 27 oktober 1798 ,volgens huwelijksbijlage 5-6-1822.

Lidmaat Pietersbierum na belijdenis op 16-5-1765;op lidmatenlijst 28-10-1767.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Dieuwke Hendriks Pool, gedoopt te Pietersbierum op 27 maart 1757, zie 89.

 

†††††††† - Riemer Hendriks Pool, geboren te Pietersbierum op 11 mei 1759 ,volgens overlijdensacte, gedoopt aldaar op 4 juni 1759, overleden te Harlingen op 17 april 1821 ,61 jaar.

Riemer is getrouwd te Midlum op 5 oktober 1794 (1) met Ymkje Pieters, afkomstig uit Almenum in 1794, overleden voor 1797.

Riemer is getrouwd te Harlingen op 11 april 1797 (2) met Jentske Jakles, afkomstig uit Almenum in 1797, geboren in 1779 of 1780, overleden te Harlingen op 27 mei 1815 ,35 jaar, dochter van Jakle Jakles (boer onder Almenum) en Tryntje Hanses.

 

†††††††† - Imkje Hendriks, gedoopt te Pietersbierum op 1 januari 1762, overleden voor 30 april 1769.

 

†††††††† - Hessel Hendriks, gedoopt te Pietersbierum op 7 oktober 1764, overleden voor 2 maart 1766.

 

†††††††† - Hessel Hendriks, gedoopt te Pietersbierum op 2 maart 1766, overleden te Leeuwarden op 23 maart 1818 ,in het tuchthuis.

Hessel is getrouwd te Pietersbierum op 7 augustus 1796 met Antje Baukes, afkomstig uit Arum in 1796, overleden voor 1806 ,ws.te Pietersbierum.

 

†††††††† - Emkje Hendriks Pool, gedoopt te Pietersbierum op 30 april 1769, overleden te Harlingen op 11 december 1831 ,62 jaar.

Emkje was gehuwd met Simme Jans de Groot, winkelier te Harlingen.

 

†††††††† - Hendrik Hendriks, geboren te Pietersbierum op 3 mei 1778, gedoopt aldaar op 8 juni 1778.

 

††† 180 Willem Ferks, gedoopt te Engelum op 3 oktober 1706, overleden te Beetgum in het jaar 1780 ,volgens lidmatenboek.

Boer te Beetgum en te Engelum (volgens floreenkohier gebr.van land te Beetgum in 1738,1748,1758,1768 en 1778;in 1758 gebr.stem 12 Engelum).

Lidmaat te Beetgum na belijdenis 1730;op lidmatenlijst mei 1765 en 28-2-1772;diaken in 1747 en 1768.

V1744:Willem Verx te Beetgum,gezin 3 personen,aangeboden kapitaal 4-0-0.

Q1749:Willem Verx te Beetgum,"wel in staat",3+2,40-12-0.

Willem is getrouwd te Beetgum op 1 juli 1742 met

††† 181 Rymkje Jans Spanjer, gedoopt te Beetgum op 17 januari 1723, overleden aldaar in het jaar 1785 ,volgens speciekohier.

Boerin te Beetgum na overlijden van haar man.

Niet bij lidmaten te Beetgum.

MEN 44 d.d.15-11-1785:Sybren Jans Spanjer wordt benoemd als voogd over de minderjarige kinderen van Riemke Jans Spanjer en Willem Ferks,beiden overleden.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Sipkje Willems, gedoopt te Beetgum op 12 mei 1743.

 

†††††††† - Jan Willems Spanjer, gedoopt te Beetgum op 3 april 1746, overleden te Dronrijp op 16 mei 1826 ,81 jaar.

 

†††††††† - Marten Willems, gedoopt te Beetgum op 30 maart 1749.

 

†††††††† - Ferk Willems, gedoopt te Beetgum op 28 mei 1752.

 

†††††††† - Dirk Willems, gedoopt te Beetgum op 28 maart 1755.

 

†††††††† - Klaas Willems Spanjer, geboren te Beetgum op 20 december 1757 ,volgens reg.civique, gedoopt aldaar op 8 januari 1758, zie 90.

 

†††††††† - Willem Willems, geboren te Beetgum op 5 februari 1760, gedoopt aldaar op 25 februari 1760, overleden aldaar voor 11 mei 1762.

 

†††††††† - Willem Willems, geboren te Beetgum op 11 mei 1762, gedoopt aldaar op 4 juli 1762.

 

†††††††† - Rymer Willems Spanjer, geboren te Beetgum op 21 januari 1766, gedoopt aldaar op 6 april 1766, overleden aldaar op 27 maart 1812.

 

††† 182 Ljumme Jans, gedoopt te Hallum op 3 augustus 1732, overleden te Beetgum op 28 februari 1799 ,volgens lidmatenboek.

Arbeider te Hallum 1760/1777 en arbeider en gardenier te Beetgum na 1777.In 1775 bewoner van huis 361 te Hallum (reŽelkohier).

Lidmaat te Beetgum na belijdenis op 14-5-1792;lidmaat 1-5-1795.

Ljumme is in ondertrouw gegaan te Hallum op 27 april 1760 met

††† 183 Hiltje Gerbens, gedoopt te Anjum op 25 mei 1738, overleden te Beetgum op 22 januari 1815 ,76 jaar.

Volgens haar overlijdensacte is zij geboren in Metslawier.

Lidmaat te Beetgum na belijdenis op 25-3-1784;op lidmatenlijst Beetgum 1-5-1795,1-10-1806 (dan weduwe te Tzummarum ?) en 8-11-1810.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Jan Ljummes Groeneveld, gedoopt te Hallum op 6 juli 1761, overleden na 1787.

Jan is getrouwd te Dronrijp op 7 april 1782 met Johanna Yedes, afkomstig uit Dronrijp in 1782.

 

†††††††† - Dieuwke Ljummes Groeneveld, gedoopt te Hallum op 20 februari 1763, zie 91.

 

†††††††† - Grietje Ljummes Groeneveld, gedoopt te Hallum op 16 februari 1766, zie 93.

 

†††††††† - Hieke Ljummes, gedoopt te Hallum op 7 februari 1768, overleden voor 3 november 1778.

 

†††††††† - Meinert Ljummes Groeneveld, gedoopt te Hallum op 21 oktober 1770, overleden te Beetgum op 3 oktober 1823.

Meinert is getrouwd te Beetgum op 17 mei 1795 (1) met Tryntje Riemers, afkomstig uit Menaldum in 1795.

Meinert is getrouwd te Beetgum op 15 mei 1803 (2) met Jeltje Jans, afkomstig uit Beetgum in 1803.

 

†††††††† - Gerben Ljummes Groeneveld, gedoopt te Hallum op 27 november 1774, overleden te Groningen op 10 mei 1816 ,acte Menaldumadeel 21-5-1816.

Gerben is getrouwd te Beetgum op 8 mei 1796 met Grietje Sakes, afkomstig uit Beetgum in 1796.

 

†††††††† - Hieke Ljummes Groeneveld, geboren te Beetgum op 3 november 1778, gedoopt aldaar op 29 november 1778, overleden aldaar op 19 juni 1852.

Hieke is getrouwd te Beetgum op 15 mei 1803 met Feie Jans Reitsma, afkomstig uit Beetgum in 1803.

 

††† 184 Jentje Wybrens Hogerhuis, afkomstig uit Marssum in 1763, geboren in het jaar 1741, overleden te Beetgum op 18 november 1820 ,79 jaar.

Arbeider te Beetgum 1764/1782;gardenier te Beetgum 1783/1786,te Menaldum 1786/1799,te Beetgum vanaf 1799.

Niet als kind gedoopt;niet bij lidmaten Beetgum en Menaldum;laat zijn kinderen op de oudste na niet dopen.

De naamactes van Menaldumadeel zijn verloren gegaan,maar volgens het registre civique uit 1812 heeft hij met zijn kinderen de naam Hogerhuis;hij is dan gardenier te Beetgum.Het gezin bestaat dan uit 10 mannen (3 gehuwd,5 ongehuwd,2 weduwnaars) en 16 vrouwen (3 gehuwd,11 ongehuwd,2 weduwen).

Jentje is getrouwd te Beetgum op 27 november 1763 met

††† 185 Tryntje Gerrits, afkomstig uit Menaldum in 1763, geboren rond 1740, overleden te Beetgum op 28 augustus 1791 ,volgens huw.bijl.4-12-1833.

Zij niet bij lidmaten te Beetgum.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Wybren Jentjes Hogerhuis, geboren te Beetgum op 5 juni 1765 ,volgens registre civique,, gedoopt aldaar op 23 juni 1765 als Jentje, zie 92.

 

†††††††† - Antje Jentjes Hogerhuis, geboren te Beetgum in het jaar 1768, overleden aldaar op 13 januari 1825 ,56 jaar.

 

†††††††† - Gerrit Jentjes Hogenhuis, geboren te Beetgum in oktober 1769 ,volgens doopboek Beetgum,, gedoopt aldaar op 12 mei 1799 ,volwassendoop, overleden te Minnertsga op 28 december 1836 ,66 jaar.

Neemt de naam Hogenhuis aan (Minnertsga 1811-23v).

Hij en zijn vrouw komen 4-5-1803 als lidmaten van Beetgum naar Minnertsga.

Gerrit was gehuwd met Sieuwke Dirks Pierson, overleden te Minnertsga op 19 mei 1822.

 

†††††††† - Pietje Jentjes Hogerhuis, geboren te Beetgum in 1775 of 1776, overleden aldaar op 21 oktober 1823 ,47 jaar.

 

†††††††† - Symen Jentjes Hogerhuis, geboren te Beetgum in 1779 of 1780, overleden aldaar op 8 oktober 1823 ,43 jaar.

Symen is getrouwd te Beetgum op 7 januari 1810 met Tryntje Jans.

 

††† 186 =182 (Ljumme Jans)

††† 187 =183 (Hiltje Gerbens)

 

††† 188 Dirk Pieters, afkomstig uit Vrouwenparochie in 1730, geboren voor 1705, overleden te Stiens in 1754 of 1755 ,volgens speciekohier.

Boer te Vrouwenparochie (1730) en te Stiens (1748 gebr.stem 28).

Hij trouwde op 12-11-1730 te Vrouwenparochie met Geertje Hendriks van Oudebildtzijl,overleden voor 1736,ws.in 1734 te Vrouwenparochie.

Hij noch zijn 1e vrouw staan vermeld bij de N.H.lidmaten van Vrouwenparochie;hij was misschien doopsgezind,maar de kinderen uit het 1e huwelijk worden wel gedoopt te Vrouwenparochie n.l.Jeltje op 28-10-1731 en Geertje op 3-10-1734.Zijn tweede vrouw wordt in 1748 N.H.lidmaat te Stiens en laat de daana geboren kinderen dopen.

V1744:

Q1749:Dirk Pieters,boer te Stiens,3+3,40-0-0.

LWL-72,acte 80 d.d.15-3-1755:na zijn overlijden worden zijn broer Johannes Pieters,huisman te Hallum,en zijn zwager Jan Hendriks Kars,huisman te St.Anna,als voogden benoemd over zijn dochter Jeltje,oud in het 24e jaar.

LWL-72,acte 93 d.d.31-3-1759:na hertrouwen van zijn weduwe Klaaske Pieters met Lieuwe Hilbrands,wordt Gerlof Sybes Baarda,huisman te Marssum,als voogd benoemd over zijn kinderen Pieter,in het 17e jaar,Dirk,in het 15e jaar,en Jan,in het 8e jaar.

Dirk is getrouwd te Vrouwenparochie op 12 augustus 1736 met

††† 189 Klaaske Pieters, afkomstig uit Oudebildtzijl in 1736, geboren rond 1715, gedoopt te Stiens op 27 mei 1748 ,volwassendoop, overleden te Leeuwarden na 1775 ,ws.in 1781.

Zij hertrouwde op 27-6-1756 te Finkum/Hijum met Lieuwe Hilbrands,haar knecht,overleden 1764/1765 te Stiens (speciekohier).

Zij was boerin te Stiens(1758 met haar man Lieuwe Hilbrands gebr.stem 28 en ook in 1768 als weduwe gebr.stem 28).

Lidmaat te Stiens na belijdenis op 27-5-1748.

Vertrekt 1775 naar Leeuwarden en wordt ws.5-11-1781 vanuit St.Anthonygasthuis begraven op het Oldehoofsterkerkhof.†††††††††††††††††††††

 

Uit het huwelijk van Dirk en Klaaske:

 

†††††††† - Pieter Dirks Zwager, geboren rond 1742, overleden te Ried op 23 maart 1813 ,70 jaar.

Neemt in 1811 als arbeider te Ried de naam Swager aan (Tz.46).

Pieter was gehuwd met Mentje Willems.

 

†††††††† - Dirk Dirks Zwager, geboren rond 1744, gedoopt te Stiens op 11 augustus 1748, overleden te Sint Annaparochie op 9 februari 1809.

 

†††††††† - Cryn Dirks, gedoopt te Stiens op 8 juni 1749, overleden voor 1759.

 

†††††††† - Jan Dirks Zwager, gedoopt te Stiens op 27 december 1750, zie 94.

 

††† 190 Douwe Ydes Stapert, gedoopt te Finkum op 8 september 1726, overleden na 1769 ,ws.te Sint Annaparochie.

Woont als arbeider ? te Sint Annaparochie .

Op lidmatenlijst St.Anna in 1754 en 1769.

Douwe is in ondertrouw gegaan te Sint Annaparochie op 7 september 1749 en getrouwd aldaar in het jaar 1749 ,na 3 proclamaties aldaar, met

††† 191 Sybrigje Andries, gedoopt te Sint Annaparochie op 25 december 1724, overleden na 1769 ,ws.te Sint Annaparochie.

Op lidmatenlijst St.Anna in 1754 en in 1769.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Jan Douwes, gedoopt te Sint Annaparochie op 6 september 1750, overleden na 1788.

Jan is getrouwd te Sint Annaparochie op 31 augustus 1788 met Hiltje Sybrens.

 

†††††††† - Antje Douwes Stapert, gedoopt te Sint Annaparochie op 29 augustus 1751, zie 95.

 

†††††††† - Jannigje Douwes, gedoopt te Sint Annaparochie op 17 juni 1753, overleden na 1782.

Jannigje is getrouwd te Sint Annaparochie op 25 augustus 1782 met Cornelis Sikkes.

 

†††††††† - Johannes Douwes, gedoopt te Sint Annaparochie op 2 maart 1755, overleden na 1791.

Johannes is getrouwd te Beetgum op 15 mei 1791 met Grietje Sybrens.

 

†††††††† - Yde Douwes Stapert, gedoopt te Sint Annaparochie op 23 januari 1757, overleden aldaar op 13 juli 1825 ,68 jaar.

Yde is getrouwd te Vrouwenparochie op 11 mei 1788 met Tryntje Doens.

 

†††††††† - Fintje Douwes Stapert, gedoopt te Sint Annaparochie op 18 maart 1759, overleden aldaar op 24 januari 1826.

Fintje is getrouwd te Sint Annaparochie op 12 mei 1782 met Tjeerd Arjens, gedoopt te Sint Jacobiparochie op 16 december 1759.

 

†††††††† - Rinse Douwes, gedoopt te Sint Annaparochie op 18 oktober 1761.

 

†††††††† - Sybe Douwes Stapert, geboren te Sint Annaparochie op 19 februari 1764, gedoopt aldaar op 11 maart 1764, overleden aldaar op 20 juli 1826.

Sybe is getrouwd te Vrouwenparochie op 31 oktober 1790 met Antje Jans.

 

†††††††† - Jelle Douwes, gedoopt te Sint Annaparochie op 24 mei 1767, overleden na 1795.

Jelle is getrouwd te Sint Annaparochie op 15 november 1795 met Pietje Jacobs.

 

††† 192 (?) Pieter Hendriks, afkomstig uit Murmerwoude in 1707, overleden op 23 april 1735 ,volgens lidmatenboek.

Boer te Murmerwoude (1718 en 1728 gebruiker van stem 13).

Zijn broer zou Gerrit Hendriks kunnen zijn;deze Gerrit is in 1708 gebruiker van stem 13 Murmerwoude (floreen 30).Pieter Hendriks is in 1718 gebruiker van floreen 8,18 en 30 (stem 13).

Pieter is getrouwd te Akkerwoude op 20 maart 1707 met

††† 193 (?) Jeltje Klazes, afkomstig uit Murmerwoude in 1707, overleden op 20 april 1750 ,volgens lidmatenboek.

Vermeld op de lidmatenlijst van D.G.Dantumawoude in 1728.

Q1749:vermeld als Pieter Hendriks weduwe te Murmerwoude met gering vermogen.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - waarschijnlijk Hendrik Pieters, geboren in 1711 of 1712, zie 96.

 

††† 194 Wybe Bouwes, overleden te Oenkerk in 1768 of 1769 ,volgens speciekohier.

Boer te Oenkerk (1728 gebr.stem 2,1738 stem 11,1758 en 1768 gebr. stem 24).

Niet bij lidmaten Oenkerk.

V1744:Wybe Bouwes te Oenkerk,gezin 5 personen,aangeboden kapitaal 2-0-0.

Q1749:Wybe Bouwes,sobere boer te Oenkerk,2+3,23-15-0.

Wybe is getrouwd te Oenkerk/Giekerk (?) rond 1720 ,trouwen 1705/1723 ontbreekt daar, met

††† 195 Grietje Wiegers, overleden na 1770 ,ws.te Oenkerk.

Woont als weduwe 1769/1770 Oenkerk 11LK;wordt dan gealimenteerde en komt daarna niet meer voor in het speciekohier.

Niet bij lidmaten Oenkerk.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Tryntje Wybes, gedoopt te Oenkerk op 2 mei 1723, zie 97.

 

†††††††† - Baukje Wybes, gedoopt te Oenkerk op 29 april 1725, overleden aldaar in 1725 of 1726.

 

†††††††† - Baukje Wybes, gedoopt te Oenkerk op 14 april 1726.

 

†††††††† - Antje Wybes, gedoopt te Oenkerk op 19 juni 1729, overleden aldaar tussen 1729 en 1732.

 

†††††††† - Antje Wybes, gedoopt te Oenkerk op 30 maart 1732.

 

††† 196 Theunis Dirks, geboren te Giekerk rond 1690, overleden aldaar tussen 1728 en 1730.

Boer te Giekerk(1718 en 1728 gebr.stem 27 en 28).

Hij zal ook gedoopt zijn in Giekerk,maar het doopboek daar over 1690/1695 is onvolledig.

Lidmaat Giekerk na belijdenis omstreeks 1713;op lidmatenlijst in 1723 en 1728;diaken 1723/1726.

Pers.kohier Giekerk 24:Theunis Dirks 1712 520 car.gld.;1730 de weduwe 780 car.gld.;1740 de weduwe 936 car.gld.;1760 de erven 936 car.gld.;Giekerk 33:1721 Theunis Dirks,voor 1/7 erfgenaam van zijn moeder Dirk Sjoerds weduwe,aangeslagen voor 100 car.gld.;1722 100 car.gld.;1726 260 car.gld.;1730 niet meer.

Theunis is getrouwd rond 1713 ,ws.te Giekerk (trouwen Giekerk 1705-1723 ontbreekt) met

††† 197 Grietje Eeuwes, geboren rond 1690, overleden te Giekerk in 1758 of 1759 ,volgens speciekohier.

Boerin te Giekerk na het overlijden van haar man(1738,1748,1758 gebr.stem 27 en 28).

V1744:Theunis Dirks weduwe te Giekerk,gezin 5 personen.

Q1749:Theunis Dirks weduwe,gemeen boerinne te Giekerk,5+0,41-9-0.

Pers.kohier:1768 de erven Theunis Dirks weduwe betalen 936 car.gld.;in 1775 is dit bedrag verdeeld over haar zoon Eeuwe en haar schoonzoon Jacob Aebes,resp.780 en 156 car.gld.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Froukje Theunis, geboren voor 1720 ,ws.te Giekerk, overleden na 1767 ,ws.te Oudkerk.

Zij zal wel in Roodkerk getrouwd zijn,maar het trouwen daar 1723/1753 ontbreekt.Zij niet bij de lidmaten van Roodkerk/Oudkerk.

Froukje is getrouwd voor 1740 met Jacob Aebes, geboren te Roodkerk, gedoopt aldaar op 30 oktober 1707, overleden na 1778 ,ws.te Oudkerk, zoon van Aebe Halbes Alg(e)ra (508) en Saakje Klazes (509).

Boer te Roodkerk (gebruiker van stem 17 in 1758,1768 en 1778).

Niet bij de lidmaten van Roodkerk/Oudkerk.

TIE-68-127 met pr.13/7,14/9 en 19/10/1767:Jacob Aebes en Froukje Theunis,echtpaar te Roodkerk,proclameren de koop van huis c.a.te Oudkerk.

 

†††††††† - waarschijnlijk Aukje Theunis, geboren rond 1720 ,ws.te Giekerk, overleden te Giekerk tussen 1749 en 1763.

Niet bij de lidmaten van Giekerk.

Aukje is getrouwd rond 1746 ,ws.te Oudkerk (trouwen 1723-1753 ontbreekt) met Gerk Sybrens.

Zie 100.

 

†††††††† - Dirk Theunis, geboren te Giekerk rond 1725, zie 98.

 

†††††††† - Tetske Theunis, gedoopt te Giekerk op 8 maart 1726, overleden aldaar op 3 augustus 1810.

Tetske is getrouwd te Giekerk op 30 april 1758 met Willem Gjolts, boer te Giekerk, gedoopt te Hardegarijp op 13 februari 1729, overleden te Giekerk in 1793 of 1794, zoon van Gjolt Jacobs en Doetje Willems.

 

†††††††† - Eeuwe Theunis, boer te Giekerk, gedoopt te Giekerk op 9 september 1729, overleden aldaar op 13 juni 1811.

Boer te Giekerk.

Lidmaat Giekerk na belijdenis op 2-3-1772.

Pers.kohier Giekerk 24:1775 Eeuwe Theunis c.s. 780 car.gld.

Hij trouwde op 7-1-1791 te Giekerk met Antje Ludzers,weduwe Gerben Pieters (kw.102).

 

††† 198 Gjolt Jans, geboren te Tietjerk tussen 1699 en 1701 (dopen 1699/1705 ontbreekt), overleden na 1738 ,ws.te Rijperkerk .

Woont als boer te Rijperkerk (1723,1727,1738);niet in stemkohier.

Lidmaat te Rijperkerk na belijdenis op 23-5-1723.

TIE-43-128v d.d.2-3-1717:Na overlijden van zijn vader voor 1/4 erfgenaam.

V1744:niet vermeld te Rijperkerk.

Gjolt is getrouwd te Suawoude/Tietjerk op 20 mei 1720 met zijn nicht

††† 199 Rinske Gerrits, gedoopt te Rijperkerk/H. op 2 oktober 1698, overleden na 1738 ,ws.te Rijperkerk.

Lidmaat te Rijperkerk na belijdenis op 23-5-1723.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Johannes Gjolts, gedoopt te Rijperkerk op 29 augustus 1723.

 

†††††††† - Gerrit Gjolts, gedoopt te Rijperkerk op 13 juli 1727.

 

†††††††† - Tryntje Gjolts, geboren te Rijperkerk in 1738 of 1739 ,volgens doopboek, gedoopt te Suawoude op 15 november 1761 ,volwassendoop, zie 99.

 

††† 200 Sybren Gerks, gedoopt te Roodkerk/Oudkerk op 30 november 1681, overleden voor 1744 ,ws.te Oudkerk.

Boer te Oudkerk(1728 gebr.van stem 14;1738 niet meer).

DAN 33 d.d.25-2-1705:Pieter Sybrens,huisman te Roodkerk,wordt voogd over Sybren Gerks,in het 24e.De ouders Gerk Foekes en Sytske Ydes,voorheen echtpaar te Roodkerk,zijn beiden overleden.

DAN 33 d.d.6-5-1705:zijn broer Sjoerd Gerks (er staat Sjoerd Foekes) wordt voogd over hem.

Sybren kwam bij huwelijk in 1711 uit Roodkerk.

Pers.kohier Oudkerk 1720:ingekomen Sybren Gerks van Birdaard,600 car.gld.

Hij behoorde niet bij de lidmaten van Oudkerk.

Sybren is getrouwd te Oudkerk/R. op 3 april 1711 met

††† 201 Tetske Martens, afkomstig uit Wanswerd in 1711, overleden te Oudkerk tussen 1746 en 1748.

Zij en haar man laten geen kinderen dopen te Oudkerk.

V1744:weduwe Sybren Gerks te Oudkerk,gezin 3 personen.

In 1746 op lidmatenlijst Oudkerk met vermelding daarna overleden.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Gerk Sybrens, geboren in het jaar 1718 ,ws.te Oudkerk, zie 100.

 

††† 204 Pieter Gerbens, gedoopt te Giekerk op 17 mei 1696, overleden aldaar in 1781 of 1782 ,volgens speciekohier.

Boer te Giekerk (1728 gebr.stem 5,1738 stem 5 en 22,1748 idem,1758 idem,1768 en 1778 stem 5);ook ontvanger aldaar(vanaf 1728) en dorprechter (1756).

Op lidmatenlijst Giekerk 1729/1753;diaken 1735/1737;ouderling 1749/1751.

V1744:Pytter Gerbens,ontvanger te Giekerk,gezin 9 personen,aangeboden kapitaal 1-8-0.

Q1749:P.G.,ontvanger Giekerk,redelijk welgestelde boer,6+2,64-12-0.

Pers.kohier Giekerk 36:1726 en 1728 520 car.gld.;1743 niet meer;Giekerk 9 en 59:1740 ontvanger Pieter Gerbens 2000 car.gld.;1751 2000 car.gld. en voor bezit van zijn vrouw,voor 1/3 erfgenaam van Willem Aukes te Roodkerk, 165 car.gld.;1770 idem;1781 idem,maar nu 165 car.gld.voor bezit van de kinderen.

In 1742 curator over Jitske Alles.

TIE-104-241 d.d.10-4-1747:Aucke Jacobs en Pierske Lammerts tekenden op 15-5-1744 een schuldbekentenis van 200 car.gld.aan Pyter Gerbens,huisman onder Giekerk.

TIE-105-344 d.d.3-4-1755:Uble Gerbens,huisman te Giekerk,en Kornelis Willems,huisman te Roodkerk,tekenden op 9-10-1753 een verklaring,dat zij te weinig belasting hadden betaald aan Pieter Gerbens,ontvanger voor Giekerk.

TIE-2-120 d.d.18-11-1756:Pieter Gerbens ,oud in het 61e jaar,doet aangifte van diefstal.

TIE-108-246 d.d.4-9-1772:Pieter Gerbens,dorprechter en ontvanger te Giekerk,genoemd als taxateur bij een taxatie op 18-8-1772.

TIE-108-337 d.d.10-1-1774:Pieter Gerbens tekende op 13-3-1767 een schuldbekentenis van 200 car.gld. aan het echtpaar A.van Hettinga en W.van Hiemstra te Oenkerk.

Pieter is getrouwd te Giekerk op 18 maart 1725 met

††† 205 Eelkje Willems, geboren te Giekerk rond 1705, overleden aldaar in 1771 of 1772 ,volgens speciekohier.

Lidmaat te Giekerk,op de lijst van 1729/1753.

In 1751 voor een derde erfgenaam van haar vader.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Gerben Pieters, gedoopt te Oenkerk/Giekerk op 27 januari 1726, zie 102.

 

†††††††† - Akke Pieters, gedoopt te Giekerk op 26 januari 1727.

Akke is getrouwd te Giekerk op 2 november 1749 met Douwe Hayes, afkomstig uit Bergum in 1749.

 

†††††††† - Willem Pieters, gedoopt te Giekerk op 1 mei 1729, overleden aldaar voor 1732.

 

†††††††† - Maaike Pieters, gedoopt te Giekerk op 17 december 1730, overleden aldaar voor 1740.

 

†††††††† - Willem Pieters de Vries, boer te Giekerk en Oenkerk, gedoopt te Giekerk op 28 september 1732, overleden te Oenkerk op 22 december 1816.

Willem is getrouwd te Giekerk op 10 maart 1758 met Tryntje Jans, afkomstig uit Oenkerk.

 

†††††††† - Ype Pieters, gedoopt te Giekerk op 25 april 1734, overleden na 1757.

Ype is getrouwd te Oenkerk op 5 juni 1757 met Tryntje Reiners, afkomstig uit Birdaard in 1757.

 

†††††††† - Tietje Pieters, gedoopt te Giekerk op 25 april 1734, overleden aldaar voor 25 mei 1738.

 

†††††††† - Grietje Pieters, gedoopt te Giekerk op 24 juli 1735, overleden na 1755.

Grietje is getrouwd te Giekerk op 26 januari 1755 met Gerben Sikkes, afkomstig uit Giekerk in 1755.

 

†††††††† - Tietje Pieters, gedoopt te Giekerk op 25 mei 1738, overleden na 1765.

Tietje is getrouwd te Giekerk op 7 april 1765 met Romke Heerts, afkomstig uit Leeuwarden in 1765.

 

†††††††† - Gaatze Pieters, gedoopt te Giekerk op 15 november 1739, overleden aldaar in juli 1798 ,volgens acte van bekendheid.

Gaatze is getrouwd te Giekerk op 22 mei 1774 met Janke Rinzes de Wilde, geboren te Giekerk op 28 maart 1755, gedoopt aldaar op 25 maart 1785 ,doop op belijdenis, overleden aldaar op 27 oktober 1831.

 

†††††††† - Maaike Pieters, gedoopt te Giekerk op 25 december 1740.

 

††† 206 Ludzer Elizaas, gedoopt te Bergum op 20 augustus 1719, overleden te Giekerk in 1791 of 1792 ,volgens speciekohier.

Schoenmaker te Hardegarijp (1742/1751),schoolmeester te Giekerk (vanaf 1751).

Als lidmaat van Hardegarijp in 1751 naar Giekerk.

V1744:Ludzer Elizas te Hardegarijp,gezin 5 personen,aangeboden kapitaal 1-0-0.

Q1749:Ludzer Elizas,schoenmaker te Hardegarijp,2+2,11-13-0;"kan ternauwernood de cost winnen".

TIE-46-blz.148 d.d.8-11-1742:Antje Arends is hertrouwd met Ludzer Elizas,schoenmaker te Hardegarijp;daarom is er inventarisatie en boedelscheiding t.b.v.Arend Jacobs,in het 5e jaar,nagelaten zoon uit haar 1e huwelijk met Jacob Rinses.

Ludzer is getrouwd te Hardegarijp op 15 juli 1742 met

††† 207 Antje Arends, gedoopt te Oostermeer op 9 mei 1706, overleden te Giekerk in 1780 of 1781 ,volgens speciekohier.

Antje was eerder getrouwd op 29-8-1734 te Hardegarijp met Jacob Rinzes,schoenmaker te Hardegarijp en aldaar overleden rond 1740.

Uit haar huwelijk met Jacob Rinzes werden 3 kinderen gedoopt te Hardegarijp n.l.Rinze op 19-2-1736,Arend op 20-1-1737 en Arend op 27-4-1738.

Haar man Ludzer staat in 1753 wel,maar Antje niet bij de lidmaten van Giekerk.

TIE-103-blz.461 d.d.23-5-1742:Antje Arends,weduwe van Jacob Rinses,wonende Hardegarijp,bekent schuldig te zijn sinds mei 1734 de somma van 150 car.gld.aan Antje Romkes.

TIE-104-blz.69 d.d.6-1-1745:Antje Arends,huisvrouw van Ludzer Elizas,wonende Hardegarijp,tekende op 2-1-1745 te Leeuwarden een schuldbekentenis aan Ytze Loyenga te Leeuwarden van 300 gulden ter zake van leverantie van leer.

 

Uit het huwelijk van Ludzer en Antje:

 

†††††††† - Antje Ludzers, geboren te Hardegarijp in april 1743, gedoopt aldaar op 5 mei 1743 ,3 weken oud, zie 103.

 

††† 208 Symen Folkerts Alg(e)ra, gedoopt te Suawoude op 18 december 1692, overleden aldaar op 4 juli 1754.

Boer te Suawoude (1728,1738 en 1748 eig. en gebr.stem 14).Ook ontvanger en dorprechter aldaar.

Hij trouwde op 5-1-1716 te Suawoude met Japke Gerrits,gedoopt 7-2-1697 te Suawoude,overleden 9-3-1722 aldaar,dochter van Gerrit Rinnerts en Agnietje Jaspers.

Uit het 1e huwelijk 3 kinderen,gedoopt te Suawoude,Pieter(1) op 7-11-1717 en overleden voor 1725,Aaltje(1) op 10-12-1719,genoemd naar zijn moeder,en overleden voor 1728,Folkert(1) op 24-8-1721 en overleden voor 1733.

Hij hertrouwde op 7-10-1723 te Suawoude met Grietje Johannes Snoek,geboren omstreeks 1701 te Tietjerk (dopen Tietjerk 1700/1705 ontbreekt),overleden 25-5-1736 te Suawoude,dochter van Johannes Jans Snoek en Lutske Siuwes.

Uit het 2e huwelijk 4 kinderen,geboren/gedoopt te Suawoude:Pieter(2) 22-1-1725/1725,Aaltje(2),genoemd naar zijn moeder,22-11-1728/12-12-1728,Folkert(2) 1-11-1733/26-8-1736 en Tietje 17-3-1736/26-8-1736.

Lidmaat te Suawoude;diaken aldaar 24-3-1737;laat de kinderen uit het 3e huwelijk niet dopen;onthoudt zich meestal van het avondmaal volgens het lidmatenboek (1741,1751).

Pers.kohier:Suawoude 1,dorprechter Symen Folkerts,1720 en 1726 2000 car.gld.,1728 en 1748 3000 car.gld.;in 1748 bovendien 550 car.gld.nom.lib.van Johannes Jans Snoek te Leeuwarden;1757 en 1768 de erven 3550 car.gld.;1793 eind.

Zie ook genealogie Algra door Roorda (GEN 44/45,RAF).

V1744:Symen Folkerts Algera,ontvanger Suawoude,aangeboden kapitaal 1-10-0,gezin 11 personen.

Q1749:S.F.Algera,boer en dorprechter te Suawoude,7+6,81-13-0.

TIE-61-379,pr.14/9,5/10 en 19/10/1722:Symen Folkerts en Japke Gerrits,echtelieden te Suawoude,Harmen Jans en Auck Alles,Oeds Hendrix en Styntje Warners,proclameren de koop van een heerlijke zathe en landen,Algera genaamd,gelegen onder Tietjerk,groot 300 pm.,gebruikt door Sjoerd Wopkes,voor de somma van 3051 goudguldens,te betalen in 3 gelijke termijnen op 1 mei 1722,1723 en 1724.

TIE-103-121 d.d.17-10-1737:Een acte van 29-12-1721,waarin mevrouw Aletta Beilanus te Leeuwarden verklaart,dat zij aan bovengenoemden de zathe met landen heeft verkocht voor 3051 goudguldens.

TIE 105-blz.155 d.d.24-10-1752:hij tekent op 28-10-1750 een schuldbekentenis van 600 car.gld.

TIE 105-blz.158 d.d.24-11-1752:hij tekent op 12-1-1751 een schuldbekentenis van 500 car.gld.aan schoolmeester Gerrit Rinsma en Gepke Rinses te Bergum.

TIE 105-blz.177 d.d.14-3-1753:hij tekent op 4-7-1750 een schuldbekentenis van 500 car.gld.aan Lieuwe Eelses te Warga.

TIE 105-blz.178 d.d.14-3-1753:hij tekent op 19-12-1752 een schuldbekentenis van 600 car.gld.aan Focke Ypey,fiscaal van Tietjerksteradeel,en Gaatske Tjallings,echtpaar te Bergum.

TIE-46-blz.403 d.d.17-11-1754:Inventarisatie ten sterfhuize van Symen Folkerts Algera,in leven dorprechter en ontvanger te Suawoude en aldaar overleden 4-7-1754.Op verzoek van Pieter Symens,huisman te Suawoude,Aaltje Symens met haar man Freerk Dirks,huisman te Rijperkerk,Doede Romkes als curator over Folkert en Tietje,Rinnert Ottes en Wybe Jans te Surhuisterveen als curatoren over Sipke,Aaltje,Grietje,Gerbrig,Sjoerdje en Geeltje.De kinderen allemaal voor een tiende erfgenaam van hun vader.

TIE-46-blz.424 d.d.17-11-1754:Er wordt een overeenkomst opgemaakt en getekend door de erfgenamen en hun curatoren.

HOF 14431 d.d.24-5-1757:Er is een geschil tussen Wybe Jans c.s. en Pieter Symens c.s. over de nalatenschap.Bij de bijlagen is het testament van Symen Folkerts Algera d.d.26-6-1754,mede opgesteld door meester Petrus Ram,chirurgijn.††††††††††††††††††††††††

Symen is getrouwd te Suawoude op 7 december 1738 met

††† 209 Sytske Sipkes, geboren te Surhuisterveen in het jaar 1715, overleden te Suawoude op 28 januari 1751.

Zij was doopsgezind;haar kinderen werden dus niet gedoopt.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Sipke Symens Alg(e)ra, geboren te Suawoude op 13 september 1739, gedoopt te Tietjerk op 27 augustus 1780 ,volwassendoop, zie 104.

 

†††††††† - Aaltje Symens Alg(e)ra, ,3e Aaltje,ws.genoemd naar de zuster van Sytske Sipkes,die in 1740 overleed,, geboren te Suawoude op 23 maart 1741, gedoopt aldaar op 22 februari 1771 ,volwassendoop.

Aaltje is getrouwd te Suawoude op 5 april 1761 met Jan Sjoerds.

 

†††††††† - Grietje Symens Alg(e)ra, geboren te Suawoude in mei 1743, gedoopt te Oenkerk op 20 mei 1784 ,volwassendoop, overleden te Rijperkerk op 25 januari 1819.

Grietje is getrouwd te Giekerk op 21 november 1762 met Gosse Arends, gedoopt te Giekerk op 19 maart 1730, overleden aldaar op 1 september 1811, zoon van Arend Gosses (210) en Sijke Sijes (211).

 

†††††††† - Gerbrig Symens Alg(e)ra, geboren te Suawoude rond 1745, overleden te Jelsum op 7 maart 1809 ,64 jaar.

Gerbrig is getrouwd te Giekerk op 8 juni 1766 met Sije Arends, gedoopt te Giekerk op 20 november 1744, overleden te Jelsum op 13 februari 1809, zoon van Arend Gosses (210) en Sijke Sijes (211).

 

†††††††† - Sjoerdje Symens Alg(e)ra, geboren te Suawoude in 1747 of 1748, overleden te Hardegarijp op 27 september 1807 ,59 jaar.

Sjoerdje is getrouwd te Bergum op 27 mei 1770 met Tjeerd Hinnes, afkomstig uit Bergum in 1770, overleden voor 1806.

 

†††††††† - Geeltje Symens Alg(e)ra, geboren te Suawoude in 1748 of 1749, overleden te Surhuisterveen op 17 augustus 1817 ,68 jaar.

Geeltje is getrouwd te Surhuisterveen op 2 juni 1776 met Simon Jans de Vries, overleden in het jaar 1834.

 

††† 210 Arend Gosses, gedoopt te Oenkerk op 13 oktober 1700, overleden te Giekerk in 1765 of 1766 ,volgens speciekohier.

Boer te Giekerk (1728 gebr.stem 20,1738,1748 en 1758 gebr.stem 2).

Lidmaat Giekerk na belijdenis omstreeks 1738;diaken aldaar 1749/1751.

V1744:Aarn Gosses te Giekerk,gezin 6 personen,aangeboden kapitaal 1-3-0.

Q1749:Aarn Gosses,gemeen boer te Giekerk,4+4,46-7-0.

Pers.kohier:1740 Giekerk 26,Aarn Gosses 52 car.gld.;1766 Aarn Gosses weduwe 52 car.gld.;1774 Oenkerk 134 Aarn Gosses weduwe 250 car.gld.;1793 eind.

Arend is getrouwd rond 1726 ,ws.te Oudkerk/Roodkerk(geen trouwboek 1724/1753) met

††† 211 Sijke Sijes, geboren te Roodkerk ,omstreeks 1703, gedoopt te Oudkerk op 14 maart 1706, overleden te Tietjerk in 1796 of 1797 ,volgens speciekohier.

Zij was na het overlijden van haar man boerin te Giekerk(1768 gebr.stem 2),maar vertrekt in 1773 naar Oenkerk.

Lidmaat Giekerk na belijdenis omstreeks 1738.

LWL 149-47v met pr.1/4,8/4 en 29/4/1724:De ontvanger van Lekkum heeft volgens koopbrief van 10-12-1723 land gekocht van de kinderen van Sije Tjeerds;Sijke is dan nog niet getrouwd;voor haar treedt op haar zwager en voogd Pieter Dirks.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Sije Arends, gedoopt te Giekerk op 18 mei 1727, overleden voor 1744.

 

†††††††† - Gosse Arends, gedoopt te Giekerk op 19 maart 1730, overleden aldaar op 1 september 1811.

Gosse is getrouwd te Giekerk op 21 november 1762 met Grietje Symens Alg(e)ra, geboren te Suawoude in mei 1743, gedoopt te Oenkerk op 20 mei 1784 ,volwassendoop, overleden te Rijperkerk op 25 januari 1819, dochter van Symen Folkerts Alg(e)ra (208) en Sytske Sipkes (209).

 

†††††††† - Sijke Arends, gedoopt te Giekerk op 8 februari 1733.

 

†††††††† - Tryntje Arends, gedoopt te Giekerk op 11 mei 1738, zie 105.

 

†††††††† - Sije Arends, gedoopt te Giekerk op 20 november 1744, overleden te Jelsum op 13 februari 1809.

Sije is getrouwd te Giekerk op 8 juni 1766 met Gerbrig Symens Alg(e)ra, geboren te Suawoude rond 1745, overleden te Jelsum op 7 maart 1809 ,64 jaar, dochter van Symen Folkerts Alg(e)ra (208) en Sytske Sipkes (209).

 

†††††††† - Sjoukje Arends, gedoopt te Giekerk op 31 maart 1748, overleden te Tietjerk op 12 januari 1818.

Sjoukje was gehuwd met Jan Tjebbes Sinnema.

 

††† 212 Jan Sybrens, gedoopt te Cornjum op 12 juni 1701, overleden aldaar voor 1744 ,ws.1741/1742.

Boer te Cornjum(1738 gebr.stem 12).

Lidmaat te Cornjum na belijdenis op 30-4-1730.

Hij is vermoedelijk overleden voor de geboorte van de jongste zoon Pieter.

LWL-72 d.d.30-10-1751:de oudste dochters Antje,in het 22e,en Baukje,in het 19e,vragen mee voor Lysbet,in het 15e,Tryntje,in het 13e,Sybren,in het 11e en Pieter,in het 9e,voogdij aan.Voogd wordt Tjeerd Foppes Wygersma,schoolmeester en dorprechter te Cornjum.

Jan is getrouwd te Cornjum op 1 mei 1729 met

††† 213 Yfke Pieters, afkomstig uit Cornjum in 1729, overleden na 1741.

Zij is vermoedelijk gedoopt op 4-12-1701 te Cornjum als Yfke,dochter van Baukje Pieters,geen vader genoemd.Lidmaat te Cornjum na belijdenis op 13-5-1725.

Als de kinderen op 30-10-1751 voogdij aanvragen,is zij ůf overleden,ůf niet meer in Cornjum woonachtig.

Zij wordt niet vermeld te Cornjum bij V1744 en Q1749;evenmin in het speciekohier daar 1749/1751.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Antje Jans, gedoopt te Cornjum op 25 juni 1730, overleden na 1754.

Antje is getrouwd te Cornjum op 11 augustus 1754 met Kobus Pieters, afkomstig uit Cornjum in 1754.

 

†††††††† - Sybren Jans, gedoopt te Cornjum op 9 december 1731, overleden aldaar voor 1740.

 

†††††††† - Baukje Jans, gedoopt te Cornjum op 1 maart 1733, overleden na 1752.

Baukje is getrouwd te Cornjum op 12 november 1752 met Aan Aans, afkomstig uit Cornjum in 1752.

 

†††††††† - Lysbeth Jans, gedoopt te Cornjum op 17 juni 1736, overleden na 1751.

 

†††††††† - Tryntje Jans, gedoopt te Cornjum op 23 maart 1738, overleden na 1761.

Tryntje is getrouwd te Cornjum op 17 mei 1761 met Jacob Klazes, afkomstig uit Cornjum in 1761.

 

†††††††† - Sybren Jans, gedoopt te Cornjum op 2 oktober 1740, zie 106.

 

†††††††† - Pieter Jans, geboren te Cornjum in het jaar 1742 ,niet gedoopt.

 

††† 214 Jacob Pieters, afkomstig uit Grouw in 1732, overleden te Grouw in 1773 of 1774 ,volgens speciekohier.

Boer te Grouw (1738,1748,1758 en 1768 gebr.stem 34).

Hij en zijn vrouw waren doopsgezind,maar het echtpaar staat niet bij de lidmaten van de Vlaamse Gemeente van Grouw na 1711.

V1744:Jacob Pieters te Grouw,aangeboden kapitaal 3-0-0,gezin 8 personen.

Q1749:Jacob Pieters te Grouw,arm boer,3+5,36-11.

Vermoedelijk waren er 5 kinderen (zie V1744 en Q1749).Uit het speciekohier blijkt dat 1759/1760 een zoon boven de 18 jaar overlijdt en in 1763/1764 is er een thuiswonende dochter,ouder dan 18 jaar.

IDA-78-131v d.d.2-10-1753:op deze datum tekenden Jacob Pyters en Jetske Sipkes,echtpaar te Grouw,een schuldbekentenis van 238 car.gld.aan Sybren Sybrens,administrerend diaken van de D.G.Grouw.Het geld was bestemd voor de aankoop van koeien.

Jacob is getrouwd te Grouw op 14 december 1732 ,3e pr.Warga 7-12-1732 met

††† 215 Jetske Sipkes, afkomstig uit Warga in 1732, overleden te Grouw op 20 oktober 1781 ,volgens register DTB 1026.

Boerin te Grouw na overlijden van haar man (1778 gebr.stem 34).

Haar broer is Sybren Sipkes.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Lysbert Jacobs, geboren te Grouw rond 1735, zie 107.

 

†††††††† - Eeltje Jacobs Hofstra, geboren rond 1740, overleden te Lions op 9 december 1815 ,75 jaar.

Boer te Grouw (1768 gebr.stem 36).

Lidmaat Vlaamse D.G.op 31-3-1766 na doop/belijdenis;op lidmatenlijst gecombineerde gemeente Grouw in 1811 en 1814 met overlijden 9-12-1815.

In 1787 is hij als huisman te Grouw curator over de kinderen van zijn overleden zuster Lysbert (HOF 7536-24v d.d.9-2-1787).

IDA-28 d.d.17-12-1790:Eeltje Jacobs,huisman te Grouw,curator over Lysbet Wytses,dochter van zijn overleden broer Wytse.

Hij neemt op 23-11-1811 de naam Hofstra aan (Grouw-3) voor zichzelf en voor zijn dochter Jitske,45 jaar,wonende te Wier;de naam Hofstra komt ws.van zijn vrouw;zij uit de familie van andere doopsgezinde Hofstra's in Idaarderadeel? Zie GEN 500-386 en GEN 506-223.

Eeltje is in ondertrouw gegaan te Grouw ,5-8-1764 3e pr.Grouw en getrouwd in het jaar 1764 ,5-8-1764 3e pr.Grouw met Antje Hendriks, afkomstig uit Grouw in 1764, waarschijnlijk dochter van Hendrik Sakes Hofstra.

Lidmaat Vlaamse D.G.na doop/belijdenis op 23-9-1763.Haar vader (?) Hendrik Sakes Hofstra vermeld als lidmaat D.G.Grouw 1777/1791 en overleden febr.1795 te St.Omer.

 

†††††††† - Wytse Jacobs, afkomstig uit Grouw in 1780, geboren rond 1744, overleden te Grouw op 8 januari 1786 ,volgens register DTB 1026.

Boer te Grouw (op stem 34;na overlijden van zijn moeder Jetske Sipkes).

Niet bij de lidmaten D.G.Grouw,maar zijn vrouw Antje wel in 1781.

IDA-28 d.d.17-12-1790:zijn weduwe gaat hertrouwen met Tjeerd Pieters en zijn dochter Lysbet Wytses komt onder voogdij van zijn broer Eeltje Jacobs,huisman onder Grouw.

Wytse is getrouwd te Grouw op 17 december 1780 met Antje Yskes, afkomstig uit Warga in 1780.

 

Zij hertrouwt 19-12-1790 te Grouw met Tjeerd Pieters van Grouw.

 

††† 216 Dirk Rykeles, gedoopt te Hardegarijp op 26 augustus 1677, overleden tussen 1728 en 1736 ,ws.te Hardegarijp.

Vervener te Hardegarijp.

Lidmaat te Hardegarijp na belijdenis op 23-5-1719.

TIE-59-224,pr.7/12,14/12/1711 en 18/1/1712:Dirk Rykles,vrijgezel te Hardegarijp,heeft 2 percelen land onder Rijperkerk gekocht van Mr.Harke Jans en Tjits Jurks,echtpaar te Hardegarijp,voor 40 goudguldens.Tjits is zijn moeder,die hertrouwd was met Harke Jans.De oorspronkelijke eigenaars waren Oeble Wolters en mevrouw Johanna van Viersen,weduwe Glinstra.

TIE-60-100,pr.11/11,18/11 en 2/12/1715:Dirk Rykles,vrijgezel te Hardegarijp en Romke Meinerts,vrijgezel op het Bergumerveen,hebben land gekocht onder Rijperkerk van Paulus Barhuis te Rijperkerk voor 56 goudguldens en 21 stuivers.

TIE-103-307 d.d.25-10-1740:Dirk Rykles en Grietje Hylkes,echtpaar te Hardegarijp,tekenden een schuldbekentenis van 70 car.gld.aan Jelle Oeges en Antje Pieters,echtpaar te Hardegarijp.Dirk tekende 22-9-1727 en Grietje 13-10-1727.

Dirk is getrouwd te Hardegarijp op 6 juni 1718 met

††† 217 Grietje Hylkes, afkomstig uit Leeuwarden in 1718, geboren rond 1690, overleden na 1728 ,ws.te Hardegarijp.

Lidmaat te Hardegarijp na belijdenis op 23-5-1719.

Als zij de dochter is van Hylke Annes,dan is zij 20-12-1691 gedoopt te Leeuwarden.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Rykele Dirks, gedoopt te Hardegarijp op 5 maart 1719, zie 108.

 

†††††††† - Tjitske Dirks, gedoopt te Hardegarijp op 16 maart 1721.

 

†††††††† - Wikje Dirks, gedoopt te Hardegarijp op 25 april 1728.

Wikje is getrouwd te Suameer op 6 mei 1753 met Gerben Jans, afkomstig uit Suameer in 1753.

 

†††††††† - waarschijnlijk Tryntje Dirks.

Zij trouwt 17-5-1739 met Foppe Sikkes,huisman te Giekerk.Als Foppe is overleden en zij gaat hertrouwen,wordt Rykele Dirks (als broer ?) curator over haar kinderen.

 

††† 218 Ybele Geerts, gedoopt te Garijp op 13 december 1699, overleden te Veenwouden in 1767 of 1768 ,volgens speciekohier.

Praamschuiver te Veenwouden(1749).

Bij huwelijk in 1722 uit Hardegarijp.

In 1743 op lidmatenlijst Veenwouden,wonende Veenwoudsterwal,Kerkburen.

V1744:Ybele Geerts te Veenwouden,gezin 5 personen,aangeboden kapitaal 1-0-0.

Q1749:Ybele Geerts,praamschuiver te Veenwouden,3+0,17-16-0.

Ybele is getrouwd te Hardegarijp op 1 maart 1722 met

††† 219 Jitske Jitzes, afkomstig uit Hardegarijp in 1722, geboren rond 1700, overleden te Veenwouden in 1771 of 1772 ,volgens speciekohier.

Op de lidmatenlijst van Veenwouden in 1743 en dan wonende Veenwoudsterwal.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Elske Ybeles, geboren rond 1730 ,ws.te Veenwoudsterwal, zie 243.

 

†††††††† - Eelkje Ybeles, geboren rond 1733 ,ws.te Veenwoudsterwal, gedoopt te Oenkerk op 3 september 1756 ,volwassendoop,oud ongeveer 23 jaar volgens doopboek, zie 109.

 

††† 220 Douwe Hendriks, gedoopt te Oenkerk op 10 mei 1709, overleden aldaar in het jaar 1775 ,voor 7-9-1775.

Boer te Oenkerk (1738 gebr.stem 7);te Oudkerk (1748 gebr.stem 13);te Oenkerk vanaf 1752 (1758 en 1768 gebr.stem 14).

Was geen lidmaat en laat zijn kinderen niet dopen.

V1744:niet vermeld te Oenkerk of Oudkerk.

Q1749:Douwe Hendriks,"sober boer"te Oudkerk,3+5,36-11-0.

TIE-107-243 d.d.28-2-1767:Douwe Hendriks in de hypotheekacte genoemd als meier op de zathe te Oenkerk,die is aangekocht door de heer Willem van Vierssen.

TIE-107-265 d.d.21-5-1767:Dirk Symens tekende op 30-4-1767 een schuldbekentenis aan Willem van Vierssen;Douwe Hendriks tekende mee als getuige.

TIE-30 d.d.7-9-1775:Douwe Hendriks en Grietje Liepkes,echtpaar,gewoond hebbend en overleden te Oenkerk,maakten op 17-11-1772 een testament;tot erfgenamen werden benoemd de kinderen Hendrik,Tjitske en Liepke,ieder voor 1/4 en de kinderen van de overleden dochter Tryntje voor 1/4 met als curator Johannes Eeltjes,die getrouwd was met dochter Tjitske.

TIE-47 d.d.7-9-1775:inventarisatie na overlijden van Douwe Hendriks t.b.v.de kinderen Hendrik,Tjitske,Liepke en de kinderen van Tryntje bij Sjoerd Tietes.

Douwe is getrouwd te Oenkerk op 30 maart 1732 met

††† 221 Grietje Liepkes, geboren in het jaar 1703 in de Valom, gedoopt te Dantumawoude ,op 4-11-1703,, overleden te Oenkerk tussen 1772 en 1775.

Niet bij de lidmaten van Oudkerk of Oenkerk.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Hendrik Douwes van der Heide, geboren te Oenkerk op 1 maart 1734 ,volgens reg.civique, zie 110.

 

†††††††† - Tjitske Douwes, geboren te Oenkerk in het jaar 1739, gedoopt aldaar op 20 mei 1784 ,volwasssendoop, overleden na 1784.

Tjitske was gehuwd met Johannes Eeltjes.

 

†††††††† - Tryntje Douwes, geboren te Oenkerk, overleden voor 1775.

Tryntje was gehuwd met Sjoerd Tietes.

 

†††††††† - Liepke Douwes, overleden tussen 1775 en 1804 ,ws.1788/1789 te Molenend.

 

††† 222 Dirk Joukes, gedoopt te Roodkerk op 11 maart 1714, overleden te Oenkerk in 1769 of 1770 ,volgens speciekohier.

Boer te Rijperkerk in 1748 (gebruiker van de kooiplaats en genoemd bij floreen 8 in het floreenkohier);boer te Bergum 1749/1752;arbeider te Oenkerk vanaf 1752.

Niet bij de N.H.lidmaten.

V1744:Dirk Joukes te Roodkerk,gezin 5 personen.

Q1749:Dirk Joukes te Rijperkerk,"gering boer,dog heeft goed reeuw en beslagh";3+3;36-6-0.

TIE-105-425 d.d.16-3-1756:Pope Douwes,oud-executeur,tekent een schuldbekentenis uit de boelgoeden van Jelke Lykeles en Dirk Joukes uit 1752.

Dirk is getrouwd te(?) rond 1736 met

††† 223 Aukje Pieters, geboren rond 1715, overleden te Hallum (?) na 1783.

Zij zal ws.geboren zijn in de omgeving van Stiens/Hallum;een huwelijk is niet te vinden in de trouwboeken.

Zij was mogelijk doopsgezind;zij behoort in ieder geval niet tot de N.H.lidmaten en haar kinderen worden niet gedoopt.

Zij vertrekt in 1783 als weduwe naar Hallum.Gaat zij wonen bij haar zoon Jouke Dirks?

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Pieter Dirks, boer te Giekerk, geboren rond 1737 ,misschien te Stiens, overleden te Giekerk op 25 november 1809 ,72 jaar.

Pieter is getrouwd te Giekerk op 28 augustus 1774 met Ymkje Rudmers.

 

†††††††† - Aatje Dirks, geboren te Stiens in 1740 of 1741 ,volgens overlijdensacte, zie 111.

 

†††††††† - Jouke Dirks, geboren rond 1745, overleden na 1805.

Bij trouwen in 1768 uit Rijperkerk.Volgens speciekohier in 1769 te Rijperkerk,in 1771 Giekerk,1775 naar Hallum;1777 Jouke Dirks uit Hallum naar Oudkerk 18hk,waar hij woont tot 1806.

In 1795 genoemd als eigenaar van Oenkerk 20.

Jouke is getrouwd te Wijns op 15 mei 1768 met Eelkje Jans, geboren te Ferwerd op 3 maart 1745, gedoopt te Giekerk op 3 maart 1775 ,volwassendoop.

Bij trouwen in 1768 uit Wijns.

 

†††††††† - Jan Dirks, boer te Giekerk, geboren in mei 1750 ,volgens eigen opgave te Oenkerk,maar ws.te Bergum, gedoopt te Oenkerk op 21 mei 1786 ,volwassendoop, overleden aldaar in 1794 of 1795.

Jan is getrouwd te Giekerk op 2 mei 1779 met Tjitske Hendriks.

 

††† 224 Harm Abels, afkomstig uit Grootegast in 1742, overleden Grootegast 1744/1745, voor 27-5-1745

Hij was eerder getrouwd met Anke Jacobs en laat uit dat huwelijk dopen te Grootegast: Femke op 9-9-1731 en Antje op 10-2-1737.

 

Harm is getrouwd te Grootegast op 1 mei 1742 met

††† 225 Hiltje Alles, afkomstig uit Sebaldeburen in 1742.

 

Doopboek: bij het dopen van Nyne wordt Hiltje Alles vermeld als weduwe.

 

††††††† Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Willem Harms, afkomstig uit Grootegast in 1772, gedoopt te Grootegast op 28 april 1743, zie 112.

-          Nyne Harms, gedoopt te Grootegast 27 mei 1745

 

226 Wybe Wigles ,gedoopt te Oldeboorn op 1 september 1709, overleden te Tolbert voor 1753

 

Bij huwelijk in 1744 uit Tolbert en weduwnaar van Grytie Berends.

 

Wybe is getrouwd te Leek op 25 oktober 1744 met

 

227 Tryntje Jentjes ,afkomstig uit Zevenhuizen in 1744

 

†††††† Uit dit huwelijk:

 

-Loetske Wybes ,gedoopt te Tolbert op 5 december 1745, zie 113

-Aaltje Wybes , gedoopt te Tolbert op 31 december 1747

-Joukje Wybes ,gedoopt te Tolbert op 11 januari 1750.

 

†††††††††

 

††† 228 Sybe Dates Iwema, gedoopt te Tolbert op 25 februari 1693, overleden aldaar voor 4 januari 1733.

Boer te Tolbert op "de Holm".

Sybe is getrouwd te Tolbert op 2 april 1724 met

 

††† 229 Janneke Hindriks, afkomstig uit Midwolde in 1724.

Janneke hertrouwde 4-1-1733 te Tolbert met Egbert Jans uit Peize.

 

Uit het huwelijk van Sybe en Janneke:

 

†††††††† - Date Sybes Iwema, gedoopt te Tolbert op 14 januari 1725.

 

†††††††† - Hindrik Sybes Iwema, gedoopt te Tolbert op 4 maart 1728.

 

†††††††† - Bonne Sybes Iwema, gedoopt te Tolbert op 14 mei 1731, zie 114.

 

††† 230 Harm Caspers, wonende te Zevenhuizen.

Harm was gehuwd met

††† 231 Geertje Willems.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Tryntje Harms, gedoopt te Zevenhuizen op 25 december 1744, zie 115.

††††††† -†† Yke Harms, gedoopt te Midwolde op 7 november 1754.

 

††† 232 Gosse Jans Dam, gedoopt te Surhuisterveen op 15 december 1689, overleden aldaar in 1774 of 1775 ,volgens speciekohier.

Arbeider ? te Surhuisterveen.

Hij staat niet vermeld op de lidmatenlijst van Surhuisterveen.

V1744:Gosse Jans te Surhuisterveen,gezin 6 personen,insolvent.

Q1749:Gosse Jans Dam,vermeld voor Achtkarspelen,maar geen woonplaats en geen beroep.

Gosse is getrouwd te Surhuisterveen op 2 juli 1724 met

††† 233 Annichien Teunis, afkomstig uit Surhuisterveen in 1724, geboren rond 1700.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Martje Gosses, gedoopt te Surhuisterveen op 22 december 1726, overleden aldaar op 20 september 1805 ,80 jaar volgens lidmatenboek.

Lidmaat te Surhuisterveen na belijdenis op 5-8-1762,waarbij wordt vermeld dat zij een dochter is van Gosse Dam.

 

†††††††† - Grietje Gosses, gedoopt te Surhuisterveen op 14 november 1728.

 

†††††††† - Jan Gosses(Dam), gedoopt te Surhuisterveen op 14 januari 1731, zie 116.

 

†††††††† - Teunis Gosses(Dam), afkomstig uit Surhuisterveen in 1774, geboren rond 1735, overleden na 1801 ,ws.voor 1806 te Surhuisterveen.

Arbeider te Surhuisterveen.

Niet bij de lidmaten te Surhuisterveen.

Teunis is getrouwd te Surhuisterveen op 17 april 1774 met Marijke Klazes, afkomstig uit Surhuisterveen in 1774, overleden na 1778.

Niet bij de lidmaten van Surhuisterveen.

 

††† 234 Michiel Hendriks, afkomstig uit Oudega (S.) in 1726, overleden te Drachten in 1770 of 1771 ,volgens speciekohier.

 

Arbeider te Drachten.

In 1740 op lidmatenlijst van Zuider-Drachten.

V1744:Michiel Hendriks te Zuider-Drachten,gezin 5 personen,aangeboden kapitaal 1-0-0.

Q1749:M.H.te Zuider-Drachten,arbeider,4+1,20-5-0.

 

Michiel is in ondertrouw gegaan te Oudega (S.) op 28 mei 1726 met

 

††† 235 Wytske Wytses, afkomstig uit Oudega (S.) in 1726, overleden te Drachten in 1764 of 1765 ,volgens speciekohier.

 

In 1740 op de lidmatenlijst van Zuider-Drachten.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Sjoukje Michiels, geboren voor 1737, gedoopt te Drachten op 26 november 1741 ,als oudste kind.

 

†††††††† - Dirk Michiels, geboren voor 1737, gedoopt te Drachten op 26 november 1741 ,als tweede kind.

 

†††††††† - Froukje Michiels, geboren te Drachten in 1741, gedoopt te Drachten op 26 november 1741 ,als jongste kind, zie 117.

 

†††

 

 

††† 238 Jurjen Jans, afkomstig uit Rottevalle in 1734.

 

Niet bij lidmaten Rottevalle, Surhuisterveen of Drachten.

Niet bij V1744 of Q1749 te Rottevalle, Surhuisterveen of Drachten

?Kan hij dezelfde zijn als Jurjen Jans bij Q1749 kleermaker te Oostermeer,1 volw., 1kind.

Deze Jurjen Jans volgens speciekohier te Oostermeer 1748/1750 op nr 63 ,1750/1751 op nr 38, 1751 naar Twijzel.

 

Jurjen is getrouwd te Rottevalle op 24 januari 1734 met

 

††† 239 Antje Johannes, afkomstig uit Drachten in 1734.

 

Niet bij lidmaten Rottevalle, Surhuisterveen of Drachten.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Sjoukje Jurjens, geboren te Noorder-Drachten in 1735 of 1736 ,volgens overlijdensacte, zie 119.

 

††† 240 Harmen Jans, geboren rond 1727 ,ws.te Drogeham, overleden te Bergum in 1790 of 1791 ,volgens speciekohier.

 

Arbeider te Drogeham(1749,1778);wever te Bergum vanaf 1782.

Niet bij de lidmaten van Drogeham of Bergum.

Q1749:Harmen Jans,arbeider te Drogeham,2+1,10-2-0.

Harmen is getrouwd te Drogeham op 13 maart 1748 met

 

††† 241 Grietje Jans, gedoopt te Drogeham op 3 februari 1726, overleden te Bergum in 1790 of 1791 ,volgens speciekohier.

 

Niet bij de lidmaten van Drogeham of Bergum en geen andere gedoopte kinderen.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Jan Harmens de Ham, gedoopt te Drogeham op 23 juni 1748, zie 120.

 

††† 242 Klaas Klazes, gedoopt te Bergum op 13 december 1716, overleden aldaar in 1783 of 1784 ,volgens speciekohier.

 

Boer te Bergum (niet in stemkohier).

Niet bij de lidmatenvan Bergum.

 

Klaas is in ondertrouw gegaan te Bergum op 13 mei 1752 met

 

††† 243 Elske Ybeles, geboren rond 1730 ,ws.te Veenwoudsterwal, overleden te Bergum in 1800 of 1801 ,volgens speciekohier.

 

Bij huwelijk in 1752 uit Bergum.

Niet bij de lidmaten van Bergum.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - Jetske Klazes, geboren te Bergum rond 4 maart 1753, gedoopt aldaar op 22 april 1753, overleden aldaar in 1753 of 1754.

 

†††††††† - Jitske Klazes, geboren te Bergum rond 15 december 1754, gedoopt aldaar op 9 februari 1755, zie 121.

 

†††††††† - Klaas Klazes, gedoopt te Bergum op 27 maart 1757, overleden aldaar voor 1770.

 

†††††††† - Ybele Klazes, gedoopt te Bergum op 30 maart 1760.

 

†††††††† - Beitske Klazes, gedoopt te Bergum op 10 oktober 1762, overleden te Kooten op 30 mei 1824.

Beitske is getrouwd te Bergum op 4 september 1785 met Jan Jans Kats, winkelier, geboren te Duurswoude, overleden te Kooten op 14 juni 1826 ,71 jaar.

 

†††††††† - Geertje Klazes, geboren te Bergum rond 2 juni 1765, gedoopt aldaar op 28 juli 1765.

 

†††††††† - Klaaske Klazes, geboren te Bergum op 6 maart 1768, gedoopt aldaar op 24 april 1768.

 

†††††††† - Klaas Klazes, geboren te Bergum op 1 maart 1770, gedoopt aldaar op 22 april 1770.

 

††† 244 (?) Dirk Hendriks, overleden na 1761 ,ws.te Bergum.

 

Q1749:Dirk Hendriks,arbeider te Bergum,2+0,8-9-0.

 

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 

†††††††† - Sybe Dirks, afkomstig uit Bergum in 1750, geboren rond 1725, zie 122.

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

††† 246 (?) Cornelis Abrahams, overleden na 1749 ,ws.te Kooten.

 

Cornelis Abrahams uit Kuikhorne was eerder ondertrouwd te Bergum op 14-2-1718 met Geeske Heeres uit Bergum.

V1744:Cornelis Abrahams te Kooten,gezin 8 personen,aangeboden kapitaal 1-0-0.

Q1749:Cornelis Abrahams,Kooten,geen beroep vermeld,2+0,11-14-0.

 

Cornelis is in ondertrouw gegaan te Bergum op 21 juni 1722 en getrouwd te Surhuisterveen op 14 juli 1726 met

 

††† 247 (?) Maaike Pieters, afkomstig uit Kollum in 1726, overleden na 1743.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† - waarschijnlijk Wytske Cornelis, afkomstig uit Kooten in 1750, geboren rond 1730, zie 123.

 

††† 252 Meint Jacobs, geboren rond 1707 ,misschien te Eestrum/Kuikhorne, overleden te Oenkerk in 1738 of 1739 ,na 1-5-1738.

Boer te Oenkerk (1738 gebr.stem 6 voor een deel).

Het is nog onbewezen,dat hij een zoon is van Jacob Doitses en Taetske Meints,maar als dat het geval is zal hij omstreeks 1707 geboren zijn te Eestrum of Kuikhorne.Bij huwelijk in 1730 kwam hij uit Roodkerk.

Hij is geen lidmaat en laat zijn kinderen niet dopen.

DAN 34-51 d.d.17-6-1757:Teetske,in het 25e,Jacob,in het 24e en Meint,in het 19e,kinderen van Meint Jacobs,overleden te Oenkerk,en van Dieuke Sjoerds,komen onder voogdij van Rinse Eelkes,huisman te Giekerk.††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Meint is getrouwd te Oenkerk op 4 juni 1730 met

††† 253 Dieuke Sjoerds, geboren te Roodkerk, gedoopt te Oudkerk op 21 september 1710, overleden te Oenkerk in 1776 of 1777 ,volgens speciekohier.

Zij hertrouwde 9-8-1744 te Oenkerk met Pieter Tjeerds van Oenkerk en zij hertrouwde opnieuw 26-6-1748 te Oenkerk met Tjepke Jans van Oudkerk,die zij opnieuw overleefde.

Uit haar 2e huwelijk een zoon Sjoerd,gedoopt Oenkerk 23-5-1745 en uit haar 3e huwelijk een zoon Reiner,gedoopt Oenkerk 28-9-1749.

Zij behoorde niet tot de lidmaten van Oenkerk.

TIE-109-244 d.d.18-11-1782:Houkje Andries,weduwe Rinse Eelkes,wonende Oenkerk,tekende op 28-12-1773 een schuldbekentenis aan Dieuke Sjoerds,weduwe van Tjepke Jans,wonende Oenkerk.Het bedrag was 355 car.gld.en 5 stuivers ter zake van de koop van een huis te Oenkerk,terug te betalen in 2 termijnen op 1-5-1774 en 1-5-1775.

 

Uit het huwelijk van Meint en Dieuke:

 

†††††††† - Taetske Meints, geboren te Oenkerk in 1732 of 1733.

 

†††††††† - Jacob Meints, geboren te Oenkerk op 24 maart 1735 ,volgens doopboek, gedoopt te Oudkerk op 17 mei 1792 ,volwassendoop, zie 126.

 

†††††††† - Meint Meints Postma, geboren te Oenkerk in 1738 of 1739, overleden aldaar op 3 juli 1816.

Meint is getrouwd te Suawoude op 15 mei 1768 met Sytske Aukes, afkomstig uit Suawoude in 1768.

 

††† 254 Klaas Aebes, geboren te Roodkerk, gedoopt te Oudkerk op 29 maart 1689, overleden te Dantumawoude in 1762 of 1763 ,volgens speciekohier.

Te Bergum(1723),te Veenwouden(1728,1732,1749,tot 1761);te Dantumawoude 44 lk vanaf 1761,volgens speciekohier.

Klaas hertrouwde (?) omstreeks 1750 met een onbekende vrouw.Zij overleed als zijn weduwe 1781/1782 te Dantumawoude,volgens speciekohier.

In de trouwboeken van Bergum,Roodkerk en Veenwouden is niets te vinden;misschien was hij met geen van beide vrouwen wettig getrouwd;zie verder Q1749 en speciekohier 1750.

Niet bij de lidmaten van Veenwouden.

V1744:Klaas Aebes te Veenwouden,gezin 3 personen,aangeboden kapitaal 0-11-0.

Q1749:Claas Eebes,praamschuiver te Veenwouden,1+0,11-1-0.

HOF Crim.doss.2465 d.d.26-2-1752:hij wordt in dec.1751 ondervraagd i.v.m.de rechtszaak tegen zijn zoon Theunis.

DAN 126-148/148v d.d.4-6-1753:Claas Eebes,veenbaas,en als man en voogd over zijn huisvrouw Jancke Bennes,echtpaar te Veenwouden,tekende op 28-4-1752 een schuldbekentenis van 80 caroliguldens aan Claas Douwes te Veenwouden.Geroyeerd op 14-11-1754.

DAN 82-blz.87 met pr.16/3,30/3 en 27/4/1767:Er is land verkocht door zijn kinderen op 24-2-1767 voor 88 car.gld.en 10 stuivers.Genoemd worden Aebe Claases,schuitevoerder te Veenwouden,Theunis Claases te Oenkerk,en Saakje Claases,huisvrouw van Jacob Meints te Roodkerk.

ReŽelkohier DAN:1754,1759,1763,1764 en 1767 Claas Eebes vermeld als eigenaar en gebruiker van huis 222 te Veenwouden;huur 6-0-0;belasting 1-1-12.Dit betreft huis 74lk uit het speciekohier en in 1764 en 1767 is bedoeld als eigenaar weduwe Claas Aebes.De zoon Aebe Clases is volgens speciekohier vanaf 1762 gebruiker van dit huis.In 1780 wordt de zoon Aebe Clases vermeld als eigenaar en gebruiker van huis 222 te Veenwouden;huur 8-0-0;belasting 1-9-0.In 1781 idem,maar onder het nieuwe nummer 130 te Veenwouden.In 1763 geen Claas Aebes te Dantumawoude volgens reŽelkohier en in 1781 aldaar geen Claas Aebes weduwe of Jancke Bennes.

Klaas is later getrouwd rond 1750 met Janke Bennes, overleden te Dantumawoude in 1781 of 1782 ,volgens speciekohier.

Klaas is getrouwd rond 1722 (1) met

††† 255 Tryntje Theunis, afkomstig uit Bergum in 1712, geboren rond 1690, overleden tussen 1743 en 1749 ,ws.te Veenwouden.

Tryntje was eerder in ondertrouw gegaan op 10-12-1712 te Bergum met Jacob Tjerks van Bergum.

Uit haar 1e huwelijk zijn geen kinderen gedoopt te Bergum.

Op 4-2-1731 wordt een Tryntje Theunis lidmaat te Veenwouden met attestatie van Oenkerk,maar het is niet zeker,of het haar persoon betreft.

In 1743 is Tryntje Theunis als vrouw van Klaas Aebes lidmaat te Veenwouden;zij wonen dan aan de vaart,Veenwoudsterwal.

 

 

Uit het huwelijk van Klaas en Tryntje:

 

†††††††† - Aebe Klazes, gedoopt te Bergum op 22 augustus 1723, overleden te Veenwouden in 1781 of 1782 ,volgens speciekohier.

Aebe is getrouwd voor 1749 met Aukje Sytses, gedoopt te Bergum op 25 december 1718, overleden na 1788, dochter van Sytse Willems en Maaike Hendriks.

 

†††††††† - Halbe Klazes, gedoopt te Veenwouden op 21 maart 1728, overleden voor 1767.

 

†††††††† - Saakje Klazes, geboren te Veenwouden in 1731, gedoopt te Veenwouden op 14 december 1732, zie 127.

 

†††††††† - Theunis Klazes, geboren te Roodkerk ,volgens crim.doss.2465,, overleden na 1779.

Hij is ws.geboren 1725/1730.

DAN-82-blz.87:Theunis Claases te Oenkerk verkoopt in 1767 met zijn broer en zuster land onder Veenwouden.

Theunis is getrouwd te Giekerk op 3 augustus 1766 met Hinke Abrahams, afkomstig uit Veenwouden in 1766, overleden na 1775.

 

 

-- IX --

 

†††††††††